ECONS_logo

ECONS V2.13E Rvs 600006 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 600006 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 5 รายการ ดังนี้ ปรับปรุงจอภาพบันทึก/แก้ไขเวลาประจำวัน 2 – ระบบควบคุมการผลิต (SF) : ปรับวิธีการกรอกข้อมูลและเพิ่มความสะดวกในการค้นหาเลขที่คำสั่งผลิตที่ต้องการ Post ปรับปรุงจอภาพยกเลิกรายการบันทึกเวลา – ระบบควบคุมการผลิต (SF) ปรับปรุงจอภาพผ่านร ...
อ่านเพิ่มเติม
fundamentals operations Management

การวางแผนดำเนินการผลิต และแผนความต้องการวัสดุ (Fundamentals of Operations Management)

โดย สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (สิงหาคม 2557) หนังสือดี ๆ แจกฟรีอีกเล่มของ สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมครับ เล่มนี้ นำมาเสนอ เพราะเนื้อหาเกี่ยวกับ MPS, MRP , EOQ ที่สำหรับบางท่านแล้ว อาจเป็นเรื่องที่ใช้งาน ECONS อยู่ทุกวัน แต่ยังไม่เข้าใจหลักการจริง ๆ ของมัน ตลอดจนคนใหม่ ๆ ...
อ่านเพิ่มเติม
/ / EOQ, MPS, MRP, ผลิต, ห้องสมุด
pre-erp

Best Practices และ Lessons Learned การประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ERP

โดย สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (ตุลาคม 2559) ด้วยความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปีของ สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ที่จะช่วยสถานประกอบการให้มีความพร้อมในการประยุกต์ใช้งานระบบ ERP ให้ประสบผลสำเร็จ คือใช้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มขีดความสามารถการแข่ ...
อ่านเพิ่มเติม
108-vat-problem

108 ปัญหาภาษีมูลค่าเพิ่ม (เอกสารเผยแพร่กรมสรรพากร)

เอกสารสัมมนาหัวข้อ "108 ปัญหาภาษีมูลค่าเพิ่ม" (เผยแพร่ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560) สัมมนาดี ๆ โดยกรมสรรพากรอีกแล้ว เอกสารนี้เหมาะสำหรับมือใหม่อ่านเข้าใจง่าย ส่วนสำหรับมือเก๋าก็เก็บไว้ทบทวนครับ ผมเองบางข้อก็ลืม ๆ ไปเหมือนกันครับ Link ไปยังต้นฉบับ (กรมสรรพากร) ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONS_logo

ECONS V2.13E Rvs 600005 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 600005 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 4 รายการ ดังนี้ ปรับปรุงจอภาพการเบิกเงินสดย่อย – ระบบเงินสดย่อย (PC) : เลือกชื่อผู้ขายจากข้อมูลหลักผู้ขายมาบันทึกรายการได้ ปรับปรุงจอภาพการเคลียร์เงินทดรอง – ระบบเงินทดรองจ่าย (AV) : เลือกชื่อผู้ขายจากข้อมูลหลักผู้ขายมาบันทึกรายการได้ ปรับปรุ ...
อ่านเพิ่มเติม
/ / ECONS Release Note, ห้องสมุด
BySideV109.1

BySide V.1.29 Release Note

BySide Version 1.29 มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 1 รายการ ดังนี้ แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 2 เรื่อง (Bug Fixed) แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 2 เรื่อง (Bug Fixed) รายการ ระบบงาน รายละเอียด 1 บัญชีเจ้าหนี้ รายงานตรวจสอบรายการตั้งเจ้าหนี้ตามเลขที่บัญชี แก้ไขบรรทัดรวม คอลัมน์รวมภาษี ไม่ถูกต้อง ...
อ่านเพิ่มเติม
windows update error 11

วิธีแก้ปัญหา Update Windows 10 Version 1703 แล้ว แสดงภาษาไทยผิดพลาด

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา windows 10 ได้มีการ update version 1703 ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเป็นการ Update อัตโนมัติ ภายหลังมีการ update แล้วเกิดปัญหากับตัวหนังสือภาษาไทยบน ECONS ในส่วนของสระที่แสดงไม่ถูกต้อง ดังตัวอย่าง ปัญหานี้ ไม่ได้เกิดเฉพาะ ECONS แต่จะเกิดกับทุก Application ที่ใช้ Font MS Sans Serif และ MS ...
อ่านเพิ่มเติม
คำบรรยาย

นโยบายส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมดิจิทัล เพื่อก้าวสู่ Thailand 4.0 (เอกสารประกอบการสัมมนา กิจกรรม OSSC Forum ครั้งที่ 5, 17 พ.ค. 60)

