ECONS_logo

ECONS V2.13E Rvs 590009 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 590009 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 4 รายการ ดังนี้ แก้ไขจอภาพบันทึกรายการจ่ายเงิน – ระบบบัญชีเจ้าหนี้(AP) : ให้สามารถสร้างรายการจ่ายจากการรับวางบิล แก้ไขจอภาพบันทึกรายการรับวางบิล – ระบบบัญชีเจ้าหนี้(AP) : เพิ่มการแสดงเลขที่ใบกำกับภาษีใน Lookup แก้ไขจอภาพบันทึกรายการวางบิล – ร ...
อ่านเพิ่มเติม
BySideV109.1

BySide V.1.21 Release Note

BySide Version 1.21 มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 3 รายการ ดังนี้ เพิ่มรายงานเจ้าหนี้ค้างชำระ - ระบบบัญชีเจ้าหนี้(AP) เพิ่มรายงานลูกหนี้ค้างชำระ - ระบบบัญชีลูกหนี้(AR) แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 2 เรื่อง (Bug Fixed) เพิ่มรายงานเจ้าหนี้ค้างชำระ - ระบบบัญชีเจ้าหนี้(AP) เป็นรายงานแสดงรายการใบตั้งห ...
อ่านเพิ่มเติม
/ / ห้องสมุด
gifcreator

วิธีการสร้างภาพเคลื่อนไหว (GIF) โดยใช้ Free Application บน Internet

พอนึกถึงภาพเคลื่อนไหว ทุกท่านก็จะนึกถึงวีดีโอ แต่วีดีโอจะเหมาะเฉพาะเวลาต้องการภาพเคลื่อนไหวที่มีระยะเวลายาวพอสมควร มีเสียง แถมมาด้วยขนาดที่ใหญ่ติดมาด้วย แต่ถ้าเราต้องการแสดงภาพที่ต่อเนื่องเพียง ไม่กี่ภาพ ใช้เวลาแสดงไม่กี่วินาที เช่น ต้องการแสดงให้เห็นขั้นตอนการทำงานของหน้าจอ ต้องการเพิ่มลูกเล่นในการ ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONS_logo

ECONS V2.13E Rvs 590008 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 590008 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 6 รายการ ดังนี้ แก้ไขจอภาพข้อมูลสินค้าลูกค้า – ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย(CO) : เพิ่มการบันทึกราคาขายตามรหัสสถานที่ส่งของ แก้ไขจอภาพบันทึก/แก้ไขการขายสินค้า – ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย(CO) : เพิ่มการบันทึก USERID, วันที่และเวลา ที่สร้างรายการและแก ...
อ่านเพิ่มเติม
/ / ห้องสมุด
BySideV109.1

BySide V.1.20 Release Note

BySide Version 1.20 มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 5 รายการ ดังนี้ เพิ่มรายงานสรุปรายการทางบัญชีแสดงตามรหัสบัญชี(AP) - ระบบบัญชีเจ้าหนี้(AP) แก้ไขจอภาพบันทึก/แก้ไขการขายสินค้า - ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย(CO) : เพิ่มการบันทึก USERID, วันที่และเวลาที่สร้างรายการและแก้ไขล่าสุด ปรับการแสดงผลรายงานให้แสดงเ ...
อ่านเพิ่มเติม
/ / ห้องสมุด
oie2016

การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยสู่ “ประเทศไทย 4.0” โดย ดร.สมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

เอกสารประกอบการสัมมนา OIE Forum 2016 วันที่ 29 ก.ค. 2559 จัดโดย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม Link ไปยังต้นฉบับ (สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม) [แสดงสไลด์] ประเทศไทย 4.0 คืออะไร? โดย DITP Design Channel ถ้ายังไม่เข้าใจอุตสาหกรรมในแต่ละยุค แนะนำเรียนรู้เพิ่มเติม เกี่ยวกับ การปฏิวัติอุตสาหกรรมทั้ง 4 ยุค จาก ...
อ่านเพิ่มเติม
/ / ห้องสมุด
7 qc tools

