BySide V1.64 Release Note

BySide V1.64 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมเพิ่มเติม 1 เรื่อง และ FIX BUG จำนวน 2 เรื่อง ดังนี้

เพิ่มให้มีการแสดงต้นทุนในรายงานตรวจสอบโครงสร้างสินค้าแบบ Organization Chart

เพิ่มให้มีการแสดงต้นทุนในรายงานตรวจสอบโครงสร้างสินค้าแบบ Organization Chart สำหรับใช้ในการตรวจสอบต้นทุน

 

Organization Chart

 

DM    : คือ ต้นทุนวัตถุดิบค่ามาตรฐาน

DL     : คือ ต้นทุนค่าเเรงมาตรฐาน

FOD  : คือ ต้นทุนค่าโสหุ้ยคงที่มาตรฐาน

VOD  : คือ ต้นทุนค่าโสหุ้ยผันแปรมาตรฐาน

Organization Chart
 

Go Top

แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 2 เรื่อง (Bug Fixed)
รายการ ระบบงาน รายละเอียด
1 ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย รายงานสินค้าค้างส่งแก้ไขการตรวจสอบวันที่ครบกำหนดส่งจากวันที่ต้องการในข้อมูลใบสั่งขาย เป็นวันที่ครบกำหนดส่งในรายการสินค้าที่ขายแทน
Sales Order

2 ระบบบัญชีเจ้าหนี้ แก้ไขเมนูส่งออกข้อมูล ภ.ง.ด. 3,และ 53 เป็น TEXTFILE ให้รองรับกรณีกำหนดอัตรา หัก ณ ที่จ่ายเป็นทศนิยม (เดิม ถ้ากำหนดอัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย เป็น 1.5% เมื่อทำการส่งออกข้อมูลมา File ที่ได้จะแสดงเป็น 2.0% )

Go Top

Posted in BySide Release Note, Release Note, ห้องสมุด Tagged with: , , ,

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*