ECONS_logo

ECONS V2.13E Rvs 610001 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 610001 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 3 รายการ ดังนี้ ปรับปรุงจอภาพ คำนวณ Part Routing Critical Factor – ระบบการวางแผนการผลิต (PL) ปรับปรุงจอภาพ Rough Cut Capacity Review – ระบบการวางแผนการผลิต (PL) แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 6 เรื่อง (Bug Fixed) ปรับปรุงจอภาพ คำนวณ Part Rout ...
อ่านเพิ่มเติม
rd-seminar-23-26-jan-2018

เอกสารประกอบการสัมมนาภาษี “ก้าวสู่ยุคดิจิทัล Thailand 4.0 กับ e-Tax Invoice & e-Receipt”

เอกสารประกอบการสัมมนาภาษี "ก้าวสู่ยุคดิจิทัล Thailand 4.0 กับ e-Tax Invoice & e-Receipt" (23-26 มกราคม 2561) สัมมนารอบนี้ มีเอกสารประกอบการสัมมนา 2 ชุด ชุดแรกเป็นเรื่อง ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ สัมมนาในวันที่ 23 และ 25 ม.ค. 61 เอกสารมีจำนวน 77 หน้า อธิบายเรื่อง ความเป็นมา, ภาพ ...
อ่านเพิ่มเติม
BySideV109.1

BySide V.1.36 Release Note

BySide Version 1.36 มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 1 รายการ ดังนี้ ปรับปรุงรายงานลูกหนี้ค้างชำระและรายงานลูกหนี้คงค้างตามสกุลเงิน - ระบบบัญชีลูกหนี้ (AR) : เพิ่มเงื่อนไขให้แสดงวันที่ครบกำหนด ตามใบวางบิล หรือใบแจ้งหนี้ ปรับปรุงรายงานลูกหนี้ค้างชำระและรายงานลูกหนี้คงค้างตามสกุลเงิน - ระบบบัญชีลูกหนี้ ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONS_logo

ECONS V2.13E Rvs 600012 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 600012 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 5 รายการ ดังนี้ ปรับปรุงจอภาพบันทึกรายการรับสินค้า – ระบบควบคุมการจัดซื้อ (PO) : Lookup ลำดับที่เพิ่มให้ค้นหาคำอธิบาย 2 ได้ ปรับปรุงจอภาพปรับปรุงยอดสินค้าคงคลัง – ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง (IC) : เพิ่มแสดงชื่อโครงการ ปรับปรุงจอภาพบันทึกรายการตั้ ...
อ่านเพิ่มเติม
ManualECONS

กรณีศึกษา : ปรับปรุง ECONS ให้รองรับ Fuel Fleet Card

ลูกค้า ECONS หลายท่านคงรู้จัก บัตร PTT Fleet Card กันนะครับ และคงมีหลายบริษัทที่ใช้งาน PTT Fleet Card นี้อยู่ อันเนื่องจากความสะดวก ประโยชน์จากสินเชื่อ การควบคุมภายใน และความปลอดภัย (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก) สำหรับผู้ที่ใช้ PTT Fleet Card จะทราบว่า ทางผู้ให้บริการจะมี File XML ส่งข้อมูลการเติมน ...
อ่านเพิ่มเติม
BySideV109.1

BySide V.1.35 Release Note

BySide Version 1.35 มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 1 รายการ ดังนี้ แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 3 เรื่อง (Bug Fixed) แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 3 เรื่อง (Bug Fixed) รายการ ระบบงาน รายละเอียด 1 ควบคุมการจัดจำหน่าย แก้ไขจอภาพปรับปรุงจำนวนสินค้าตามใบส่ง เนื่องจากมีการแก้ไขให้คิดราคาส่งตามคลังส่งจ ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONS_logo

ECONS V2.13E Rvs 600011 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 600011 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 2 รายการ ดังนี้ ปรับปรุงข้อกำหนดรายงานทางการเงิน (Report Writer) – ระบบบัญชีทั่วไป (GL) : เพิ่มให้ระบุส่วนงาน แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 8 เรื่อง (Bug Fixed) ปรับปรุงข้อกำหนดรายงานทางการเงิน (Report Writer) – ระบบบัญชีทั่วไป (GL) ในส่วนขอ ...
อ่านเพิ่มเติม
seminar_171110

ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีซื้อต้องห้าม (เอกสารสัมมนาภาษี)

