ECONS_logo

ECONS V2.13E Rvs 610006 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 610006 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 9 รายการ ดังนี้ ปรับปรุงจอภาพการวางแผนตารางการผลิต - ระบบการวางแผนการผลิต(PL) และจอภาพบันทึกแก้ไขใบตรวจนับ - ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง (IC) : แสดงคำอธิบายสินค้า(2) ปรับปรุงจอภาพสร้างคำสั่งผลิต - ระบบวางแผนการผลิต(PL) : เพื่มเงื่อนไขหมวดสินค้า, ก ...
อ่านเพิ่มเติม
dbd_valuehandbook

เอกสารเผยแพร่ : คู่มือการพัฒนามูลค่าเพิ่ม (Value Creation Hand Book)

ที่มา คลังความรู้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เผยแพร่เมื่อ มิ.ย. 61 (Download ตรงจาก www.dbd.go.th) ...
อ่านเพิ่มเติม
BySideV109.1

BySide V.1.41 Release Note

BySide Version 1.41 มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 5 รายการ ดังนี้ เพิ่มรายงานใบเบิกวัตถุดิบ/ชิ้นส่วน และรายงานใบนำส่งสินค้าจากการผลิต - ระบบควบคุมผลิต (SF) เพิ่มจอภาพบันทึกข้อมูลเป้าการขายของพนักงานขาย - ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย (CO) ปรับปรุงรายงานวิเคราะห์อายุเจ้าหนี้ - ระบบบัญเจ้าหนี้ (AP) : เพิ่ม ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONS_logo

ECONS V2.13E Rvs 610005 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 610005 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 5 รายการ ดังนี้ เพิ่มฟิลด์เก็บข้อมูล กลุ่มพนักงานขาย - ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย(CO),ระบบกำหนดและจัดทำใบเสนอราคา(ES) ปรับปรุงจอภาพบันทึก/แก้ไขรายการตั้งหนี้(Vans Sales) - ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย(CO) ปรับปรุงจอภาพบันทึกรายการตั้งหนี้ - ระบบบัญชี ...
อ่านเพิ่มเติม
ภาพหน้าจอ 2561-05-20 เวลา 14.01.34

คู่มือเกณฑ์การตัดสินรางวัลสุดยอด_SMEs_แห่งชาติ ครั้งที่ 10

คู่มือเกณฑ์การตัดสินรางวัลสุดยอด_SMEs_แห่งชาติ ครั้งที่ 10 จากการสัมนาวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 หลักสูตร เพื่อพัฒนา และยกระดับผู้ประกอบการสู่มาตรฐานการบริหารจัดการธุรกิจ SME ตามแนวทางรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ(SME National Awards) ที่ รร.เดอะบาซาร์ รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ เอกสารประกอบการอบรม  Download ...
อ่านเพิ่มเติม
/ / ห้องสมุด
rd_wht_doc

หักภาษี ณ ที่จ่ายให้ถูกวิธีกับสรรพากร (เอกสารเผยแพร่กรมสรรพากร)

"หักภาษี ณ ที่จ่ายให้ถูกวิธีกับสรรพากร" (พฤษภาคม 2561) สัมมนาล่าสุดกับกรมสรรพากรครับ 15 พฤษภาคม 2561 version นี้ เป็นเอกสารประกอบการอบรมที่เข้าใจง่ายมาก เนื้อหาลึกและครบถ้วน ใครไม่มีแนะนำให้ load เก็บไว้อ้างอิงได้เลยครับ (164 หน้าเองครับ) Link ไปยังต้นฉบับ (กรมสรรพากร) ...
อ่านเพิ่มเติม
CIT-RD-NOV-2017

คู่มือภาษีเงินได้นิติบุคคลกับรายจ่ายต้องห้าม (เอกสารเผยแพร่กรมสรรพากร)

"คู่มือภาษีเงินได้นิติบุคคลกับรายจ่ายต้องห้าม" (พฤศจิกายน 2560) ใกล้ยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปีกันแล้ว ผมจึงไปหาเอกสารเผยแพร่ของกรมสรรพากรเกี่ยวกับเรื่องนี้มา เผื่อมีท่านใดต้องการจะทบทวน เพื่อเอาไปใช้ปรับปรุงรายการก่อนส่งผู้สอบบัญชี ตอบข้อสงสัยของผู้สอบบัญชี ฯลฯ ซึ่งเอกสารนี้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดค ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONS_logo

ECONS V2.13E Rvs 610004 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 610004 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 5 รายการ ดังนี้ ปรับปรุงจอภาพเบิกวัตถุดิบ- ระบบควบคุมการผลิต (SF) : เพิ่มแสดงจำนวนสินค้ารอผ่านรายการและจำนวนสุทธิ ปรับปรุงจอภาพบันทึกรายการรับสินค้า - ระบบควบคุมการจัดซื้อ (PO) : เพิ่มให้แสดงคำอธิบายสินค้า 2 ปรับปรุงจอภาพบันทึกรายการขายสินค้า ...
อ่านเพิ่มเติม
BySideV109.1