เครื่องมือคุณภาพ 7 ชนิด (7 QC Tools)

เครื่องมือคุณภาพ 7 ชนิด นับได้ว่าเป็นสิ่งที่ช่วยพัฒนาและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เครื่องมือเหล่านี้เป็นการรวบรวมและประยุกต์ใช้วิธีการทางสถิติ การใช้หลักการทางด้านเหตุผล และศาสตร์ความรู้ในด้านต่าง ๆ มารวบรวม และเลือกใช้ในการจัดการกับปัญหาแต่ละชนิด เครื่องมือคุณภาพ 7 ชนิดนี้ มีที่มาจากอง ...
อ่านเพิ่มเติม
BySideV109.1

BySide V.1.19 Release Note

BySide Version 1.19 มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 3 รายการ ดังนี้ เพิ่มรายงานสรุปรายการทางบัญชีแสดงตามรหัสบัญชี - ระบบบัญชีลูกหนี้(AR) เพิ่มรายงานวิเคราะห์การขาย (แสดงตามน้ำหนัก) - ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย(CO) แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 1 เรื่อง (Bug Fixed) เพิ่มรายงานสรุปรายการทางบัญชีแสดงตามรห ...
อ่านเพิ่มเติม
/ / ห้องสมุด
Chrome Remote Desktop 2

แนะนำการใช้งาน Chrome Remote Desktop

Chrome Remote Desktop อีกทางเลือกหนึ่งในการควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์จากระยะไกล (Remote Desktop) แบบไม่มีค่าใช้จ่าย ผมได้มีโอกาสทดสอบการใช้งานกับลูกค้าท่านหนึ่ง เพื่อที่จะ Remote เข้าไปที่ Server ของลูกค้าโดยที่ไม่มีโปรแกรม Remote อื่นๆ เลย จึงได้ร่วมกันทดสอบก็พบว่าเราสามารถทำได้ โดยการติดตั้ง Chrome ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONS_logo

ECONS V2.13E Rvs 590007 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 590007 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 3 รายการ ดังนี้ เพิ่มการกำหนดการใช้เลขที่ส่งสินค้าเป็นเลขที่ใบแจ้งหนี้และใบกำกับภาษี – ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย(CO) เพิ่มการตรวจสอบการบันทึกรายการและผ่านรายการตามข้อกำหนดวันที่ปิดสิ้นวัน – ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง(IC), ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย(CO ...
อ่านเพิ่มเติม
/ / ห้องสมุด
ECONS_logo

ECONS V2.13E Rvs 590006 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 590006 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 6 รายการ ดังนี้ แก้ไขจอภาพรหัสหน่วยนับ – ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง(IC) : เพิ่ม Digit รหัสหน่วยนับเป็น 8 Digit แก้ไขจอภาพหมวดสินค้า และกลุ่มสินค้า – ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง(IC) : เพิ่มการบันทึกชื่อหมวดและชื่อกลุ่มเป็นภาษาอังกฤษ แก้ไขจอภาพข้อมูลหลั ...
อ่านเพิ่มเติม
/ / ห้องสมุด
BySideV109.1

BySide V.1.18 Release Note

BySide Version 1.18 มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 1 รายการ ดังนี้ แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 2 เรื่อง (Bug Fixed) แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 2 เรื่อง (Bug Fixed) รายการ ระบบงาน รายละเอียด 1 ควบคุมสินค้าคงคลัง แก้ไขรายงานบัญชีพิเศษและบัญชีคุมสินค้า (Stock Card) ให้แสดงรายการ CR เป็นลำดับแรกข ...
อ่านเพิ่มเติม
/ / ห้องสมุด
cloudprint_logo_150

แนะนำการใช้ Google Cloud Print

Google Cloud Print ช่วยพิมพ์เอกสารได้จากทุกที่ ทุกอย่าง บนทุกเครื่องพิมพ์ที่แบ่งปันกัน ผมกับน้องๆ ทีม Consult ไม่ค่อยมีโอกาสที่จะได้เข้าไปทำงานที่สำนักงานบ่อยนัก (ส่วนใหญ่ทำงานที่ลูกค้า) แต่ก็มีความจำเป็นที่จะต้องพิมพ์เอกสารเช่น ใบรายงานการปฏิบัติงาน, ใบเบิกค่าเดินทาง, ใบเสนอราคา ไปที่สำนักงาน ซึ่งเ ...
อ่านเพิ่มเติม
accounting2

