BySide V1.80 Release Note

BySide V1.80 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 2 หัวข้อหลัก ดังนี้

ระบบลูกค้าสัมพันธ์ ปรับการเพิ่มผู้ใช้งานระบบลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) ในส่วนของ User ที่ใช้งานบน Mobile Application(Salesforce)

Customer Report Management
ขั้นตอนการเพิ่ม User มีดังนี้

    1. เข้าโปรแกรม BySide > ระบบงาน > F.ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย > ค่าเริ่มต้น และรหัสอ้างอิงระบบ > ข้อมูลหลักพนักงานขาย
    2. กรอกข้อมูลรายละเอียดพนักงานขาย โดยในกรณีนี้การเพิ่มรหัสพนักงานขายจะต้องระบุ อีเมล ทุกครั้ง เพื่อใช้เชื่อมโยงกับข้อมูล User บน CRM Mobile Application (Salesforce)
    3. เข้าโปรแกรม BySide > ระบบงาน > Z.ระบบพื้นฐาน > บันทึก/แก้ไขรายชื่อผู้ใช้ MERQry
    4. บันทึก/แก้ไขรายชื่อผู้ใช้ MERQry (User บน Salesforce) คลิก New เมื่อบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วทำการกดปุ่ม Save
    5. ในกรณีที่เป็น User ของพนักงานขายจะต้องระบุ อีเมล ให้ตรงกับที่ระบุในช่องอีเมลในข้อมูลหลักพนักงานขาย

หมายเหตุ : * ช่อง Allow Login List กรณีเป็นระดับพนักงานงาน ให้ระบุ @salesforce

กรณีเป็นระดับหัวหน้า ให้ระบุ @salesforce(‘รหัสกลุ่มพนักงานขายที่ตนดูแล’) เช่น @salesforce(‘021’)
หากดูแลมากกว่า 1 กลุ่มพนักงานขายให้เติมด้วย , เช่น @salesforce(‘021’, ‘022’, ‘030’)

Download คู่มือการ Setup User >   Click Here   

Go Top

แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 1 เรื่อง (Bug Fixed)
รายการ ระบบงาน รายละเอียด
1 ระบบบัญชีเจ้าหนี้ แก้ไขรายงานเจ้าหนี้ค้างชำระแสดงวันที่แจ้งหนี้ และวันที่ครบกำหนดไม่ถูกต้อง เนื่องจากการทำงานเดิมรายงานจะแสดงวันที่ ที่น้อยที่สุดของเอกสารต่างๆ ที่มีการอ้างถึงใบแจ้งหนี้นั้นๆ ไม่ได้ใช้วันที่ ที่ระบุในใบแจ้งหนี้ ทำให้ในกรณีที่ใบแจ้งหนี้ถูกนำไปอ้างในรายการเพิ่มหนี้/ลดหนี้ และมีการระบุวันที่ครบกำหนดน้อยกว่าที่ระบุในใบแจ้งหนี้จึงไม่ถูกต้อง

รายงานเจ้าหนี้ค้างชำระ

Go Top

Posted in BySide Release Note, Release Note, ห้องสมุด Tagged with: , , , ,

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*