taxinvoicemanualfrom-rd

เอกสารเผยแพร่กรมสรรพากร : คู่มือใบกำกับภาษี (เลขประจำตัว 13 หลัก, บัญชีชุดเดียว, National E-Payment)

ที่มา กรมสรรพากร ในปีที่ผ่านมา สรรพากร มีการเปลี่ยนแปลงใหญ่ ๆ 3 เรื่อง คือ การใช้เลขประจำตัว 13 หลัก แทนเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 10 หลัก, นโยบายบัญชีชุดเดียว และ นโยบาย National E-payment ที่นำไปสู่ E-Tax Invoice และ E-Receipt ทำให้สรรพากรได้ จัดทำคู่มือใบกำกับภาษี เล่มใหม่ เพื่อชี้แจงให้ผู้เสียภาษีทร ...
อ่านเพิ่มเติม
BySideV109.1

BySide V.1.22 Release Note

BySide Version 1.22 มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 2 รายการ ดังนี้ เพิ่มรายงานค่าใช้จ่ายนำเข้า - ระบบควบคุมการจัดซื้อ(PO) แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 1 เรื่อง (Bug Fixed) เพิ่มรายงานค่าใช้จ่ายนำเข้า - ระบบควบคุมการจัดซื้อ(PO) เป็นรายงานแสดงข้อมูลค่าใช้จ่ายการนำเข้าสินค้า โดยแสดงรูปแบบรายงานไว้ 3 ...
อ่านเพิ่มเติม
/ / ห้องสมุด
ECONS_logo

ECONS V2.13E Rvs 590010 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 590010 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 2 รายการ ดังนี้ เพิ่มจอภาพบันทึกรายการรับคืนสินค้า – ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย (CO) : เป็นจอภาพที่สามารถกำหนดเลขที่ใบรับสินค้าได้ แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 3 เรื่อง (Bug Fixed) เพิ่มจอภาพบันทึกรายการรับคืนสินค้า – ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย ( ...
อ่านเพิ่มเติม
/ / ห้องสมุด
araprevalue

การปรับปรุงมูลค่าบัญชีลูกหนี้/เจ้าหนี้เงินตราต่างประเทศ ณ สิ้นงวดบัญชี

กิจการที่มีการค้าขายกับต่างประเทศ โดยส่วนใหญ่จะมียอดลูกหนี้หรือเจ้าหนี้ในสกุลเงินตราต่างประเทศ ซึ่งมาตรฐานบัญชี มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ กิจการที่ต้องแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ รายการที่ต้องแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ในการแปลงค่า กำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ความหมาย "อัตราแลกเปลี่ยน" รา ...
อ่านเพิ่มเติม
ezgifcom

วิธีการสร้างภาพเคลื่อนไหว (GIF) โดยใช้ Free Application บน Internet (2)

ผมเคยเขียนบทความ วิธีการสร้างภาพเคลื่อนไหว (GIF) โดยใช้ Free Application บน Internet โดยได้แนะนำ Online Application ไว้ 4 ตัว ประกอบด้วย GIFCreator, GIPHY, GIFMaker.me และ makeagif ซึ่งทั้ง 4 Application ต่างมีข้อดีข้อเสียต่างกัน ดังที่เคยเรียนไว้แล้ว ครั้งนี้ ผมเพิ่งได้ทดสอบอีก Application นึง ชื่อ ...
อ่านเพิ่มเติม
enhance-sf-andriod

คู่มือระบบงาน Enhance Shop Floor (Andriod Version)

ระบบ Enhanced Shop Floor เป็นระบบงานที่เพิ่มเติมจากระบบควบคุมการผลิต (Shop Floor Control) เดิม มีความสามารถหลัก ๆ ดังนี้ สามารถนำใบสั่งผลิตที่ผ่านรายการอนุมัติจากระบบควบคุมการผลิต (Shop Floor Control) มาจัดลำดับการผลิตของงานตามเครื่องจักร และ กะซึ่งเรียกว่า “ตารางศูนย์การผลิต” และเพื่อให้สามารถนำตาร ...
อ่านเพิ่มเติม
enhance-sf

คู่มือระบบงาน Enhance Shop Floor (Remote Desktop Version)