“ค่ารับรอง” ลงรายจ่ายอย่างไรให้ง่ายและถูกต้องตาม กม. ภาษี (เครื่องมือช่วยคำนวณรายการทางบัญชีเป็นรายการทางภาษี)

ที่มา กรมสรรพากร Link ไปยังต้นฉบับ (กรมสรรพากร) [แสดงสไลด์] Link : ประมวลรัษฎากร มาตรา 65 Link : กฎกระทรวง ฉบับที่ 143 Link : คำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.56/2538 Link : Download Spreadsheet ช่วยคำนวณภาษี Version 1.0 (สำหรับรายจ่ายหนี้สูญ และค่ารับรอง) Download คำอธิบาย การใช้ spreadsheet ค่ารับรอง (รูปแบบ ...
อ่านเพิ่มเติม
accounting2

การจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้อย่างไรให้ง่ายและถูกต้องตาม กม.ภาษี (เครื่องมือช่วยคำนวณรายการทางบัญชีเป็นรายการทางภาษี)

ที่มา กรมสรรพากร Link ไปยังต้นฉบับ (กรมสรรพากร) [แสดงสไลด์] Link : ประมวลรัษฎากร มาตรา 65 Link : กฎกระทรวง ฉบับที่ 186 Link : พระราชกฤษฏีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น รัษฏากร (ฉบับที่ 340) พ.ศ. 2541 Link : Download Spreadsheet ช่วยคำนวณภาษี Version 1.0 (สำหรับรายจ่ายหนี้สูญ และค่ารับ ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONS_logo

ECONS V2.13E Rvs 590005 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 590005 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 8 รายการ ดังนี้ เพิ่มการทำงานส่วนของการรับสินค้าด้วย Barcode และ QR Code – ระบบควบคุมการจัดซื้อ(PO) เพิ่มการทำงานส่วนของการเบิกวัตถุดิบด้วย Barcode และ QR Code – ระบบควบคุมการผลิต(SF) เพิ่มการทำงานส่วนของการรับคืนวัตถุดิบด้วย Barcode และ QR C ...
อ่านเพิ่มเติม
/ / ห้องสมุด
Reporting Plan1

ความสำคัญของ Reporting Plan

การเรียนรู้เพื่อใช้งานระบบ ERP หลายคนเข้าใจว่าเป็นการสอนให้ User บันทึกข้อมูลในระบบให้ได้ คนที่เข้ามาอบรมส่วนใหญ่ก็คือ พนักงานระดับปฏิบัติการ (User) การเรียนรู้เพียงเท่านี้เพียงพอแล้ว จริงหรือ? ไม่ใช่เลยครับ หัวหน้างาน และผู้จัดการก็จำเป็นต้องเรียนรู้ระบบ ERP ด้วยเช่นกัน ไม่ใช่การเรียน Key ข้อมูล แต ...
อ่านเพิ่มเติม

