ภาพหน้าจอ 2561-05-20 เวลา 14.01.34

คู่มือเกณฑ์การตัดสินรางวัลสุดยอด_SMEs_แห่งชาติ ครั้งที่ 10

คู่มือเกณฑ์การตัดสินรางวัลสุดยอด_SMEs_แห่งชาติ ครั้งที่ 10 จากการสัมนาวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 หลักสูตร เพื่อพัฒนา และยกระดับผู้ประกอบการสู่มาตรฐานการบริหารจัดการธุรกิจ SME ตามแนวทางรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ(SME National Awards) ที่ รร.เดอะบาซาร์ รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ เอกสารประกอบการอบรม  Download ...
อ่านเพิ่มเติม
/ / ห้องสมุด
rd_wht_doc

หักภาษี ณ ที่จ่ายให้ถูกวิธีกับสรรพากร (เอกสารเผยแพร่กรมสรรพากร)

"หักภาษี ณ ที่จ่ายให้ถูกวิธีกับสรรพากร" (พฤษภาคม 2561) สัมมนาล่าสุดกับกรมสรรพากรครับ 15 พฤษภาคม 2561 version นี้ เป็นเอกสารประกอบการอบรมที่เข้าใจง่ายมาก เนื้อหาลึกและครบถ้วน ใครไม่มีแนะนำให้ load เก็บไว้อ้างอิงได้เลยครับ (164 หน้าเองครับ) Link ไปยังต้นฉบับ (กรมสรรพากร) ...
อ่านเพิ่มเติม
CIT-RD-NOV-2017

คู่มือภาษีเงินได้นิติบุคคลกับรายจ่ายต้องห้าม (เอกสารเผยแพร่กรมสรรพากร)

"คู่มือภาษีเงินได้นิติบุคคลกับรายจ่ายต้องห้าม" (พฤศจิกายน 2560) ใกล้ยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปีกันแล้ว ผมจึงไปหาเอกสารเผยแพร่ของกรมสรรพากรเกี่ยวกับเรื่องนี้มา เผื่อมีท่านใดต้องการจะทบทวน เพื่อเอาไปใช้ปรับปรุงรายการก่อนส่งผู้สอบบัญชี ตอบข้อสงสัยของผู้สอบบัญชี ฯลฯ ซึ่งเอกสารนี้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดค ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONS_logo

ECONS V2.13E Rvs 610004 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 610004 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 5 รายการ ดังนี้ ปรับปรุงจอภาพเบิกวัตถุดิบ- ระบบควบคุมการผลิต (SF) : เพิ่มแสดงจำนวนสินค้ารอผ่านรายการและจำนวนสุทธิ ปรับปรุงจอภาพบันทึกรายการรับสินค้า - ระบบควบคุมการจัดซื้อ (PO) : เพิ่มให้แสดงคำอธิบายสินค้า 2 ปรับปรุงจอภาพบันทึกรายการขายสินค้า ...
อ่านเพิ่มเติม
BySideV109.1

BySide V.1.40 Release Note

BySide Version 1.40 มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 2 รายการ ดังนี้ เพิ่มจอภาพบันทึกข้อมูลพนักงานขาย - ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย (CO) แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 4 เรื่อง (Bug Fixed) เพิ่มจอภาพบันทึกข้อมูลพนักงานขาย - ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย (CO) จอภาพใหม่สำหรับบันทึกข้อมูลพนักงานขาย โดยสามารถกำหนดข ...
อ่านเพิ่มเติม
ScrumAtScale-Logo-NavWeb-2

The Scrum@Scale Guide : The Definitive Guide to Scrum@Scale: Scaling that Works

  ผมคิดว่า บริษัทฯ ลูกค้าเราส่วนใหญ่รู้จัก SCRUM หรือไม่ ก็ Agility กันนะครับ เพราะเห็นว่ามีการนำไปใช้ในการพัฒนาองค์กรของบริษัทกันอย่างกว้างขวาง แถมในบางบริษัทอาจมีการทำ SCRUM มากกว่า 1 ทีมด้วยซ้ำ พอทีมมีมาก ๆ เข้า การกำหนดทิศทาง การประสานงาน การจัดการ การรายงาน ฯลฯ ก็สับสนครับ ท่านอาจารย์ Dr. Jeff ...
อ่านเพิ่มเติม
bg_ECONS

ECONS V2.13E Rvs 610003 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 610003 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 3 รายการ ดังนี้ เพิ่มการแสดงข้อมูลคำอธิบายสินค้า 2 ใน Lookup รหัสสินค้า ปรับปรุงจอภาพบันทึกใบขอซื้อ - ระบบควบคุมการจัดซื้อ (PO) แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 3 เรื่อง (Bug Fixed) เพิ่มการแสดงข้อมูลคำอธิบายสินค้า 2 ใน Lookup รหัสสินค้า เพิ่มก ...
อ่านเพิ่มเติม
BySideV109.1

