ECONS V2.13E Rvs 590010 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 590010 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 2 รายการ ดังนี้

ECONS_logo

เพิ่มจอภาพบันทึกรายการรับคืนสินค้า – ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย (CO)

เดิมการบันทึกรับคืนสินค้าเป็นการบันทึกแยกรายการโดยไม่มีการ Run เลขที่ใบรับคืนสินค้า ECONS Version นี้ จึงได้ทำการเพิ่มจอภาพบันทึกรายการบันทึกรายการรับสินค้า ที่สามารถกำหนดเลขที่ใบรับสินค้าได้ ทำให้ง่ายต่อการบันทึกและการตรวจสอบข้อมูล ดังนี้
1. เพิ่มการกำหนดกลุ่มเอกสารประเภท CR สำหรับใช้ Run เลขที่ใบรับคืนสินค้า
2. เพิ่มเมนู F-G-D-A บันทึก/แก้ไขรับคืนสินค้า(ใบรับคืน)
3. ให้ทำการกำหนดเลขที่ใบรับคืนสินค้า วันที่รับคืนสินค้า รหัสลูกค้า
4. จากนั้นจึงทำการบันทึกรายละเอียดการรับคืน
5. เพิ่มเมนู F-G-D-B ผ่านรายการรับคืนสินค้า(ใบรับคืน) เป็นเมนูใหม่สำหรับใช้ในการผ่านรายการรับคืนสินค้าแแบ Run เลขที่ใบรับคืนสินค้า

แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 3 เรื่อง (Bug Fixed)
รายการ ระบบงาน รายละเอียด
1 บัญชีลูกหนี้ แก้ไขจอภาพบันทึกรายการรับเงิน ปุ่ม Generate การรับเงิน แก้ไขให้ผูกโครงการตามใบแจ้งหนี้ที่ทำการรับ และเพิ่มเงื่อนไขให้สามารถ Generate รายการรับเงินตามใบแจ้งหนี้ที่ไม่ได้บันทึกรายการวางบิลได้
2 บัญชีลูกหนี้ แก้ไขจอภาพบันทึกรายการรับเงิน ดังนี้
1. ปรับการแสดงยอดเงินรวมให้แสดงจากมูลค่าทั้งหมดที่อ้างถึงโดยที่ยังไม่หัก ส่วนลด,ภาษีหัก ณ ที่จ่ายและค่าใช้จ่ายอื่น
2. เพิ่มให้แสดงยอดเงินรับจริง ได้จาก ยอดเงินรวม หักด้วย ส่วนลด,ภาษีหัก ณ ที่จ่ายและค่าใช้จ่ายอื่น
3 บัญชีลูกหนี้ แก้ไขจอภาพบันทึกแก้ไขรายการตั้งหนี้ กรณีบันทึกรายการลดหนี้/เพิ่มหนี้ (เอกสารประเภท C) โปรแกรมเปิดให้สามารถบันทึกรายละเอียดจากใบตั้งหนี้เดิมด้วยตนเอง เพื่อเก็บเป็นข้อมูลพร้อมแสดงในรายงานใบลดหนี้/ใบเพิ่มหนี้

Back

Posted in ห้องสมุด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*