ECONS Ultimate Rvs1.11

ECONS Ultimate Rvs1.11 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมทั้งสิ้น 8 หัวข้อหลัก ดังนี้

ECONS_logo


ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง : หน้าจอบันทึกแก้ไขการโอนย้าย เพิ่มให้สามารถสร้างรายการโอนจากเอกสารอื่นๆ ได้
เพิ่มปุ่มสร้างรายการโอนจากเอกสารอื่นๆ

ENC-1-1


ENC-1-2

Go Top


ระบบวางแผนการผลิต : เพิ่มให้สามารถพิมพ์รายงานคำสั่งซื้อใหม่ได้

ENC-2-1

Go Top


ระบบบัญชีเจ้าหนี้ : เพิ่มให้สามารถพิมพ์รายงานประวัติภาษีซื้อได้

ENC-3-1


Go Top


ระบบบัญชีลูกหนี้ : ปรับปรุงเงื่อนไขในการพิมพ์รายงาน
โดยมีรายงานที่ปรับปรุง ดังนี้
1. รายงานทะเบียนคุมใบสำคัญรับใหม่
 • เมื่อโหลดเข้าหน้าจอครั้งแรกจะ default ประเภทการชำระเงินให้เลือกทุกประเภทก่อน
 • เพิ่ม default Min/Max ของรหัสสถานที่ ,รหัสลูกค้า และหากไม่เลือกเลย โปรแกรมจะมัข้อความแจ้งเตือน

ENC-4-1


2. รายงานรายการวางบิล
 • เพิ่มเงื่อนไข From-To ของรหัสพนักงานขาย,เลขที่ใบวางบิล

ENC-4-2

Go Top


ระบบบัญชีลูกหนี้ : ปรับปรุงหน้าจอสอบถามวิเคราะห์อายุลูกหนี้ ให้สามารถกำหนดช่วงเวลาที่ต้องการตรวจสอบได้

ENC-5-1

Go Top


ระบบโครงสร้างและขั้นตอนการผลิต : เพิ่มรายงานตรวจสอบโครงสร้างสินค้า

ENC-6-1


ENC-6-2

Go Top


ระบบงานพื้นฐาน : เพิ่มฟังก์ชันการส่งจดหมายจากระบบ Script Case

ENC-7-1


ENC-7-2

Go Top


แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 15 เรื่อง (Bug Fixed)
รายการ ระบบงาน รายละเอียด
1 ระบบบัญชีลูกหนี้ แก้ไขหน้าจอ บันทึก/แก้ไขใบกำกับภาษี ให้สามารถค้นหาข้อมูลอ้างถึงใบสำคัญตั้งหนี้ และรหัสผู้ขายได้เร็วยิ่งขึ้น โดยปรับเปลี่ยนตัวค้นหาข้อมูลใหม่

BUG-1-1

2 ระบบโครงสร้างและขั้นตอนการผลิต
 1. แก้ไขหน้าจอบันทึกโครงสร้างสินค้า ให้ซ่อนปุ่ม Tools และปุ่ม New กรณีมีการเลือกรหัสส่วนประกอบที่เป็นค่าว่าง และหากรหัสส่วนประกอบที่เลือกมาไม่ถูกต้อง จะมีข้อความแจ้งเตือนเสมอ
 2. BUG-2-1


 3. แก้ไขหน้าจอบันทึก ขั้นตอนการผลิต ให้ซ่อนปุ่ม Tools และปุ่ม New กรณีมีการเลือกรหัสสินค้าหลักที่เป็นค่าว่าง และหากรหัสส่วนประกอบที่เลือกมาไม่ถูกต้อง จะมีข้อความแจ้งเตือนเสมอ
 4. BUG-2-2

3 ระบบบัญชีลูกหนี้ แก้ไขหน้าจอสอบถามข้อมูลลูกค้า โดยมีการแก้ไข ดังนี้
 1. โปรแกรมคำนวณ จำนวนเงินรวม,จำนวนคงค้าง กรณีไม่ผ่านรายการ และเป็นรายการลดหนี้/เพิ่มหนี้ไม่ถูกต้อง
 2. โปรแกรมคำนวณ จำนวนเงินรวม,จำนวนคงค้าง กรณีเป็น include vat ไม่ถูกต้อง
 3. เพิ่มการแสดง column ประเภทรายการ ,อ้างถึงใบแจ้งหนี้
 4. BUG-3-1

