oie2016

การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยสู่ “ประเทศไทย 4.0” โดย ดร.สมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

เอกสารประกอบการสัมมนา OIE Forum 2016 วันที่ 29 ก.ค. 2559 จัดโดย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม Link ไปยังต้นฉบับ (สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม) [แสดงสไลด์] ประเทศไทย 4.0 คืออะไร? โดย DITP Design Channel ถ้ายังไม่เข้าใจอุตสาหกรรมในแต่ละยุค แนะนำเรียนรู้เพิ่มเติม เกี่ยวกับ การปฏิวัติอุตสาหกรรมทั้ง 4 ยุค จาก ...
อ่านเพิ่มเติม
/ / ห้องสมุด
7 qc tools

เครื่องมือคุณภาพ 7 ชนิด (7 QC Tools)

เครื่องมือคุณภาพ 7 ชนิด นับได้ว่าเป็นสิ่งที่ช่วยพัฒนาและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เครื่องมือเหล่านี้เป็นการรวบรวมและประยุกต์ใช้วิธีการทางสถิติ การใช้หลักการทางด้านเหตุผล และศาสตร์ความรู้ในด้านต่าง ๆ มารวบรวม และเลือกใช้ในการจัดการกับปัญหาแต่ละชนิด เครื่องมือคุณภาพ 7 ชนิดนี้ มีที่มาจากอง ...
อ่านเพิ่มเติม
BySideV109.1

BySide V.1.19 Release Note

BySide Version 1.19 มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 3 รายการ ดังนี้ เพิ่มรายงานสรุปรายการทางบัญชีแสดงตามรหัสบัญชี - ระบบบัญชีลูกหนี้(AR) เพิ่มรายงานวิเคราะห์การขาย (แสดงตามน้ำหนัก) - ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย(CO) แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 1 เรื่อง (Bug Fixed) เพิ่มรายงานสรุปรายการทางบัญชีแสดงตามรห ...
อ่านเพิ่มเติม
/ / ห้องสมุด
Chrome Remote Desktop 2

แนะนำการใช้งาน Chrome Remote Desktop

Chrome Remote Desktop อีกทางเลือกหนึ่งในการควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์จากระยะไกล (Remote Desktop) แบบไม่มีค่าใช้จ่าย ผมได้มีโอกาสทดสอบการใช้งานกับลูกค้าท่านหนึ่ง เพื่อที่จะ Remote เข้าไปที่ Server ของลูกค้าโดยที่ไม่มีโปรแกรม Remote อื่นๆ เลย จึงได้ร่วมกันทดสอบก็พบว่าเราสามารถทำได้ โดยการติดตั้ง Chrome ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONS_logo

ECONS V2.13E Rvs 590007 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 590007 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 3 รายการ ดังนี้ เพิ่มการกำหนดการใช้เลขที่ส่งสินค้าเป็นเลขที่ใบแจ้งหนี้และใบกำกับภาษี – ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย(CO) เพิ่มการตรวจสอบการบันทึกรายการและผ่านรายการตามข้อกำหนดวันที่ปิดสิ้นวัน – ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง(IC), ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย(CO ...
อ่านเพิ่มเติม
/ / ห้องสมุด
ECONS_logo

ECONS V2.13E Rvs 590006 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 590006 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 6 รายการ ดังนี้ แก้ไขจอภาพรหัสหน่วยนับ – ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง(IC) : เพิ่ม Digit รหัสหน่วยนับเป็น 8 Digit แก้ไขจอภาพหมวดสินค้า และกลุ่มสินค้า – ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง(IC) : เพิ่มการบันทึกชื่อหมวดและชื่อกลุ่มเป็นภาษาอังกฤษ แก้ไขจอภาพข้อมูลหลั ...
อ่านเพิ่มเติม
/ / ห้องสมุด
BySideV109.1

BySide V.1.18 Release Note

BySide Version 1.18 มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 1 รายการ ดังนี้ แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 2 เรื่อง (Bug Fixed) แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 2 เรื่อง (Bug Fixed) รายการ ระบบงาน รายละเอียด 1 ควบคุมสินค้าคงคลัง แก้ไขรายงานบัญชีพิเศษและบัญชีคุมสินค้า (Stock Card) ให้แสดงรายการ CR เป็นลำดับแรกข ...
อ่านเพิ่มเติม
/ / ห้องสมุด
cloudprint_logo_150

