bg_ECONS

ECONS V2.13E Rvs 610003 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 610003 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 3 รายการ ดังนี้ เพิ่มการแสดงข้อมูลคำอธิบายสินค้า 2 ใน Lookup รหัสสินค้า ปรับปรุงจอภาพบันทึกใบขอซื้อ - ระบบควบคุมการจัดซื้อ (PO) แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 3 เรื่อง (Bug Fixed) เพิ่มการแสดงข้อมูลคำอธิบายสินค้า 2 ใน Lookup รหัสสินค้า เพิ่มก ...
อ่านเพิ่มเติม
BySideV109.1

BySide V.1.39 Release Note

BySide Version 1.39 มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 4 รายการ ดังนี้ เพิ่ม Feature Auto PO/CO - ระบบควบคุมการจัดซื้อ (PO), ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย (CO) ปรับปรุงจอภาพส่งออกข้อมูล ภงด.3,53 (Text File) - ระบบบัญชีเจ้าหนี้ (AP) :เพิ่มข้อมูลที่อยู่ใน Text File เพื่อให้รองรับโปรแกรมแบบยื่นรายการภาษีเงินได้ห ...
อ่านเพิ่มเติม
scrum manual

The Definitive Guide to Scrum : The Rules of the Game (คู่มือ Scrum : ฉบับภาษาไทย)

  ผมเป็น follower ของ กลุ่ม FB Agile66 ครับ ทางกลุ่มได้ Share Version ภาษาไทยของ คู่มือ Scrum มาให้ศึกษาอ้างอิงกันครับ เห็นว่ามีประโยชน์กับทีมและลูกค้าครับ จึง link เอกสารมาให้ดูสะดวก ๆ ครับ สำรอง English Version (สำรอง) ที่มา : scrumguides.org ...
อ่านเพิ่มเติม
BySideV109.1

รายงานประมาณการเงินสด (Cash Flow Projection Report)

รายงานประมาณการกระแสเงินสด (Cash Flow Projection Report) โปรแกรม BySide V.1.37 ระบบบัญชีทั่วไป (GL) ได้เพิ่มรายงานประมาณการกระแสเงินสด หรือ Cash Flow มีวัตถุประสงค์ใช้แสดงข้อมูลประมาณการรายรับและรายจ่าย เพื่อให้ผู้ใช้สามารถประมาณการสภาพคล่องทางการเงินได้ ซึ่งผู้ใช้สามารถกำหนดข้อมูลที่ใช้ในการประมาณก ...
อ่านเพิ่มเติม
BySideV109.1

BySide V.1.38 Release Note

BySide Version 1.38 มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 5 รายการ ดังนี้ เพิ่มจอภาพการกำหนดข้อกำหนดหลักระบบงาน - ระบบพื้นฐาน : จอภาพใหม่ เพิ่มจอภาพบันทึก/แก้ไขศูนย์การผลิตและเครื่องจักร - ระบบโครงสร้างและขั้นตอนการผลิต (BM) เพิ่มจอภาพบันทึก/แก้ไขใบสำคัญ - ระบบบัญชีทั่วไป (GL) เพิ่มการแสดงข้อมูลคำอธิบายสิน ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONS_logo

ECONS V2.13E Rvs 610002 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 610002 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 7 รายการ ดังนี้ เพิ่ม Library Program ที่ใช้ในการ Transfer ข้อมูล QR Code ระหว่าง VDI กับ PC – ระบบงาน ANS เพิ่มการทำงานให้สามารถอนุมัติใบขอซื้อผ่าน MERQry เพิ่ม Feature การขาย Factoring - ระบบบัญชีลูกหนี้ (AR) แก้ไขจอภาพศูนย์การผลิต - ระบบเพ ...
อ่านเพิ่มเติม
article_20170712101625

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับงบกระแสเงินสด ** เอกสารเผยแพร่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า **

ที่มา : web site กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ > คลังความรู้ > บทความที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี ECONS ทำงบกระแสเงินสดได้หรือไม่? เคยมีคำถามมาถึงผมครับว่า ECONS ทำงบกระแสเงินสดได้หรือไม่ ผมตอบไปว่า ทำได้แต่ต้องประกอบด้วย 2 เงื่อนไข คือ ผังบัญชีและการบันทึกบัญชี ที่ระบุ/บันทึกจะต้องสอดคล้องกับ ...
อ่านเพิ่มเติม
/ / ห้องสมุด
Libre (1)