Instagram BBS

 • hellip
  2 เดือน ago by bbs_since1992 บรรยากาศ​การ Kick off เซ็นสัญญา​การใช้ระบบงานECONS ระหว่าง BBS และ SCH ทางเราขอขอบคุณ​ลูกค้าที่ให้กา…
 • BBhellip
  4 เดือน ago by bbs_since1992 วันนี้​ BBS ได้มาออกบูธโครงการกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเรียนรู้ที่ได้…
 • hellip
  2 เดือน ago by bbs_since1992 เช้านี้ยกทีมมาเป็นหนุ่มสาวโพธาราม​กันค่าา  #bbsecons   #TeamBBS 
 • 31hellip
  4 เดือน ago by bbs_since1992 วันนี้​(31/07/17) ฝ่าย​ Marketing ได้ไปพบลูกค้าที่จังหวัดระยอง​ เพื่อสาธิตการใช้งานระบบงาน​ECONS.ให้…
 • hellip
  6 วัน ago by bbs_since1992 เหลือเวลาอีกไม่กี่วันแล้วนะคะ ห้างหุ้นส่วน​นิติบุคคล​ ลงทุน​ทรัพย์สิน​ใหม่ภายในสิ้นปี​นี้​ สามารถ​จอ…
 • hellip
  4 เดือน ago by bbs_since1992 ขอแสดงความยินดี​กับบริษัทนำยงอุตสาหกรรม​เคมีที่ได้รับโล่รางวัล​ชนะเลิศในโครงการ​เตรียม​ความพร้อม​ใน​…
 • hellip
  4 เดือน ago by bbs_since1992 เมื่อวันที่​ 25​ กรกฎาคม​ที่ผ่านมา ผู้บริหารและหัวหน้าแผนกของBBS ได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ​เพ…
 • 9 hellip
  4 เดือน ago by bbs_since1992 วันนี้​ 9 สิงหาคม​2560​ ทาง​ BBS​ ได้มีโอกาสเข้าร่วมออกบูท​ ECONS ในงานสัมมนา​แลกเปลี่ยน​ความรู้​ด้า…
 • 25hellip
  8 เดือน ago by bbs_since1992 วันนี้ 25.04.69 ที่ปรึกษาของเราได้เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตแร่เพอร์ไลต์ของลูกค้า และเข้าให้คำแนะนำการใช…
 • hellip
  4 เดือน ago by bbs_since1992 วันนี้​ผู้บริหาร​และคณะทำงานBBSได้เข้าร่วมประชุม​ Kick off และเซ็นสัญญา​การใช้ระบบงานECONS​ กับลูกค้…
 • Demo ECONShellip
  2 เดือน ago by bbs_since1992 Demo ECONS  #bbsecons 
 • hellip
  6 วัน ago by bbs_since1992 วันนี้ทาง BBS ได้ติดตั้ง​เครื่องสแกนลายนิ้วมือ​ให้กับบริษั​ท​ ไทยฟอร์โม​ซา​พลาสติก​อินดัสตรี​ จำกัด​…

