ECONS V2.13E Rvs 640007 Release Note

ECONS V2.13E Rvs 640007 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมทั้งสิ้น 3 หัวข้อหลัก ดังนี้

 

ระบบบัญชีลูกหนี้ ปรับการทำงานเรื่องรับ และเคลียร์เงินมัดจำให้รองรับเงินมัดจำที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ

เดิมการทำงานเรื่องรับ และเคลียร์เงินมัดจำในระบบบัญชีลูกหนี้ใน ECONS จะรองรับเฉพาะการรับเงินมัดจำที่เป็นสกุลเงินพื้นฐานของระบบ หรือสกุลเงิน THB เท่านั้น สำหรับ Version นี้ได้ปรับเพิ่มการทำงานเรื่องเงินมัดจำให้รองรับเงินมัดจำที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ โดยเมนูที่มีการเปลี่ยนแปลงการทำงานให้รองรับเรื่องเงินมัดจำมีดังนี้

  ● เมนูบันทึกใบแจ้งหนี้ (ECONS -> ระบบบัญชีลูกหนี้ -> การตั้งลูกหนี้) ปรับ Lookup ที่ใช้อ้างถึงเลขที่รับเงินมัดจำให้กรองตามสกุลเงินที่ระบุในใบแจ้งหนี้

 
รับเงินมัดจำต่างประเทศ
 

  ● รายงานการรับเงินมัดจำ (BySide -> ระบบบัญชีลูกหนี้) ปรับการแสดงผลของรายงานการรับเงินมัดจำแบบละเอียดให้แสดงสกุลเงินที่ใช้ในการแจ้งหนี้ด้วย

 
รับเงินมัดจำต่างประเทศ
 
 
รับเงินมัดจำต่างประเทศ
 

Go Top

 

ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง ปรับการโอนย้ายสินค้าให้สามารถบันทึกโอนย้าย LOT การผลิต และโอนย้ายเพื่อเปลี่ยน EXPIRE DATE(วันหมดอายุ)

ปรับหน้าจอบันทึกโอนย้ายสินค้า(1) (ระบบสินค้าคงคลัง -> รายการโอนย้ายสินค้า) ให้รองรับการโอนเปลี่ยน LOT การผลิต และ EXPIRE DATE(วันหมดอายุสินค้า) ซึ่งแต่เดิมการโอนย้ายสินค้าจะอนุญาตให้ได้เฉพาะการโอนย้ายเปลี่ยน คลัง-สถานที่เก็บ หรือเปลี่ยนสถานะสินค้าเท่านั้น

 
โอนย้ายสินค้า

 

(1)หน้าจอบันทึกโอนย้ายสินค้า (ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง -> การโอนย้ายสินค้า -> บันทึก/แก้ไขรายการ)

 

Go Top

 

 

แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 2 เรื่อง (Bug Fixed)
รายการ ระบบงาน รายละเอียด
1 ระบบบัญชีเจ้าหนี้ แก้ไขการประมวลผลจ่ายเงิน แล้วมูลค่าภาษีซื้อไม่ถูกต้อง เมื่อทำการบันทึกจ่ายเงินแบบไม่ได้อ้างถึงใบแจ้งหนี้ (EXPENSE) ที่มีภาษีซื้อ และมีการหักภาษี ณ ที่จ่าย เมื่อทำการแก้ไขมูลค่าหัก ณ ที่จ่ายแล้ว มูลค่าภาษีซื้อไม่ถูกต้อง
 
ตัวอย่างการบันทึกข้อมูลที่เป็นปัญหา
 

การประมวลผลจ่ายเงิน

 

โปรแกรม Version ก่อนหน้านี้ เมื่อทำการปรับมูลค่าภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากเดิม 56.07 เป็น 56.08 เมื่อผ่านรายการ และทำการพิมพ์รายงานภาษีซื้อจะทำให้มูลค่าภาษีซื้อเปลี่ยนแปลงจาก 130.84 เป็น 130.85 ซึ่งไม่ถูกต้อง

 

การประมวลผลจ่ายเงิน
 

หมายเหตุ มูลค่าภาษีในรายงานภาษีซื้อต้องตรงกับ จำนวนภาษีในหน้าจอการจ่ายเงินเสมอ

 

2 ระบบควบคุมสินทรัพย์ถาวร แก้ไขการทำรายการบัญชีกรณีทำการจำหน่ายทรัพย์สิน(1) ถ้ามูลค่าบัญชีใดเป็น 0 ไม่ต้องสร้างรายการบัญชีนั้น
 

Fix Asset
 

(1)การจำหน่ายทรัพย์สิน (ระบบควบคุมสินทรัพย์ถาวร -> การจำหน่ายทรัพย์สิน)

Go Top

Posted in ECONS Release Note, Release Note, ห้องสมุด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*

Instagram BBS

No images found!
Try some other hashtag or username

Instagram #BBSECONS

No images found!
Try some other hashtag or username

ความเห็นล่าสุด

หมวดหมู่

ป้ายกำกับ