ระบบ Enhanced Shop Floor เป็นระบบงานที่เพิ่มเติมจากระบบควบคุมการผลิต (Shop Floor Control) เดิม โดยนำข้อมูลการเปิดใบสั่งผลิตจากฝ่ายวางแผนการผลิตมาจัดตารางศูนย์การผลิตประจำวัน ซึ่งออกแบบให้หัวหน้างานผลิตสามารถวางแผนตารางศูนย์การผลิตได้บนเครื่อง Tablet PC ได้แก่ การกำหนดเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต จัดลำ ...
อ่านเพิ่มเติม
splashtop

แนะนำโปรแกรม Splashtop สำหรับการประชุมหรือฝึกอบรมยุคใหม่ ไม่ง้อ Projector และไม่ต้องใช้กระดาษ

ในปัจจุบัน คอมพิวเตอร์ มีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก ทั้งในการใช้ในชีวิตประจำวัน หรือแม้กระทั่งการทำงาน แต่หากเราต้องเดินทางออกไปข้างนอก คอมพิวเตอร์ก็อาจไม่สะดวกในการพกพามากนัก เพราะปัญหาในเรื่องของขนาด และน้ำหนัก โดยเมื่อเทียบกับสมาร์ทโฟนหรือแท็ปเล็ตแล้ว จะเห็นได้ชัดว่าอุปกรณ์ดังกล่าวสะดว ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONS_logo

ECONS V2.13E Rvs 590009 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 590009 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 4 รายการ ดังนี้ แก้ไขจอภาพบันทึกรายการจ่ายเงิน – ระบบบัญชีเจ้าหนี้(AP) : ให้สามารถสร้างรายการจ่ายจากการรับวางบิล แก้ไขจอภาพบันทึกรายการรับวางบิล – ระบบบัญชีเจ้าหนี้(AP) : เพิ่มการแสดงเลขที่ใบกำกับภาษีใน Lookup แก้ไขจอภาพบันทึกรายการวางบิล – ร ...
อ่านเพิ่มเติม
BySideV109.1

BySide V.1.21 Release Note

BySide Version 1.21 มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 3 รายการ ดังนี้ เพิ่มรายงานเจ้าหนี้ค้างชำระ - ระบบบัญชีเจ้าหนี้(AP) เพิ่มรายงานลูกหนี้ค้างชำระ - ระบบบัญชีลูกหนี้(AR) แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 2 เรื่อง (Bug Fixed) เพิ่มรายงานเจ้าหนี้ค้างชำระ - ระบบบัญชีเจ้าหนี้(AP) เป็นรายงานแสดงรายการใบตั้งห ...
อ่านเพิ่มเติม
/ / ห้องสมุด
gifcreator

วิธีการสร้างภาพเคลื่อนไหว (GIF) โดยใช้ Free Application บน Internet

พอนึกถึงภาพเคลื่อนไหว ทุกท่านก็จะนึกถึงวีดีโอ แต่วีดีโอจะเหมาะเฉพาะเวลาต้องการภาพเคลื่อนไหวที่มีระยะเวลายาวพอสมควร มีเสียง แถมมาด้วยขนาดที่ใหญ่ติดมาด้วย แต่ถ้าเราต้องการแสดงภาพที่ต่อเนื่องเพียง ไม่กี่ภาพ ใช้เวลาแสดงไม่กี่วินาที เช่น ต้องการแสดงให้เห็นขั้นตอนการทำงานของหน้าจอ ต้องการเพิ่มลูกเล่นในการ ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONS_logo

ECONS V2.13E Rvs 590008 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 590008 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 6 รายการ ดังนี้ แก้ไขจอภาพข้อมูลสินค้าลูกค้า – ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย(CO) : เพิ่มการบันทึกราคาขายตามรหัสสถานที่ส่งของ แก้ไขจอภาพบันทึก/แก้ไขการขายสินค้า – ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย(CO) : เพิ่มการบันทึก USERID, วันที่และเวลา ที่สร้างรายการและแก ...
อ่านเพิ่มเติม
/ / ห้องสมุด
BySideV109.1

BySide V.1.20 Release Note

BySide Version 1.20 มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 5 รายการ ดังนี้ เพิ่มรายงานสรุปรายการทางบัญชีแสดงตามรหัสบัญชี(AP) - ระบบบัญชีเจ้าหนี้(AP) แก้ไขจอภาพบันทึก/แก้ไขการขายสินค้า - ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย(CO) : เพิ่มการบันทึก USERID, วันที่และเวลาที่สร้างรายการและแก้ไขล่าสุด ปรับการแสดงผลรายงานให้แสดงเ ...
อ่านเพิ่มเติม
/ / ห้องสมุด
oie2016

การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยสู่ “ประเทศไทย 4.0” โดย ดร.สมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

