BySide V1.69 Release Note

BySide V1.69 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมเพิ่มเติม 2 เรื่อง ดังนี้

ระบบบัญชีเจ้าหนี้ – เพิ่มรายงานตรวจสอบใบสำคัญจ่ายก่อนผ่านรายการ

เพิ่มรายงานตรวจสอบใบสำคัญจ่ายก่อนผ่านรายการ เพื่อใช้ตรวจสอบข้อมูลก่อนผ่านรายการจ่ายเงิน โดยแสดง คอลัมน์ต่างดังนี้

   – ยอดตามใบสำคัญจ่าย

   – ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

   – ยอดจ่ายสุทธิ

 

Check Payment

Go Top

ระบบควบคุมการผลิต – เพิ่มประเภทรายงานใบปิดคำสั่งผลิต ให้แสดงรายละเอียดจำนวนสั่งผลิต,จำนวนที่รับไปแล้ว,จำนวนรับรวมทั้งสิ้น

ระบบควบคุมการผลิต – เพิ่มประเภทรายงานใบปิดคำสั่งผลิต ปรับประเภทรายงานใบปิดคำสั่งผลิต ดังนี้

– ใบนำส่งสินค้า – แนวตั้ง (รูปแบบรายงานเดิม)

– ใบนำส่งสินค้า – แนวนอน

– ใบนำส่งสินค้าแนวนอน จะเพิ่มคอลัมน์แสดงผลในรายงานดังนี้

     o จำนวนสั่งผลิต

     o จำนวนรับจากการผลิตก่อนหน้า

     o จำนวนรับทั้งสิ้น (จำนวนรับจากการผลิตก่อนหน้านี้ รวมกับช่องจำนวนรับของรายการปิดคำสั่งผลิตนั้นๆ)

 

List รายงานปิดคำสั่งผลิต

 

รายงานปิดคำสั่งผลิต

Go Top

Posted in BySide Release Note, Release Note, ห้องสมุด Tagged with: , , ,

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*