โปรแกรมช่วยในการบริหารงานโครงการ Project Libre

การบริหารงานโครงการ(Project Management) ต้องการ Software ที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับงานโครงการเพื่อช่วยเก็บข้อมูล และจัดทำรายงาน เริ่มตั้งแต่จัดทำแผนงานโครงการ, ดำเนินงานตามแผน, การปรับเปลี่ยนแผน และการบันทึกต้นทุนของโครงการ Software ที่พวกเราส่วนใหญ่รู้จักกันคือ Microsoft Project ที่รองรับการทำงานตามควา ...
อ่านเพิ่มเติม
/ / ห้องสมุด
BySideV109.1

BySide V.1.37 Release Note

BySide Version 1.37 มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 4 รายการ ดังนี้ เพิ่มรายงานการจัดพิมพ์ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) - ระบบบัญชีลูกหนี้ (AR) : รายงานใหม่พิมพ์เป็นรูปแบบ PDF เพิ่มจอภาพบันทึก/แก้ไขโครงสร้างสินค้า (BOM) - ระบบโครงสร้างและขั้นตอนการผลิต (BOM) เพิ่มรายงานประมาณการกระแสเงินส ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONS_logo

ECONS V2.13E Rvs 610001 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 610001 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 3 รายการ ดังนี้ ปรับปรุงจอภาพ คำนวณ Part Routing Critical Factor – ระบบการวางแผนการผลิต (PL) ปรับปรุงจอภาพ Rough Cut Capacity Review – ระบบการวางแผนการผลิต (PL) แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 6 เรื่อง (Bug Fixed) ปรับปรุงจอภาพ คำนวณ Part Rout ...
อ่านเพิ่มเติม
rd-seminar-23-26-jan-2018

เอกสารประกอบการสัมมนาภาษี “ก้าวสู่ยุคดิจิทัล Thailand 4.0 กับ e-Tax Invoice & e-Receipt”

เอกสารประกอบการสัมมนาภาษี "ก้าวสู่ยุคดิจิทัล Thailand 4.0 กับ e-Tax Invoice & e-Receipt" (23-26 มกราคม 2561) สัมมนารอบนี้ มีเอกสารประกอบการสัมมนา 2 ชุด ชุดแรกเป็นเรื่อง ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ สัมมนาในวันที่ 23 และ 25 ม.ค. 61 เอกสารมีจำนวน 77 หน้า อธิบายเรื่อง ความเป็นมา, ภาพ ...
อ่านเพิ่มเติม
BySideV109.1

BySide V.1.36 Release Note

BySide Version 1.36 มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 1 รายการ ดังนี้ ปรับปรุงรายงานลูกหนี้ค้างชำระและรายงานลูกหนี้คงค้างตามสกุลเงิน - ระบบบัญชีลูกหนี้ (AR) : เพิ่มเงื่อนไขให้แสดงวันที่ครบกำหนด ตามใบวางบิล หรือใบแจ้งหนี้ ปรับปรุงรายงานลูกหนี้ค้างชำระและรายงานลูกหนี้คงค้างตามสกุลเงิน - ระบบบัญชีลูกหนี้ ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONS_logo

ECONS V2.13E Rvs 600012 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 600012 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 5 รายการ ดังนี้ ปรับปรุงจอภาพบันทึกรายการรับสินค้า – ระบบควบคุมการจัดซื้อ (PO) : Lookup ลำดับที่เพิ่มให้ค้นหาคำอธิบาย 2 ได้ ปรับปรุงจอภาพปรับปรุงยอดสินค้าคงคลัง – ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง (IC) : เพิ่มแสดงชื่อโครงการ ปรับปรุงจอภาพบันทึกรายการตั้ ...
อ่านเพิ่มเติม
ManualECONS

กรณีศึกษา : ปรับปรุง ECONS ให้รองรับ Fuel Fleet Card

ลูกค้า ECONS หลายท่านคงรู้จัก บัตร PTT Fleet Card กันนะครับ และคงมีหลายบริษัทที่ใช้งาน PTT Fleet Card นี้อยู่ อันเนื่องจากความสะดวก ประโยชน์จากสินเชื่อ การควบคุมภายใน และความปลอดภัย (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก) สำหรับผู้ที่ใช้ PTT Fleet Card จะทราบว่า ทางผู้ให้บริการจะมี File XML ส่งข้อมูลการเติมน ...
อ่านเพิ่มเติม
BySideV109.1

