ECONS_logo

ECONS V2.13E Rvs 620008 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 620008 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 1 รายการ ดังนี้ แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 8 เรื่อง (Bug Fixed) แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 8 เรื่อง (Bug Fixed) รายการ ระบบงาน รายละเอียด 1 ควบคุมการจัดจำหน่าย แก้ไขจอภาพตรวจสอบลูกค้า ใน Tab 3.Order คงค้าง เนื่องจากแสดงเลขที่คำสั่งซื้ ...
อ่านเพิ่มเติม
BySideV109.1

BySide V.1.56 Release Note

BySide Version 1.56 มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 1 รายการ ดังนี้ แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 4 เรื่อง (Bug Fixed) แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 4 เรื่อง (Bug Fixed) รายการ ระบบงาน รายละเอียด 1 ควบคุมสินทรัพย์ถาวร รายงานทะเบียนสินทรัพย์ แก้ไขการแสดงมูลค่าทรัพย์สินและยอดค่าเสื่อมยกมาไม่ถูกต้อง ก ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONSPRS

PAYROLL Rvs 620006 : Release Note

PAYROLL Rvs 620006 มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 1 รายการ ดังนี้ เพิ่มค่าลดหย่อนปี 2562 ตามประกาศของกรมสรรพากร เพิ่มค่าลดหย่อนตามประกาศของกรมสรรพากร ตามที่กรมสรรพากรประกาศเพิ่มค่าลดหย่อนในปี 2562 จึงได้มีการปรับปรุงระบบงาน Payroll ให้รองรับการทำงานดังกล่าว โดยเพิ่มฟิลด์ให้บันทึกค่าลดหย่อนที่จอภาพค่ ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONS_logo

ECONS V2.13E Rvs 620007 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 620007 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 3 รายการ ดังนี้ ปรับปรุงจอภาพบันทึก/แก้ไขใบตรวจนับ – ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง (IC) : ให้สามารถ Scan QR Code ได้ ปรับปรุงจอภาพเคลื่อนย้ายสินค้าเข้าตรวจสอบ - ระบบควบคุมคุณภาพ (QM) แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 9 เรื่อง (Bug Fixed) ปรับปรุงจอภาพบ ...
อ่านเพิ่มเติม
BySideV109.1

BySide V.1.55 Release Note

BySide Version 1.55 มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 2 รายการ ดังนี้ เพิ่มประเภทรายงานประมาณการกระแสเงินสดแบบสรุป - ระบบบัญชีทั่วไป (GL) แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 4 เรื่อง (Bug Fixed) เพิ่มประเภทรายงานประมาณการกระแสเงินสดแบบสรุป - ระบบบัญชีทั่วไป (GL) Back แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 4 เรื่อง ...
อ่านเพิ่มเติม
dbd_manual_word

รวมคำศัพท์เทคนิค ภารกิจกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (เอกสารเผยแพร่)

ที่มา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำหรับ เพื่อน ๆ น้อง ๆ ที่กำลังแปลภาษา Web Site หรือ Software ครับ ครั้งนี้เป็นเกี่ยวกับ ทะเบียนธุรกิจ ครับ จำได้ว่ามีในส่วนงานบุคคลหรือประกันสังคมอยู่ด้วย จะไปค้น Link มาแปะไว้ให้ครับ ส่วนงานผลิตจะไปขอให้ อ.ต้น ช่วย post ให้ครับ Link ไปยังต้นฉบับ (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า) ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONS_logo

ECONS V2.13E Rvs 620006 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 620006 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 3 รายการ ดังนี้ ปรับปรุงรายงานใบสำคัญรับเงิน และรายงานใบเสร็จรับเงิน - ระบบบัญชีลูกหนี้ (AR) ปรับปรุงจอภาพบันทึกรายการรับคืนสินค้า(กำหนดเลขที่รับคืน) – ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย (CO) แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 5 เรื่อง (Bug Fixed) ปรับปรุงร ...
อ่านเพิ่มเติม
BySideV109.1

BySide V.1.54 Release Note

BySide Version 1.54 มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 2 รายการ ดังนี้ เพิ่มรายงานรายทะเบียนทรัพย์สิน - ระบบควบคุมสินทรัพย์ถาวร (FA) แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 2 เรื่อง (Bug Fixed) เพิ่มรายงานรายทะเบียนทรัพย์สิน - ระบบควบคุมสินทรัพย์ถาวร (FA) เป็นรายงานใหม่ในระบบ FA แสดงข้อมูลของทรัพย์สินทั้งหมดแยกต ...
อ่านเพิ่มเติม
icon

ECONS : Sales Force

Salesforce SalesForce เป็น Mobile Application ที่ใช้สำหรับการจัดจำหน่าย ได้แก่ การตรวจสอบยอดขาย, การตรวจสอบเป้าการขาย, การตรวจสอบสินค้าพร้อมขาย, การตรวจสอบการรับชำระของลูกค้า และที่สำคัญสามารถบันทึกการขายสินค้าผ่าน salesforce ได้ รวมทั้งหัวหน้าทีมสามารถอนุมัติหรือไม่อนุมัติคำสั่งขายที่มีราคาขายไม่เป ...
อ่านเพิ่มเติม
/ / คู่มือ, ห้องสมุด
epaymentseminar

