ECONS_logo

ECONS V2.13E Rvs 600004 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 600004 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 7 รายการ ดังนี้ ปรับปรุงจอภาพบันทึกรายการรับเงิน – ระบบบัญชีลูกหนี้ (AR) : เพิ่มปุ่มพิมพ์รายงานใบเสร็จรับเงิน ปรับปรุงจอภาพบันทึกรายละเอียดขนส่ง – ระบบบัญชีลูกหนี้ (AR) : เพิ่มแสดงเลขที่ใบส่งสินค้า ปรับปรุงจอภาพบันทึก/แก้ไขเวลาประจำวัน 2 – ระ ...
อ่านเพิ่มเติม
BySideV109.1

BySide V.1.28 Release Note

BySide Version 1.28 มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 1 รายการ ดังนี้ เพิ่มรายงานแสดงการจัดส่งสินค้าแบบละเอียด - ระบบควบคุมการจำหน่าย (CO) : แสดงรายการทั้งก่อนและหลังประมวลผลรายการส่งสินค้า เพิ่มรายงานแสดงการจัดส่งสินค้าแบบละเอียด - ระบบควบคุมการจำหน่าย (CO) เป็นรายงานที่ใช้แสดงรายละเอียดการส่งสินค้า แ ...
อ่านเพิ่มเติม
dbdPrompt00

ตรวจสุขภาพธุรกิจท่านด้วย โปรแกรม PROMPT CHECK จาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ที่มา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โปรแกรมนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้จัดทำขึ้นมาซักพักแล้วครับ ผมเพิ่งมีโอกาสได้ทดลองใช้งานดู แล้วเห็นว่าดีมากครับ แบบสอบถามพัฒนาจากแนวปฏิบัติที่ดีจากสถาบันระดับโลก สังเคราะห์มากำหนดเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของ SME ไทย คำถามที่ถามก็เป็นอะไรที่ตรงไปตรงมา ไม่ซับซ้อน และเมื่อตอบค ...
อ่านเพิ่มเติม
BySideV109.1

BySide V.1.27 Release Note

BySide Version 1.27 มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 5 รายการ ดังนี้ เพิ่มรายงานตรวจสอบรายการตั้งเจ้าหนี้แสดงตามเลขที่บัญชี - ระบบบัญชีเจ้าหนี้(AP) เพิ่มรายงานสรุปยอดขายสินค้า แยกตามลูกค้า - ระบบควบคุมการจำหน่าย (CO) แก้ไขรายงานรายงานมูลค่าสินค้าคงเหลือตามสถานที่เก็บ – ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง(IC) เพิ่ม ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONS_logo

ECONS V2.13E Rvs 600003 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 600003 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 8 รายการ ดังนี้ ปรับปรุงจอภาพผ่านรายการตั้งหนี้ของเจ้าหนี้ – ระบบบัญชีเจ้าหนี้ (AP) : เพิ่มแสดงเลขที่ใบแจ้งหนี้ ปรับการบันทึกข้อมูล และการแสดงผลรายงานให้แสดงเลขที่ใบแจ้งหนี้ และใบกำกับภาษีได้ 30 Digit : ปรับปรุงเพิ่มเติมที่ระบบ AV, PC ปรับปรุ ...
อ่านเพิ่มเติม
estimate_netprofit

ประมาณการกำไรสุทธิ (เครื่องมือช่วยคำนวณรายการทางบัญชีเป็นรายการทางภาษี)

ที่มา กรมสรรพากร Link ไปยังต้นฉบับ (กรมสรรพากร) Download Spreadsheet ช่วยคำนวณภาษี : ประมาณการกำไรสุทธิ Download คำอธิบาย การใช้ spreadsheet : ประมาณการกำไรสุทธิ (รูปแบบ PDF) ประมวลรัษฎากร มาตรา 38_64 - กรมสรรพากร ประมวลรัษฎากร มาตรา 65_76 - กรมสรรพากร คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป. 50/2537 คำสั่งกรมสรรพาก ...
อ่านเพิ่มเติม
inventoryvaluation

การตีราคาสินค้าคงเหลือ (เครื่องมือช่วยคำนวณรายการทางบัญชีเป็นรายการทางภาษี)