เอกสารประกอบการสัมมนา OIE Forum 2016 วันที่ 29 ก.ค. 2559 จัดโดย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม Link ไปยังต้นฉบับ (สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม) [แสดงสไลด์] ประเทศไทย 4.0 คืออะไร? โดย DITP Design Channel ถ้ายังไม่เข้าใจอุตสาหกรรมในแต่ละยุค แนะนำเรียนรู้เพิ่มเติม เกี่ยวกับ การปฏิวัติอุตสาหกรรมทั้ง 4 ยุค จาก ...
อ่านเพิ่มเติม
/ / ห้องสมุด
7 qc tools

เครื่องมือคุณภาพ 7 ชนิด (7 QC Tools)

เครื่องมือคุณภาพ 7 ชนิด นับได้ว่าเป็นสิ่งที่ช่วยพัฒนาและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เครื่องมือเหล่านี้เป็นการรวบรวมและประยุกต์ใช้วิธีการทางสถิติ การใช้หลักการทางด้านเหตุผล และศาสตร์ความรู้ในด้านต่าง ๆ มารวบรวม และเลือกใช้ในการจัดการกับปัญหาแต่ละชนิด เครื่องมือคุณภาพ 7 ชนิดนี้ มีที่มาจากอง ...
อ่านเพิ่มเติม
BySideV109.1

BySide V.1.19 Release Note

BySide Version 1.19 มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 3 รายการ ดังนี้ เพิ่มรายงานสรุปรายการทางบัญชีแสดงตามรหัสบัญชี - ระบบบัญชีลูกหนี้(AR) เพิ่มรายงานวิเคราะห์การขาย (แสดงตามน้ำหนัก) - ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย(CO) แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 1 เรื่อง (Bug Fixed) เพิ่มรายงานสรุปรายการทางบัญชีแสดงตามรห ...
อ่านเพิ่มเติม
/ / ห้องสมุด
Chrome Remote Desktop 2

แนะนำการใช้งาน Chrome Remote Desktop

Chrome Remote Desktop อีกทางเลือกหนึ่งในการควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์จากระยะไกล (Remote Desktop) แบบไม่มีค่าใช้จ่าย ผมได้มีโอกาสทดสอบการใช้งานกับลูกค้าท่านหนึ่ง เพื่อที่จะ Remote เข้าไปที่ Server ของลูกค้าโดยที่ไม่มีโปรแกรม Remote อื่นๆ เลย จึงได้ร่วมกันทดสอบก็พบว่าเราสามารถทำได้ โดยการติดตั้ง Chrome ...
อ่านเพิ่มเติม

