Instagram Slider

 • 16hellip
  3 วัน ago by bbs_since1992 วันนี้ (16 ก.พ.60) ที่ปรึกษาของเราได้รับเชิญให้เข้าสำรวจโรงงานเพื่อช่วยประเมินความสามารถในการใช้ระบบ…
 • hellip
  3 วัน ago by bbs_since1992 เมื่อวันที่ 15 ก.พ.ที่ผ่านมา ที่ปรึกษาของเราได้รับเชิญให้เข้าสำรวจโรงงานเพื่อช่วยประเมินความสามารถใน…
 • hellip
  2 สัปดาห์ ago by bbs_since1992 เมื่อวันพุธที่ 8 ก.พ.ที่ผ่านมา ที่ปรึกษาของเราได้รับเชิญให้เข้าสำรวจโรงงานเพื่อช่วยประเมินความสามารถ…
 • hellip
  2 สัปดาห์ ago by bbs_since1992 เมื่อวันที่ 4 ก.พ.ที่ผ่านมา ผู้บริหารของเราได้รับเชิญเป็นแขกพิเศษในงานเปิดตึกใหม่ของ บริษัท ควิกโค้ท…
 • hellip
  2 สัปดาห์ ago by bbs_since1992 เมื่อวันที่ 4 ก.พ.ที่ผ่านมา ผู้บริหารของเราได้รับเชิญเป็นแขกพิเศษในงานเปิดตึกใหม่ของ บริษัท ควิกโค้ท…
 • hellip
  3 สัปดาห์ ago by bbs_since1992 มาตราการภาษีส่งเสริมภาคเอกชนลงทุนในประเทศ "ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์" ได้สิทธิ์หักรายจ่ายได้สูงสุด 1.5เ…
 • BBS hellip
  4 สัปดาห์ ago by bbs_since1992 BBS ส่งตัวแทนสัมมนาเพื่อถ่ายทอดความรู้ประโยชน์และความสำคัญ ของการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การวางแผนท…
 • BBS hellip
  4 สัปดาห์ ago by bbs_since1992 BBS ส่งตัวแทนสัมมนาเพื่อถ่ายทอดความรู้ประโยชน์และความสำคัญ ของการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การวางแผนท…
 • hellip
  1 เดือน ago by bbs_since1992 ผู้โชคดีที่จับได้รางวัลใหญ่จากผู้บริหารของเรา และกระเช้าแทนใจพนักงานที่ร่วมกันมอบให้กัยผู้บริหารของเ…
 • hellip
  1 เดือน ago by bbs_since1992 ช่วงจับสลาก จับแลก & จับแจก 2 ค่ะ  #BBSConsider2016Contour2017LunchTalk   #bbsecons