BySideV109.1

BySide V.1.05 Release Note

BySide V.1.05 Release Note BySide Version นี้ มีการจัดทำรายงานใหม่ 4 รายงาน (4 รูปแบบ) รายงานสรุปต้นทุนคำสั่งผลิต – ระบบต้นทุนการผลิต(CS) รายงานผลการผลิตประจำวัน – ระบบควบคุมการผลิต (SF) รายงาน Cost Saving – ระบบควบคุมการจัดซื้อ (PO) รายงาน Cost Avoidance – ระบบควบคุมการจัดซื้อ (PO) รายงานสรุปต้นทุน ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONS_logo

ECONS V2.13E Rvs 580003 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 580003 : Release Note ECONS V2.13E Rvs 580003 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 4 รายการ ดังนี้ ปรับปรุงจอภาพ บันทึก/แก้ไข เวลาประจำวัน 2 - ระบบควบคุมการผลิต (SF) : มีการแก้ไข 2 ประเด็น เพื่อให้เก็บเวลาสูญเสีย เวลา Set up ในกรณีที่ซับซ้อนได้มากขึ้น เพิ่มการอ้างอิงโครงการบนเอกสาร อีก ...
อ่านเพิ่มเติม
BySideV109.1

BySide V.1.04 Release Note

BySide V.1.04 Release Note BySide Version นี้ มีการเพิ่มระบบบริหารโครงการ เพื่อจัดเก็บข้อมูลหลักโครงการ, จัดทำรายงานใหม่ 6 รายงาน (8 รูปแบบ) และ เพิ่ม 5 รูปแบบใน 3 รายงานเดิม รายงานสถานะใบแจ้งหนี้ – ระบบบัญชีลูกหนี้ (AR) (ใหม่) รายงานใบตรวจสอบชิ้นงาน – ระบบควบคุมคุณภาพ (QM) (ใหม่) รายงานใบรับรองการว ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONS_logo

ECONS V2.13E Rvs 580002 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 580002 : Release Note ECONS V2.13E Rvs 580002  นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 8 รายการ ดังนี้ เพิ่มการเก็บประวัติการแก้ไขข้อมูลโครงสร้างสินค้า ระบบโครงสร้างและขั้นตอนการผลิต (BOM/Routing) : ทำให้สามารถตรวจสอบได้ว่า BOM ถูกแก้ไขเมื่อใด อย่างไร และโดยใคร จากรายงาน เพิ่มการอ้างอิงโค ...
อ่านเพิ่มเติม
BySideV109.1

BySide V.1.03 Release Note

BySide V.1.03 Release Note BySide Version นี้จัดทำรายงานรูปแบบใหม่ 6 รายงาน รายงานราคาขายสินค้าล่าสุด – ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย(CO) รายงานใบจัดสินค้า – ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย(CO) รายงานราคาซื้อสินค้าล่าสุด – ระบบควบคุมการจัดซื้อ(PO) รายงานมูลค่าการผลิต – ระบบควบคุมการผลิต(SF) รายงานน้ำหนักผลิต – ระ ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONS_logo

ECONS V2.13E Rvs 580001a : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 580001a : Release Note ECONS V2.13E Rvs 580001a นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 9 รายการ ดังนี้ จอภาพข้อกำหนดรายงานทางการเงิน – ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป(GL): แก้ไข Lookup เลขที่บัญชีในหน้าจอReport Writer ให้สามารถค้นหาด้วยชื่อบัญชีได้ (หน้าจอ) รายงานทะเบียนคุมใบสั่งผลิต – ระบบควบค ...
อ่านเพิ่มเติม
googleapps

รวมคู่มือ/วีดีโอแนะนำการใช้งาน Google Apps

รวมคู่มือ/วีดีโอแนะนำการใช้งาน Google Apps เอกสารประกอบโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การใช้งาน Google Apps เพื่อการบริหารจัดการเอกสารร่วมกัน (จัดทำโดยหน่วยฝึกอบรมภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. : PDF จำนวน 81 หน้า) สร้าง Form online ฟรี ด้วยบริการ Google Drive (ฉบับรายละเอียด) (จัดทำโดย ...
อ่านเพิ่มเติม
googleapps

