การปรับปรุงมูลค่าบัญชีลูกหนี้/เจ้าหนี้เงินตราต่างประเทศ ณ สิ้นงวดบัญชี

arapbalrevaluesummary

กิจการที่มีการค้าขายกับต่างประเทศ โดยส่วนใหญ่จะมียอดลูกหนี้หรือเจ้าหนี้ในสกุลเงินตราต่างประเทศ ซึ่งมาตรฐานบัญชี มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ

  • กิจการที่ต้องแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
  • รายการที่ต้องแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
  • อัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ในการแปลงค่า
  • กำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
  • ความหมาย “อัตราแลกเปลี่ยน”

  รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊ก

ระบบงาน ECONS รองรับการบันทึกรายการกรณีเงินตราต่างประเทศอยู่แล้ว กล่าวคือมีการบันทึกรายการค้าตามอัตราแลกเปลี่ยนที่มาตรฐานบัญชีกำหนด การบันทึกกำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน กรณีอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ชำระราคา ต่างจาก วันที่ตั้งลูกหนี้หรือเจ้าหนี้

สำหรับการปรับปรุงมูลค่าบัญชีลูกหนี้/เจ้่าหนี้เงินตราต่างประเทศ ณ สิ้นงวดบัญชี ให้เป็นไปตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นงวด (ตามที่มาตรฐานบัญชีกำหนด) นั้น ในทางปฏิบัติที่ผ่านมา ยังไม่เคยมีการสรุปคู่มือให้เป็นมาตรฐาน ทำให้มีการบันทึกรายการที่ต่างกัน ด้วยเหตุุนี้ ทางทีมที่ปรึกษาจึงได้พัฒนาคู่มือนี้ขึ้น เพื่อใช้ให้เป็นมาตรฐานกลางต่อไป

คู่มือฉบับนี้ประกอบด้วย 3 ส่วน

  • ส่วนที่ 1 : มาตรฐานบัญชี
  • ส่วนที่ 2 : แนวทางการบันทึกรายการใน ECONS
  • ส่วนที่ 3 : ตัวอย่างการบันทึกข้อมูลใน ECONS

Download คู่มือฉบับเต็ม

Posted in การประยุกต์ใช้ ECONS, คู่มือ, คู่มือ ECONS, ห้องสมุด Tagged with: , , ,

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*