ECONS V2.13E Rvs 630006 Release Note

ECONS V2.13E Rvs 630006 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 5 รายการ ดังนี้

ECONS_logo

1. เมนูบริหารระบบงาน ระบบรักษาความปลอดภัย ปรับเพิ่มหัวข้อการกำหนดนโยบายของรหัสผ่าน
เพิ่มให้สามารถสร้างข้อกำหนดการตั้งรหัสผ่าน ในการเข้าใช้งานโปรแกรม ECONS โดยสามารถกำหนดรูปแบบได้ดังนี้
   – ประกอบด้วยตัวอักษรพิมพ์ใหญ่(A-Z) อย่างน้อยกี่ตัวอักษร
   – ประกอบด้วยตัวอักษรพิมพ์เล็ก(a-z) อย่างน้อยกี่ตัวอักษร
   – ประกอบด้วยตัวเลข(0-9) อย่างน้อยกี่ตัวอักษร
   – ประกอบด้วยเครื่องหมายหรืออักขระพิเศษ(!@#$%^&*()_+|~-=\`{}[]:”;’?,./) อย่างน้อยกี่ตัวอักษร
 

การกำหนดนโยบายรหัสผ่าน

 

 
หมายเหตุ กรณีที่กำหนดเป็น 0 หมายถึง ตัวอักษรในเคสนั้นๆ จะมีหรือไม่มีในรหัสผ่านก็ได้
 

Go Top

2. เมนูบริหารระบบงาน เพิ่มเมนูรายงานการตรวจสอบสิทธิ์การใช้เมนู
เพิ่มรายงานตรวจสอบสิทธิ์การใช้เมนู โดยสามารถเรียกพิมพ์ได้จากเมนูบริหารระบบงาน

รายงานสิทธิ์การใช้เมนู

Go Top

3. ปรับการเรียกรายงานจากหน้าบันทึกข้อมูล ให้สามารถเรียกรายงานจากระบบงาน Byside ได้
ปรับปรุงการกำหนดการเรียกรายงานจากหน้าบันทึกข้อมูลต่างๆ จากเดิมที่เรียกได้เฉพาะรายงานที่เป็น User Defined ในระบบ ECONS เพิ่มให้สามารถกำหนดให้เรียกรายงานจากระบบงาน BYSIDE ได้

รายงานใบสำคัญทั่วไป

วิธีการกำหนดการเรียกรายงานจากระบบ BYSIDE
   1. เข้าไปในเมนู ระบบพื้นฐาน->ค่าเริ่มต้นและตาราง->ข้อกำหนดหลักระบบงาน
   2. เลือกรหัสที่ต้องการแก้ไข
   3. ในหน้า เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล ให้กำหนดในส่วนของ “รายละเอียดค่าเริ่มต้นระบบงาน” โดยให้อยู่ใน รูปแบบ “BYSIDE.” ตามด้วยรหัสรายงาน BYSIDE ที่ต้องการจะเรียก เช่น ถ้าต้องการพิมพ์ใบสำคัญทั่วไปในระบบ BYSIDE ก็จะกำหนดเป็น “BYSIDE.BSTGL6005”

 

ข้อกำหนดหลักระบบงาน

 

ข้อกำหนดหลักระบบงานByside

 

รหัสรายงาน

 

Go Top

4.ระบบควบคุมการผลิต เพิ่มการค้นหา และปรับเงื่อนไขการกรองข้อมูลในหน้าจออนุมัติคำสั่งผลิต ในเมนูการจัดทำคำสั่งผลิต เปิดคำสั่งผลิต
ปรับปรุงหน้าจออนุมัติคำสั่งผลิต ในเมนูระบบควบคุมการผลิต -> การจัดทำคำสั่งผลิต ->บันทึกคำสั่งผลิต ดังนี้

1 . เพิ่มเงื่อนไขการกรองข้อมูลเริ่มต้น – สิ้นสุด ตาม

   – รหัสกลุ่มเอกสารคำสั่งผลิต

   – เลขที่คำสั่งผลิต

   – เลขที่คำสั่งขาย

   – วันที่เปิดคำสั่งผลิต

   – หมวดสินค้า

   – กลุ่มสินค้า

   – รหัสสินค้า

ในกรณีที่เงื่อนไขใดไม่มีการกำหนดจะถือว่าไม่ใช้เงื่อนไขนั้นในการกรองข้อมูล

 

2. เพิ่มให้สามารถเปลี่ยนการเรียงข้อมูลได้ตลอดเวลา โดยสามารถกำหนดให้เรียงตามคอลัมน์ รหัสสินค้า ,คำอธิบายสินค้า ,เลขที่คำสั่งผลิต หรือ เลขที่อ้างอิงคำสั่งผลิต

 

3. เพิ่มการค้นหาข้อมูลที่สนใจในแต่ละคอลัมน์ได้ (Focus ที่ คอลัมน์ และพิมพ์ข้อความที่สนใจ โปรแกรมจะเลื่อนตำแหน่งไปยัง บรรทัดนั้นอัตโนมัติ)

 

4. เพิ่มปุ่ม “Select All” และ “Cancel All” สำหรับการเลือก หรือยกเลิกข้อมูลที่จะอนุมัติ ตามที่แสดงในตารางทั้งหมด

 

อนุมัติคำสั่งผลิต

Go Top

แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 5 เรื่อง (Bug Fixed)
รายการ ระบบงาน รายละเอียด
1 ระบบบัญชีทั่วไป เมนู ปิดสิ้นงวด แก้ไขกรณีที่ปิดบัญชีงวดสุดท้ายของปีบัญชีจะไม่อนุญาตให้ปิดซ้ำได้

2 ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย แก้ไขหน้าบันทึกส่งสินค้าเมื่อมีการบันทึกรายละเอียดใบส่งสินค้าแล้ว จะไม่อนุญาตให้แก้ไขเลขที่ส่งสินค้าได้

3 ระบบควบคุมการจัดซื้อ แก้ไขรายงานประวัติการส่งคืนสินค้าแสดงข้อมูลซ้ำ ในกรณีที่ส่งคืนสินค้า ที่อ้างถึงใบรับสินค้าที่ เป็นการรับจากใบสั่งซื้อ และลำดับสินค้าเดียวกันมากกว่า 1 รายการ

4 ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง แก้ไขรายงานบัญชีพิเศษ และบัญชีคุมสินค้าในกรณีที่เป็นรายการส่งสินค้าชุด (Bundle) ให้แสดงเลขใบแจ้งหนี้ และเลขที่ส่งสินค้า เหมือนการส่งสินค้าปกติ
 
Credit Note

5 ระบบควบคุมการผลิต แก้ไขหน้าจอยกเลิกรายการบันทึกเวลา (SF->ประมวลผลเวลา->ยกเลิกรายการบันทึกเวลา) กรณีที่เป็นรายการบันทึกเวลาโดยอ้างถึง ศูนย์การผลิต,เครื่องจักร ที่อยู่นอกขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐาน เมื่อยกเลิกไปแล้ว ถ้ายังมีรายการที่อ้างถึง ศูนย์การผลิต และเครื่องจักรนั้นอยู่จะต้องไม่ลบข้อมูลขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นออกไป

Go Top

Posted in ห้องสมุด Tagged with: , ,

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*