econs back ground Quiz

แบบทดสอบเพื่อตรวจสอบสุขภาพการเงินของบริษัท ด้วย F-Score

ทราบไหมครับว่า บริษัทฯของเราตอนนี้มีการเงินที่แข็งแกร่งอยู่หรือเปล่า? Loading... แน่นอนครับว่า เริ่มต้นเลยต้องให้ความสนใจกับงบการเงินของบริษัทอย่างจริงจัง ทุกปี ทุกไตรมาส หรือทุกเดือนได้เลยยิ่งดีครับ ต้องติดตามตรวจสอบสัดส่วนทางการเงินต่าง ๆ ที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ และก็ใช้สัดส่วนทางการเงินที่ทำขึ้นนั้ ...
อ่านเพิ่มเติม
/ / ห้องสมุด
ECONS_logo

ECONS V2.13E Rvs 610008 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 610008 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 3 รายการ ดังนี้ เพิ่มการกำหนดกลุ่มเอกสารให้สามารถ Running เลขที่เอกสารได้สูงสุดถึง 12 Digit - ระบบ CO, AR, AP ปรับปรุงจอภาพบันทึก/แก้ไขการประมาณการ - ระบบการวางแผนการผลิต (PL) แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 3 เรื่อง (Bug Fixed) เพิ่มการกำหนดก ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONSPRS

PAYROLL Rvs 610008 : Release Note

PAYROLL Rvs 610008 มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 3 รายการ ดังนี้ เพิ่มรายงานการปฏิบัติงานของพนักงาน ปรับปรุงจอภาพเพิ่มเติม/แก้ไขชั่วโมงทำงาน ปรับปรุงการลบข้อมูลเวลาที่รับเข้าจากเครื่องรูดบัตร เพิ่มรายงานการปฏิบัติงานของพนักงาน เป็นรายงานที่แสดงข้อมูลการลาแต่ละประเภท และข้อมูลการขาดงาน,ไม่ได้รูดบัตร ...
อ่านเพิ่มเติม
/ / ห้องสมุด
BySideV109.1

BySide V.1.44 Release Note

BySide Version 1.44 มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 2 รายการ ดังนี้ ปรับปรุงรายงานประวัติการจัดซื้อ - ระบบควบคุมการจัดซื้อ (PO) : เพิ่มประเภทรายงานเรียงตามวันที่ใบรับของ แสดงมูลค่าและใบกำกับภาษีตามใบรับสินค้า แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 1 เรื่อง (Bug Fixed) ปรับปรุงรายงานประวัติการจัดซื้อ - ระบบคว ...
อ่านเพิ่มเติม
seminar_2018_08_20_23

ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์/ใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (เอกสารประกอบการสัมมนา)

"ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์/ใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e_Receipt)" (20-23 สิงหาคม 2561) สัมมนาล่าสุดกับกรมสรรพากรครับ 20-23 สิงหาคม 2561 ข้อกฎหมายไม่มีอะไรใหม่นะครับ แต่ขั้นตอนจะเปลี่ยนไปจากเดิมนะครับ ที่ขอเน้นอยู่ที่ หน้าที่ 25 : เดิม (เอกสารปี 2560) จะมีให้ใช้ Program Ultimate Sign and Vi ...
อ่านเพิ่มเติม
NewTaxLaw

รู้ไว้ได้กำไร กฏหมายใหม่ภาษีอากร (เอกสารเผยแพร่กรมสรรพากร)

"รู้ไว้ได้กำไร กฏหมายใหม่ภาษีอากร" (สิงหาคม 2561) สัมมนาล่าสุดกับกรมสรรพากรครับ 8,9 สิงหาคม 2561 รวบรวมกฎหมายใหม่ ที่ต้องรู้ เป็นประโยชน์ทั้งตัวผู้ประกอบการ นักลงทุน และบุคคลธรรมดาครับ (136 หน้าเองครับ) Link ไปยังต้นฉบับ (กรมสรรพากร) ...
อ่านเพิ่มเติม
/ / ห้องสมุด
ECONSPRS

PAYROLL Rvs 610007 : Release Note

PAYROLL Rvs 610007 มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 3 รายการ ดังนี้ เพิ่มค่าลดหย่อนค่าฝากครรภ์และค่าคลอดบุตร และเบี้ยประกันสุขภาพ เพิ่มรายงานแสดงข้อมูลการลาออกของพนักงาน แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 1 เรื่อง (Bug Fixed) เพิ่มค่าลดหย่อนค่าฝากครรภ์และค่าคลอดบุตร และเบี้ยประกันสุขภาพ ปรับเพิ่มค่าลดหย่อ ...
อ่านเพิ่มเติม
/ / ห้องสมุด
ECONS_logo

