ECONS V2.13E Rvs 630008 Release Note

ECONS V2.13E Rvs 630008 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 2 รายการและ BUG FIXED จำนวน 3 เรื่อง ดังนี้

ปรับปรุงระบบควบคุมการจัดซื้อให้รองรับการกำหนดเลขที่เอกสารสูงสุด 12 ตัวอักษรทั้งระบบ

ปรับปรุงโปรแกรมระบบควบคุมการจัดซื้อ เพิ่มเติมในเมนูดังต่อไปนี้

   – เมนูการจัดทำใบขอซื้อ -> การจัดทำใบเสนอราคา

   – เมนูบันทึกส่งคืนสินค้า

   – เมนูบันทึกรายการลดหนี้

   – เมนูบันทึกค่าใช้จ่ายนำเข้า

   – เมนูสอบถามข้อมูล

   – รายงานในระบบควบคุมการจัดซื้อทั้งหมด

 

Send Back

** ระบบควบคุมการจัดซื้อปรับให้รองรับการบันทึกเลขที่เอกสารสูงสุด 12 ตัวอักษรครบทุกหน้าจอแล้ว

Go Top

เมนูบันทึกบันทึกใบแจ้งหนี้ ในระบบควบคุมการจัดจำหน่าย (Van sale) ปรับเพิ่มให้สามารถบันทึกค่าบริการ และอ้างถึงภาษีบริการได้

ปรับปรุงการบันทึกข้อมูลในหน้าจอบันทึกใบแจ้งหนี้ (Van sale) ให้รองรับการบันทึกค่าบริการ โดยมีขั้นตอนดังนี้

1.ทำการสร้างใบแจ้งหนี้ และเลือกภาษีเป็นภาษีบริการ

2.ทำการบันทึกการคิดค่าบริการในหน้าบันทึกรายการตั้งหนี้ โดยให้ระบุ ลำดับที่ให้ขึ้นต้นด้วย “BXP” โปรแกรมจะอนุญาตให้รหัสสินค้าเป็นค่าว่างได้

3.เมื่อทำการบันทึกรายการค่าบริการ และมีการกำหนดให้คำนวณภาษี ระบบจะเปิดให้สามารถกำหนดเลขที่ใบกำกับภาษีได้ (เดิมระบบจะไม่ให้ระบุ)

 

Van Sales Service

Go Top

แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 3 เรื่อง (Bug Fixed)
รายการ ระบบงาน รายละเอียด
1 ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง แก้ไขการ Running เลขที่เอกสารในหน้าปรับปรุงสินค้า และโอนย้ายสินค้า กรณีทำรายการแรกของวัน และเลขที่เอกสารที่ใช้ running เก็บย้อนหลัง

2 ระบบบัญชีทั่วไป แก้ไขประมวลผลปิดงวดบัญชี กรณีที่เป็นงวดบัญชีสดท้ายในปีนั้น จะไม่อนุญาตให้ปิดซ้ำได้ โดยเพิ่มการแสดงข้อความ เมื่อทำการประมวลซ้ำ ถ้าต้องการจะปรับปรุงข้อมูลให้ไปประมวลผลรวมกับงวดถัดไป

3 ระบบบัญชีเจ้าหนี้ แก้ไขหน้าจอบันทึกรับวางบิล กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงวันนัดชำระ ระบบจะทำการเปลี่ยนแปลงวันที่ครบกำหนดของใบแจ้งหนี้ทั้งหมดที่บันทึกอยู่ในใบรับวางบิลนั้น

Go Top

Posted in ECONS Release Note, Release Note, ห้องสมุด Tagged with: , , , , ,

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*