ECONS V2.13E Rvs 630009 Release Note

ECONS V2.13E Rvs 630009 นี้มีการแก้ไขการทำงานผิดพลาด (BUG FIXED) ของโปรแกรมจำนวน 5 เรื่อง ดังนี้

แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 5 เรื่อง (Bug Fixed)
รายการ ระบบงาน รายละเอียด
1 ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง แก้ไขการบันทึกโอนย้ายสินค้า แก้ไขการ Running เลขที่เอกสาร ในกรณีที่มีการใช้ Feature การเบิกอะไหล่จากระบบ SalesForce (Mobile Application)

2 ระบบวางแผนการผลิต แก้ไขการกำหนดวันที่สิ้นสุดในเมนูวางแผนความต้องการวัตถุดิบ จากเดิมที่คำนวณจากวันที่เริ่มต้นบวกไป 6 เดือน เปลี่ยนเป็นคำนวณจากวันที่เริ่มต้น บวกไป 180 วัน โดยถ้าวันที่คำนวณมาได้เป็นวันหยุดตามข้อมูลหลัหวันหยุดในระบบงาน ECONS โปรแกรมจะทำการเลื่อนไปข้างหน้าจนกว่าจะไม่ตรงกับวันหยุด

 

Run MRP

3 ระบบบัญชีเจ้าหนี้ แก้ไขหน้าบันทึกจ่ายเงินในกรณีจ่ายเงินต่างประเทศ คำนวณผลต่างจากการปัดเศษ ,ผลต่างปริวัตรให้ถูกต้อง

4 ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย แก้ไขการจัดทำใบแจ้งหนี้ในระบบควบคุมการจัดจำหน่าย ในกรณีบันทึกรายการเป็น “BXP” เมื่อประมวลผลใบแจ้งหนี้ให้เก็บลงประวัติการขายสินค้าด้วย

 

BXP

5 ระบบโครงสร้างและขั้นตอนการผลิต แก้ไขหน้าจอกำหนดโครงสร้างสินค้า (เมนู B.ข้อมูลหลักระบบงาน->A.โครงสร้างสินค้า ) ในกรณีที่บันทึกรหัสสินค้าที่เป็นส่วนประกอบเป็นประเภท “สินค้าผลพลอยได้” (By Product) ให้สามารถบันทึกสูตร “จำนวนต่อหน่วย” ให้ติดลบ(-) ได้

 

By Product

Go Top

Posted in ECONS Release Note, Release Note, ห้องสมุด Tagged with: , , , , ,

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*