แนะนำการใช้ Google Cloud Print

Google Cloud Print ช่วยพิมพ์เอกสารได้จากทุกที่ ทุกอย่าง บนทุกเครื่องพิมพ์ที่แบ่งปันกัน ผมกับน้องๆ ทีม Consult ไม่ค่อยมีโอกาสที่จะได้เข้าไปทำงานที่สำนักงานบ่อยนัก (ส่วนใหญ่ทำงานที่ลูกค้า) แต่ก็มีความจำเป็นที่จะต้องพิมพ์เอกสารเช่น ใบรายงานการปฏิบัติงาน, ใบเบิกค่าเดินทาง, ใบเสนอราคา ไปที่สำนักงาน ซึ่งเ ...
อ่านเพิ่มเติม
accounting2

“ค่ารับรอง” ลงรายจ่ายอย่างไรให้ง่ายและถูกต้องตาม กม. ภาษี (เครื่องมือช่วยคำนวณรายการทางบัญชีเป็นรายการทางภาษี)

ที่มา กรมสรรพากร Link ไปยังต้นฉบับ (กรมสรรพากร) [แสดงสไลด์] Link : ประมวลรัษฎากร มาตรา 65 Link : กฎกระทรวง ฉบับที่ 143 Link : คำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.56/2538 Link : Download Spreadsheet ช่วยคำนวณภาษี Version 1.0 (สำหรับรายจ่ายหนี้สูญ และค่ารับรอง) Download คำอธิบาย การใช้ spreadsheet ค่ารับรอง (รูปแบบ ...
อ่านเพิ่มเติม
accounting2

การจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้อย่างไรให้ง่ายและถูกต้องตาม กม.ภาษี (เครื่องมือช่วยคำนวณรายการทางบัญชีเป็นรายการทางภาษี)

ที่มา กรมสรรพากร Link ไปยังต้นฉบับ (กรมสรรพากร) [แสดงสไลด์] Link : ประมวลรัษฎากร มาตรา 65 Link : กฎกระทรวง ฉบับที่ 186 Link : พระราชกฤษฏีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น รัษฏากร (ฉบับที่ 340) พ.ศ. 2541 Link : Download Spreadsheet ช่วยคำนวณภาษี Version 1.0 (สำหรับรายจ่ายหนี้สูญ และค่ารับ ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONS_logo

ECONS V2.13E Rvs 590005 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 590005 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 8 รายการ ดังนี้ เพิ่มการทำงานส่วนของการรับสินค้าด้วย Barcode และ QR Code – ระบบควบคุมการจัดซื้อ(PO) เพิ่มการทำงานส่วนของการเบิกวัตถุดิบด้วย Barcode และ QR Code – ระบบควบคุมการผลิต(SF) เพิ่มการทำงานส่วนของการรับคืนวัตถุดิบด้วย Barcode และ QR C ...
อ่านเพิ่มเติม
/ / ห้องสมุด
Reporting Plan1

ความสำคัญของ Reporting Plan

การเรียนรู้เพื่อใช้งานระบบ ERP หลายคนเข้าใจว่าเป็นการสอนให้ User บันทึกข้อมูลในระบบให้ได้ คนที่เข้ามาอบรมส่วนใหญ่ก็คือ พนักงานระดับปฏิบัติการ (User) การเรียนรู้เพียงเท่านี้เพียงพอแล้ว จริงหรือ? ไม่ใช่เลยครับ หัวหน้างาน และผู้จัดการก็จำเป็นต้องเรียนรู้ระบบ ERP ด้วยเช่นกัน ไม่ใช่การเรียน Key ข้อมูล แต ...
อ่านเพิ่มเติม
BySideV109.1

BySide V.1.17 Release Note

BySide Version 1.17 มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 2 รายการ ดังนี้ เพิ่มรายงานใบโอนย้ายสินค้า - ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง(IC) แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 4 เรื่อง (Bug Fixed) เพิ่มรายงานใบโอนย้ายสินค้า - ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง(IC) รายงานใบโอนย้ายสินค้าเป็นรายงานใหม่ ในระบบ IC เป็นแบบฟอร์มแสดงรายการโ ...
อ่านเพิ่มเติม
/ / ห้องสมุด
BySideV109.1

BySide V.1.16 Release Note

BySide Version 1.16 มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 3 รายการ ดังนี้ เพิ่มรูปแบบรายงานราคาขายสินค้าล่าสุด - ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย(CO) ปรับปรุงรายงานสถานะคำสั่งขายตามโครงการ - ระบบบริหารโครงการ แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 8 เรื่อง (Bug Fixed) เพิ่มรูปแบบรายงานราคาขายสินค้าล่าสุด - ระบบควบคุมการจัด ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONS_logo

