ECONSPRS

PAYROLL Rvs 610009 : Release Note

PAYROLL Rvs 610009 มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 1 รายการ ดังนี้ เพิ่มรายงานทะเบียนลูกจ้าง ตาม พรบ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ 2541 เพิ่มรายงานทะเบียนลูกจ้าง ตาม พรบ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ 2541 แสดงรายละเอียดข้อมูลของพนักงานทั้งหมดตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยรายการจะบันทึกเป็นรูปแบบ Excel Back ...
อ่านเพิ่มเติม
180910_CalNetProfit

หลักเกณฑ์การคำนวณกำไรสุทธิ (เอกสารเผยแพร่กรมสรรพากร)

"หลักเกณฑ์การคำนวณกำไรสุทธิ" (กันยายน 2561) สัมมนาล่าสุดกับกรมสรรพากรครับ 10-11 กันยายน 2561 เอกสารสรุปประเด็นสำคัญ ๆ คือ ทบทวนหลักเกณฑ์การคำนวณกำไรสุทธิ สินทรัพย์ดิจิดัล (พวกคลิปโตเคอเรนซี่) Update จ่ายบริจาค สรุป รายจ่าย พิเศษ 2 เท่า* (ซึ่งต้องนำมาดูว่าเราเข้าอันไหนบ้างแล้วปฏิบัติ หรือวางแผนใช้สิท ...
อ่านเพิ่มเติม
/ / ห้องสมุด
econs back ground Quiz

แบบทดสอบเพื่อตรวจสอบสุขภาพการเงินของบริษัท ด้วย F-Score

ทราบไหมครับว่า บริษัทฯของเราตอนนี้มีการเงินที่แข็งแกร่งอยู่หรือเปล่า? Loading... แน่นอนครับว่า เริ่มต้นเลยต้องให้ความสนใจกับงบการเงินของบริษัทอย่างจริงจัง ทุกปี ทุกไตรมาส หรือทุกเดือนได้เลยยิ่งดีครับ ต้องติดตามตรวจสอบสัดส่วนทางการเงินต่าง ๆ ที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ และก็ใช้สัดส่วนทางการเงินที่ทำขึ้นนั้ ...
อ่านเพิ่มเติม
/ / ห้องสมุด
ECONS_logo

ECONS V2.13E Rvs 610008 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 610008 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 3 รายการ ดังนี้ เพิ่มการกำหนดกลุ่มเอกสารให้สามารถ Running เลขที่เอกสารได้สูงสุดถึง 12 Digit - ระบบ CO, AR, AP ปรับปรุงจอภาพบันทึก/แก้ไขการประมาณการ - ระบบการวางแผนการผลิต (PL) แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 3 เรื่อง (Bug Fixed) เพิ่มการกำหนดก ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONSPRS

PAYROLL Rvs 610008 : Release Note

PAYROLL Rvs 610008 มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 3 รายการ ดังนี้ เพิ่มรายงานการปฏิบัติงานของพนักงาน ปรับปรุงจอภาพเพิ่มเติม/แก้ไขชั่วโมงทำงาน ปรับปรุงการลบข้อมูลเวลาที่รับเข้าจากเครื่องรูดบัตร เพิ่มรายงานการปฏิบัติงานของพนักงาน เป็นรายงานที่แสดงข้อมูลการลาแต่ละประเภท และข้อมูลการขาดงาน,ไม่ได้รูดบัตร ...
อ่านเพิ่มเติม
/ / ห้องสมุด
BySideV109.1

BySide V.1.44 Release Note

BySide Version 1.44 มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 2 รายการ ดังนี้ ปรับปรุงรายงานประวัติการจัดซื้อ - ระบบควบคุมการจัดซื้อ (PO) : เพิ่มประเภทรายงานเรียงตามวันที่ใบรับของ แสดงมูลค่าและใบกำกับภาษีตามใบรับสินค้า แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 1 เรื่อง (Bug Fixed) ปรับปรุงรายงานประวัติการจัดซื้อ - ระบบคว ...
อ่านเพิ่มเติม
seminar_2018_08_20_23

ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์/ใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (เอกสารประกอบการสัมมนา)

"ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์/ใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e_Receipt)" (20-23 สิงหาคม 2561) สัมมนาล่าสุดกับกรมสรรพากรครับ 20-23 สิงหาคม 2561 ข้อกฎหมายไม่มีอะไรใหม่นะครับ แต่ขั้นตอนจะเปลี่ยนไปจากเดิมนะครับ ที่ขอเน้นอยู่ที่ หน้าที่ 25 : เดิม (เอกสารปี 2560) จะมีให้ใช้ Program Ultimate Sign and Vi ...
อ่านเพิ่มเติม
NewTaxLaw

รู้ไว้ได้กำไร กฏหมายใหม่ภาษีอากร (เอกสารเผยแพร่กรมสรรพากร)

"รู้ไว้ได้กำไร กฏหมายใหม่ภาษีอากร" (สิงหาคม 2561) สัมมนาล่าสุดกับกรมสรรพากรครับ 8,9 สิงหาคม 2561 รวบรวมกฎหมายใหม่ ที่ต้องรู้ เป็นประโยชน์ทั้งตัวผู้ประกอบการ นักลงทุน และบุคคลธรรมดาครับ (136 หน้าเองครับ) Link ไปยังต้นฉบับ (กรมสรรพากร) ...
อ่านเพิ่มเติม
/ / ห้องสมุด
ECONSPRS

PAYROLL Rvs 610007 : Release Note

PAYROLL Rvs 610007 มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 3 รายการ ดังนี้ เพิ่มค่าลดหย่อนค่าฝากครรภ์และค่าคลอดบุตร และเบี้ยประกันสุขภาพ เพิ่มรายงานแสดงข้อมูลการลาออกของพนักงาน แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 1 เรื่อง (Bug Fixed) เพิ่มค่าลดหย่อนค่าฝากครรภ์และค่าคลอดบุตร และเบี้ยประกันสุขภาพ ปรับเพิ่มค่าลดหย่อ ...
อ่านเพิ่มเติม
/ / ห้องสมุด
ECONS_logo

ECONS V2.13E Rvs 610007 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 610007 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 3 รายการ ดังนี้ ปรับปรุงรายงานงบทดลอง - ระบบบัญชีทั่วไป(GL) : เพิ่มเงื่อนไขส่วนงาน ปรับปรุงจอภาพการจ่ายเงิน - ระบบบัญชีเจ้าหนี้(AP) : ส่วนของการสร้างรายการจ่ายอัตโนมัติ แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 9 เรื่อง (Bug Fixed) ปรับปรุงรายงานงบทดลอง ...
อ่านเพิ่มเติม
BySideV109.1

BySide V.1.43 Release Note

BySide Version 1.43 มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 2 รายการ ดังนี้ ปรับปรุงการพิมพ์รายงานในระบบ BySide กรณีกำหนดการพิมพ์ออก PRINTER แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 2 เรื่อง (Bug Fixed) ปรับปรุงการพิมพ์รายงานในระบบ BySide กรณีกำหนดการพิมพ์ออก PRINTER เดิมการพิมพ์รายงานออก PRINTER โปรแกรมจะ Default Pri ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONS Implementation Case Study

การรับคืนสินค้า และคืนเงินให้แก่ลูกค้า

การรับคืนสินค้าและคืนเงินให้แก่ลูกค้า เนื่องจากลูกค้ายกเลิกกิจการ เผยแพร่เมื่อ ก.ค 61 ...
อ่านเพิ่มเติม
/ / ห้องสมุด
ECONSQuickTIPS

ตัวอย่าง ผังบัญชี : ซื้อมาขายไป ผลิต และบริการ (MYGL และ RDSME)

ผังบัญชี ระบบ My GL (จัดทำโดย สภาวิชาชีพบัญชี) ผังบัญชี ระบบ RDSME (จัดทำโดย กรมสรรพากร) สำหรับลูกค้าบางบริษัทที่กำลังเตรียมฐานข้อมูลสำหรับการขึ้นระบบใหม่ แต่เพิ่งดำเนินการกิจการ หรือ ไม่เคยจัดทำบัญชีเองเลย มักจะร้องขอให้ผังบัญชีมาตรฐานเอามาเป็นต้นแบบ เพื่อความมั่นใจว่า ได้ออกแบบผังบัญชีได้ตรงตามมาต ...
อ่านเพิ่มเติม
BySideV109.1