5 ข้อดีของ Google Drive ที่คุณอาจยังไม่รู้

5 ข้อดีของ Google Drive ที่คุณอาจยังไม่รู้ ที่มา : by Peerapat Chuejeen Google Drive คือ การเก็บข้อมูลในรูปแบบของ Cloud Storage หรือบริการจัดเก็บไฟล์ข้อมูลไว้บนเซิร์ฟเวอร์แล้วผู้ใช้งานสามารถเปิดใช้งานไฟล์ข้อมูลเหล่านั้นได้จากทุกที่ทุกเวลา เมื่อไม่นานมานี้ Google ได้จัดทำคลิปแนะนำข้อดี 5 อย่างของ Goo ...
อ่านเพิ่มเติม
googleapps

มาทำความรู้จักกับ Google Apps

มาทำความรู้จักกับ Google Apps Google Apps เป็น อีกบริการจาก Google ที่อาศัยการปรับแต่งค่าโดเมนของเราเพื่อใช้งานโปรแกรมต่างๆของ Google อาทิเช่น Gmail , Calendar ,Docs , Talk และ Sites ซึ่งรายละเอียดของโปรแกรมต่างๆ ใน Google Apps มีดังนี้ Gmail เป็นการให้บริการอีเมล์ของ Google ถูกพัฒนาขึ้นมาเมื่อปี ค ...
อ่านเพิ่มเติม
BBSCRM2

คู่มือการเข้าใช้งานระบบงาน CRM ใหม่สำหรับลูกค้า

คู่มือการเข้าใช้งานระบบงาน CRM ใหม่สำหรับลูกค้า BBS วิธีการเข้าสู่ระบบ CRM วิธีการเปิดเรื่องใหม่ วิธีการแก้ไขสถานะ CRF การออกจากระบบ ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONSVDO

การกำหนดขั้นตอนการผลิตแบบ Batch

คลิปอธิบายวิธีการกำหนดขั้นตอนการผลิต สำหรับกระบวนการผลิตแบบ Batch (7:00 นาที) โดย คุณกิติศักดิ์ เปรมกิจ ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONSChannel

การจำลองต้นทุน

คลิปอธิบายวิธีการจำลองต้นทุนในระบบ ECONS กรณีเปลี่ยนแปลงราคาวัตถุดิบ และเปลี่ยนแปลงอัตราของศูนย์การผลิต (9:09 นาที) บรรยาย โดย คุณกิติศักดิ์ เปรมกิจ ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONSVIDEO1

การยกเลิกรายการรับสินค้า

คลิป แนะนำ Feature เรื่องการยกเลิกรายการรับสินค้า (3:40) บรรยาย โดย คุณศิริวรรณ วงศ์เณร ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONSVIDEO2

การยกเลิกรายการบันทึกเวลา

คลิปแนะนำ Feature เรื่องการยกเลิกรายการบันทึกเวลา เพื่อแก้ปัญหาผ่านรายการบันทึกเวลาไปแล้ว พบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง แต่ไม่สามารถแก้ไขได้ (7:23 นาที) บรรยายโดย คุณศิริวรรณ วงศ์เณร สำหรับท่านที่ต้องการคู่มือ วิธีการบันทึกเวลาผลิต เพิ่มเติม สามารถ Download ได้ที่ http://www.4shared.com/document/fjpZ- ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONSVIDEO2

การกำหนดขั้นตอนการผลิตกรณีที่หน่วยในการสั่งผลิตกับหน่วยที่บันทึกเวลาไม่ตรงกัน

คลิป อธิบายวิธีการกำหนดขั้นตอนการผลิต กรณีที่หน่วยในการสั่งผลิตกับหน่วยที่บันท­ึกเวลาไม่ตรงกัน โดยใช้ Feature ยอดผลิตต่อหน่วยสินต้า (QTYPER) และ ยอดสินค้าต่อหน่วยผลิต (QTYBY) (6:31 นาที) บรรยายโดย คุณกิติศักดิ์ เปรมกิจ ...
อ่านเพิ่มเติม
BySideV109.1

