BySide V1.68 Release Note

BySide V1.68 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมเพิ่มเติม 3 เรื่อง และ BUG FIXED จำนวน 2 เรื่อง ดังนี้

เพิ่มเมนูสอบถามข้อมูล -> ตรวจสอบการจ่ายเงิน ในระบบบัญชีเจ้าหนี้

เพิ่มหน้าสอบถามข้อมูลการจ่ายเงิน ในระบบบัญชีเจ้าหนี้ เมนู สอบถามข้อมูล -> ตรวจสอบการจ่ายเงิน เพื่อใช้ตรวจสอบรายละเอียดการจ่ายเงินย้อนหลัง หรือที่บันทึกในปัจจุบัน โดยสามารถกรองข้อมูลได้ดังนี้

   – รหัสสถานที่เริ่มต้น – สิ้นสุด

   – รหัสเจ้าหนี้เริ่มต้น – สิ้นสุด

   – วันที่ใบสำคัญจ่ายเริ่มต้น – สิ้นสุด

   – ประเภทการจ่ายเงิน (เงินสด ,เช็ค ,เงินโอน ,ทั้งหมด)

   – เลขที่ใบสำคัญจ่ายเริ่มต้น – สิ้นสุด

   โดยแสดงข้อมูลต่างๆ ตามหัวข้อตารางด้านล่าง

 
Check Payment
 

Check Payment

Go Top

ปรับหน้าจอตรวจสอบผู้ขายใน Page ความเคลื่อนไหว ให้สามารถคลิ๊กเพื่อแสดงรายละเอียดการจ่ายเงิน

ปรับหน้าจอตรวจสอบผู้ขายใน Page ความเคลื่อนไหวให้ช่องแสดงเลขที่อ้างอิง ในกรณีที่ข้อมูลที่แสดงเป็นเลขที่ใบสำคัญจ่ายให้สามารถ คลิ๊กเพื่อแสดงหน้าจอตรวจสอบการจ่ายเงินได้

 

Check Movement

Go Top

ปรับหน้าจอบันทึกข้อมูลใบงาน ในระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ให้สามารถเลือกเงื่อนไขในการแสดงผลข้อมูลใบงานได้หลายๆ เงื่อนไขในคราวเดียวได้

ในหน้าบันทึกใบรับงาน เดิมการกำหนดเงื่อนไขการแสดงข้อมูลนั้นจะเป็น Option ให้ทำการเลือกโดยจะเลือกแสดงได้ครั้งละ 1 เงื่อนไขเท่านั้น ปัจจุบันได้มีการปรับเป็นให้สามารถเลือกเงื่อนไขพร้อมๆ กัน มากกว่า 1 เงื่อนไข เมื่อโปรแกรมแสดงผล จะแสดงข้อมูลที่อยู่ในเงื่อนไขที่มีการเลือกไว้อย่างน้อย 1 เงื่อนไข

 
Customer Reletionship

Go Top

แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 2 เรื่อง (Bug Fixed)
รายการ ระบบงาน รายละเอียด
1 ระบบบริหารงานโครงการ แก้ไขรายงานสถานะคำสั่งขายตามโครงการให้ช่องมูลค่าโครงการรองรับมูลค่าที่มีทศนิยมด้วย

2 ระบบบริหารงานโครงการ แก้ไขรายงานทะเบียนคุมคำสั่งผลิตให้แสดงผลรองรับการกำหนดเลขที่คำสั่งผลิตและเลขที่คำสั่งขาย สูงสุด 12 ตัวอักษร

Project Control

 

Go Top

Posted in BySide Release Note, Release Note, ห้องสมุด Tagged with: , , ,

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*