ที่มา : สำนักยุทธศาสตร์และนโยบายการลงทุน, สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน BBS มีโอกาสได้เข้าร่วมสัมมนา กิจกรรม OSSC Forum ครั้งที่ 5 กับทาง BOI เมื่อ 17 พ.ค. 60 ที่ผ่านมา โดยเนื้อหาการสัมมนาเป็นการ update ทิศทางการส่งเสริมการลงทุนของทาง BOI, การส่งเสริมสนับสนุนและมาตรการภาษีของภาครัฐ ที่จะช่วยกระ ...
อ่านเพิ่มเติม
/ / BOI, tax, ห้องสมุด
saletaxseminar

สารพันปัญหาภาษีอากร (เอกสารเผยแพร่กรมสรรพากร )

เอกสารสัมมนาหัวข้อ "ภาษีซื้อ ภาษีขาย ง่ายนิดเดียว" (วันที่ 23-26 พฤษภาคม 2560) Link ไปยังต้นฉบับ (กรมสรรพากร) ...
อ่านเพิ่มเติม
icon256 PDF to Word

เครื่องมือ แปลง File PDF ให้เป็น Word (Online Service)

จริง ๆ แล้วโปรแกรมแปลง File PDF เป็น word มีเยอะนะครับ แต่ส่วนใหญ่จะมีปัญหาตอนแปลงภาษาไทยครับ มันเพี้ยนเยอะมาก แต่พอทดสอบโปรแกรม PDF Hero เรื่องภาษาเพี้ยนไม่มีครับ มีข้อดีอีกคือ ฟรี, เป็น Online Service ไม่ต้องมาลงโปรแกรม, ไม่มีโฆษณา, ใช้ได้ทั้ง Desktop และ Mobile, Windows, Mac ครับ ส่วนข้อเสียก็คือ ...
อ่านเพิ่มเติม
solid logo

SOLID Design Principles : กฎพื้นฐานในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ : Training VDO and Material

ฝึกอบรมเพื่อทบทวนกฎพื้นฐานในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ โดย กุลธัช เทียนจวง [wds id="6"] สไลด์เปลี่ยนทุก 8 วินาที, วาง Pointer ไว้บนสไลด์เพื่อหยุดดู Download เอกสารการฝึกอบรม เอกสารอ้างอิง/ศึกษาเพิ่มเติม 1. SOLID Design Principles by Bruno Bossala.(PDF), (ต้นฉบับ) 2. Design Principles and Design Patter ...
อ่านเพิ่มเติม
factoring2.png

กรณีศึกษา : การนำลูกหนี้ไปค้ำประกันเงินกู้ (Pledging)/ การโอน (Assign) /ขาย (Factoring) บัญชีลูกหนี้ กับระบบงาน ECONS

ตามสภาพการค้าในปัจจุบัน ธุรกิจจำเป็นต้องมีสภาพคล่องเพื่อใช้ในการดำเนินกิจการ แต่เพื่อการแข่งขัน ธุรกิจจึงจำเป็นต้องให้สินเชื่อแก่ลูกค้า ทำให้เกิดลูกหนี้ขึ้นพร้อม ๆ กับการขาดสภาพคล่องในธุรกิจ ดังนั้น จึงเกิดการหาสภาพคล่องโดยใช้บัญชีลูกหนี้ขึ้น ด้วยวิธีต่าง ๆ กัน ได้แก่ 1. การนำบัญชีลูกหนี้ไปค้ำประกัน ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONS_logo

ECONS V2.13E Rvs 600004 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 600004 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 7 รายการ ดังนี้ ปรับปรุงจอภาพบันทึกรายการรับเงิน – ระบบบัญชีลูกหนี้ (AR) : เพิ่มปุ่มพิมพ์รายงานใบเสร็จรับเงิน ปรับปรุงจอภาพบันทึกรายละเอียดขนส่ง – ระบบบัญชีลูกหนี้ (AR) : เพิ่มแสดงเลขที่ใบส่งสินค้า ปรับปรุงจอภาพบันทึก/แก้ไขเวลาประจำวัน 2 – ระ ...
อ่านเพิ่มเติม
BySideV109.1

BySide V.1.28 Release Note

BySide Version 1.28 มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 1 รายการ ดังนี้ เพิ่มรายงานแสดงการจัดส่งสินค้าแบบละเอียด - ระบบควบคุมการจำหน่าย (CO) : แสดงรายการทั้งก่อนและหลังประมวลผลรายการส่งสินค้า เพิ่มรายงานแสดงการจัดส่งสินค้าแบบละเอียด - ระบบควบคุมการจำหน่าย (CO) เป็นรายงานที่ใช้แสดงรายละเอียดการส่งสินค้า แ ...
อ่านเพิ่มเติม
dbdPrompt00

ตรวจสุขภาพธุรกิจท่านด้วย โปรแกรม PROMPT CHECK จาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ที่มา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โปรแกรมนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้จัดทำขึ้นมาซักพักแล้วครับ ผมเพิ่งมีโอกาสได้ทดลองใช้งานดู แล้วเห็นว่าดีมากครับ แบบสอบถามพัฒนาจากแนวปฏิบัติที่ดีจากสถาบันระดับโลก สังเคราะห์มากำหนดเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของ SME ไทย คำถามที่ถามก็เป็นอะไรที่ตรงไปตรงมา ไม่ซับซ้อน และเมื่อตอบค ...
อ่านเพิ่มเติม
BySideV109.1