ที่มา กรมสรรพากร Link ไปยังต้นฉบับ (กรมสรรพากร) Download Spreadsheet ช่วยคำนวณภาษี : การตีราคาสินค้าคงเหลือ Download คำอธิบาย การใช้ spreadsheet : การตีราคาสินค้าคงเหลือ (รูปแบบ PDF) ความรู้เรื่องภาษี : 4.4 เงื่อนไขการคำนวณกำไรสุทธิตามมาตรา 65 ทวิ ประมวลรัษฎากร มาตรา 65_76 - กรมสรรพากร ...
อ่านเพิ่มเติม
ppt-tip-embedfont

Powerpoint TIP : วิธีการฝังฟอนต์ลงในไฟล์ (Embed TrueType fonts) แก้ปัญหาตัวหนังสือเพี้ยนเวลาเปลี่ยนเครื่อง

ปัญหาที่เกิดขึ้นประจำของการนำเสนอโดยใช้ PowerPoint คือ ฟอนต์มันชอบเพี้ยน เวลาเราเปลี่ยนไปใช้เครื่องอื่น (ที่ไม่ใช่เครื่องที่ทำ) จริง ๆ แล้วฟอนต์มันไม่ได้เปลี่ยน แต่เครื่องใหม่ที่นำมาเปิดนั้นอาจไม่มีฟอนต์เหมือนกับเครื่องเดิม หรือเกิดจาก version ของโปรแกรมต่างกัน เหล่านี้ ทำให้เกิดปัญหาขึ้น ดังตัวอย่า ...
อ่านเพิ่มเติม
/ / Powerpoint, TIP, ห้องสมุด
RDEtaxInvoiceByEmailWebSite

เปิดให้บริการแล้ว : ระบบ E-Tax Invoice by E-mail (สมัคร/เข้าใช้/คู่มือ)

ที่มา กรมสรรพากร กรมสรรพากรได้เปิด Web Site สำหรับผู้ประกอบการ SME ที่ต้องการใช้งานระบบ E-Tax Invoice by E-mail อย่างเป็นทางการแล้วครับ สามารถเข้าถึงผ่านทาง Web Site ของกรมสรรพากร www.rd.go.th ในส่วน e-Service จะปรากฎเมนู "ระบบ E-Tax Invoice by E-mail" ให้เลือกดังภาพ หรืออาจจะเข้าไปยัง Web Site โดยต ...
อ่านเพิ่มเติม
logo-etax

เริ่มแล้ว E-Tax Invoice by E-mail สำหรับผู้ประกอบการรายได้ไม่เกิน 30 ล้าน (ภาคสมัครใจ)

ที่มา กรมสรรพากร กรมสรรพากร เปิดให้บริการ E-Tax Invoice by E-mail ตั้งแต่ 1/3/60 เป็นต้นไป สำหรับผู้ประกอบการรายได้ไม่เกิน 30 ล้าน โดยสมัครใจครับ มาลองดูครับว่า มีรายละเอียดของบริการนี้อย่างไร ที่มา ETAX.TEDA.TH นอกจากนี้ ทางกรมสรรพากรได้ให้ข้อมูล FAQ เกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ดังนี้ ที่มา ETAX FAQ พร้อม ...
อ่านเพิ่มเติม
BySideV109.1

BySide V.1.26 Release Note

BySide Version 1.26 มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 4 รายการ ดังนี้ เพิ่มรายงานมูลค่าสินค้าคงเหลือตามสถานที่เก็บ - ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง(IC) ปรับการแสดงผลรายงานให้แสดงเลขที่ใบแจ้งหนี้ และใบกำกับภาษีได้ 30 Digit แก้ไขจอภาพปรับปรุงยอดส่งสินค้าตามจำนวนส่งมอบจริง – ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย(CO) แก้ไขการทำ ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONS_logo

ECONS V2.13E Rvs 600002 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 600002 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 3 รายการ ดังนี้ ปรับปรุงจอภาพบันทึกใบเสนอราคา และจอภาพสร้างคำสั่งขายและคำสั่งผลิต – ระบบกำหนดและจัดใบเสนอราคา (ES) ปรับการบันทึกข้อมูล และการแสดงผลรายงานให้แสดงเลขที่ใบแจ้งหนี้ และใบกำกับภาษีได้ 30 Digit แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 4 เรื่อ ...
อ่านเพิ่มเติม
ActivityBaseCostSample