BySide V.1.35 Release Note

BySide Version 1.35 มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 1 รายการ ดังนี้ แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 3 เรื่อง (Bug Fixed) แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 3 เรื่อง (Bug Fixed) รายการ ระบบงาน รายละเอียด 1 ควบคุมการจัดจำหน่าย แก้ไขจอภาพปรับปรุงจำนวนสินค้าตามใบส่ง เนื่องจากมีการแก้ไขให้คิดราคาส่งตามคลังส่งจ ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONS_logo

ECONS V2.13E Rvs 600011 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 600011 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 2 รายการ ดังนี้ ปรับปรุงข้อกำหนดรายงานทางการเงิน (Report Writer) – ระบบบัญชีทั่วไป (GL) : เพิ่มให้ระบุส่วนงาน แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 8 เรื่อง (Bug Fixed) ปรับปรุงข้อกำหนดรายงานทางการเงิน (Report Writer) – ระบบบัญชีทั่วไป (GL) ในส่วนขอ ...
อ่านเพิ่มเติม
seminar_171110

ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีซื้อต้องห้าม (เอกสารสัมมนาภาษี)

เอกสารสัมมนาภาษี "ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีซื้อต้องห้าม" (21-24 พฤศจิกายน 2560) สัมมนาเรื่อง "ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีซื้อต้องห้าม" รอบนี้ เอกสาร ส่วนใหญ่เป็นการทบทวนความรู้เก่า ๆ ครับ แต่มี update เกี่ยวกับ e-tax invoice และ e-receipt เพิ่มขึ้นมาช่วงท้าย แต่เอามาอ่านทบทวนกันอีกรอบก็ดีครับ เพราะผมเองบา ...
อ่านเพิ่มเติม

Instagram BBS

No images found!
Try some other hashtag or username

Instagram #BBSECONS

 • 1 สัปดาห์ ago สวัสดีปีใหม่ไทย หรือวันสงกรานต์ ค่ะ ท่านลูกค้าทุกท่าน ขอให้ทุกท่านพักผ่อนหรือท่องเที่ยวอย่างมีความสุ
 • 1 เดือน ago รวมภาพความประทับใจ​กับการพักผ่อนหย่อนใจ​ในบรรยากาศ​ที่แสนอบอุ่น​ กับเพื่อนร่วมงานที่คุ้นเคย กิจกรรม​
 • 2 เดือน ago ขอแสดงความยินดีกับ คุณกุลธัช  เทียนจวง  กรรมการผู้จัดการบริษัท ในการสำเร็จหลักสูตร  Scrum Product Ow
 • 2 เดือน ago ขอแสดงความยินดีกับ คุณกุลธัช  เทียนจวง  กรรมการผู้จัดการบริษัท ในการสำเร็จหลักสูตร  ScrumMaster  เมื
 • 2 เดือน ago บริษัท​ บิสซิเนส​ บูล​เล​ทีน​ เซอร์วิส​ จำกัด ได้รับการรับรองการขึ้นทะเบียน​ที่ปรึกษา​ ประเภท​นิติบุ
 • 4 เดือน ago อีกปีหนึ่งที่กำลังจะสิ้นสุด ซึ่งพวกเราชาว BBS รู้สึกซาบซึ้งต่อ ผู้สนับสนุนทุกท่านผู้มอบความเติบโตให้
 • CCT
  4 เดือน ago CCT ประชุมปิดโครงการให้คำปรึกษาในการใช้งานระบบวางแผนการผลิต MRP ปี2017 #bbsecons 
 • 4 เดือน ago วันนี้ทาง BBS ได้ติดตั้ง​เครื่องสแกนลายนิ้วมือ​ให้กับบริษั​ท​ ไทยฟอร์โม​ซา​พลาสติก​อินดัสตรี​ จำกัด​
 • 4 เดือน ago เหลือเวลาอีกไม่กี่วันแล้วนะคะ ห้างหุ้นส่วน​นิติบุคคล​ ลงทุน​ทรัพย์สิน​ใหม่ภายในสิ้นปี​นี้​ สามารถ​จอ
 • New projec
  5 เดือน ago New project : DRT60C  #bbsecons 
 • IMF Klaeng
  5 เดือน ago IMF Klaeng  #bbsecons 
 • Course
  5 เดือน ago ปิด Course ERP 1/2560 Sec1  #bbsecons 

ความเห็นล่าสุด

  หมวดหมู่