ECONS_logo

ECONS V2.13E Rvs 620006 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 620006 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 3 รายการ ดังนี้ ปรับปรุงรายงานใบสำคัญรับเงิน และรายงานใบเสร็จรับเงิน - ระบบบัญชีลูกหนี้ (AR) ปรับปรุงจอภาพบันทึกรายการรับคืนสินค้า(กำหนดเลขที่รับคืน) – ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย (CO) แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 5 เรื่อง (Bug Fixed) ปรับปรุงร ...
อ่านเพิ่มเติม
BySideV109.1

BySide V.1.54 Release Note

BySide Version 1.54 มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 2 รายการ ดังนี้ เพิ่มรายงานรายทะเบียนทรัพย์สิน - ระบบควบคุมสินทรัพย์ถาวร (FA) แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 2 เรื่อง (Bug Fixed) เพิ่มรายงานรายทะเบียนทรัพย์สิน - ระบบควบคุมสินทรัพย์ถาวร (FA) เป็นรายงานใหม่ในระบบ FA แสดงข้อมูลของทรัพย์สินทั้งหมดแยกต ...
อ่านเพิ่มเติม
icon

ECONS : Sales Force

Salesforce SalesForce เป็น Mobile Application ที่ใช้สำหรับการจัดจำหน่าย ได้แก่ การตรวจสอบยอดขาย, การตรวจสอบเป้าการขาย, การตรวจสอบสินค้าพร้อมขาย, การตรวจสอบการรับชำระของลูกค้า และที่สำคัญสามารถบันทึกการขายสินค้าผ่าน salesforce ได้ รวมทั้งหัวหน้าทีมสามารถอนุมัติหรือไม่อนุมัติคำสั่งขายที่มีราคาขายไม่เป ...
อ่านเพิ่มเติม
/ / คู่มือ, ห้องสมุด
epaymentseminar

รู้เรื่องกฎหมายใหม่ เข้าใจ e-Payment (เอกสารเผยแพร่กรมสรรพากร)

สัมมนาล่าสุดกับกรมสรรพากรครับ 27,31 พ.ค. และ 4 มิ.ย. 62 หัวข้อสัมมนา ความหมายของ e-Payment พรบ. e-Payment คืออะไร เริ่มใช้เมื่อไหร่ บัญชีการเงินที่เข้าข่ายต้องส่งให้กรมสรรพากร ประโยชน์ที่ได้จาก พรบ. e-Payment ไขข้อสงสัยผู้ขายของออนไลน์เกี่ยวกับ พรบ. e-Payment เช่น กรมสรรพากรเข้าถึงข้อมูลอะไรบ้าง หรื ...
อ่านเพิ่มเติม
/ / ห้องสมุด
ECONS_logo

ECONS V2.13E Rvs 620005 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 620005 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 3 รายการ ดังนี้ ปรับปรุงเมนูบันทึกรายการวางบิล - ระบบบัญชีลูกหนี้ (AR) เพิ่มการกำหนดกลุ่มเอกสารให้สามารถ Running เลขที่เอกสารได้สูงสุดถึง 12 Digit – ระบบ CO แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 9 เรื่อง (Bug Fixed) ปรับปรุงเมนูบันทึกรายการวางบิล - ...
อ่านเพิ่มเติม
BySideV109.1

BySide V.1.53 Release Note

BySide Version 1.53 มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 3 รายการ ดังนี้ เพิ่มรายงานรายละเอียดการขนส่ง (ลูกหนี้) - ระบบบัญชีลูกหนี้ (AR) ปรับปรุงจอภาพตรวจสอบข้อมูลหลักสินค้าคงคลัง - ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง (IC) แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 1 เรื่อง (Bug Fixed) เพิ่มรายงานรายละเอียดการขนส่ง (ลูกหนี้) - ระ ...
อ่านเพิ่มเติม
Capture

Cycle Count

คู่มือการใช้งานระบบ IC การตรวจนับหมุนเวียน (Cycle Count) ...
อ่านเพิ่มเติม
/ / ห้องสมุด
ภาพหน้าจอ 2562-04-06 เวลา 21.10.14

ERP Thinking (เอกสารประกอบการบรรยาย)

"รู้ก่อนซื้อ ซื้อเท่าที่ใช้ ใช้เท่าที่พร้อม" ในวันที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 9:00-12:00 ผมได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ ITAP บรรยายในหัวข้อ "ERP Thinking" ที่ KX Building พวกเราเห็นว่าเนื้อหาน่าจะมีประโยชน์กับทุก ๆ ท่าน จึงได้ทำ PlayList มาแชร์ให้ได้รับชมกันครับ (มีทั้งหมด 6 คล ...
อ่านเพิ่มเติม
/ / ERP, วีดิโอ, ห้องสมุด
ECONS_logo

ECONS V2.13E Rvs 620004 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 620004 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 1 รายการ ดังนี้ แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 5 เรื่อง (Bug Fixed) แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 5 เรื่อง (Bug Fixed) รายการ ระบบงาน รายละเอียด 1 โครงสร้างและขั้นตอนการผลิต แก้ไขจอภาพลบโครงสร้างสินค้า และลบขั้นตอนการผลิต ให้สามารถระบุโครงสร ...
อ่านเพิ่มเติม
BySideV109.1