[หนังสืออ้างอิง] แนวทางการคำนวณต้นทุนผลิตของงานบริการสาธารณะ โดย สำนักมาตรฐานด้านการบัญชีภาครัฐ (เมษายน 2557)

เนื่องจากมีลูกค้ารายหนึ่งต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับ Activity Base Costing (ต้นทุนฐานกิจกรรม) ในส่วนที่ BBS ได้นำหลักการนี้มาพัฒนาระบบงบประมาณ ให้ใช้กับทั้งส่วนราชการและเอกชน ผมจึงได้ค้นหาข้อมูลที่อธิบายเรื่องดังกล่าวมาแบ่งปันครับ บทความนี้ จัดทำโดยสำนักมาตรฐานด้านการบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง เมื่อ เม ...
อ่านเพิ่มเติม
factoring

[บทความ] แฟคตอริ่ง : ธุรกิจรับซื้อบัญชีลูกหนี้การค้า (Factoring)

เนื่องจากมีลูกค้ารายหนึ่งที่ทีมที่ปรึกษากำลังให้คำปรึกษาอยู่ มีกรณีขายลูกหนี้ Factoring อยู่ด้วย ผมจึงขอ Link บทความที่ให้ความรู้เกี่ยวกับ Factoring มาแบ่งปันให้น้อง ๆ ในทีมที่เพิ่งเคยรู้จัก Factoring ได้มาศึกษากันครับ แม้ว่าจะเป็นบทความตั้งแต่ปี 2543 แต่ข้อมูลยังคงเป็นปัจจุบันครับ อนึ่ง ปัจจุบันมีธ ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONS_logo

ECONS V2.13E Rvs 600001 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 600001 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 6 รายการ ดังนี้ ปรับปรุงจอภาพข้อมูลหลักผู้ขาย – ระบบบัญชีเจ้าหนี้ (AP) : Generate รหัสผู้ขายไปเป็นข้อมูลหลักลูกค้า ปรับปรุงจอภาพข้อมูลหลักลูกค้า และจอภาพข้อมูลหลักสถานที่ส่งสินค้า– ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย (CO) : กำหนดรายละเอียดการขนส่งได้แก่ ...
อ่านเพิ่มเติม
BySideV109.1

BySide V.1.25 Release Note

BySide Version 1.25 มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 9 รายการ ดังนี้ ปรับปรุงรายงานบัญชีพิเศษและบัญชีคุมสินค้า (Stock Card) - ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง(IC) เพิ่มจอภาพปรับปรุงยอดส่งสินค้าตามจำนวนส่งมอบจริง - ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย(CO) เพิ่มจอภาพสร้างรายการใบตั้งหนี้ค่าขนส่ง - ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย(CO) ...
อ่านเพิ่มเติม
led_manualo

10 คู่มือกฎหมาย สำหรับผู้ประกอบการ SME by กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม

ที่มา กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม คู่มือกฎหมาย สำหรับผู้ประกอบการ SME ...
อ่านเพิ่มเติม
accounting2

การทำลายสินค้าอย่างไร จึงจะลงเป็นรายจ่ายทางภาษีได้ ให้ง่ายและถูกต้องตาม กม. ภาษี (เครื่องมือช่วยคำนวณรายการทางบัญชีเป็นรายการทางภาษี)

ที่มา กรมสรรพากร Link ไปยังต้นฉบับ (กรมสรรพากร) [แสดงสไลด์] Link : ประมวลรัษฎากร มาตรา 77/1 (8) Link : คําสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.79/2541 Link : Download Spreadsheet ช่วยคำนวณภาษี Version 1.0, 1.2 รายจ่ายสำหรับของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต) Download คำอธิบาย การใช้ spreadsheet 2.3 ของเสียที่เกิดขึ ...
อ่านเพิ่มเติม