ECONS V2.13E Rvs 590004 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 590004 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 4 รายการ ดังนี้ ปรับปรุงการใช้งานโปรแกรม ECONS ระบบ 2 ภาษา เพิ่มการทำงานส่วนของการส่งสินค้าด้วย QR Code – ระบบควบคุมการจำหน่าย(CO) รายงานพิกัดการวัด – ระบบควบคุมคุณภาพ(QM) แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 9 เรื่อง (Bug Fixed) ปรับปรุงการใช้งานโ ...
อ่านเพิ่มเติม
ExpenseNoDocSampleFromRD

เอกสารเผยแพร่กรมสรรพากร : คู่มือการจัดทำเอกสารประกอบการลงบัญชี ที่สามารถเป็นรายจ่ายทางภาษีได้

ที่มา กรมสรรพากร จัดทำโดย สำนักมาตรฐานการสอบบัญชีภาษีอากร กรมสรรพากร มีนาคม 2559 Link ไปยังต้นฉบับ (กรมสรรพากร) ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONS_logo

ECONS V2.13E Rvs 590003 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 590003 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 3 รายการ ดังนี้ แก้ไขจอภาพจัดทำใบเสนอราคา - ระบบกำหนดและจัดทำใบเสนอราคา(ES) แก้ไขจอภาพบันทึกรายการสั่งซื้อ - ระบบควบคุมการจัดซื้อ(PO) แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 14 เรื่อง (Bug Fixed) แก้ไขจอภาพจัดทำใบเสนอราคา - ระบบกำหนดและจัดทำใบเสนอราคา ...
อ่านเพิ่มเติม
BySideV109.1

BySide V.1.15 Release Note

BySide Version 1.15 มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 3 รายการ ดังนี้ ปรับปรุงรายงานวิเคราะห์อายุลูกหนี้ - ระบบบัญชีลูกหนี้(AR) เพิ่มรายงานส่วนต่างราคาซื้อ - ระบบควบคุมการจัดซื้อ(PO) แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 4 เรื่อง (Bug Fixed) ปรับปรุงรายงานวิเคราะห์อายุลูกหนี้ - ระบบบัญชีลูกหนี้ (AR) เดิมรายงา ...
อ่านเพิ่มเติม

Instagram BBS

 • hellip
  7 เดือน ago by bbs_since1992 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 ที่ปรึกษาของเราได้เข้าให้คำปรึกษาเชิงลึก โครงการเตรียมความพร้อมระบบ ERP ห…
 • hellip
  3 เดือน ago by bbs_since1992 เมื่อวันที่​ 25​ กรกฎาคม​ที่ผ่านมา ผู้บริหารและหัวหน้าแผนกของBBS ได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ​เพ…
 • hellip
  3 เดือน ago by bbs_since1992 วันนี้​ผู้บริหาร​และคณะทำงานBBSได้เข้าร่วมประชุม​ Kick off และเซ็นสัญญา​การใช้ระบบงานECONS​ กับลูกค้…
 • hellip
  7 เดือน ago by bbs_since1992 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 ที่ปรึกษาของเราได้เข้าให้คำปรึกษาเชิงลึก โครงการเตรียมความพร้อมระบบ ERP ห…
 • hellip
  2 สัปดาห์ ago by bbs_since1992 เช้านี้ยกทีมมาเป็นหนุ่มสาวโพธาราม​กันค่าา  #bbsecons   #TeamBBS 
 • 25hellip
  6 เดือน ago by bbs_since1992 วันนี้ 25.04.69 ที่ปรึกษาของเราได้เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตแร่เพอร์ไลต์ของลูกค้า และเข้าให้คำแนะนำการใช…
 • hellip
  2 เดือน ago by bbs_since1992 ขอแสดงความยินดี​กับบริษัทนำยงอุตสาหกรรม​เคมีที่ได้รับโล่รางวัล​ชนะเลิศในโครงการ​เตรียม​ความพร้อม​ใน​…
 • BBhellip
  2 เดือน ago by bbs_since1992 วันนี้​ BBS ได้มาออกบูธโครงการกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเรียนรู้ที่ได้…
 • 31hellip
  3 เดือน ago by bbs_since1992 วันนี้​(31/07/17) ฝ่าย​ Marketing ได้ไปพบลูกค้าที่จังหวัดระยอง​ เพื่อสาธิตการใช้งานระบบงาน​ECONS.ให้…
 • hellip
  2 สัปดาห์ ago by bbs_since1992 บรรยากาศ​การ Kick off เซ็นสัญญา​การใช้ระบบงานECONS ระหว่าง BBS และ SCH ทางเราขอขอบคุณ​ลูกค้าที่ให้กา…
 • 9 hellip
  2 เดือน ago by bbs_since1992 วันนี้​ 9 สิงหาคม​2560​ ทาง​ BBS​ ได้มีโอกาสเข้าร่วมออกบูท​ ECONS ในงานสัมมนา​แลกเปลี่ยน​ความรู้​ด้า…
 • Demo ECONShellip
  1 สัปดาห์ ago by bbs_since1992 Demo ECONS  #bbsecons 