BySide V.1.52 Release Note

BySide Version 1.52 มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 1 รายการ ดังนี้ แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 2 เรื่อง (Bug Fixed) แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 2 เรื่อง (Bug Fixed) รายการ ระบบงาน รายละเอียด 1 บัญชีลูกหนี้ แก้ไขรายงานการรับเงินมัดจำ กรณีรายการตั้งหนี้มีการดึงเงินมัดจำมาหักล้างมากกว่า 1 รายการ ...
อ่านเพิ่มเติม
dbd efiling

การนำส่งงบการเงินผ่านอิเล็กทรอนิกส์ (เอกสารเผยแพร่กรมสรรพากร)

สัมมนาล่าสุดกับกรมสรรพากรครับ 22-26 เมษายน 2562 Link ไปยังต้นฉบับ (กรมสรรพากร) ...
อ่านเพิ่มเติม
/ / ห้องสมุด
seminar 22_26Apr2019

ภาษีกับธุรกิจ SMEs (เอกสารเผยแพร่กรมสรรพากร)

สัมมนาล่าสุดกับกรมสรรพากรครับ 22-26 เมษายน 2562 Link ไปยังต้นฉบับ (กรมสรรพากร) ...
อ่านเพิ่มเติม
/ / ห้องสมุด
ECONS_logo

ECONS V2.13E Rvs 620003 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 620003 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 2 รายการ ดังนี้ เพิ่มเมนูบันทึกลายเซ็น - ระบบพื้นฐาน แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 10 เรื่อง (Bug Fixed) เพิ่มเมนูบันทึกลายเซ็น - ระบบพื้นฐาน เมนูบันทึกลายเซ็น ใช้สำหรับบันทึกรูปภาพลายเซ็นของผู้ใช้งานในระบบแยกแต่ละรหัสผู้ใช้งาน ซึ่งรูปภาพลาย ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONS_logo

BySide V.1.51 Release Note

BySide Version 1.51 มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 3 รายการ ดังนี้ เพิ่มรายงานการจ่ายเงินมัดจำ - ระบบบัญชีเจ้าหนี้ (AP) เพิ่มเมนูงวดการขาย - ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย (CO) แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 5 เรื่อง (Bug Fixed) เพิ่มรายงานการจ่ายเงินมัดจำ - ระบบบัญชีเจ้าหนี้ (AP) เป็นรายงานแสดงการจ่ายและก ...
อ่านเพิ่มเติม
samplecorrecterror

ตัวอย่างเพื่อประกอบความเข้าใจในการปรับปรุงบัญชีเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาด

ที่มา สภาวิชาชีพบัญชี คลิกที่นี่ เพื่อดูพระราชบัญญัติ ตามประมาลรัษฎากร (Link สำรอง) คลิกที่นี่ เพื่อดูตัวอย่างเพื่อประกอบความเข้าใจในการปรับปรุงบัญชีเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาด (Link สำรอง) คลิกที่นี่ เพื่อดูตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชีกรณีสามารถระบุจำนวนข้อผิดพลาดได้ (Link สำรอง) คลิกที่นี่ เพื่อดูตัวอย่า ...
อ่านเพิ่มเติม
/ / tax, ห้องสมุด
ECONS_logo

ECONS V2.13E Rvs 620002 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 620002 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 2 รายการ ดังนี้ ปรับปรุงการ Running เลขที่เอกสารในระบบ ECONS ให้สามารถกำหนด Prefix ได้ 6 Digit - ALL แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 6 เรื่อง (Bug Fixed) ปรับปรุงการ Running เลขที่เอกสารในระบบ ECONS ให้สามารถกำหนด Prefix ได้ 6 Digit - ALL ปรับ ...
อ่านเพิ่มเติม
BySideV109.1

BySide V.1.50 Release Note

BySide Version 1.50 มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 3 รายการ ดังนี้ เพิ่มรายงานทะเบียนคุมใบสำคัญรับ - ระบบบัญชีลูกหนี้ (AR) เพิ่มรายงานทะเบียนทรัพย์สิน - ระบบควบคุมสินทรัพย์ถาวร (FA) ปรับปรุงรายงานเจ้าหนี้ค้างชำระ - ระบบบัญชีเจ้าหนี้ (AP) เพิ่มรายงานทะเบียนคุมใบสำคัญรับ - ระบบบัญชีลูกหนี้ (AR) เพิ่มร ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONSPRS

PAYROLL Rvs 620002 : Release Note

PAYROLL Rvs 620002 มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 2 รายการ ดังนี้ เพิ่มค่าลดหย่อนบุตรคนที่ 2 ที่เกิดหลังปี 2561 และเงินบริจาคสถานพยาบาล ปรับปรุงรายงานภงด.1, ภงด.1ก และรายงานประกันสังคม ให้สามารถพิมพ์รวมหลายๆบริษัทได้ เพิ่มค่าลดหย่อนบุตรคนที่ 2 ที่เกิดหลังปี 2561 และเงินบริจาคสถานพยาบาล เพื่อให้เป็นไ ...
อ่านเพิ่มเติม
/ / PRS Release Note, Release Note, ห้องสมุด

Instagram BBS

No images found!
Try some other hashtag or username

Instagram #BBSECONS

No images found!
Try some other hashtag or username

ความเห็นล่าสุด

หมวดหมู่