BySide V.1.39 Release Note

BySide Version 1.39 มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 4 รายการ ดังนี้ เพิ่ม Feature Auto PO/CO - ระบบควบคุมการจัดซื้อ (PO), ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย (CO) ปรับปรุงจอภาพส่งออกข้อมูล ภงด.3,53 (Text File) - ระบบบัญชีเจ้าหนี้ (AP) :เพิ่มข้อมูลที่อยู่ใน Text File เพื่อให้รองรับโปรแกรมแบบยื่นรายการภาษีเงินได้ห ...
อ่านเพิ่มเติม
scrum manual

The Definitive Guide to Scrum : The Rules of the Game (คู่มือ Scrum : ฉบับภาษาไทย)

  ผมเป็น follower ของ กลุ่ม FB Agile66 ครับ ทางกลุ่มได้ Share Version ภาษาไทยของ คู่มือ Scrum มาให้ศึกษาอ้างอิงกันครับ เห็นว่ามีประโยชน์กับทีมและลูกค้าครับ จึง link เอกสารมาให้ดูสะดวก ๆ ครับ สำรอง English Version (สำรอง) ที่มา : scrumguides.org ...
อ่านเพิ่มเติม
BySideV109.1

รายงานประมาณการเงินสด (Cash Flow Projection Report)

รายงานประมาณการกระแสเงินสด (Cash Flow Projection Report) โปรแกรม BySide V.1.37 ระบบบัญชีทั่วไป (GL) ได้เพิ่มรายงานประมาณการกระแสเงินสด หรือ Cash Flow มีวัตถุประสงค์ใช้แสดงข้อมูลประมาณการรายรับและรายจ่าย เพื่อให้ผู้ใช้สามารถประมาณการสภาพคล่องทางการเงินได้ ซึ่งผู้ใช้สามารถกำหนดข้อมูลที่ใช้ในการประมาณก ...
อ่านเพิ่มเติม
BySideV109.1

BySide V.1.38 Release Note

BySide Version 1.38 มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 5 รายการ ดังนี้ เพิ่มจอภาพการกำหนดข้อกำหนดหลักระบบงาน - ระบบพื้นฐาน : จอภาพใหม่ เพิ่มจอภาพบันทึก/แก้ไขศูนย์การผลิตและเครื่องจักร - ระบบโครงสร้างและขั้นตอนการผลิต (BM) เพิ่มจอภาพบันทึก/แก้ไขใบสำคัญ - ระบบบัญชีทั่วไป (GL) เพิ่มการแสดงข้อมูลคำอธิบายสิน ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONS_logo

ECONS V2.13E Rvs 610002 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 610002 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 7 รายการ ดังนี้ เพิ่ม Library Program ที่ใช้ในการ Transfer ข้อมูล QR Code ระหว่าง VDI กับ PC – ระบบงาน ANS เพิ่มการทำงานให้สามารถอนุมัติใบขอซื้อผ่าน MERQry เพิ่ม Feature การขาย Factoring - ระบบบัญชีลูกหนี้ (AR) แก้ไขจอภาพศูนย์การผลิต - ระบบเพ ...
อ่านเพิ่มเติม
article_20170712101625

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับงบกระแสเงินสด ** เอกสารเผยแพร่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า **

ที่มา : web site กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ > คลังความรู้ > บทความที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี ECONS ทำงบกระแสเงินสดได้หรือไม่? เคยมีคำถามมาถึงผมครับว่า ECONS ทำงบกระแสเงินสดได้หรือไม่ ผมตอบไปว่า ทำได้แต่ต้องประกอบด้วย 2 เงื่อนไข คือ ผังบัญชีและการบันทึกบัญชี ที่ระบุ/บันทึกจะต้องสอดคล้องกับ ...
อ่านเพิ่มเติม
/ / ห้องสมุด
Libre (1)

โปรแกรมช่วยในการบริหารงานโครงการ Project Libre

การบริหารงานโครงการ(Project Management) ต้องการ Software ที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับงานโครงการเพื่อช่วยเก็บข้อมูล และจัดทำรายงาน เริ่มตั้งแต่จัดทำแผนงานโครงการ, ดำเนินงานตามแผน, การปรับเปลี่ยนแผน และการบันทึกต้นทุนของโครงการ Software ที่พวกเราส่วนใหญ่รู้จักกันคือ Microsoft Project ที่รองรับการทำงานตามควา ...
อ่านเพิ่มเติม
/ / ห้องสมุด
BySideV109.1

