BySide V1.65 Release Note

BySide V1.65 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมเพิ่มเติม 2 เรื่อง และ FIX BUG จำนวน 3 เรื่อง ดังนี้

เพิ่มเมนูรายงาน ทะเบียนใบรับรอง หักภาษี ณ ที่จ่าย – ระบบบัญชีเจ้าหนี้

เพิ่มเมนูรายงานทะเบียนใบรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย

 
Running Project Code

Go Top

ปรับหน้าบันทึกรหัสโครงการการดำเนินงานให้สามารถกำหนดกลุ่มเอกสาร เพื่อใช้กำหนดรหัสโครงการอัตโนมัติ

ปรับเพิ่มให้สามารถ Running รหัสโครงการได้โดยอัตโนมัติ เมื่อกำหนด Running เป็น PJ

**หมายเหตุ : ก่อนการกำหนดรหัสโครงการที่ค่า Master ให้ปิดหน้าจอข้อมูลหลักโครงการที่ BySide ออกก่อน เพื่อให้โปรแกรม Reset ตัวเอง

 
Running Project Code

Go Top

แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 3 เรื่อง (Bug Fixed)
รายการ ระบบงาน รายละเอียด
1 ระบบบัญชีทั่วไป ปรับปรุงรายงานบัญชีแยกประเภท กรณีเลือกช่วงข้อมูลมากๆ แล้วโปรแกรม NO Response

2 ระบบบัญชีทั่วไป แก้ไขรายงานสมุดบัญชีรายวันให้ support การแสดงผลเลขที่เอกสารมากกว่า 8 ตัวอักษร
 
สมุดบัญชีรายวัน

3 ระบบบัญชีเจ้าหนี้ แก้ไข BUG ในหน้าจอสอบถามข้อมูลผู้ขาย 2 หัวข้อ
   – Tab ความเคลื่อนไหวกรองเงื่อนไขช่วงวันที่ไม่ถูกต้อง
   – Tab ความเคลื่อนไหวกรณีเป็นประเภทรายการลดหนี้ แสดงวันที่เอกสารไม่ถูกต้อง
 
Credit Note

Go Top

Posted in BySide Release Note, Release Note, ห้องสมุด Tagged with: , , ,

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*