เอกสารสัมมนาภาษี "ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีซื้อต้องห้าม" (21-24 พฤศจิกายน 2560) สัมมนาเรื่อง "ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีซื้อต้องห้าม" รอบนี้ เอกสาร ส่วนใหญ่เป็นการทบทวนความรู้เก่า ๆ ครับ แต่มี update เกี่ยวกับ e-tax invoice และ e-receipt เพิ่มขึ้นมาช่วงท้าย แต่เอามาอ่านทบทวนกันอีกรอบก็ดีครับ เพราะผมเองบา ...
อ่านเพิ่มเติม
newenterpriseNewta

ผู้ประกอบการก้าวไกล รู้กฎหมายใหม่ (เอกสารสัมมนาภาษี)

เอกสารสัมมนาภาษี "ผู้ประกอบการก้าวไกล รู้กฎหมายใหม่" (3 กรกฎาคม 2560) กรมสรรพากรได้จัดสัมมนา "ผู้ประกอบการก้าวไกล รู้กฎหมายใหม่" เมื่อ 3 กรกฎาคม 2560 ตอนแรกผมไม่ได้สนใจเพราะน่าจะพื้น ๆ แต่พอเอาเอกสารมาดูก็เห็นว่าสรุปได้ดี ทั้ง่ส่วนที่เป็นภาษีของบุคคลธรรมดา นิติบุคคล แถมอัพเดทแบบสรุป ๆ เกี่ยวกับมาตรก ...
อ่านเพิ่มเติม
BySideV109.1

BySide V.1.34 Release Note

BySide Version 1.34 มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 2 รายการ ดังนี้ เพิ่มรายงานประวัติคำสั่งผลิต - ระบบควบคุมการผลิต (SF) : รายงานใหม่มี 3 รูปแบบ คือ แสดงตามรหัสสินค้า, แสดงตามรหัสลูกค้า และแสดงตามวันที่ปิดคำสั่งผลิต แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 2 เรื่อง (Bug Fixed) เพิ่มรายงานประวัติคำสั่งผลิต - ร ...
อ่านเพิ่มเติม
/ / ห้องสมุด
ECONS_logo

ECONS V2.13E Rvs 600010 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 600010 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 4 รายการ ดังนี้ ปรับปรุงรายงานลูกหนี้รายตัว (STDAR6033) – ระบบบัญชีลูกหนี้ (AR) : เพิ่มเงื่อนไขรหัสสถานที่ ปรับปรุงจอภาพบันทึกคำสั่งขาย – ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย (CO) : ให้สามารถเลือกพิมพ์รายงานได้มากกว่า 1 รูปแบบ ปรับปรุงจอภาพข้อมูลหลัก Run ...
อ่านเพิ่มเติม
/ / ห้องสมุด
rdcalcdepreok

การคำนวณค่าเสื่อมราคา (เครื่องมือช่วยคำนวณรายการทางบัญชีเป็นรายการทางภาษี)

ที่มา กรมสรรพากร Link ไปยังต้นฉบับ (กรมสรรพากร) Download Spreadsheet ช่วยคำนวณภาษี พร้อมคำอธิบาย : การคำนวณค่าเสื่อมราคา ...
อ่านเพิ่มเติม
DATA Mining

Introduction to Data Mining and Big Data Analytics [Slide Shared]

from Big Data Engineering, Faculty of Engineering, Dhurakij Pundit University ช่วงนี้อยู่ระหว่างการศึกษาเพิ่มเติม เกี่ยวกับการทำ Data Mining เลยได้รู้จักกับ Data Cube ซึ่งให้ข้อมูลที่มีประโยชน์มากทีเดียวครับ เลยอยากแบ่งปันสิ่งมีประโยชน์ที่ทาง Data Cube เข้าเผยแพร่ไว้ครับ ตามที่แสดงอยู่ด้านล่าง และยั ...
อ่านเพิ่มเติม
Picture1

Microsoft Power BI ebook

สำหรับลูกค้าของ BBS ที่ต้องการจัดทำรายงานเพื่อผู้บริหารในรูปแบบ Visualize โดยใช้เครื่องมือ Microsoft Power BI มาเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลระบบงาน ECONS   สามารถทำได้ไม่ยากนัก เนื่องจากฐานข้อมูลระบบงาน ECONS มีการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นระบบอยู่แล้ว ทางแผนก Consult จึงนำ ebook ของ Microsoft มา Share ให้ผู้สนใ ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONS_logo