BySide V.1.37 Release Note

BySide Version 1.37 มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 4 รายการ ดังนี้ เพิ่มรายงานการจัดพิมพ์ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) - ระบบบัญชีลูกหนี้ (AR) : รายงานใหม่พิมพ์เป็นรูปแบบ PDF เพิ่มจอภาพบันทึก/แก้ไขโครงสร้างสินค้า (BOM) - ระบบโครงสร้างและขั้นตอนการผลิต (BOM) เพิ่มรายงานประมาณการกระแสเงินส ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONS_logo

ECONS V2.13E Rvs 610001 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 610001 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 3 รายการ ดังนี้ ปรับปรุงจอภาพ คำนวณ Part Routing Critical Factor – ระบบการวางแผนการผลิต (PL) ปรับปรุงจอภาพ Rough Cut Capacity Review – ระบบการวางแผนการผลิต (PL) แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 6 เรื่อง (Bug Fixed) ปรับปรุงจอภาพ คำนวณ Part Rout ...
อ่านเพิ่มเติม
rd-seminar-23-26-jan-2018

เอกสารประกอบการสัมมนาภาษี “ก้าวสู่ยุคดิจิทัล Thailand 4.0 กับ e-Tax Invoice & e-Receipt”

เอกสารประกอบการสัมมนาภาษี "ก้าวสู่ยุคดิจิทัล Thailand 4.0 กับ e-Tax Invoice & e-Receipt" (23-26 มกราคม 2561) สัมมนารอบนี้ มีเอกสารประกอบการสัมมนา 2 ชุด ชุดแรกเป็นเรื่อง ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ สัมมนาในวันที่ 23 และ 25 ม.ค. 61 เอกสารมีจำนวน 77 หน้า อธิบายเรื่อง ความเป็นมา, ภาพ ...
อ่านเพิ่มเติม

Instagram BBS

No images found!
Try some other hashtag or username

Instagram #BBSECONS

 • 2 สัปดาห์ ago ประกาศวันหยุด​บริษัท​ออกแล้วค่ะ❤️ สำหรับ​เจ้าหน้าที่​ทุกท่านแพ็คกระเป๋าแพลนวันท่องเที่ยวกันได้เลย สำ
 • 3 สัปดาห์ ago สวัสดี​ปีใหม่​ 2562​ BBS​ ขอขอบพระคุณ​ลูกค้าทุกท่านที่ให้ความเชื่อมั่นกับเรามาโดยตลอด​ และขอ​ขอบคุณ​
 • 4 สัปดาห์ ago คุณกิตติศักดิ์​ เปรมกิจ​ ​ผู้บริหารของ​ BBS​ นำทีมพนักงานฝ่ายต่างๆเข้าอบรม​  #ISO29110  Requirements M
 • 1 เดือน ago เมื่อวันที่​ 21​ ธันวาคม​ ที่ผ่านมานี้​ ผู้บริหาร​ของเรา​ คุณพรเทพ​ รัตนสถาพร​ และคุณกิตติศักดิ์​ เป
 • 1 เดือน ago เมื่อวัน​ที่​ 14​ ธันวาคม​ 2561​ บริษัท​ บิสซิเนส​ บูล​เล​ทีน​ เซอร์วิส​ จำกัด​ ได้รับคำปรึกษา​จาก อ
 • 81
  2 เดือน ago วันนี้(8/11/61)เจ้าหน้าที่​ของ​ BBS​ ได้เข้าร่วมงาน Blockchain for Management and Transformation “บร
 • 3 เดือน ago เมื่อวันที่​5 ตุลาคม​ 2561​ที่่ผ่าน​ BBS​ ได้มีการ Kick​ off เซ็นสัญญา​โครงการร่วมกับ​ UNA​ ซึ่งเป็น
 • 5 เดือน ago เก็บตกภาพบรรยากาศ​งาน​ Industrial Supply Chain Logistics Conference 2018 ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรต
 • 5 เดือน ago ขอเชิญชวน​ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน Industril Supply Chain Logistics Conference 2018 ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพ
 • 6 เดือน ago กลับมาอีกครั้งกับงาน Industrial Supply Chain Logistics Conference 2018 ในปีนี้งานจะจัดวันที่ 23-24 ส
 • 99
  7 เดือน ago “(99) เงินได้เท่าที่ผู้มีเงินได้หรือคู่สมรสได้จ่ายเป็นค่าฝากครรภ์และค่าคลอดบุตรของตน ตามจํานวนที่จ่า
 • 8 เดือน ago วันนี้ผู้บริหาร BBS คุณพรเทพ รัตนสถาพร Customer Support Dept. Director พร้อมด้วยทีมงานเจ้าหน้าที่อาว

ความเห็นล่าสุด

หมวดหมู่