Instagram #BBSECONS

 • hellip
  6 วัน ago วันนี้ทาง BBS ได้ติดตั้ง​เครื่องสแกนลายนิ้วมือ​ให้กับบริษั​ท​ ไทยฟอร์โม​ซา​พลาสติก​อินดัสตรี​ จำกัด​…
 • hellip
  6 วัน ago เหลือเวลาอีกไม่กี่วันแล้วนะคะ ห้างหุ้นส่วน​นิติบุคคล​ ลงทุน​ทรัพย์สิน​ใหม่ภายในสิ้นปี​นี้​ สามารถ​จอ…
 • New projechellip
  2 สัปดาห์ ago New project : DRT60C  #bbsecons 
 • IMF Klaenghellip
  2 สัปดาห์ ago IMF Klaeng  #bbsecons 
 • Coursehellip
  3 สัปดาห์ ago ปิด Course ERP 1/2560 Sec1  #bbsecons 
 • Coursehellip
  3 สัปดาห์ ago ปิด Course ERP 1/2560 Sec2  #bbsecons 
 • Demo ECONShellip
  2 เดือน ago Demo ECONS  #bbsecons 
 • hellip
  2 เดือน ago บรรยากาศ​การ Kick off เซ็นสัญญา​การใช้ระบบงานECONS ระหว่าง BBS และ SCH ทางเราขอขอบคุณ​ลูกค้าที่ให้กา…
 • hellip
  2 เดือน ago เช้านี้ยกทีมมาเป็นหนุ่มสาวโพธาราม​กันค่าา  #bbsecons   #TeamBBS 
 • hellip
  4 เดือน ago ขอแสดงความยินดี​กับบริษัทนำยงอุตสาหกรรม​เคมีที่ได้รับโล่รางวัล​ชนะเลิศในโครงการ​เตรียม​ความพร้อม​ใน​…
 • 9 hellip
  4 เดือน ago วันนี้​ 9 สิงหาคม​2560​ ทาง​ BBS​ ได้มีโอกาสเข้าร่วมออกบูท​ ECONS ในงานสัมมนา​แลกเปลี่ยน​ความรู้​ด้า…
 • BBhellip
  4 เดือน ago วันนี้​ BBS ได้มาออกบูธโครงการกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเรียนรู้ที่ได้…
 • hellip
  4 เดือน ago วันนี้​ผู้บริหาร​และคณะทำงานBBSได้เข้าร่วมประชุม​ Kick off และเซ็นสัญญา​การใช้ระบบงานECONS​ กับลูกค้…
 • hellip
  4 เดือน ago เมื่อวันที่​ 25​ กรกฎาคม​ที่ผ่านมา ผู้บริหารและหัวหน้าแผนกของBBS ได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ​เพ…
 • 31hellip
  4 เดือน ago วันนี้​(31/07/17) ฝ่าย​ Marketing ได้ไปพบลูกค้าที่จังหวัดระยอง​ เพื่อสาธิตการใช้งานระบบงาน​ECONS.ให้…
 • Coursehellip
  5 เดือน ago ปิด Course วิชา ERP ภาค Summer ปี 2560 ม.บูรพา ขอให้นักศึกษาทุกคนโชคดีในการสอบครับ  #bbsecons 
 • QCP BI Prehellip
  6 เดือน ago QCP BI Presentation #bbsecons 
 • ERP60 hellip
  7 เดือน ago ERP60 ให้คำแนะนำในการจัดทำ TOR เพื่อใช้ในการประเมินคัดเลือก Software และที่ปรึกษาระบบ ERP โรงงานผลิต…
 • Business Ihellip
  7 เดือน ago Business Intelligence Demonstration #bbsecons 
 • ERP 60 hellip
  8 เดือน ago ERP 60 ให้คำปรึกษาในการปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการติดตั้งระบบ ERP โรงงานผลิตชิ้น…
 • Session hellip
  8 เดือน ago Session สุดท้ายก่อนสอบปลายภาค วิชา ERP คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา #bbsecons 
 • CCT hellip
  8 เดือน ago CCT ติดตามความคืบหน้าหลัง Upgrade โปรแกรม ECONS จาก V2.12 เป็น V2.13E  #bbsecons 
 • BUSINESS Ihellip
  8 เดือน ago BUSINESS INTELLIGENCE CLASS ROOM มหาวิทยาลัยบูรพา วันที่ 23/4/2560  #bbsecons 
 • ERP60 hellip
  8 เดือน ago ERP60 ให้คำแนะนำในการปรับปรุง Business Process เพื่อเตรียมความพร้อมในการติดตั้งระบบ ERP บริษัทผลิตชุ…
 • 25hellip
  8 เดือน ago วันนี้ 25.04.69 ที่ปรึกษาของเราได้เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตแร่เพอร์ไลต์ของลูกค้า และเข้าให้คำแนะนำการใช…
 • Business Ihellip
  8 เดือน ago Business Improvement Class โครงการเตรียมความพร้อมในการติดตั้งระบบ ERP โรงงานผลิตข้าวบรรจุถุง #bbsecon …
 • CCT New Fehellip
  8 เดือน ago CCT New Feature of Manufacturing Module in ECONS V2.13E Training  #bbsecons 
 • TPAC ECONShellip
  9 เดือน ago TPAC ECONS Technical Training จบการอบรม 2 วันเต็ม #bbsecons 
 • hellip