BySide V.1.40 Release Note

BySide Version 1.40 มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 2 รายการ ดังนี้ เพิ่มจอภาพบันทึกข้อมูลพนักงานขาย - ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย (CO) แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 4 เรื่อง (Bug Fixed) เพิ่มจอภาพบันทึกข้อมูลพนักงานขาย - ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย (CO) จอภาพใหม่สำหรับบันทึกข้อมูลพนักงานขาย โดยสามารถกำหนดข ...
อ่านเพิ่มเติม
ScrumAtScale-Logo-NavWeb-2

The Scrum@Scale Guide : The Definitive Guide to Scrum@Scale: Scaling that Works

  ผมคิดว่า บริษัทฯ ลูกค้าเราส่วนใหญ่รู้จัก SCRUM หรือไม่ ก็ Agility กันนะครับ เพราะเห็นว่ามีการนำไปใช้ในการพัฒนาองค์กรของบริษัทกันอย่างกว้างขวาง แถมในบางบริษัทอาจมีการทำ SCRUM มากกว่า 1 ทีมด้วยซ้ำ พอทีมมีมาก ๆ เข้า การกำหนดทิศทาง การประสานงาน การจัดการ การรายงาน ฯลฯ ก็สับสนครับ ท่านอาจารย์ Dr. Jeff ...
อ่านเพิ่มเติม
bg_ECONS

ECONS V2.13E Rvs 610003 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 610003 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 3 รายการ ดังนี้ เพิ่มการแสดงข้อมูลคำอธิบายสินค้า 2 ใน Lookup รหัสสินค้า ปรับปรุงจอภาพบันทึกใบขอซื้อ - ระบบควบคุมการจัดซื้อ (PO) แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 3 เรื่อง (Bug Fixed) เพิ่มการแสดงข้อมูลคำอธิบายสินค้า 2 ใน Lookup รหัสสินค้า เพิ่มก ...
อ่านเพิ่มเติม
BySideV109.1

BySide V.1.39 Release Note

BySide Version 1.39 มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 4 รายการ ดังนี้ เพิ่ม Feature Auto PO/CO - ระบบควบคุมการจัดซื้อ (PO), ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย (CO) ปรับปรุงจอภาพส่งออกข้อมูล ภงด.3,53 (Text File) - ระบบบัญชีเจ้าหนี้ (AP) :เพิ่มข้อมูลที่อยู่ใน Text File เพื่อให้รองรับโปรแกรมแบบยื่นรายการภาษีเงินได้ห ...
อ่านเพิ่มเติม
scrum manual

The Definitive Guide to Scrum : The Rules of the Game (คู่มือ Scrum : ฉบับภาษาไทย)

  ผมเป็น follower ของ กลุ่ม FB Agile66 ครับ ทางกลุ่มได้ Share Version ภาษาไทยของ คู่มือ Scrum มาให้ศึกษาอ้างอิงกันครับ เห็นว่ามีประโยชน์กับทีมและลูกค้าครับ จึง link เอกสารมาให้ดูสะดวก ๆ ครับ สำรอง English Version (สำรอง) ที่มา : scrumguides.org ...
อ่านเพิ่มเติม
BySideV109.1

รายงานประมาณการเงินสด (Cash Flow Projection Report)

รายงานประมาณการกระแสเงินสด (Cash Flow Projection Report) โปรแกรม BySide V.1.37 ระบบบัญชีทั่วไป (GL) ได้เพิ่มรายงานประมาณการกระแสเงินสด หรือ Cash Flow มีวัตถุประสงค์ใช้แสดงข้อมูลประมาณการรายรับและรายจ่าย เพื่อให้ผู้ใช้สามารถประมาณการสภาพคล่องทางการเงินได้ ซึ่งผู้ใช้สามารถกำหนดข้อมูลที่ใช้ในการประมาณก ...
อ่านเพิ่มเติม