Instagram BBS

 • hellip
  4 เดือน ago by bbs_since1992 วันนี้​ผู้บริหาร​และคณะทำงานBBSได้เข้าร่วมประชุม​ Kick off และเซ็นสัญญา​การใช้ระบบงานECONS​ กับลูกค้…
 • 9 hellip
  4 เดือน ago by bbs_since1992 วันนี้​ 9 สิงหาคม​2560​ ทาง​ BBS​ ได้มีโอกาสเข้าร่วมออกบูท​ ECONS ในงานสัมมนา​แลกเปลี่ยน​ความรู้​ด้า…
 • hellip
  6 วัน ago by bbs_since1992 วันนี้ทาง BBS ได้ติดตั้ง​เครื่องสแกนลายนิ้วมือ​ให้กับบริษั​ท​ ไทยฟอร์โม​ซา​พลาสติก​อินดัสตรี​ จำกัด​…
 • 31hellip
  4 เดือน ago by bbs_since1992 วันนี้​(31/07/17) ฝ่าย​ Marketing ได้ไปพบลูกค้าที่จังหวัดระยอง​ เพื่อสาธิตการใช้งานระบบงาน​ECONS.ให้…
 • 25hellip
  8 เดือน ago by bbs_since1992 วันนี้ 25.04.69 ที่ปรึกษาของเราได้เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตแร่เพอร์ไลต์ของลูกค้า และเข้าให้คำแนะนำการใช…
 • hellip
  2 เดือน ago by bbs_since1992 บรรยากาศ​การ Kick off เซ็นสัญญา​การใช้ระบบงานECONS ระหว่าง BBS และ SCH ทางเราขอขอบคุณ​ลูกค้าที่ให้กา…
 • hellip
  4 เดือน ago by bbs_since1992 ขอแสดงความยินดี​กับบริษัทนำยงอุตสาหกรรม​เคมีที่ได้รับโล่รางวัล​ชนะเลิศในโครงการ​เตรียม​ความพร้อม​ใน​…
 • hellip
  6 วัน ago by bbs_since1992 เหลือเวลาอีกไม่กี่วันแล้วนะคะ ห้างหุ้นส่วน​นิติบุคคล​ ลงทุน​ทรัพย์สิน​ใหม่ภายในสิ้นปี​นี้​ สามารถ​จอ…
 • BBhellip
  4 เดือน ago by bbs_since1992 วันนี้​ BBS ได้มาออกบูธโครงการกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเรียนรู้ที่ได้…
 • Demo ECONShellip
  2 เดือน ago by bbs_since1992 Demo ECONS  #bbsecons 
 • hellip
  2 เดือน ago by bbs_since1992 เช้านี้ยกทีมมาเป็นหนุ่มสาวโพธาราม​กันค่าา  #bbsecons   #TeamBBS 
 • hellip
  4 เดือน ago by bbs_since1992 เมื่อวันที่​ 25​ กรกฎาคม​ที่ผ่านมา ผู้บริหารและหัวหน้าแผนกของBBS ได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ​เพ…