Instagram #BBSECONS

 • Demo ECONShellip
  1 สัปดาห์ ago Demo ECONS  #bbsecons 
 • hellip
  2 สัปดาห์ ago บรรยากาศ​การ Kick off เซ็นสัญญา​การใช้ระบบงานECONS ระหว่าง BBS และ SCH ทางเราขอขอบคุณ​ลูกค้าที่ให้กา…
 • hellip
  2 สัปดาห์ ago เช้านี้ยกทีมมาเป็นหนุ่มสาวโพธาราม​กันค่าา  #bbsecons   #TeamBBS 
 • hellip
  2 เดือน ago ขอแสดงความยินดี​กับบริษัทนำยงอุตสาหกรรม​เคมีที่ได้รับโล่รางวัล​ชนะเลิศในโครงการ​เตรียม​ความพร้อม​ใน​…
 • 9 hellip
  2 เดือน ago วันนี้​ 9 สิงหาคม​2560​ ทาง​ BBS​ ได้มีโอกาสเข้าร่วมออกบูท​ ECONS ในงานสัมมนา​แลกเปลี่ยน​ความรู้​ด้า…
 • BBhellip
  2 เดือน ago วันนี้​ BBS ได้มาออกบูธโครงการกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเรียนรู้ที่ได้…
 • hellip
  3 เดือน ago วันนี้​ผู้บริหาร​และคณะทำงานBBSได้เข้าร่วมประชุม​ Kick off และเซ็นสัญญา​การใช้ระบบงานECONS​ กับลูกค้…
 • hellip
  3 เดือน ago เมื่อวันที่​ 25​ กรกฎาคม​ที่ผ่านมา ผู้บริหารและหัวหน้าแผนกของBBS ได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ​เพ…
 • 31hellip
  3 เดือน ago วันนี้​(31/07/17) ฝ่าย​ Marketing ได้ไปพบลูกค้าที่จังหวัดระยอง​ เพื่อสาธิตการใช้งานระบบงาน​ECONS.ให้…
 • Coursehellip
  3 เดือน ago ปิด Course วิชา ERP ภาค Summer ปี 2560 ม.บูรพา ขอให้นักศึกษาทุกคนโชคดีในการสอบครับ  #bbsecons 
 • QCP BI Prehellip
  4 เดือน ago QCP BI Presentation #bbsecons 
 • ERP60 hellip
  5 เดือน ago ERP60 ให้คำแนะนำในการจัดทำ TOR เพื่อใช้ในการประเมินคัดเลือก Software และที่ปรึกษาระบบ ERP โรงงานผลิต…
 • Business Ihellip
  5 เดือน ago Business Intelligence Demonstration #bbsecons 
 • ERP 60 hellip
  6 เดือน ago ERP 60 ให้คำปรึกษาในการปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการติดตั้งระบบ ERP โรงงานผลิตชิ้น…
 • Session hellip
  6 เดือน ago Session สุดท้ายก่อนสอบปลายภาค วิชา ERP คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา #bbsecons 
 • CCT hellip
  6 เดือน ago CCT ติดตามความคืบหน้าหลัง Upgrade โปรแกรม ECONS จาก V2.12 เป็น V2.13E  #bbsecons 
 • BUSINESS Ihellip
  6 เดือน ago BUSINESS INTELLIGENCE CLASS ROOM มหาวิทยาลัยบูรพา วันที่ 23/4/2560  #bbsecons 
 • ERP60 hellip
  6 เดือน ago ERP60 ให้คำแนะนำในการปรับปรุง Business Process เพื่อเตรียมความพร้อมในการติดตั้งระบบ ERP บริษัทผลิตชุ…
 • 25hellip
  6 เดือน ago วันนี้ 25.04.69 ที่ปรึกษาของเราได้เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตแร่เพอร์ไลต์ของลูกค้า และเข้าให้คำแนะนำการใช…

ความเห็นล่าสุด

  หมวดหมู่