Instagram BBS

 • 7 เดือน ago by bbs_since1992 ขอเชิญชวน​ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน Industril Supply Chain Logistics Conference 2018 ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพ
 • 2 สัปดาห์ ago by bbs_since1992 ข่าวดี​ ข่าวดี​ ปีนี้​ Depa​ แจกส่วนลดค่าซอฟต์แวร์​รายละ 10,000​บาท​ และลดย่อนภาษีได้ถึง​ 200% หากท่
 • 7 เดือน ago by bbs_since1992 เก็บตกภาพบรรยากาศ​งาน​ Industrial Supply Chain Logistics Conference 2018 ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรต
 • 3 เดือน ago by bbs_since1992 สวัสดี​ปีใหม่​ 2562​ BBS​ ขอขอบพระคุณ​ลูกค้าทุกท่านที่ให้ความเชื่อมั่นกับเรามาโดยตลอด​ และขอ​ขอบคุณ​
 • 81
  5 เดือน ago by bbs_since1992 วันนี้(8/11/61)เจ้าหน้าที่​ของ​ BBS​ ได้เข้าร่วมงาน Blockchain for Management and Transformation “บร
 • 1 สัปดาห์ ago by bbs_since1992 บริษัท​ บิสซิเนส​ บูล​เล​ทีน​ เซอร์วิส​ จำกัด​ ผ่านการรับรองมาตรฐาน​ “โครงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ
 • 8 เดือน ago by bbs_since1992 กลับมาอีกครั้งกับงาน Industrial Supply Chain Logistics Conference 2018 ในปีนี้งานจะจัดวันที่ 23-24 ส
 • 3 เดือน ago by bbs_since1992 เมื่อวัน​ที่​ 14​ ธันวาคม​ 2561​ บริษัท​ บิสซิเนส​ บูล​เล​ทีน​ เซอร์วิส​ จำกัด​ ได้รับคำปรึกษา​จาก อ
 • 3 เดือน ago by bbs_since1992 เมื่อวันที่​ 21​ ธันวาคม​ ที่ผ่านมานี้​ ผู้บริหาร​ของเรา​ คุณพรเทพ​ รัตนสถาพร​ และคุณกิตติศักดิ์​ เป
 • 3 เดือน ago by bbs_since1992 คุณกิตติศักดิ์​ เปรมกิจ​ ​ผู้บริหารของ​ BBS​ นำทีมพนักงานฝ่ายต่างๆเข้าอบรม​  #ISO29110  Requirements M
 • 2 เดือน ago by bbs_since1992 ประกาศวันหยุด​บริษัท​ออกแล้วค่ะ❤️ สำหรับ​เจ้าหน้าที่​ทุกท่านแพ็คกระเป๋าแพลนวันท่องเที่ยวกันได้เลย สำ
 • 6 เดือน ago by bbs_since1992 เมื่อวันที่​5 ตุลาคม​ 2561​ที่่ผ่าน​ BBS​ ได้มีการ Kick​ off เซ็นสัญญา​โครงการร่วมกับ​ UNA​ ซึ่งเป็น

Instagram #BBSECONS

 • 19 ชั่วโมง ago ติดตามผลการเพิ่มผลผลิตหลังจาก 1 สัปดาห์โรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์พลาสติก เป้าหมายเพิ่มผลผลิต 20% โดยก
 • 2 วัน ago ให้คำปรึกษาในการปรับปรุงกระบวนการผลิต โรงงานผู้ผลิตยางรถยนต์  #bbsecons 
 • 3 วัน ago ให้คำปรึกษาในการปรับปรุงระบบควบคุมสินค้าคงคลังและกระบวนการผลิต โรงงานผลิตน๊อต สกรู สำหรับอุตสาหกรรมย
 • 3 วัน ago ให้คำปรึกษาในการเพิ่มผลผลิตโรงงานอุตสาหกรรมผลิตยางปูพื้นรถยนต์ #bbsecons 
 • 1 สัปดาห์ ago ให้คำปรึกษาในการเพิ่มผลผลิต โรงงานผลิตชิ้นส่วนพลาสติกสำหรัยอุตสาหกรรมยานยนต์ #bbsecons 
 • 1 สัปดาห์ ago บริษัท​ บิสซิเนส​ บูล​เล​ทีน​ เซอร์วิส​ จำกัด​ ผ่านการรับรองมาตรฐาน​ “โครงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ
 • 2 สัปดาห์ ago ข่าวดี​ ข่าวดี​ ปีนี้​ Depa​ แจกส่วนลดค่าซอฟต์แวร์​รายละ 10,000​บาท​ และลดย่อนภาษีได้ถึง​ 200% หากท่
 • 2 เดือน ago ประกาศวันหยุด​บริษัท​ออกแล้วค่ะ❤️ สำหรับ​เจ้าหน้าที่​ทุกท่านแพ็คกระเป๋าแพลนวันท่องเที่ยวกันได้เลย สำ
 • 3 เดือน ago สวัสดี​ปีใหม่​ 2562​ BBS​ ขอขอบพระคุณ​ลูกค้าทุกท่านที่ให้ความเชื่อมั่นกับเรามาโดยตลอด​ และขอ​ขอบคุณ​
 • 3 เดือน ago คุณกิตติศักดิ์​ เปรมกิจ​ ​ผู้บริหารของ​ BBS​ นำทีมพนักงานฝ่ายต่างๆเข้าอบรม​  #ISO29110  Requirements M
 • 3 เดือน ago เมื่อวันที่​ 21​ ธันวาคม​ ที่ผ่านมานี้​ ผู้บริหาร​ของเรา​ คุณพรเทพ​ รัตนสถาพร​ และคุณกิตติศักดิ์​ เป
 • 3 เดือน ago เมื่อวัน​ที่​ 14​ ธันวาคม​ 2561​ บริษัท​ บิสซิเนส​ บูล​เล​ทีน​ เซอร์วิส​ จำกัด​ ได้รับคำปรึกษา​จาก อ

ความเห็นล่าสุด

หมวดหมู่