ECONS V2.13E Rvs 650004 Release Note

 

ECONS Rvs.650004 มีการแก้ไข ปรับปรุงการทำงานของโปรแกรมจำนวน 1 เรื่อง

1. ระบบบัญชีเจ้าหนี้ : แก้ไขข้อผิดพลาดกรณีบันทึกจ่ายด้วยรหัสผู้ขาย ONETIMEแก้ไขข้อผิดพลาดกรณีบันทึกจ่ายเงิน ที่เป็นผู้ขาย ONETIME หรือเป็นผู้ขายปกติแต่มีการเปลี่ยนแปลงเลขประจำตัวผู้เสียภาษีในหน้าบันทึกจ่ายเงิน(แก้ไขหลังจาก default มาจากข้อมูลหหลักผู้ขาย) โดยเมื่อทำการบันทึกจ่ายเงินที่มีการหักภาษี ณที่จ่าย ในกรณีที่เป็นบุคคลธรรมดา (กำหนดแบบยื่นรายการเป็น ภ.ง.ด.3 ,ภ.ง.ด.53 ) เมื่อผ่านรายการไปแล้ว ข้อมูลผู้เสียภาษีจะใช้เลขประจำผู้เสียภาษี (เลขที่บัตรประชาชน) ตามข้อมูลที่มีการแก้ไข หรือบันทึกในหน้าจอบันทึกจ่ายเงิน (เดิมจะดึงจากข้อมูลหลักผู้ขายเสมอ)


petty cash


หน้าจอบันทึกจ่ายเงิน ทำการกำหนดเลขประจำตัวผู้เสียภาษีใหม่


petty cash


หนังสือรับรองหัก ณที่จ่ายแสดงเลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษีตามที่มีการแก้ไข


Go Top

Posted in ECONS Release Note, Release Note, ห้องสมุด Tagged with: , ,

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*