เอกสารเผยแพร่กรมสรรพากร : คู่มือใบกำกับภาษี (เลขประจำตัว 13 หลัก, บัญชีชุดเดียว, National E-Payment)

ที่มา กรมสรรพากร
taxinvoicerd-page-1

ในปีที่ผ่านมา สรรพากร มีการเปลี่ยนแปลงใหญ่ ๆ 3 เรื่อง คือ การใช้เลขประจำตัว 13 หลัก แทนเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 10 หลัก, นโยบายบัญชีชุดเดียว และ นโยบาย National E-payment ที่นำไปสู่ E-Tax Invoice และ E-Receipt ทำให้สรรพากรได้ จัดทำคู่มือใบกำกับภาษี เล่มใหม่ เพื่อชี้แจงให้ผู้เสียภาษีทราบรายละเอียดที่ได้ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน ตลอดจนอธิบายถึง มาตรการบัญชีชุดเดียว และ National E-Payment ในบทสุดท้าย

 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่อง National E-Payment นั้น จะมีกำหนดเวลาบังคับให้เข้าระบบ E-Tax Invoice ดังนี้

e-taxinvoiceschedule
 

ดังนั้น ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมไปถึงผูัพัฒนา Software ก็จำเป็นต้องเร่งดำเนินการให้สามารถรองรับกำหนดการดังกล่าวด้วย เหลือเวลาอีกประมาณ 1 ปี (นับจาก พ.ย.59) ในการศึกษา สัมมนา และปรับปรุงระบบงานให้รองรับ ด้วยเหตุนี้ ผมจึงได้นำเอกสารเผยแพร่นี้ มาแนบไว้เพื่อให้ทุกท่านได้ศึกษาขั้นต้นก่อนครับ หากมีข้อมูลใด ๆ จะนำมาเรียนให้ทราบอีกครั้ง

Link เกี่ยวกับ e-Tax Invoice / e-Receipt ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมสรรพากร

ระเบียบกรมสรรพากร ว่าด้วยการจัดทำ ส่งมอบ และเก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับที่ 1, ฉบับที่ 2

Link ไปยังต้นฉบับ (กรมสรรพากร)

จัดทำโดย กรมสรรพากร

ตุลาคม 2559

Posted in คู่มือ, คู่มือ อื่น ๆ, ห้องสมุด Tagged with:

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*