BySide : Gadget จำเป็นสำหรับ ECONS

BySide : Gadget จำเป็นสำหรับ ECONS เป็นระบบงานใหม่ที่ทาง BBS พัฒนาขึ้น โดยใช้โปรแกรม  เทคโนโลยีล่าสุดของ  จากประเทศฝรั่งเศส ทำให้โปรแกรมที่ถูกพัฒนาขึ้นมีความทันสมัย สามารถใช้ร่วมกับเทคโนโลยีใหม่ทั้งในปัจจุบันและอนาคต BySide V.1.02 มีความสามารถทำอะไรได้บ้าง? 34 รายงาน ECONS ที่ใช้บ่อย (64 รูปแบบ) [แส ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONS_logo

New Feature ใน ECONS Rvs. 580001

เพิ่มปุ่มลบรายงานที่เมนูข้อกำหนดรายงานทางการเงิน ระบบ GL เมนู A.B.F ข้อกำหนดรายงานทางการเงิน เพิ่มปุ่มลบรายงาน เพื่อใช้ในการลบรหัสรายงานที่ต้องการ โดยโปรแกรมจะทำการลบรายการข้อมูลคอลัมน์ รายการบรรทัด ของรหัสรายงานนั้น ๆ ให้ทั้งหมด มีวิธีการดังนี้ ที่ระบบ GL เมนู A.B.F ข้อกำหนดรายงานทางการเงิน คลิกปุ่ ...
อ่านเพิ่มเติม
gadwin

แนะนำให้ใช้ Gadwin Print Screen จับภาพหน้าจอ แทนกดปุ่ม [Prt sc]

แนะนำให้ใช้ Gadwin Print Screen จับภาพหน้าจอ แทนกดปุ่ม [Prt sc] ปกติเวลาเราต้องการเก็บภาพหน้าจอ ส่วนใหญ่เราก็จะใช้การกดปุ่ม [Prt Sc] (จับภาพทั้งหน้าจอ) หรือกดปุ่ม [Alt]+[Prt Sc] (จับภาพเฉพาะหน้าต่างโปรแกรมที่เรากำลังทำงาน/ Active Windows) เพื่อเก็บภาพหน้าจอไว้ใน Clip board แล้วค่อยไป วาง/paste ในโปร ...
อ่านเพิ่มเติม
/ / Utility, วีดิโอ, ห้องสมุด

