BySide V1.78 Release Note

BySide V1.78 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 4 หัวข้อหลัก ดังนี้

 

ระบบบัญชีลูกหนี้ ปรับการทำงานหนังสือยืนยันยอดหนี้คงเหลือ(AR)

หนังสือยืนยันยอดหนี้คงเหลือ(AR)
 

● ปรับการแสดงชื่อและที่อยู่ของบริษัท (ECONS USER) ตามข้อกำหนดบริษัทใน ECONS ส่วนหมายเลขโทรศัพท์ และโทรสารจะ Default ตามข้อกำหนดบริษัทใน ECONS แต่สามารถแก้ไขได้ในหน้าจอก่อนพิมพ์รายงาน

 

หนังสือยืนยันยอดหนี้คงเหลือ(AR)
 

  เมื่อนำไปใช้ในหนังสือยืนยันยอดหนี้คงเหลือจะเป็น ตามหมายเลขที่กำกับไว้ในภาพด้านบน

 
 

หนังสือยืนยันยอดหนี้คงเหลือ(AR)
 

  ● ปรับตัวเลือกการแสดงที่อยู่ของลูกค้าในหนังสือยืนยันยอดหนี้คงเหลือ

      o ตามข้อมูลหลักลูกค้า : ชื่อและที่อยู่ของลูกค้าจะดึงจากหน้าบันทึกข้อมูลหลักลูกค้า

 
 

หนังสือยืนยันยอดหนี้คงเหลือ(AR)
 

      o กำหนดเอง : จะใช้ชื่อ และที่อยู่ที่บันทึกในหน้าจอพิมพ์รายงาน

 

Go Top

 

ระบบบัญชีเจ้าหนี้ ปรับการทำงานหนังสือยืนยันยอดหนี้คงเหลือ(AP)

หนังสือยืนยันยอดหนี้คงเหลือ(AP)
 

● ปรับการแสดงชื่อและที่อยู่ของบริษัท(ECONS USER) ตามข้อกำหนดบริษัทใน ECONS โดยจะทำงานเหมือนหนังสือยืนยันยอดหนี้คงเหลือในระบบบัญชีลูกหนี้

● ปรับตัวเลือกการแสดงที่อยู่ของผู้ขายในหนังสือยืนยันยอดหนี้คงเหลือ

      o ตามข้อมูลหลักผู้ขาย : ชื่อและที่อยู่ของลูกค้าจะดึงจากหน้าบันทึกข้อมูลหลักลูกค้า

      o กำหนดเอง : จะใช้ชื่อ และที่อยู่ที่บันทึกในหน้าจอรายงาน

 

Go Top

 

ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง เพิ่มเงื่อนไขการแสดงรายงานรายการทางบัญชี(IC)

ปรับเพิ่มเงื่อนไขการแสดงผลในรายงานรายการทางบัญชีในระบบควบคุมสินค้าคงคลัง ให้สามารถตรวจสอบข้อมูลได้สะดวกยิ่งขึ้น

 

เงื่อนไขการแสดงผลในรายงานมีดังนี้

  ● ช่วงวันที่ ที่บันทึกบัญชี (วันที่ลงรายการ วันที่เอกสารของรายการเคลื่อนไหวประเภทต่างๆ)

  ● ช่วงของเลขที่บัญชี

  ● ช่วงของหมวดสินค้า —–> เงื่อนไขใหม่

  ● ช่วงของรหัสหมวดสินค้า —–> เงื่อนไขใหม่

  ● ช่วงของรหัสคลังสินค้า —–> เงื่อนไขใหม่

  ● ช่วงของประเภทรายการ (ข้อมูลหลักประเภทรายการในระบบควบคุมสินค้าคงคลัง) —–> เงื่อนไขใหม่

  ● ประเภทความเคลื่อนไหว โดยมีประเภทให้เลือกเป็น รายการรับ(IR) ,รายการจ่าย(II) และรายการปรับปรุง(IA) —–> เงื่อนไขใหม่

 

รายงานรายการทางบัญชี(IC)
 

Go Top

แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 3 เรื่อง (Bug Fixed)
รายการ ระบบงาน รายละเอียด
1 ระบบบัญชีลูกหนี้ รายงานวิเคราะห์อายุลูกหนี้ แก้ไขกรณีที่เลือกรูปแบบการพิมพ์เป็น EXCEL ให้แสดงคอลัมน์ และรายละเอียดต่างๆ เหมือนกับการแสดงผลในหน้าจอ (Preview) และการพิมพ์ออก Printer

2 ระบบบัญชีลูกหนี้ รายงานลูกหนี้ค้างชำระ แก้ไขการแสดงผลในประเภท ”รายงานลูกหนี้ค้างชำระแสดงเงื่อนไขการชำระเงิน” แสดงรายการไม่ถูกต้อง เมื่อเปรียบเทียบกับรายงานลูกหนี้ค้างชำระมาตรฐาน (รูปแบบที่ 1)

 
รายงานลูกหนี้ค้างชำระ
 

3 ระบบบัญชีเจ้าหนี้ รายงานตรวจสอบใบสำคัญจ่ายเงินก่อนผ่านรายการ แก้ไขการแสดงผลในคอลัมน์ “ลงวันที่” ให้ถูกต้องตามวันที่ใช้ในการกระทบยอดเงินฝาก โดยการแสดงผลจะขึ้นอยู่กับประเภทการรับเงินดังนี้
 
ประเภทรับเงินเป็น ”C – เงินสด” จะแสดงผลด้วย “วันที่รับเงิน”
ประเภทรับเงินเป็น ”K – เช็ค” จะแสดงผลด้วย “วันที่เช็ค”
ประเภทรับเงินเป็น ”B – เงินโอนธนาคาร” จะแสดงผลด้วย “วันที่โอนเงิน”

 
รายงานตรวจสอบใบสำคัญจ่ายเงินก่อนผ่านรายการ
 

Go Top

Posted in BySide Release Note, Release Note, ห้องสมุด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*

Instagram BBS

No images found!
Try some other hashtag or username

Instagram #BBSECONS

No images found!
Try some other hashtag or username

เรื่องล่าสุด

ความเห็นล่าสุด

หมวดหมู่

ป้ายกำกับ

login