4 ระบบควบคุมการผลิต หน้าจอปรับปรุงคำสั่งผลิต แก้ไขปุ่มลบข้อมูล โดยให้ตรวจสอบคำสั่งผลิตที่มีการเบิก หรือบันทึกเวลา หรือรับจากการผลิตไปบางส่วนแล้ว จะต้องลบข้อมูลไม่่ได้

BUG-4-1


BUG-4-2

5 ระบบควบคุมการสั่งซื้อ แก้ไขหน้าจอบันทึกรายการสั่งซื้อ ให้สามารถกดบันทึกได้กรณีมีจำนวนคงเหลือที่ติดลบ

BUG-5-1

6 ระบบควบคุมการสั่งซื้อ แก้ไขหน้าจอพิมพ์รายงาน ให้มีข้อความแจ้งเตือนหากไม่ได้เลือกข้อมูลที่จะพิมพ์เมื่อกดตกลงเสมอ โดยมีรายงานที่แก้ไข ดังนี้
 • รายงาน STDP06002B ใบสั่งซื้อ
 • รายงาน STDPO6005 ตรวจสอบบันทีกรายการตั้งหนี้
 • รายงาน STDPO6037 รายงานประวัติการจัดซื้อเรียงตามใบสั่งซื้อ
7 ระบบบัญชีลูกหนี้ แก้ไขหน้าจอบันทึกรายการวางบิล ให้มองเห็นรายการที่เพิ่มใหม่ได้ กรณีบันทึกข้อมูลแล้ว แต่รายการหายไปจากหน้าจอบันทึก

BUG-7-1


BUG-7-2

8 ระบบบัญชีลูกหนี้ แก้ไขหน้าจอยกเลิกประมวลผลรายการรับเงิน ให้ทำงานอย่างถูกต้อง
9 ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง แก้ไขหน้าจอบันทึก/แก้ไขราคาขาย ดังนี้
 • แก้ไขให้สามารถใช้งานฟังก์ชัน Next/Previous Page ได้
 • แก้ไขปุ่มค้นหา แบบไดนามิก ให้สามารถใช้งานได้ และเพิ่มให้กรองตามรหัสรายการ ประเภทรายการได้
 • เพิ่มปุ่มส่งออก

BUG-9-1

10 ระบบบัญชีเจ้าหนี้ แก้ไขหน้าจอพิมพ์รายงานวิเคราะห์อายุเจ้าหนี้ ให้มีการกรองข้อมูลที่ถูกต้องก่อนออกรายงาน

BUG-10-1

11 ระบบบัญชีเจ้าหนี้
 1. แก้ไขรายงานใบสำคัญจ่าย ให้แสดงรายการโดยไม่รวมยอดบัญชี
 2. BUG-11-1


 3. ปรับปรุงรายงานใบลดหนี้/เพิ่มหนี้ ให้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง
 4. BUG-13-1

12 ระบบบัญชีลูกหนี้ ปรับปรุงหน้าจอผ่านรายการตั้งลูกหนี้ ให้มีการประมวลผลข้อมูลได้เร็วขึ้น กรณีผ่านรายการหลายๆ รายการพร้อมกัน
13 ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย แก้ไขรายงานประวัติการขาย ให้แสดงข้อมูลที่ถูกต้อง
14 ระบบควบคุมการผลิต แก้ไขหน้าจอบันทึกคำสั่งผลิต ปรับให้เมื่อมีการเพิ่มรายการใหม่ โปรแกรมจะ Default เลขที่คำสั่งผลิตเดิมให้เสมอ
15 ระบบควบคุมการผลิต แก้ไขรายงาน กรณีพิมพ์รายงานแล้วไม่สามารถ Generate รายงานมาแสดงได้ รายงานที่ปรับแก้ ดังนี้
 • STDCO6049 รายงานการขายและรับคืนสินค้า
 • BSTCO6005 รายงานใบจัดสินค้า
 • BSTCO6009 รายงานจัดรถสินค้าแยกตามคลัง
 • BSTCO6014 รายงานแสดงการจัดส่งสินค้า
 • BSTCO6016 รายงานการจัดรถถสินค้าแยกตามคลัง
เพิ่มให้แสดงค่า Min/Max เมื่อโหลดหน้าจอพิมพ์รายงานก่อนเสมอ

Go Top

Posted in ECONS SC Release Note, Release Note, ห้องสมุด Tagged with: , , , , ,

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*