ECONS V2.13E Rvs 610007 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 610007 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 3 รายการ ดังนี้ ปรับปรุงรายงานงบทดลอง - ระบบบัญชีทั่วไป(GL) : เพิ่มเงื่อนไขส่วนงาน ปรับปรุงจอภาพการจ่ายเงิน - ระบบบัญชีเจ้าหนี้(AP) : ส่วนของการสร้างรายการจ่ายอัตโนมัติ แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 9 เรื่อง (Bug Fixed) ปรับปรุงรายงานงบทดลอง ...
อ่านเพิ่มเติม
BySideV109.1

BySide V.1.43 Release Note

BySide Version 1.43 มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 2 รายการ ดังนี้ ปรับปรุงการพิมพ์รายงานในระบบ BySide กรณีกำหนดการพิมพ์ออก PRINTER แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 2 เรื่อง (Bug Fixed) ปรับปรุงการพิมพ์รายงานในระบบ BySide กรณีกำหนดการพิมพ์ออก PRINTER เดิมการพิมพ์รายงานออก PRINTER โปรแกรมจะ Default Pri ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONS Implementation Case Study

การรับคืนสินค้า และคืนเงินให้แก่ลูกค้า

การรับคืนสินค้าและคืนเงินให้แก่ลูกค้า เนื่องจากลูกค้ายกเลิกกิจการ เผยแพร่เมื่อ ก.ค 61 ...
อ่านเพิ่มเติม
/ / ห้องสมุด
ECONSQuickTIPS

ตัวอย่าง ผังบัญชี : ซื้อมาขายไป ผลิต และบริการ (MYGL และ RDSME)

ผังบัญชี ระบบ My GL (จัดทำโดย สภาวิชาชีพบัญชี) ผังบัญชี ระบบ RDSME (จัดทำโดย กรมสรรพากร) สำหรับลูกค้าบางบริษัทที่กำลังเตรียมฐานข้อมูลสำหรับการขึ้นระบบใหม่ แต่เพิ่งดำเนินการกิจการ หรือ ไม่เคยจัดทำบัญชีเองเลย มักจะร้องขอให้ผังบัญชีมาตรฐานเอามาเป็นต้นแบบ เพื่อความมั่นใจว่า ได้ออกแบบผังบัญชีได้ตรงตามมาต ...
อ่านเพิ่มเติม
BySideV109.1

BySide V.1.42 Release Note

BySide Version 1.42 มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 4 รายการ ดังนี้ เพิ่มรายงานแสดงสถานะเครดิต - ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย (CO) ปรับปรุงรายงานประวัติการจัดซื้อเรียงตามวันที่ใบรับของ แสดงเลขที่ใบกำกับภาษี-ใบสำคัญตั้งหนี้ - ระบบควบคุมการจัดซื้อ (PO) ปรับปรุงรายงานให้แสดงคำอธิบายสินค้า(2) - ระบบควบคุมการจ ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONS_logo

ECONS V2.13E Rvs 610006 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 610006 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 9 รายการ ดังนี้ ปรับปรุงจอภาพการวางแผนตารางการผลิต - ระบบการวางแผนการผลิต(PL) และจอภาพบันทึกแก้ไขใบตรวจนับ - ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง (IC) : แสดงคำอธิบายสินค้า(2) ปรับปรุงจอภาพสร้างคำสั่งผลิต - ระบบวางแผนการผลิต(PL) : เพื่มเงื่อนไขหมวดสินค้า, ก ...
อ่านเพิ่มเติม
dbd_valuehandbook

เอกสารเผยแพร่ : คู่มือการพัฒนามูลค่าเพิ่ม (Value Creation Hand Book)

ที่มา คลังความรู้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เผยแพร่เมื่อ มิ.ย. 61 (Download ตรงจาก www.dbd.go.th) ...
อ่านเพิ่มเติม

