Digital world

เอกสารอบรม Digital world สามารถ เปิดเอกสารอ่านได้ตามลิ้งค์ด้านล่าง Digital world งานสัมนาเพื่อเผยแพร่แผนแม่บทการพัฒนาทางพิเศษ ทรัพย์สินทางปัญญา ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONS_logo

ECONS V2.13E Rvs 620007 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 620007 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 3 รายการ ดังนี้ ปรับปรุงจอภาพบันทึก/แก้ไขใบตรวจนับ – ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง (IC) : ให้สามารถ Scan QR Code ได้ ปรับปรุงจอภาพเคลื่อนย้ายสินค้าเข้าตรวจสอบ - ระบบควบคุมคุณภาพ (QM) แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 9 เรื่อง (Bug Fixed) ปรับปรุงจอภาพบ ...
อ่านเพิ่มเติม
BySideV109.1

BySide V.1.55 Release Note

BySide Version 1.55 มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 2 รายการ ดังนี้ เพิ่มประเภทรายงานประมาณการกระแสเงินสดแบบสรุป - ระบบบัญชีทั่วไป (GL) แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 4 เรื่อง (Bug Fixed) เพิ่มประเภทรายงานประมาณการกระแสเงินสดแบบสรุป - ระบบบัญชีทั่วไป (GL) Back แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 4 เรื่อง ...
อ่านเพิ่มเติม
dbd_manual_word

รวมคำศัพท์เทคนิค ภารกิจกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (เอกสารเผยแพร่)

ที่มา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำหรับ เพื่อน ๆ น้อง ๆ ที่กำลังแปลภาษา Web Site หรือ Software ครับ ครั้งนี้เป็นเกี่ยวกับ ทะเบียนธุรกิจ ครับ จำได้ว่ามีในส่วนงานบุคคลหรือประกันสังคมอยู่ด้วย จะไปค้น Link มาแปะไว้ให้ครับ ส่วนงานผลิตจะไปขอให้ อ.ต้น ช่วย post ให้ครับ Link ไปยังต้นฉบับ (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า) ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONS_logo

ECONS V2.13E Rvs 620006 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 620006 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 3 รายการ ดังนี้ ปรับปรุงรายงานใบสำคัญรับเงิน และรายงานใบเสร็จรับเงิน - ระบบบัญชีลูกหนี้ (AR) ปรับปรุงจอภาพบันทึกรายการรับคืนสินค้า(กำหนดเลขที่รับคืน) – ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย (CO) แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 5 เรื่อง (Bug Fixed) ปรับปรุงร ...
อ่านเพิ่มเติม
BySideV109.1

BySide V.1.54 Release Note

BySide Version 1.54 มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 2 รายการ ดังนี้ เพิ่มรายงานรายทะเบียนทรัพย์สิน - ระบบควบคุมสินทรัพย์ถาวร (FA) แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 2 เรื่อง (Bug Fixed) เพิ่มรายงานรายทะเบียนทรัพย์สิน - ระบบควบคุมสินทรัพย์ถาวร (FA) เป็นรายงานใหม่ในระบบ FA แสดงข้อมูลของทรัพย์สินทั้งหมดแยกต ...
อ่านเพิ่มเติม
icon

ECONS : Sales Force

Salesforce SalesForce เป็น Mobile Application ที่ใช้สำหรับการจัดจำหน่าย ได้แก่ การตรวจสอบยอดขาย, การตรวจสอบเป้าการขาย, การตรวจสอบสินค้าพร้อมขาย, การตรวจสอบการรับชำระของลูกค้า และที่สำคัญสามารถบันทึกการขายสินค้าผ่าน salesforce ได้ รวมทั้งหัวหน้าทีมสามารถอนุมัติหรือไม่อนุมัติคำสั่งขายที่มีราคาขายไม่เป ...
อ่านเพิ่มเติม
/ / คู่มือ, ห้องสมุด
epaymentseminar