Instagram BBS

 • 1 ปี ago by bbs_since1992 บริษัท​ บิสซิเนส​ บูล​เล​ทีน​ เซอร์วิส​ จำกัด​ ผ่านการรับรองมาตรฐาน​ “โครงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ
 • 1 ปี ago by bbs_since1992 ข่าวดีสำหรับท่านที่สนใจเกี่ยวกับการบริหาร​ทรัพยากร​อย่างมีประสิทธิภาพ​ ทาง มหาวิทยาลัย​เทคโนโลยีพระจ
 • 1 ปี ago by bbs_since1992 สวัสดี​ค่ะ​ วันนี้แอดมินมีภาพบรรยากาศ​งาน​ K2K ERP THINKING บริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ​ มาฝากก
 • 1 ปี ago by bbs_since1992 วันนี้คุณกิตติศักดิ์ เปรมกิจ ผู้จัดการแผนกที่ปรึกษา และคุณสราลักษณ์ แต้อุดมกุล ที่ปรึกษา เข้าให้คำปร
 • 2 ปี ago by bbs_since1992 เมื่อวันที่​ 21​ ธันวาคม​ ที่ผ่านมานี้​ ผู้บริหาร​ของเรา​ คุณพรเทพ​ รัตนสถาพร​ และคุณกิตติศักดิ์​ เป
 • 2 ปี ago by bbs_since1992 ประกาศวันหยุด​บริษัท​ออกแล้วค่ะ❤️ สำหรับ​เจ้าหน้าที่​ทุกท่านแพ็คกระเป๋าแพลนวันท่องเที่ยวกันได้เลย สำ
 • 2 ปี ago by bbs_since1992 สวัสดี​ปีใหม่​ 2562​ BBS​ ขอขอบพระคุณ​ลูกค้าทุกท่านที่ให้ความเชื่อมั่นกับเรามาโดยตลอด​ และขอ​ขอบคุณ​
 • 1 ปี ago by bbs_since1992 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท บิสซ
 • 1 ปี ago by bbs_since1992 ข่าวดี​ ข่าวดี​ ปีนี้​ Depa​ แจกส่วนลดค่าซอฟต์แวร์​รายละ 10,000​บาท​ และลดย่อนภาษีได้ถึง​ 200% หากท่
 • 24
  12 เดือน ago by bbs_since1992 24 สิงหาคม 2562 เป็นวันครบรอบ 27 ปี ❤️บริษัท บิสซิเนส บูลเลทีน เซอร์วิส จำกัด❤️ ในนามของตัวแทนพนักงา
 • 2 ปี ago by bbs_since1992 คุณกิตติศักดิ์​ เปรมกิจ​ ​ผู้บริหารของ​ BBS​ นำทีมพนักงานฝ่ายต่างๆเข้าอบรม​  #ISO29110  Requirements M
 • 2 ปี ago by bbs_since1992 เมื่อวัน​ที่​ 14​ ธันวาคม​ 2561​ บริษัท​ บิสซิเนส​ บูล​เล​ทีน​ เซอร์วิส​ จำกัด​ ได้รับคำปรึกษา​จาก อ

Instagram #BBSECONS

 • Kick off N
  9 เดือน ago Kick off New Project ERP Implementation โรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ #bbsecons 
 • 11 เดือน ago วันนี้มาอัด YouTube Channel CU radio ที่จุฬาฯ รายการ Inovative Wisdom หัวข้อ Lean รายการจะออกอากาศต้
 • 11 เดือน ago ถึงเวลาต้องนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในกระบวนการธุรกิจ วันนี้มาให้ความรู้เรื่องระบบ ERP ที่บริษัทผลิตสายไ
 • Informal g
  11 เดือน ago Informal group meeting To be ERP Consultant  #bbsecons 
 • 24
  12 เดือน ago 24 สิงหาคม 2562 เป็นวันครบรอบ 27 ปี ❤️บริษัท บิสซิเนส บูลเลทีน เซอร์วิส จำกัด❤️ ในนามของตัวแทนพนักงา
 • 12 เดือน ago ปิดโครงการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ปี 2562 อย่างเป็นทางการ ขอแสดงความยินดี
 • ECONSir In
  1 ปี ago ECONSir Intelligence Report on Mobile โรงงานผลิตขิ้นส่วนพลาสติกสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์  #bbsecons 
 • 1 ปี ago ปัญหาที่เรื้อรัง ฝังรากลึกมาเป็นเวลาหลายปี ทำให้หมดไปได้ด้วยความร่วมมือของคนทั้งองค์กร ปิดโครงการเพิ
 • 1 ปี ago เมื่อคนสอนตั้งใจ และคนเรียนตั้งใจ จึงได้รับผลจากการพัฒนาองค์กรอย่างเต็มที่ ประทับใจครับ ปิดโครงการเพ
 • Work shop
  1 ปี ago Work shop BI Technic ช่วยลดเวลาในการจัดทำรายงานเพื่อผู้บริหาร พนักงานส่วนใหญ่ใช้เวลาในการจัดทำรายงาน
 • 100
  1 ปี ago 100 เรื่องที่ปรับปรุงสำเร็จภายใน 3 เดือนด้วยแนวคิด Agile ติดตามผลการเพิ่มผลิตภาพโรงงานผลิตสายไฟฟ้า #
 • 1 ปี ago บรรยายเรื่องระบบต้นทุนการผลิต โรงงานผลิตยางรถยนต์  #bbsecons 

ความเห็นล่าสุด

หมวดหมู่