รู้เรื่องกฎหมายใหม่ เข้าใจ e-Payment (เอกสารเผยแพร่กรมสรรพากร)

สัมมนาล่าสุดกับกรมสรรพากรครับ 27,31 พ.ค. และ 4 มิ.ย. 62 หัวข้อสัมมนา ความหมายของ e-Payment พรบ. e-Payment คืออะไร เริ่มใช้เมื่อไหร่ บัญชีการเงินที่เข้าข่ายต้องส่งให้กรมสรรพากร ประโยชน์ที่ได้จาก พรบ. e-Payment ไขข้อสงสัยผู้ขายของออนไลน์เกี่ยวกับ พรบ. e-Payment เช่น กรมสรรพากรเข้าถึงข้อมูลอะไรบ้าง หรื ...
อ่านเพิ่มเติม
/ / ห้องสมุด
ECONS_logo

ECONS V2.13E Rvs 620005 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 620005 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 3 รายการ ดังนี้ ปรับปรุงเมนูบันทึกรายการวางบิล - ระบบบัญชีลูกหนี้ (AR) เพิ่มการกำหนดกลุ่มเอกสารให้สามารถ Running เลขที่เอกสารได้สูงสุดถึง 12 Digit – ระบบ CO แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 9 เรื่อง (Bug Fixed) ปรับปรุงเมนูบันทึกรายการวางบิล - ...
อ่านเพิ่มเติม
BySideV109.1

BySide V.1.53 Release Note

BySide Version 1.53 มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 3 รายการ ดังนี้ เพิ่มรายงานรายละเอียดการขนส่ง (ลูกหนี้) - ระบบบัญชีลูกหนี้ (AR) ปรับปรุงจอภาพตรวจสอบข้อมูลหลักสินค้าคงคลัง - ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง (IC) แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 1 เรื่อง (Bug Fixed) เพิ่มรายงานรายละเอียดการขนส่ง (ลูกหนี้) - ระ ...
อ่านเพิ่มเติม
Capture

Cycle Count

คู่มือการใช้งานระบบ IC การตรวจนับหมุนเวียน (Cycle Count) ...
อ่านเพิ่มเติม
/ / ห้องสมุด
ภาพหน้าจอ 2562-04-06 เวลา 21.10.14

ERP Thinking (เอกสารประกอบการบรรยาย)

"รู้ก่อนซื้อ ซื้อเท่าที่ใช้ ใช้เท่าที่พร้อม" ในวันที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 9:00-12:00 ผมได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ ITAP บรรยายในหัวข้อ "ERP Thinking" ที่ KX Building พวกเราเห็นว่าเนื้อหาน่าจะมีประโยชน์กับทุก ๆ ท่าน จึงได้ทำ PlayList มาแชร์ให้ได้รับชมกันครับ (มีทั้งหมด 6 คล ...
อ่านเพิ่มเติม
/ / ERP, วีดิโอ, ห้องสมุด
ECONS_logo

ECONS V2.13E Rvs 620004 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 620004 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 1 รายการ ดังนี้ แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 5 เรื่อง (Bug Fixed) แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 5 เรื่อง (Bug Fixed) รายการ ระบบงาน รายละเอียด 1 โครงสร้างและขั้นตอนการผลิต แก้ไขจอภาพลบโครงสร้างสินค้า และลบขั้นตอนการผลิต ให้สามารถระบุโครงสร ...
อ่านเพิ่มเติม
BySideV109.1

BySide V.1.52 Release Note

BySide Version 1.52 มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 1 รายการ ดังนี้ แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 2 เรื่อง (Bug Fixed) แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 2 เรื่อง (Bug Fixed) รายการ ระบบงาน รายละเอียด 1 บัญชีลูกหนี้ แก้ไขรายงานการรับเงินมัดจำ กรณีรายการตั้งหนี้มีการดึงเงินมัดจำมาหักล้างมากกว่า 1 รายการ ...
อ่านเพิ่มเติม
dbd efiling

การนำส่งงบการเงินผ่านอิเล็กทรอนิกส์ (เอกสารเผยแพร่กรมสรรพากร)

สัมมนาล่าสุดกับกรมสรรพากรครับ 22-26 เมษายน 2562 Link ไปยังต้นฉบับ (กรมสรรพากร) ...
อ่านเพิ่มเติม
/ / ห้องสมุด
seminar 22_26Apr2019

ภาษีกับธุรกิจ SMEs (เอกสารเผยแพร่กรมสรรพากร)

สัมมนาล่าสุดกับกรมสรรพากรครับ 22-26 เมษายน 2562 Link ไปยังต้นฉบับ (กรมสรรพากร) ...
อ่านเพิ่มเติม
/ / ห้องสมุด

Instagram BBS

No images found!
Try some other hashtag or username

Instagram #BBSECONS

No images found!
Try some other hashtag or username

ความเห็นล่าสุด

หมวดหมู่

ป้ายกำกับ