รู้เรื่องกฎหมายใหม่ เข้าใจ e-Payment (เอกสารเผยแพร่กรมสรรพากร)

สัมมนาล่าสุดกับกรมสรรพากรครับ 27,31 พ.ค. และ 4 มิ.ย. 62 หัวข้อสัมมนา ความหมายของ e-Payment พรบ. e-Payment คืออะไร เริ่มใช้เมื่อไหร่ บัญชีการเงินที่เข้าข่ายต้องส่งให้กรมสรรพากร ประโยชน์ที่ได้จาก พรบ. e-Payment ไขข้อสงสัยผู้ขายของออนไลน์เกี่ยวกับ พรบ. e-Payment เช่น กรมสรรพากรเข้าถึงข้อมูลอะไรบ้าง หรื ...
อ่านเพิ่มเติม
/ / ห้องสมุด
ECONS_logo

ECONS V2.13E Rvs 620005 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 620005 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 3 รายการ ดังนี้ ปรับปรุงเมนูบันทึกรายการวางบิล - ระบบบัญชีลูกหนี้ (AR) เพิ่มการกำหนดกลุ่มเอกสารให้สามารถ Running เลขที่เอกสารได้สูงสุดถึง 12 Digit – ระบบ CO แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 9 เรื่อง (Bug Fixed) ปรับปรุงเมนูบันทึกรายการวางบิล - ...
อ่านเพิ่มเติม
BySideV109.1

BySide V.1.53 Release Note

BySide Version 1.53 มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 3 รายการ ดังนี้ เพิ่มรายงานรายละเอียดการขนส่ง (ลูกหนี้) - ระบบบัญชีลูกหนี้ (AR) ปรับปรุงจอภาพตรวจสอบข้อมูลหลักสินค้าคงคลัง - ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง (IC) แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 1 เรื่อง (Bug Fixed) เพิ่มรายงานรายละเอียดการขนส่ง (ลูกหนี้) - ระ ...
อ่านเพิ่มเติม
Capture

Cycle Count

คู่มือการใช้งานระบบ IC การตรวจนับหมุนเวียน (Cycle Count) ...
อ่านเพิ่มเติม
/ / ห้องสมุด
ภาพหน้าจอ 2562-04-06 เวลา 21.10.14

ERP Thinking (เอกสารประกอบการบรรยาย)

"รู้ก่อนซื้อ ซื้อเท่าที่ใช้ ใช้เท่าที่พร้อม" ในวันที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 9:00-12:00 ผมได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ ITAP บรรยายในหัวข้อ "ERP Thinking" ที่ KX Building พวกเราเห็นว่าเนื้อหาน่าจะมีประโยชน์กับทุก ๆ ท่าน จึงได้ทำ PlayList มาแชร์ให้ได้รับชมกันครับ (มีทั้งหมด 6 คล ...
อ่านเพิ่มเติม
/ / ERP, วีดิโอ, ห้องสมุด
ECONS_logo

ECONS V2.13E Rvs 620004 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 620004 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 1 รายการ ดังนี้ แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 5 เรื่อง (Bug Fixed) แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 5 เรื่อง (Bug Fixed) รายการ ระบบงาน รายละเอียด 1 โครงสร้างและขั้นตอนการผลิต แก้ไขจอภาพลบโครงสร้างสินค้า และลบขั้นตอนการผลิต ให้สามารถระบุโครงสร ...
อ่านเพิ่มเติม
BySideV109.1

BySide V.1.52 Release Note

BySide Version 1.52 มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 1 รายการ ดังนี้ แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 2 เรื่อง (Bug Fixed) แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 2 เรื่อง (Bug Fixed) รายการ ระบบงาน รายละเอียด 1 บัญชีลูกหนี้ แก้ไขรายงานการรับเงินมัดจำ กรณีรายการตั้งหนี้มีการดึงเงินมัดจำมาหักล้างมากกว่า 1 รายการ ...
อ่านเพิ่มเติม
dbd efiling