BySide V.1.27 Release Note

BySide Version 1.27 มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 5 รายการ ดังนี้ เพิ่มรายงานตรวจสอบรายการตั้งเจ้าหนี้แสดงตามเลขที่บัญชี - ระบบบัญชีเจ้าหนี้(AP) เพิ่มรายงานสรุปยอดขายสินค้า แยกตามลูกค้า - ระบบควบคุมการจำหน่าย (CO) แก้ไขรายงานรายงานมูลค่าสินค้าคงเหลือตามสถานที่เก็บ – ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง(IC) เพิ่ม ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONS_logo

ECONS V2.13E Rvs 600003 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 600003 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 8 รายการ ดังนี้ ปรับปรุงจอภาพผ่านรายการตั้งหนี้ของเจ้าหนี้ – ระบบบัญชีเจ้าหนี้ (AP) : เพิ่มแสดงเลขที่ใบแจ้งหนี้ ปรับการบันทึกข้อมูล และการแสดงผลรายงานให้แสดงเลขที่ใบแจ้งหนี้ และใบกำกับภาษีได้ 30 Digit : ปรับปรุงเพิ่มเติมที่ระบบ AV, PC ปรับปรุ ...
อ่านเพิ่มเติม
estimate_netprofit

ประมาณการกำไรสุทธิ (เครื่องมือช่วยคำนวณรายการทางบัญชีเป็นรายการทางภาษี)

ที่มา กรมสรรพากร Link ไปยังต้นฉบับ (กรมสรรพากร) Download Spreadsheet ช่วยคำนวณภาษี : ประมาณการกำไรสุทธิ Download คำอธิบาย การใช้ spreadsheet : ประมาณการกำไรสุทธิ (รูปแบบ PDF) ประมวลรัษฎากร มาตรา 38_64 - กรมสรรพากร ประมวลรัษฎากร มาตรา 65_76 - กรมสรรพากร คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป. 50/2537 คำสั่งกรมสรรพาก ...
อ่านเพิ่มเติม

Instagram BBS

No images found!
Try some other hashtag or username

Instagram #BBSECONS

 • 81
  2 สัปดาห์ ago วันนี้(8/11/61)เจ้าหน้าที่​ของ​ BBS​ ได้เข้าร่วมงาน Blockchain for Management and Transformation “บร
 • 1 เดือน ago เมื่อวันที่​5 ตุลาคม​ 2561​ที่่ผ่าน​ BBS​ ได้มีการ Kick​ off เซ็นสัญญา​โครงการร่วมกับ​ UNA​ ซึ่งเป็น
 • 3 เดือน ago เก็บตกภาพบรรยากาศ​งาน​ Industrial Supply Chain Logistics Conference 2018 ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรต
 • 3 เดือน ago ขอเชิญชวน​ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน Industril Supply Chain Logistics Conference 2018 ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพ
 • 4 เดือน ago กลับมาอีกครั้งกับงาน Industrial Supply Chain Logistics Conference 2018 ในปีนี้งานจะจัดวันที่ 23-24 ส
 • 99
  5 เดือน ago “(99) เงินได้เท่าที่ผู้มีเงินได้หรือคู่สมรสได้จ่ายเป็นค่าฝากครรภ์และค่าคลอดบุตรของตน ตามจํานวนที่จ่า
 • 6 เดือน ago วันนี้ผู้บริหาร BBS คุณพรเทพ รัตนสถาพร Customer Support Dept. Director พร้อมด้วยทีมงานเจ้าหน้าที่อาว
 • 6 เดือน ago ประมวล​ภาพ​งานสัมมนาและออก​บูธ​ ในโครงการ​ส่งเสริม​การเพิ่มศักยภาพ​ของSME ด้วยโปรแกรม​ประยุกต์​Softw
 • 6 เดือน ago ทางบริษัท​ เจมคอน จำกัด ผู้จัดการโครงการส่งเสริม​ศักยภาพ​ของSMEฯ ส่งจดหมาย​ขอบคุณ​บริษัท​และวิทยากร
 • BBS
  7 เดือน ago BBS ได้รับเครื่องหมาย DBD Registered เครื่องหมายรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าออก
 • 7 เดือน ago สวัสดีปีใหม่ไทย หรือวันสงกรานต์ ค่ะ ท่านลูกค้าทุกท่าน ขอให้ทุกท่านพักผ่อนหรือท่องเที่ยวอย่างมีความสุ
 • 8 เดือน ago รวมภาพความประทับใจ​กับการพักผ่อนหย่อนใจ​ในบรรยากาศ​ที่แสนอบอุ่น​ กับเพื่อนร่วมงานที่คุ้นเคย กิจกรรม​

ความเห็นล่าสุด

หมวดหมู่