Instagram #BBSECONS

 • hellip
  6 วัน ago วันนี้ทาง BBS ได้ติดตั้ง​เครื่องสแกนลายนิ้วมือ​ให้กับบริษั​ท​ ไทยฟอร์โม​ซา​พลาสติก​อินดัสตรี​ จำกัด​…
 • hellip
  6 วัน ago เหลือเวลาอีกไม่กี่วันแล้วนะคะ ห้างหุ้นส่วน​นิติบุคคล​ ลงทุน​ทรัพย์สิน​ใหม่ภายในสิ้นปี​นี้​ สามารถ​จอ…
 • New projechellip
  2 สัปดาห์ ago New project : DRT60C  #bbsecons 
 • IMF Klaenghellip
  2 สัปดาห์ ago IMF Klaeng  #bbsecons 
 • Coursehellip
  3 สัปดาห์ ago ปิด Course ERP 1/2560 Sec1  #bbsecons 
 • Coursehellip
  3 สัปดาห์ ago ปิด Course ERP 1/2560 Sec2  #bbsecons 
 • Demo ECONShellip
  2 เดือน ago Demo ECONS  #bbsecons 
 • hellip
  2 เดือน ago บรรยากาศ​การ Kick off เซ็นสัญญา​การใช้ระบบงานECONS ระหว่าง BBS และ SCH ทางเราขอขอบคุณ​ลูกค้าที่ให้กา…
 • hellip
  2 เดือน ago เช้านี้ยกทีมมาเป็นหนุ่มสาวโพธาราม​กันค่าา  #bbsecons   #TeamBBS 
 • hellip
  4 เดือน ago ขอแสดงความยินดี​กับบริษัทนำยงอุตสาหกรรม​เคมีที่ได้รับโล่รางวัล​ชนะเลิศในโครงการ​เตรียม​ความพร้อม​ใน​…
 • 9 hellip
  4 เดือน ago วันนี้​ 9 สิงหาคม​2560​ ทาง​ BBS​ ได้มีโอกาสเข้าร่วมออกบูท​ ECONS ในงานสัมมนา​แลกเปลี่ยน​ความรู้​ด้า…
 • BBhellip
  4 เดือน ago วันนี้​ BBS ได้มาออกบูธโครงการกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเรียนรู้ที่ได้…
 • hellip
  4 เดือน ago วันนี้​ผู้บริหาร​และคณะทำงานBBSได้เข้าร่วมประชุม​ Kick off และเซ็นสัญญา​การใช้ระบบงานECONS​ กับลูกค้…
 • hellip
  4 เดือน ago เมื่อวันที่​ 25​ กรกฎาคม​ที่ผ่านมา ผู้บริหารและหัวหน้าแผนกของBBS ได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ​เพ…
 • 31hellip
  4 เดือน ago วันนี้​(31/07/17) ฝ่าย​ Marketing ได้ไปพบลูกค้าที่จังหวัดระยอง​ เพื่อสาธิตการใช้งานระบบงาน​ECONS.ให้…
 • Coursehellip
  5 เดือน ago ปิด Course วิชา ERP ภาค Summer ปี 2560 ม.บูรพา ขอให้นักศึกษาทุกคนโชคดีในการสอบครับ  #bbsecons 
 • QCP BI Prehellip
  6 เดือน ago QCP BI Presentation #bbsecons 
 • ERP60 hellip
  7 เดือน ago ERP60 ให้คำแนะนำในการจัดทำ TOR เพื่อใช้ในการประเมินคัดเลือก Software และที่ปรึกษาระบบ ERP โรงงานผลิต…
 • Business Ihellip
  7 เดือน ago Business Intelligence Demonstration #bbsecons 
 • ERP 60 hellip
  8 เดือน ago ERP 60 ให้คำปรึกษาในการปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการติดตั้งระบบ ERP โรงงานผลิตชิ้น…
 • Session hellip
  8 เดือน ago Session สุดท้ายก่อนสอบปลายภาค วิชา ERP คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา #bbsecons 
 • CCT hellip
  8 เดือน ago CCT ติดตามความคืบหน้าหลัง Upgrade โปรแกรม ECONS จาก V2.12 เป็น V2.13E  #bbsecons 
 • BUSINESS Ihellip
  8 เดือน ago BUSINESS INTELLIGENCE CLASS ROOM มหาวิทยาลัยบูรพา วันที่ 23/4/2560  #bbsecons 
 • ERP60 hellip
  8 เดือน ago ERP60 ให้คำแนะนำในการปรับปรุง Business Process เพื่อเตรียมความพร้อมในการติดตั้งระบบ ERP บริษัทผลิตชุ…
 • 25hellip
  8 เดือน ago วันนี้ 25.04.69 ที่ปรึกษาของเราได้เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตแร่เพอร์ไลต์ของลูกค้า และเข้าให้คำแนะนำการใช…
 • Business Ihellip
  8 เดือน ago Business Improvement Class โครงการเตรียมความพร้อมในการติดตั้งระบบ ERP โรงงานผลิตข้าวบรรจุถุง #bbsecon …
 • CCT New Fehellip
  8 เดือน ago CCT New Feature of Manufacturing Module in ECONS V2.13E Training  #bbsecons 
 • TPAC ECONShellip
  9 เดือน ago TPAC ECONS Technical Training จบการอบรม 2 วันเต็ม #bbsecons 
 • hellip