ECONS V2.13E Rvs 600009 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 600009 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 3 รายการ ดังนี้ ปรับปรุงรายงานพิมพ์เช็คจ่าย : พิมพ์เช็ค ขีดคร่อม &CO ปรับปรุงรายงานหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) – ระบบเงินทดรองจ่าย (AV) : เพิ่มเงื่อนไขเลขที่ใบเคลียร์เงินทดรอง แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 9 เรื่อง (Bug Fixed ...
อ่านเพิ่มเติม
BySideV109.1

BySide V.1.33 Release Note

BySide Version 1.33 มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 2 รายการ ดังนี้ ปรับปรุงรายงานสรุปค่าขนส่งแยกตามรหัสเจ้าหนี้ - ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย (CO) : เพิ่มเงื่อนไขกรองข้อมูลตามรหัสรถบรรทุก แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 4 เรื่อง (Bug Fixed) ปรับปรุงรายงานสรุปค่าขนส่งแยกตามรหัสเจ้าหนี้ - ระบบควบคุมการจัดจ ...
อ่านเพิ่มเติม
freightco

New Feature : การบริหารการขนส่งสินค้าไปยังลูกค้า

ECONS ได้เพิ่มเติมคุณสมบัติเกี่ยวกับการบริหารการขนส่งสินค้าไปยังลูกค้า เพื่อกำหนดราคามาตรฐานในการคิดค่าขนส่ง มอบหมายงานแก่รถบรรทุกในสังกัด บันทึกผลการขนส่งและปรับปรุงยอดลูกหนี้ตามที่ขนส่งจริง ตลอดจนบริหารจัดการในส่วนของการคำนวณเงินเพื่อจ่ายให้แก่เจ้าของรถบรรทุกด้วย รายละเอียดการปรับปรุงโปรแกรม การกำ ...
อ่านเพิ่มเติม

Instagram BBS

No images found!
Try some other hashtag or username

Instagram #BBSECONS

 • 4 สัปดาห์ ago เก็บตกภาพบรรยากาศ​งาน​ Industrial Supply Chain Logistics Conference 2018 ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรต
 • 1 เดือน ago ขอเชิญชวน​ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน Industril Supply Chain Logistics Conference 2018 ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพ
 • 2 เดือน ago กลับมาอีกครั้งกับงาน Industrial Supply Chain Logistics Conference 2018 ในปีนี้งานจะจัดวันที่ 23-24 ส
 • 99
  3 เดือน ago “(99) เงินได้เท่าที่ผู้มีเงินได้หรือคู่สมรสได้จ่ายเป็นค่าฝากครรภ์และค่าคลอดบุตรของตน ตามจํานวนที่จ่า
 • 4 เดือน ago วันนี้ผู้บริหาร BBS คุณพรเทพ รัตนสถาพร Customer Support Dept. Director พร้อมด้วยทีมงานเจ้าหน้าที่อาว
 • 4 เดือน ago ประมวล​ภาพ​งานสัมมนาและออก​บูธ​ ในโครงการ​ส่งเสริม​การเพิ่มศักยภาพ​ของSME ด้วยโปรแกรม​ประยุกต์​Softw
 • 4 เดือน ago ทางบริษัท​ เจมคอน จำกัด ผู้จัดการโครงการส่งเสริม​ศักยภาพ​ของSMEฯ ส่งจดหมาย​ขอบคุณ​บริษัท​และวิทยากร
 • BBS
  5 เดือน ago BBS ได้รับเครื่องหมาย DBD Registered เครื่องหมายรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าออก
 • 5 เดือน ago สวัสดีปีใหม่ไทย หรือวันสงกรานต์ ค่ะ ท่านลูกค้าทุกท่าน ขอให้ทุกท่านพักผ่อนหรือท่องเที่ยวอย่างมีความสุ
 • 6 เดือน ago รวมภาพความประทับใจ​กับการพักผ่อนหย่อนใจ​ในบรรยากาศ​ที่แสนอบอุ่น​ กับเพื่อนร่วมงานที่คุ้นเคย กิจกรรม​
 • 7 เดือน ago ขอแสดงความยินดีกับ คุณกุลธัช  เทียนจวง  กรรมการผู้จัดการบริษัท ในการสำเร็จหลักสูตร  Scrum Product Ow
 • 7 เดือน ago ขอแสดงความยินดีกับ คุณกุลธัช  เทียนจวง  กรรมการผู้จัดการบริษัท ในการสำเร็จหลักสูตร  ScrumMaster  เมื

ความเห็นล่าสุด

หมวดหมู่