Instagram Slider

 • 25hellip
  2 เดือน ago by bbs_since1992 วันนี้ 25.04.69 ที่ปรึกษาของเราได้เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตแร่เพอร์ไลต์ของลูกค้า และเข้าให้คำแนะนำการใช…
 • hellip
  3 เดือน ago by bbs_since1992 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 ที่ปรึกษาของเราได้เข้าให้คำปรึกษาเชิงลึก โครงการเตรียมความพร้อมระบบ ERP ห…
 • hellip
  3 เดือน ago by bbs_since1992 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 ที่ปรึกษาของเราได้เข้าให้คำปรึกษาเชิงลึก โครงการเตรียมความพร้อมระบบ ERP ห…
 • hellip
  4 เดือน ago by bbs_since1992 เมื่อวันที่ 27 ก.พ. ที่ผ่านมา ที่ปรึกษาระบบงานของ BBS ได้เข้าเยี่ยมชมโรงงานทอกระสอบของลูกค้า TFP ของ…
 • 16hellip
  4 เดือน ago by bbs_since1992 วันนี้ (16 ก.พ.60) ที่ปรึกษาของเราได้รับเชิญให้เข้าสำรวจโรงงานเพื่อช่วยประเมินความสามารถในการใช้ระบบ…
 • hellip
  4 เดือน ago by bbs_since1992 เมื่อวันที่ 15 ก.พ.ที่ผ่านมา ที่ปรึกษาของเราได้รับเชิญให้เข้าสำรวจโรงงานเพื่อช่วยประเมินความสามารถใน…
 • hellip
  5 เดือน ago by bbs_since1992 เมื่อวันพุธที่ 8 ก.พ.ที่ผ่านมา ที่ปรึกษาของเราได้รับเชิญให้เข้าสำรวจโรงงานเพื่อช่วยประเมินความสามารถ…
 • hellip
  5 เดือน ago by bbs_since1992 เมื่อวันที่ 4 ก.พ.ที่ผ่านมา ผู้บริหารของเราได้รับเชิญเป็นแขกพิเศษในงานเปิดตึกใหม่ของ บริษัท ควิกโค้ท…
 • hellip
  5 เดือน ago by bbs_since1992 เมื่อวันที่ 4 ก.พ.ที่ผ่านมา ผู้บริหารของเราได้รับเชิญเป็นแขกพิเศษในงานเปิดตึกใหม่ของ บริษัท ควิกโค้ท…
 • hellip
  5 เดือน ago by bbs_since1992 มาตราการภาษีส่งเสริมภาคเอกชนลงทุนในประเทศ "ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์" ได้สิทธิ์หักรายจ่ายได้สูงสุด 1.5เ…