คู่มือระบบงาน Enhance Shop Floor (Remote Desktop Version)

enhance-sf

ระบบ Enhanced Shop Floor เป็นระบบงานที่เพิ่มเติมจากระบบควบคุมการผลิต (Shop Floor Control) เดิม โดยนำข้อมูลการเปิดใบสั่งผลิตจากฝ่ายวางแผนการผลิตมาจัดตารางศูนย์การผลิตประจำวัน ซึ่งออกแบบให้หัวหน้างานผลิตสามารถวางแผนตารางศูนย์การผลิตได้บนเครื่อง Tablet PC ได้แก่

    • การกำหนดเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต
    • จัดลำดับการผลิต
    • กำหนดเวลาเริ่มผลิต
    • เวลาที่ผลิตเสร็จ
    • จำนวนที่สั่งผลิต

จากนั้นจะทำการตรวจสอบและอนุมัติ เพื่อสั่งผลิตและพิมพ์ใบเบิกวัตถุดิบอัตโนมัติ ส่งให้ฝ่าย MC จ่ายวัตถุดิบในระบบควบคุมการผลิต

ส่วนของการบันทึกเวลาการผลิตสามารถบันทึกได้บนเครื่อง Tablet PC เช่นกัน ระบบจะส่งข้อมูลประวัติการผลิตไปที่ระบบควบคุมการผลิตโดยใช้ระบบ ANS (Automatic Notifying System) ทำให้ผู้ใช้งานสามารถพิมพ์รายงานในระบบควบคุมการผลิตได้เช่นเดิม

ส่วนระบบ Enhanced Shop Floor เอง จะมีรายงาน OEE ที่จัดทำขึ้นใหม่ในรูปของ Dashboard สำหรับผู้บริหารสามารถดูผลการผลิตในภาพรวมได้ง่ายขึ้น

Posted in คู่มือ, คู่มือ ECONS, ห้องสมุด Tagged with: ,

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*