BySide V1.63 Release Note

BySide V1.63 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมเพิ่มเติม 3 รายการดังนี้

เพิ่มรายงานทะเบียนคุมใบสำคัญรับแบบละเอียด – ระบบบัญชีลูกหนี้(AR)

เป็นรายงานบน Byside ที่ใช้ตรวจสอบการบันทึกใบสำคัญรับ รายงานจะสามารถกรองข้อมูลตามประเภทการรับชำระ (เงินสด,เช็ค หรือเงินโอน), วันที่รับเงิน ,รหัสสถานที่ , รหัสลูกค้า และ สถานะของเอกสาร โดยรายงานจะแสดงรายละเอียดของใบสำคัญรับ แสดงรายละเอียดของวิธีการชำระเงิน แสดงประเภทรายได้ (ตามรหัสบัญชี) แยกเป็นตามรายการที่บันทึก จำนวนเงินที่รับชำระ แสดงหน่วยงานของรายได้นั้นๆ และ แสดงยอดเงินรวมของภาษีหัก ณที่จ่าย และ ยอดเงินรวมของค่าใช้จ่ายแยกตามประเภทรายการ(รหัสบัญชี)

หมายเหตุ :   รายละเอียดของวิธีการชำระเงิน กรณีเป็นเงินโอนจะแสดง รหัสธนาคาร ,วันที่โอนเงิน ส่วนกรณีเป็น เช็ค จะแสดง ธนาคารของลูกค้า ,เลขที่เช็ค ,วันที่เช็ค

BySide V1.63

Go Top

เพิ่มรายงานแสดงรายการตั้งเจ้าหนี้ ลดหนี้และเพิ่มหนี้แบบละเอียด – ระบบบัญชีเจ้าหนี้ (AP)

เป็นรายงานบน Byside ที่ใช้ตรวจสอบการรายละเอียดของใบสำคัญตั้งเจ้าหนี้ ลดหนี้ และเพิ่มหนี้ที่บันทึกเอง หรือสร้างมาจากระบบงานอื่น รายงานสามารถกรองข้อมูลตามประเภทการประเภทรายการ, วันที่ใบแจ้หงนี้ รหัสผู้ขาย และเลขที่เอกสา
รายละอียดที่แสดงในรายงาน

● แสดงรายละเอียดของใบสำคัญ (เลขที่ และวันที่เอกสาร ,ชื่อเจ้าหนี้ ,กลุ่มเจ้าหนี้ ,วันที่ครบกำหนด)

● แสดงเอกสารอ้างอิงต่างๆ (เลขที่รับสินค้า ,เลขที่ใบสั่งซื้อ ,เลขที่ใบส่งของ (เลขที่ใบกำกับภาษี) )

● แสดงประเภทรายการ(คำอธิบายรหัสบัญชี) หน่วยงานและจำนวนเงินแยกตามรายการที่บันทึก

● แสดงรายละเอียดของภาษี (จำนวนเงินภาษี กรณีเป็นภาษีซื้อปกติ ,จำนวนเงินภาษีที่เรีกยคืนได้ และเรีกยคืนไม่ได้ ตามอัตารเฉลี่ยภาษีซื้อ)

● รองรับกรณีใบสำคัญตั้งเจ้าหนี้ 1 ใบแต่มีใบกำกับภาษีหลายใบ

BySide V1.63

Go Top

แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 3 เรื่อง
รายการ ระบบงาน รายละเอียด
1 ระบบบัญชีทั่วไป พิมพ์รายงานบัญชีแยกประเภทแบบละเอียด(รวมตามเลขที่เอกสาร) กรณีเป็นรายการจ่ายเงินเลขที่บัญชีเดียวกันไม่รวมมูลค่าเดบิต หรือเครดิตให้

2 ระบบบัญชีเจ้าหนี้ เมนูหน้าตรวจสอบผู้ขาย Tab ใบสั่งซื้อคงค้างเมื่อเลือกใบสั่งซื้อคงค้างที่ 3.1 แล้วทำให้หน้า 3.2 ไม่เเสดงรายละเอียดสินค้าคงค้าง
Check Vendor

3 ระบบควบคุมการผลิต Material Variance Report แบบสรุป (RPT_BSTPSF6010A) แสดงต้นทุนจริงไม่ถูกต้องหลังจากมีการขยายเลขที่คำสั่งผลิต ให้รองรับ 12 ตัวอักษร

Go Top

Posted in BySide Release Note, Release Note, ห้องสมุด Tagged with: , , , , ,

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*

Instagram BBS

No images found!
Try some other hashtag or username

Instagram #BBSECONS

No images found!
Try some other hashtag or username

เรื่องล่าสุด

ความเห็นล่าสุด

หมวดหมู่

ป้ายกำกับ

login