คู่มือระบบงาน Enhance Shop Floor (Andriod Version)

enhance-sf-andriod

ระบบ Enhanced Shop Floor เป็นระบบงานที่เพิ่มเติมจากระบบควบคุมการผลิต (Shop Floor Control) เดิม มีความสามารถหลัก ๆ ดังนี้

  • สามารถนำใบสั่งผลิตที่ผ่านรายการอนุมัติจากระบบควบคุมการผลิต (Shop Floor Control) มาจัดลำดับการผลิตของงานตามเครื่องจักร และ กะซึ่งเรียกว่า “ตารางศูนย์การผลิต” และเพื่อให้สามารถนำตารางศูนย์การผลิตไปใช้ในการวางแผน และควบคุมการผลิตได้
  • สามารถจัดตารางศูนย์การผลิตได้โดยใช้โปรแกรมเฉพาะบน PC โดยจะวางแผนตารางศูนย์การผลิตล่วงหน้าได้ไม่เกินจำนวนวันที่กำหนดในค่าเริ่มต้นระบบงาน
  • ขั้นตอนของการอนุมัติตารางศูนย์การผลิต (Approve) และอนุมัติเตรียมการผลิต (Load) จะสามารถตรวจสอบกำลังการผลิต ความพร้อมของวัตถุดิบ และความสอดคล้องกันของกำหนดการผลิตของเครื่องจักรที่วางแผน รวมถึงเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตต่อเนื่องกันด้วยโดยระบบจะมีรายงานให้ตรวจสอบ พร้อมกับแจ้งความผิดพลาดไปที่หน้าจอปรับปรุงตารางศูนย์การผลิตให้ผู้ใช้งานทราบ เพื่อปรับปรุงแก้ไข
  • สามารถกำหนดได้ว่าจะให้ระบบสร้างใบเบิกวัตถุดิบให้อัตโนมัติหรือไม่ เมื่อผ่านการอนุมัติเตรียมการผลิตแล้ว
  • สามารถบันทึกเวลาการผลิตด้วยอุปกรณ์ Tablet PC โดยจะบันทึกจำนวนที่ผลิตเสร็จ จำนวนของเสีย และเวลาที่สูญเสีย (Down Time) ณ. เวลาใดใดที่เครื่องจักรได้ โดยระบบจะแสดงผลของการผลิตทันทีที่หน้าจอ เพื่อให้ผู้ใช้งานทราบสถานะของการผลิตในแต่ละกะ
  • 1.6 สามารถดูรายงานผลการผลิตได้แก่ รายงานประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (OEE) , รายงานประสิทธิภาพการผลิต, รายงานของเสีย และรายงานเวลาที่สูญเสียได้ทันทีเมื่อมีการบันทึกเวลาการผลิต ด้วยรายงานในรูปแบบของ Dash Board
Posted in คู่มือ, คู่มือ ECONS, ห้องสมุด Tagged with: ,

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*