การนำส่งงบการเงินผ่านอิเล็กทรอนิกส์ (เอกสารเผยแพร่กรมสรรพากร)

สัมมนาล่าสุดกับกรมสรรพากรครับ 22-26 เมษายน 2562 Link ไปยังต้นฉบับ (กรมสรรพากร) ...
อ่านเพิ่มเติม
/ / ห้องสมุด
seminar 22_26Apr2019

ภาษีกับธุรกิจ SMEs (เอกสารเผยแพร่กรมสรรพากร)

สัมมนาล่าสุดกับกรมสรรพากรครับ 22-26 เมษายน 2562 Link ไปยังต้นฉบับ (กรมสรรพากร) ...
อ่านเพิ่มเติม
/ / ห้องสมุด
ECONS_logo

ECONS V2.13E Rvs 620003 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 620003 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 2 รายการ ดังนี้ เพิ่มเมนูบันทึกลายเซ็น - ระบบพื้นฐาน แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 10 เรื่อง (Bug Fixed) เพิ่มเมนูบันทึกลายเซ็น - ระบบพื้นฐาน เมนูบันทึกลายเซ็น ใช้สำหรับบันทึกรูปภาพลายเซ็นของผู้ใช้งานในระบบแยกแต่ละรหัสผู้ใช้งาน ซึ่งรูปภาพลาย ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONS_logo

BySide V.1.51 Release Note

BySide Version 1.51 มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 3 รายการ ดังนี้ เพิ่มรายงานการจ่ายเงินมัดจำ - ระบบบัญชีเจ้าหนี้ (AP) เพิ่มเมนูงวดการขาย - ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย (CO) แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 5 เรื่อง (Bug Fixed) เพิ่มรายงานการจ่ายเงินมัดจำ - ระบบบัญชีเจ้าหนี้ (AP) เป็นรายงานแสดงการจ่ายและก ...
อ่านเพิ่มเติม

Instagram BBS

 • 5 เดือน ago by bbs_since1992 ข่าวดีสำหรับท่านที่สนใจเกี่ยวกับการบริหาร​ทรัพยากร​อย่างมีประสิทธิภาพ​ ทาง มหาวิทยาลัย​เทคโนโลยีพระจ
 • 8 เดือน ago by bbs_since1992 สวัสดี​ปีใหม่​ 2562​ BBS​ ขอขอบพระคุณ​ลูกค้าทุกท่านที่ให้ความเชื่อมั่นกับเรามาโดยตลอด​ และขอ​ขอบคุณ​
 • 8 เดือน ago by bbs_since1992 เมื่อวันที่​ 21​ ธันวาคม​ ที่ผ่านมานี้​ ผู้บริหาร​ของเรา​ คุณพรเทพ​ รัตนสถาพร​ และคุณกิตติศักดิ์​ เป
 • 8 เดือน ago by bbs_since1992 เมื่อวัน​ที่​ 14​ ธันวาคม​ 2561​ บริษัท​ บิสซิเนส​ บูล​เล​ทีน​ เซอร์วิส​ จำกัด​ ได้รับคำปรึกษา​จาก อ
 • 2 เดือน ago by bbs_since1992 วันนี้คุณกิตติศักดิ์ เปรมกิจ ผู้จัดการแผนกที่ปรึกษา และคุณสราลักษณ์ แต้อุดมกุล ที่ปรึกษา เข้าให้คำปร
 • 5 เดือน ago by bbs_since1992 บริษัท​ บิสซิเนส​ บูล​เล​ทีน​ เซอร์วิส​ จำกัด​ ผ่านการรับรองมาตรฐาน​ “โครงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ
 • 4 เดือน ago by bbs_since1992 สวัสดี​ค่ะ​ วันนี้แอดมินมีภาพบรรยากาศ​งาน​ K2K ERP THINKING บริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ​ มาฝากก
 • 8 เดือน ago by bbs_since1992 คุณกิตติศักดิ์​ เปรมกิจ​ ​ผู้บริหารของ​ BBS​ นำทีมพนักงานฝ่ายต่างๆเข้าอบรม​  #ISO29110  Requirements M
 • 4 สัปดาห์ ago by bbs_since1992 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท บิสซ
 • 8 เดือน ago by bbs_since1992 ประกาศวันหยุด​บริษัท​ออกแล้วค่ะ❤️ สำหรับ​เจ้าหน้าที่​ทุกท่านแพ็คกระเป๋าแพลนวันท่องเที่ยวกันได้เลย สำ
 • 24
  25 นาที ago by bbs_since1992 24 สิงหาคม 2562 เป็นวันครบรอบ 27 ปี ❤️บริษัท บิสซิเนส บูลเลทีน เซอร์วิส จำกัด❤️ ในนามของตัวแทนพนักงา
 • 6 เดือน ago by bbs_since1992 ข่าวดี​ ข่าวดี​ ปีนี้​ Depa​ แจกส่วนลดค่าซอฟต์แวร์​รายละ 10,000​บาท​ และลดย่อนภาษีได้ถึง​ 200% หากท่

