ECONS Ultimate Rvs1.10

ECONS Ultimate Rvs1.10 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมทั้งสิ้น 8 หัวข้อหลัก ดังนี้

ECONS_logo


ระบบบัญชีเจ้าหนี้ : ปรับปรุงหน้าจอบันทึกใบกำกับภาษีหลายใบ
เพิ่มฟังก์ชันเพิ่ม/ลดคอลัมน์,ส่งออก,บันทึกรูปแบบ และเพิ่มให้มีการแสดงยอดรวมท้ายตาราง

ECN-1-1

ECN-1-2

Go Top


ระบบบัญชีลูกหนี้ : ปรับปรุงหน้าจอบันทึกรายการรับเงิน ให้มีปุ่ม Export และสามารถเพิ่ม/ลดคอลัมน์,ส่งออก และบันทึกรูปแบบได้

ECN-2-1


ECN-2-2

Go Top


ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย : ปรับปรุงหน้าจอพิมพ์รายงาน ให้กรองค่ารายการได้ทั้งที่ผ่านรายการแล้ว และยังไม่ผ่าน
3.1 หน้าจอเริ่มต้น จะกรองข้อมูลรายการที่ยังไม่ผ่านรายการก่อนเสมอ

ECN-3-1


3.2 เพิ่มฟังก์ชัน ให้สามารถเลือกการกรองรายการได้

ECN-3-2

Go Top


ระบบรักษาความปลอดภัย : ปรับปรุงส่วนการทำงานของ Task โดยเพิ่มหน้าจอที่สามารถตรวจสอบ Task ทั้งหมดได้
4.1 เพิ่มปุ่ม “VerifyTask” สำหรับกดไปยังหน้าจอตรวจสอบ Task ทั้งหมด

ECN-4-1-1


4.2 ที่หน้าจอตรวจสอบ ระบบจะกรองข้อมูลรายการล่าสุดภายใน 24 ชั่วโมงก่อนเสมอ

ECN-4-2


4.3 เพิ่มเมนูสำหรับเรียกดูหน้าจอตรวจสอบที่ เมนูของฉัน และที่เครื่องมือ

ECN-4-3


Go Top


ระบบบัญชีเจ้าหนี้ : หน้าจอบันทึกรายการจ่ายเงิน เพิ่มฟังก์ชันบันทึกสถานะหน้าจอ
เพิ่มปุ่ม “บันทึก” และปุ่ม “สถานะคงอยู่” ที่หน้าจอบันทึกรายละเอียดการจ่ายเงิน

ECN-5-1


Go Top


ระบบบัญชีลูกหนี้ : ปรับปรุงหน้าจอการนำเงินฝากธนาคาร
ปรับให้ตัว Lookup มีการแสดงหน้าจอที่กว้างขึ้น เพื่อให้มองเห็นข้อมูลทั้งหมดได้สะดวก

ECN-6-1


Go Top


ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง: แก้ไขหน้าจอรายการปรับปรุงยอดสินค้าคงคลัง
ปรับให้แสดงราคาสินค้าและจำนวนอย่างถูกต้อง และปรับให้สามารถบันทึกมูลค่าต้นทุนรวมได้

ECN-8-1

Go Top


แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 13 เรื่อง (Bug Fixed)
รายการ ระบบงาน รายละเอียด
1 ระบบบัญชีลูกหนี้ แก้ไขหน้าจอยกเลิกรายการประจำวัน
  1. แก้ไขตัว Lookup รหัสกลุ่มเอกสาร ให้เลือกได้เฉพาะรหัสกลุ่มยกเลิกเท่านั้น และเพิ่มข้อความแจ้งเตือนหากกำหนดรหัสผิด
  2. BUG-1-1

  3. lookup รหัสลูกค้าไม่สามารถปิดหรือซ่อนไปได้ ดังนั้นหน้าจอยังแสดงตามปกติ แต่เมื่อมีการกำหนดเงื่อนไข จะไม่มีผลกับการกรองข้อมูลใบนำฝาก
2 ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย หน้าจอบันทึกแก้ไขใบแจ้งหนี้ (ขายเงินสด) ปรับเงื่อนไขการอนุญาตให้แก้ไข Flag “ราคาขายรวม VAT” โดยแก้ไขได้เฉพาะ กรณีกำหนดค่าเริ่มต้นในระบบบัญชีลูกหนี้เป็น “ไม่ใช่ราคาขายรวม VAT” เท่านั้น