Instagram BBS

 • hellip
  5 เดือน ago by bbs_since1992 บรรยากาศ​การ Kick off เซ็นสัญญา​การใช้ระบบงานECONS ระหว่าง BBS และ SCH ทางเราขอขอบคุณ​ลูกค้าที่ให้กา…
 • hellip
  7 เดือน ago by bbs_since1992 วันนี้​ผู้บริหาร​และคณะทำงานBBSได้เข้าร่วมประชุม​ Kick off และเซ็นสัญญา​การใช้ระบบงานECONS​ กับลูกค้…
 • hellip
  1 ปี ago by bbs_since1992 เมื่อวันพุธที่ 8 ก.พ.ที่ผ่านมา ที่ปรึกษาของเราได้รับเชิญให้เข้าสำรวจโรงงานเพื่อช่วยประเมินความสามารถ…
 • hellip
  2 เดือน ago by bbs_since1992 อีกปีหนึ่งที่กำลังจะสิ้นสุด ซึ่งพวกเราชาว BBS รู้สึกซาบซึ้งต่อ ผู้สนับสนุนทุกท่านผู้มอบความเติบโตให้…
 • hellip
  5 วัน ago by bbs_since1992 ขอแสดงความยินดีกับ คุณกุลธัช  เทียนจวง  กรรมการผู้จัดการบริษัท ในการสำเร็จหลักสูตร  Scrum Product Ow…
 • hellip
  12 เดือน ago by bbs_since1992 เมื่อวันที่ 27 ก.พ. ที่ผ่านมา ที่ปรึกษาระบบงานของ BBS ได้เข้าเยี่ยมชมโรงงานทอกระสอบของลูกค้า TFP ของ…
 • hellip
  2 เดือน ago by bbs_since1992 วันนี้ทาง BBS ได้ติดตั้ง​เครื่องสแกนลายนิ้วมือ​ให้กับบริษั​ท​ ไทยฟอร์โม​ซา​พลาสติก​อินดัสตรี​ จำกัด​…
 • hellip
  1 ปี ago by bbs_since1992 เมื่อวันที่ 15 ก.พ.ที่ผ่านมา ที่ปรึกษาของเราได้รับเชิญให้เข้าสำรวจโรงงานเพื่อช่วยประเมินความสามารถใน…
 • hellip
  1 ปี ago by bbs_since1992 เมื่อวันที่ 4 ก.พ.ที่ผ่านมา ผู้บริหารของเราได้รับเชิญเป็นแขกพิเศษในงานเปิดตึกใหม่ของ บริษัท ควิกโค้ท…
 • Demo ECONShellip
  4 เดือน ago by bbs_since1992 Demo ECONS  #bbsecons 
 • 31hellip
  7 เดือน ago by bbs_since1992 วันนี้​(31/07/17) ฝ่าย​ Marketing ได้ไปพบลูกค้าที่จังหวัดระยอง​ เพื่อสาธิตการใช้งานระบบงาน​ECONS.ให้…
 • 9 hellip
  6 เดือน ago by bbs_since1992 วันนี้​ 9 สิงหาคม​2560​ ทาง​ BBS​ ได้มีโอกาสเข้าร่วมออกบูท​ ECONS ในงานสัมมนา​แลกเปลี่ยน​ความรู้​ด้า…
 • BBhellip
  7 เดือน ago by bbs_since1992 วันนี้​ BBS ได้มาออกบูธโครงการกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเรียนรู้ที่ได้…
 • hellip
  11 เดือน ago by bbs_since1992 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 ที่ปรึกษาของเราได้เข้าให้คำปรึกษาเชิงลึก โครงการเตรียมความพร้อมระบบ ERP ห…
 • hellip
  1 ปี ago by bbs_since1992 เมื่อวันที่ 4 ก.พ.ที่ผ่านมา ผู้บริหารของเราได้รับเชิญเป็นแขกพิเศษในงานเปิดตึกใหม่ของ บริษัท ควิกโค้ท…
 • 16hellip
  1 ปี ago by bbs_since1992 วันนี้ (16 ก.พ.60) ที่ปรึกษาของเราได้รับเชิญให้เข้าสำรวจโรงงานเพื่อช่วยประเมินความสามารถในการใช้ระบบ…
 • hellip
  5 เดือน ago by bbs_since1992 เช้านี้ยกทีมมาเป็นหนุ่มสาวโพธาราม​กันค่าา  #bbsecons   #TeamBBS 
 • hellip
  6 วัน ago by bbs_since1992 บริษัท​ บิสซิเนส​ บูล​เล​ทีน​ เซอร์วิส​ จำกัด ได้รับการรับรองการขึ้นทะเบียน​ที่ปรึกษา​ ประเภท​นิติบุ…
 • hellip
  6 เดือน ago by bbs_since1992 ขอแสดงความยินดี​กับบริษัทนำยงอุตสาหกรรม​เคมีที่ได้รับโล่รางวัล​ชนะเลิศในโครงการ​เตรียม​ความพร้อม​ใน​…
 • hellip
  5 วัน ago by bbs_since1992 ขอแสดงความยินดีกับ คุณกุลธัช  เทียนจวง  กรรมการผู้จัดการบริษัท ในการสำเร็จหลักสูตร  ScrumMaster  เมื…
 • hellip
  11 เดือน ago by bbs_since1992 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 ที่ปรึกษาของเราได้เข้าให้คำปรึกษาเชิงลึก โครงการเตรียมความพร้อมระบบ ERP ห…
 • hellip
  2 เดือน ago by bbs_since1992 เหลือเวลาอีกไม่กี่วันแล้วนะคะ ห้างหุ้นส่วน​นิติบุคคล​ ลงทุน​ทรัพย์สิน​ใหม่ภายในสิ้นปี​นี้​ สามารถ​จอ…
 • 25hellip
  10 เดือน ago by bbs_since1992 วันนี้ 25.04.69 ที่ปรึกษาของเราได้เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตแร่เพอร์ไลต์ของลูกค้า และเข้าให้คำแนะนำการใช…
 • hellip
  7 เดือน ago by bbs_since1992 เมื่อวันที่​ 25​ กรกฎาคม​ที่ผ่านมา ผู้บริหารและหัวหน้าแผนกของBBS ได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ​เพ…

Instagram #BBSECONS

No images found!
Try some other hashtag or username

ความเห็นล่าสุด

  หมวดหมู่