Instagram BBS

 • 6 เดือน ago by bbs_since1992 คุณกิตติศักดิ์​ เปรมกิจ​ ​ผู้บริหารของ​ BBS​ นำทีมพนักงานฝ่ายต่างๆเข้าอบรม​  #ISO29110  Requirements M
 • 6 เดือน ago by bbs_since1992 สวัสดี​ปีใหม่​ 2562​ BBS​ ขอขอบพระคุณ​ลูกค้าทุกท่านที่ให้ความเชื่อมั่นกับเรามาโดยตลอด​ และขอ​ขอบคุณ​
 • 81
  7 เดือน ago by bbs_since1992 วันนี้(8/11/61)เจ้าหน้าที่​ของ​ BBS​ ได้เข้าร่วมงาน Blockchain for Management and Transformation “บร
 • 6 เดือน ago by bbs_since1992 เมื่อวันที่​ 21​ ธันวาคม​ ที่ผ่านมานี้​ ผู้บริหาร​ของเรา​ คุณพรเทพ​ รัตนสถาพร​ และคุณกิตติศักดิ์​ เป
 • 3 เดือน ago by bbs_since1992 ข่าวดี​ ข่าวดี​ ปีนี้​ Depa​ แจกส่วนลดค่าซอฟต์แวร์​รายละ 10,000​บาท​ และลดย่อนภาษีได้ถึง​ 200% หากท่
 • 3 เดือน ago by bbs_since1992 บริษัท​ บิสซิเนส​ บูล​เล​ทีน​ เซอร์วิส​ จำกัด​ ผ่านการรับรองมาตรฐาน​ “โครงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ
 • 2 เดือน ago by bbs_since1992 สวัสดี​ค่ะ​ วันนี้แอดมินมีภาพบรรยากาศ​งาน​ K2K ERP THINKING บริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ​ มาฝากก
 • 6 เดือน ago by bbs_since1992 เมื่อวัน​ที่​ 14​ ธันวาคม​ 2561​ บริษัท​ บิสซิเนส​ บูล​เล​ทีน​ เซอร์วิส​ จำกัด​ ได้รับคำปรึกษา​จาก อ
 • 10 เดือน ago by bbs_since1992 เก็บตกภาพบรรยากาศ​งาน​ Industrial Supply Chain Logistics Conference 2018 ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรต
 • 2 เดือน ago by bbs_since1992 ข่าวดีสำหรับท่านที่สนใจเกี่ยวกับการบริหาร​ทรัพยากร​อย่างมีประสิทธิภาพ​ ทาง มหาวิทยาลัย​เทคโนโลยีพระจ
 • 5 เดือน ago by bbs_since1992 ประกาศวันหยุด​บริษัท​ออกแล้วค่ะ❤️ สำหรับ​เจ้าหน้าที่​ทุกท่านแพ็คกระเป๋าแพลนวันท่องเที่ยวกันได้เลย สำ
 • 8 เดือน ago by bbs_since1992 เมื่อวันที่​5 ตุลาคม​ 2561​ที่่ผ่าน​ BBS​ ได้มีการ Kick​ off เซ็นสัญญา​โครงการร่วมกับ​ UNA​ ซึ่งเป็น

Instagram #BBSECONS

 • LeanAgile
  7 วัน ago Lean+Agile การคิดวิธีการทำงานใหม่ๆ เกิดจากการนำวิธีการที่ใช้งานจริงได้อยู่แล้วมาผสมผสานกันในสัดส่วนท
 • 2 สัปดาห์ ago สัมนาโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิคส์อัจฉริยะ  #bbsecons 
 • Genba kaiz
  2 สัปดาห์ ago Genba kaizen เมื่อได้ข้อมูล OEE เราต้องลงไปที่พื้นที่ปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหา โรงงานผลิตยางโฟม  #bbs 
 • 2 สัปดาห์ ago อบรมเรื่อง Autonomous Maintenance ให้ผู้ผลิตยางรถยนต์ เมื่อการบำรุงรักษาเครื่องจักรไม่ใช่ความรับผิดช
 • 3 สัปดาห์ ago นำเสนอความคืบหน้าของการให้คำปรึกษาเพื่อเพิ่มผลิตภาพ ในโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ กรมส่งเสริมอุตสา
 • 4 สัปดาห์ ago เมื่อนำข้อมูลการผลิตในระบบ ERP ECONS มาใช้ดำเนินกิจกรรมเพิ่มผลผลิต โรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ได้ผลลัพธ
 • 1 เดือน ago อบรมวิธีการวางแผนและควบคุมกิจกรรมการเพิ่มผลผลิตให้ยั่งยืน โรงงานผลิตภัณฑ์พลาสติก  #bbsecons 
 • 1 เดือน ago ให้คำปรึกษาในการเพิ่มผลผลิต โรงงานผลิตยางหุ้มฉนวนสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ #bbsecons 
 • 1 เดือน ago ให้คำปรึกษาในการวิเคราะห์ข้อมูลการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิตโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ #bbsecons 
 • 1 เดือน ago ให้คำแนะนำในการจัดทำงบต้นทุนการผลิต และรายงานการผลิตด้วยระบบ ECONS โรงงานผลิตชิ้นส่วนพลาสติก  #bbseco 
 • Work shop
  2 เดือน ago Work shop วิธีการบันทึกรายงานการผลิตให้กับโรงงานผลิตสายไฟซึ่งยังไม่มีระบบ ERP เพื่อใช้วิเคราะห์ปัญหา
 • 2 เดือน ago ให้บริการ MA Update program ECONS ลูกค้าบริษัทผู้ผลิตสกรูและหมุดย้ำสำหรับชิ้นส่วนยานยนต์และเฟอร์นิเจ

ความเห็นล่าสุด

หมวดหมู่