BUG-2-2


BUG-2-1

3 ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง แก้ไขรายงานใบปรับปรุงสินค้า กรณีเมื่อสั่งพิมพ์รายงานแล้วข้อมูลล้นกระดาษไปหน้า 2

BUG-3-1-1

4 ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง ปรับปรุงหน้าจอบันทึกข้อมูลชุดสินค้า ให้เรียงลำดับตามรหัสสินค้า และเมื่อลบรายการแล้ว ต้องย้อนกลับไปที่หน้าจอเริ่มต้น

BUG-4-1

5 ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย แก้ไขรายงานการขายและรับคืนสินค้า เมื่อเลือกพิมพ์รายงานครั้งแรกให้ Default เงื่อนไขรหัสลูกค้าเริ่มต้น และสิ้นสุดเสมอ และตรวจสอบเวลาสั่งพิมพ์จะต้องกำหนด รหัสลูกค้าเริ่มต้น และสิ้นสุดเสมอ

BUG-5-1

6 ระบบบัญชีทั่วไป แก้ไขหน้าจอพิมพ์รายงานงบการเงิน กำหนดให้ฟิลด์รหัสรายงานงบการเงินเป็น required และมีข้อความแจ้งเตือนหากไม่ได้กำหนด

BUG-6-1

7 ระบบบัญชีเจ้าหนี้ แก้ไขหน้าจอบันทึกรายการตั้งหนี้ ให้แสดง หรือไม่แสดง Tab. บันทึกใบกำกับภาษี (หลายใบกำกับ) ได้ถูกต้อง ตามการกำหนดประเภทใบกำกับภาษี

BUG-7-1

8 ระบบบัญชีลูกหนี้ แก้ไขหน้าจอบันทึกรายการรับเงิน ให้สามารถ Running เลขที่ใบกำกับภาษี กรณีบันทึกรายการรับเงินเป็น REVENUE ได้ถูกต้อง
  1. กรณีกดปุ่ม Generate รายการรับเงินที่มาจากบันทึกใบเสร็จรับเงิน กรณีมีภาษี ถ้ากำหนดเงื่อนไข ใช้เลขที่ใบสำคัญรับเป็นใบกำกับภาษี (ใช่) ตามภาพ โปรแกรมจะให้ เลขที่ใบกำกับภาษี = เลขที่ใบสำคัญรับ
  2. BUG-8-1

  3. ถ้ากำหนดเงื่อนไข ใช้เลขที่ใบสำคัญรับเป็นใบกำกับภาษี (ไม่ใช่) โปรแกรมจะแทนค่าด้วย ‘?’ แล้วต้องไปกดบันทึกที่หน้ารับเงินเพื่อ running ใบกำกับภาษีเอง
9 ระบบควบคุมการสั่งซื้อ แก้ไขหน้าจอยกเลิกการรับสินค้า กรณีที่มีข้อผิดพลาดในการประมวลผล เช่นในกรณีที่สินค้าในคลังไม่มีสินค้าให้ยกเลิกได้ ให้แสดงรายละเอียดข้อผิดพลาดใน column “ข้อความแจ้งเตือน” และให้ปรับสถานะ Task งานนั้นว่าประมวลผลเสร็จเรียบร้อยแล้ว

BUG-9-1

10 ระบบควบคุมการผลิต หน้าจอบันทึกเวลาอัตโนมัติ ปรับให้มีการ Default ค่าวันที่เริ่ม และจำนวนคนหรือเครื่องจักร/ชั่วโมงอย่างถูกต้อง

BUG-10-1

11 ระบบบัญชีลูกหนี้ ปรับให้หน้าจอตรวจสอบลูกค้า แสดงยอดหนี้ของสถานะปัจจุบันให้ถูกต้อง

BUG-11-1

12 ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง แก้ไขหน้าจอรายการปรับปรุงยอดสินค้าคงคลัง ปรับให้รหัสรายการ แสดงคำอธิบายรายการที่ถูกต้อง

BUG-12-1

13 ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย แก้ไขการประมวลผลรายการตั้งหนี้ (Van Sales) ให้ลงบัญชีตามบัญชีต้นทุนที่ระบุในหน้าจอบันทึก/แก้ไขรายการตั้งหนี้ (Van Sales) โดยปรับให้มีการ Default รหัสบัญชี กรณีที่เป็นบัญชีต้นทุนของ “ของแถม” จากรหัสประเภทรายการก่อน แต่สามารถแก้ไขได้

BUG-13-1

Go Top

Posted in ECONS SC Release Note, Release Note, ห้องสมุด Tagged with: , , , , , , ,

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*