  9 เดือน ago เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 ที่ปรึกษาของเราได้เข้าให้คำปรึกษาเชิงลึก โครงการเตรียมความพร้อมระบบ ERP ห…
 • hellip
  9 เดือน ago เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 ที่ปรึกษาของเราได้เข้าให้คำปรึกษาเชิงลึก โครงการเตรียมความพร้อมระบบ ERP ห…
 • 532017 hellip
  9 เดือน ago 5/3/2017 สอบ Midterm วิชา 664362 Enterpise Resource Planning มหาวิทยาลัยบูรพา #bbsecons 
 • bbsecons
  10 เดือน ago  #bbsecons 
 • IMFBI Imphellip
  10 เดือน ago IMF_BI Implementation #bbsecons 
 • hellip
  10 เดือน ago อบรมให้ความรู้ในการเตรียมความพร้อมในการติดตั้งระบบ ERP โรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ #bbsecons 
 • bbsecons
  10 เดือน ago  #bbsecons 
 • 1522017 hellip
  10 เดือน ago 15/2/2017 เข้าวินิจฉัยความพร้อมสถานประกอบการที่สมัครเข้าร่วมโครงการ ERP ของสำนักโลจิสติกส์ #bbsecons 
 • Two handsohellip
  10 เดือน ago Two handsome guys with IMF on site ..  #bbsecons 
 • IMF on sithellip
  10 เดือน ago IMF on site Support Rayong  #bbsecons 
 • hellip
  10 เดือน ago เมื่อวันที่ 4 ก.พ.ที่ผ่านมา ผู้บริหารของเราได้รับเชิญเป็นแขกพิเศษในงานเปิดตึกใหม่ของ บริษัท ควิกโค้ท…
 • hellip
  10 เดือน ago เมื่อวันที่ 4 ก.พ.ที่ผ่านมา ผู้บริหารของเราได้รับเชิญเป็นแขกพิเศษในงานเปิดตึกใหม่ของ บริษัท ควิกโค้ท…
 • hellip
  10 เดือน ago เข้าวินิจฉัยสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อม ERP ปี 2560 กลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ #b …
 • BBS hellip
  11 เดือน ago BBS ส่งตัวแทนสัมมนาเพื่อถ่ายทอดความรู้ประโยชน์และความสำคัญ ของการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การวางแผนท…
 • BBS hellip
  11 เดือน ago BBS ส่งตัวแทนสัมมนาเพื่อถ่ายทอดความรู้ประโยชน์และความสำคัญ ของการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การวางแผนท…
 • IMFECONS hellip
  11 เดือน ago IMF_ECONS Improvement Project 2017 Kick off Meeting #bbsecons 
 • hellip
  11 เดือน ago คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา วิชา ERP Session 2 Existing Business Process Analysis …
 • hellip
  11 เดือน ago ผู้โชคดีที่จับได้รางวัลใหญ่จากผู้บริหารของเรา และกระเช้าแทนใจพนักงานที่ร่วมกันมอบให้กัยผู้บริหารของเ…
 • hellip
  11 เดือน ago ช่วงจับสลาก จับแลก & จับแจก 2 ค่ะ  #BBSConsider2016Contour2017LunchTalk   #bbsecons 
 • hellip
  11 เดือน ago ช่วงจับสลาก จับแลกและจับแจก ใครได้ของใครดูเอาน้าา^^  #BBSConsider2016Contour2017LunchTalk   #bbsecons 
 • hellip
  11 เดือน ago สนทนาสบายอารมณ์กันกับ 4 ช่วงพิเศษ ผูกรัก ,เมาเล่า, เปิดซิง และตาชั่ง  #BBSConsider2016Contour2017Lunc …
 • hellip
  11 เดือน ago บรรยากาศการกินเลี้ยงช่วงกลางวันของBBS^^  #BBSConsider2016Contour2017LunchTalk   #bbsecons 
 • hellip
  11 เดือน ago ผ่านไปได้ด้วยดีกับ BBS' New year 2017 Consider 2016 Contour 2017 Lunch + Talk :) 13.01.2017 Business…
 • hellip
  11 เดือน ago คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยลัยบูรพา วิชา ERP Session 1 ERP Concept วันที่ 9/1/2017 #bbsecons 
 • NsT Businehellip
  1 ปี ago NsT Business Intelligence Training #bbsecons 
 • QCP SYSTEMhellip
  1 ปี ago QCP SYSTEM TEST Started  #BBSECONS 
 • QCP ERP Wohellip
  1 ปี ago QCP ERP Work Shop #BBSECONS 
 • QCP Produchellip
  1 ปี ago QCP Production Control Training Class #bbsecons 

ความเห็นล่าสุด

  หมวดหมู่