  9 เดือน ago เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 ที่ปรึกษาของเราได้เข้าให้คำปรึกษาเชิงลึก โครงการเตรียมความพร้อมระบบ ERP ห…
 • hellip
  9 เดือน ago เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 ที่ปรึกษาของเราได้เข้าให้คำปรึกษาเชิงลึก โครงการเตรียมความพร้อมระบบ ERP ห…
 • 532017 hellip
  9 เดือน ago 5/3/2017 สอบ Midterm วิชา 664362 Enterpise Resource Planning มหาวิทยาลัยบูรพา #bbsecons 
 • bbsecons
  10 เดือน ago  #bbsecons 
 • IMFBI Imphellip
  10 เดือน ago IMF_BI Implementation #bbsecons 
 • hellip
  10 เดือน ago อบรมให้ความรู้ในการเตรียมความพร้อมในการติดตั้งระบบ ERP โรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ #bbsecons 
 • bbsecons
  10 เดือน ago  #bbsecons 
 • 1522017 hellip
  10 เดือน ago 15/2/2017 เข้าวินิจฉัยความพร้อมสถานประกอบการที่สมัครเข้าร่วมโครงการ ERP ของสำนักโลจิสติกส์ #bbsecons 
 • Two handsohellip
  10 เดือน ago Two handsome guys with IMF on site ..  #bbsecons 
 • IMF on sithellip
  10 เดือน ago IMF on site Support Rayong  #bbsecons 
 • hellip
  10 เดือน ago เมื่อวันที่ 4 ก.พ.ที่ผ่านมา ผู้บริหารของเราได้รับเชิญเป็นแขกพิเศษในงานเปิดตึกใหม่ของ บริษัท ควิกโค้ท…
 • hellip
  10 เดือน ago เมื่อวันที่ 4 ก.พ.ที่ผ่านมา ผู้บริหารของเราได้รับเชิญเป็นแขกพิเศษในงานเปิดตึกใหม่ของ บริษัท ควิกโค้ท…
 • hellip
  10 เดือน ago เข้าวินิจฉัยสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อม ERP ปี 2560 กลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ #b …
 • BBS hellip
  11 เดือน ago BBS ส่งตัวแทนสัมมนาเพื่อถ่ายทอดความรู้ประโยชน์และความสำคัญ ของการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การวางแผนท…
 • BBS hellip
  11 เดือน ago BBS ส่งตัวแทนสัมมนาเพื่อถ่ายทอดความรู้ประโยชน์และความสำคัญ ของการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การวางแผนท…
 • IMFECONS hellip
  11 เดือน ago IMF_ECONS Improvement Project 2017 Kick off Meeting #bbsecons 
 • hellip
  11 เดือน ago คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา วิชา ERP Session 2 Existing Business Process Analysis …
 • hellip
  11 เดือน ago ผู้โชคดีที่จับได้รางวัลใหญ่จากผู้บริหารของเรา และกระเช้าแทนใจพนักงานที่ร่วมกันมอบให้กัยผู้บริหารของเ…
 • hellip
  11 เดือน ago ช่วงจับสลาก จับแลก & จับแจก 2 ค่ะ  #BBSConsider2016Contour2017LunchTalk   #bbsecons 
 • hellip
  11 เดือน ago ช่วงจับสลาก จับแลกและจับแจก ใครได้ของใครดูเอาน้าา^^  #BBSConsider2016Contour2017LunchTalk   #bbsecons 
 • hellip
  11 เดือน ago สนทนาสบายอารมณ์กันกับ 4 ช่วงพิเศษ ผูกรัก ,เมาเล่า, เปิดซิง และตาชั่ง  #BBSConsider2016Contour2017Lunc …
 • hellip
  11 เดือน ago บรรยากาศการกินเลี้ยงช่วงกลางวันของBBS^^  #BBSConsider2016Contour2017LunchTalk   #bbsecons 
 • hellip
  11 เดือน ago ผ่านไปได้ด้วยดีกับ BBS' New year 2017 Consider 2016 Contour 2017 Lunch + Talk :) 13.01.2017 Business…
 • hellip
  11 เดือน ago คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยลัยบูรพา วิชา ERP Session 1 ERP Concept วันที่ 9/1/2017 #bbsecons 
 • NsT Businehellip
  1 ปี ago NsT Business Intelligence Training #bbsecons 
 • QCP SYSTEMhellip
  1 ปี ago QCP SYSTEM TEST Started  #BBSECONS 
 • QCP ERP Wohellip
  1 ปี ago QCP ERP Work Shop #BBSECONS 
 • QCP Produchellip
  1 ปี ago QCP Production Control Training Class #bbsecons 

ความเห็นล่าสุด

  หมวดหมู่