Instagram #BBSECONS

 • 4 วัน ago ปิดโครงการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ปี 2562 อย่างเป็นทางการ ขอแสดงความยินดี
 • ECONSir In
  3 สัปดาห์ ago ECONSir Intelligence Report on Mobile โรงงานผลิตขิ้นส่วนพลาสติกสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์  #bbsecons 
 • 3 สัปดาห์ ago ปัญหาที่เรื้อรัง ฝังรากลึกมาเป็นเวลาหลายปี ทำให้หมดไปได้ด้วยความร่วมมือของคนทั้งองค์กร ปิดโครงการเพิ
 • 3 สัปดาห์ ago เมื่อคนสอนตั้งใจ และคนเรียนตั้งใจ จึงได้รับผลจากการพัฒนาองค์กรอย่างเต็มที่ ประทับใจครับ ปิดโครงการเพ
 • Work shop
  4 สัปดาห์ ago Work shop BI Technic ช่วยลดเวลาในการจัดทำรายงานเพื่อผู้บริหาร พนักงานส่วนใหญ่ใช้เวลาในการจัดทำรายงาน
 • 100
  1 เดือน ago 100 เรื่องที่ปรับปรุงสำเร็จภายใน 3 เดือนด้วยแนวคิด Agile ติดตามผลการเพิ่มผลิตภาพโรงงานผลิตสายไฟฟ้า #
 • 1 เดือน ago บรรยายเรื่องระบบต้นทุนการผลิต โรงงานผลิตยางรถยนต์  #bbsecons 
 • 2 เดือน ago วันนี้คุณกิตติศักดิ์ เปรมกิจ ผู้จัดการแผนกที่ปรึกษา และคุณสราลักษณ์ แต้อุดมกุล ที่ปรึกษา เข้าให้คำปร
 • Management
  2 เดือน ago Management Involvement คือ Key success ของการเพิ่มผลิตภาพของโรงงานผลิตยางหุ้มฉนวนสำหรับ อุตสาหกรรมยา
 • Workshop B
  2 เดือน ago Workshop Business Intelligence โรงงานผลิตน๊อตสกรูและหมุดย้ำสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์  #bbsecons 
 • LeanAgile
  2 เดือน ago Lean+Agile การคิดวิธีการทำงานใหม่ๆ เกิดจากการนำวิธีการที่ใช้งานจริงได้อยู่แล้วมาผสมผสานกันในสัดส่วนท
 • 3 เดือน ago สัมนาโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิคส์อัจฉริยะ  #bbsecons 

ความเห็นล่าสุด

หมวดหมู่