ECONS V2.13E Rvs 650002 Release Note

 

ECONS Rvs.650002 มีการแก้ไข ปรับปรุงการทำงานของโปรแกรมจำนวน 4 เรื่อง

1. ปรับปรุงให้ระบบงาน ECONS สามารถใช้งานบนระบบปฏิบัติงาน Windows11 ได้แก้ไขให้ ECONS Application สามารถรองรับการทำงานบนระบบปฏิบัติงาน Windows 112. ระบบควบคุมการจัดซื้อ : เพิ่ม Function “เพิ่มใบกำกับสินค้า” ในหน้าจอปรับปรุงแก้ไข QR Code (จากการสั่งซื้อ) ปรับปรุงหน้าจอบันทึก/แก้ไข QR Code (ใบสั่งซื้อ) โดยเพิ่มฟังก์ชัน “เพิ่มใบกำกับสินค้า” ให้สามารถเพิ่มจำนวนของ QR Code เพิ่มเติมจากที่โปรแกรมคำนวณจากอัตราบรรจุได้ เพื่อรองรับกรณีการรับสินค้าเกินจากคำสั่งซื้อ


petty cash3. ระบบจัดการข้อมูลคลังสินค้าโดยใช้ QR Code และโทรศัพท์มือถือ (MInT) : ปรับปรุงในส่วนของการรับสินค้าให้รองรับการบันทึกหมายเลข LOT และจำนวนรับจริงในหน้างานได้ แก้ไขหน้ารับสินค้าจากการสั่งซื้อ ให้สามารถบันทึก จำนวนรับและ Lot. ได้เองบน Mobile App เพื่อรองรับกรณีการสร้าง QR Code จากหน้าบันทึกรายการสั่งซื้อ แต่จำนวนไม่ตรงกับอัตราต่อบรรจุที่กำหนดไว้ และเพื่อให้สามารถกำหนด Lot ในการรับเข้าสินค้าได้


petty cash4. แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรมจำนวน 4 เรื่อง

4.1 ระบบบัญชีทั่วไป : แก้ไขการตรวจสอบไม่ให้ลบรหัส หรือแก้ไขรหัสข้อมูลหลักที่มีผลการการกำหนดผังบัญชีได้ ถ้ามีการนำไปกำหนดในผังบัญชีแล้ว โดยหน้าจอข้อมูลหลักที่แก้ไขมีดังนี้

   ● รหัสบัญชีหลัก/Account Master

   ● รหัสแผนก/Department

   ● รหัสกองทุน/Fund

   ● รหัสส่วนงาน/Division

   ● รหัสโครงการ/Project (ในระบบบัญชี)


petty cash4.2 ระบบสินทรัพย์ถาวร : แก้ไขหน้าจอยกเลิกรหัสทรัพย์สินที่มาจากระบบจัดซื้อ ในกรณีที่ไม่ได้กำหนดให้คำนวณค่าเสื่อม ณ วันที่ได้มา และยังไม่มีการคำนวณค่าเสื่อมเกิดขึ้น ให้สามารถยกเลิกรหัสทรัพย์สินได้

petty cash4.3 ระบบสินทรัพย์ถาวร : แก้ไขหน้าจอยกเลิกรหัสทรัพย์สินที่มาจากระบบจัดซื้อ เมื่อมีการยกเลิกรหัสทรัพย์สินนั้นๆ แล้วให้เก็บรายละเอียดการยกเลิกด้วย โดยสามารถตรวจสอบการยกเลิกได้จากรายงานเปลี่ยนแปลงข้อมูลทรัพย์สินทั้งแบบละเอียด หรือแบบสรุป

petty cash4.4 ระบบบัญชีเจ้าหนี้ : แก้ไขข้อผิดพลาดของรายงานใบสำคัญจ่ายที่แสดงรายการบัญชีไม่ถูกต้อง (มีบัญชีผลต่างจากการปัดเศษเพิ่มขึ้นมา) ในกรณีที่เป็นการทยอยจ่ายเงินที่อ้างถึงใบตั้งเจ้าหนี้ที่ใช้รหัสภาษีที่มีการกำหนด %Prorate

Go Top

Posted in ECONS Release Note, Release Note, ห้องสมุด Tagged with: , , , ,

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*