BySide V.1.42 Release Note

BySide Version 1.42 มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 4 รายการ ดังนี้ เพิ่มรายงานแสดงสถานะเครดิต - ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย (CO) ปรับปรุงรายงานประวัติการจัดซื้อเรียงตามวันที่ใบรับของ แสดงเลขที่ใบกำกับภาษี-ใบสำคัญตั้งหนี้ - ระบบควบคุมการจัดซื้อ (PO) ปรับปรุงรายงานให้แสดงคำอธิบายสินค้า(2) - ระบบควบคุมการจ ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONS_logo

ECONS V2.13E Rvs 610006 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 610006 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 9 รายการ ดังนี้ ปรับปรุงจอภาพการวางแผนตารางการผลิต - ระบบการวางแผนการผลิต(PL) และจอภาพบันทึกแก้ไขใบตรวจนับ - ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง (IC) : แสดงคำอธิบายสินค้า(2) ปรับปรุงจอภาพสร้างคำสั่งผลิต - ระบบวางแผนการผลิต(PL) : เพื่มเงื่อนไขหมวดสินค้า, ก ...
อ่านเพิ่มเติม
dbd_valuehandbook

เอกสารเผยแพร่ : คู่มือการพัฒนามูลค่าเพิ่ม (Value Creation Hand Book)

ที่มา คลังความรู้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เผยแพร่เมื่อ มิ.ย. 61 (Download ตรงจาก www.dbd.go.th) ...
อ่านเพิ่มเติม

Instagram BBS

No images found!
Try some other hashtag or username

Instagram #BBSECONS

 • 1 เดือน ago ประกาศวันหยุด​บริษัท​ออกแล้วค่ะ❤️ สำหรับ​เจ้าหน้าที่​ทุกท่านแพ็คกระเป๋าแพลนวันท่องเที่ยวกันได้เลย สำ
 • 2 เดือน ago สวัสดี​ปีใหม่​ 2562​ BBS​ ขอขอบพระคุณ​ลูกค้าทุกท่านที่ให้ความเชื่อมั่นกับเรามาโดยตลอด​ และขอ​ขอบคุณ​
 • 2 เดือน ago คุณกิตติศักดิ์​ เปรมกิจ​ ​ผู้บริหารของ​ BBS​ นำทีมพนักงานฝ่ายต่างๆเข้าอบรม​  #ISO29110  Requirements M
 • 2 เดือน ago เมื่อวันที่​ 21​ ธันวาคม​ ที่ผ่านมานี้​ ผู้บริหาร​ของเรา​ คุณพรเทพ​ รัตนสถาพร​ และคุณกิตติศักดิ์​ เป
 • 2 เดือน ago เมื่อวัน​ที่​ 14​ ธันวาคม​ 2561​ บริษัท​ บิสซิเนส​ บูล​เล​ทีน​ เซอร์วิส​ จำกัด​ ได้รับคำปรึกษา​จาก อ
 • 81
  3 เดือน ago วันนี้(8/11/61)เจ้าหน้าที่​ของ​ BBS​ ได้เข้าร่วมงาน Blockchain for Management and Transformation “บร
 • 4 เดือน ago เมื่อวันที่​5 ตุลาคม​ 2561​ที่่ผ่าน​ BBS​ ได้มีการ Kick​ off เซ็นสัญญา​โครงการร่วมกับ​ UNA​ ซึ่งเป็น
 • 6 เดือน ago เก็บตกภาพบรรยากาศ​งาน​ Industrial Supply Chain Logistics Conference 2018 ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรต
 • 6 เดือน ago ขอเชิญชวน​ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน Industril Supply Chain Logistics Conference 2018 ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพ
 • 7 เดือน ago กลับมาอีกครั้งกับงาน Industrial Supply Chain Logistics Conference 2018 ในปีนี้งานจะจัดวันที่ 23-24 ส
 • 99
  8 เดือน ago “(99) เงินได้เท่าที่ผู้มีเงินได้หรือคู่สมรสได้จ่ายเป็นค่าฝากครรภ์และค่าคลอดบุตรของตน ตามจํานวนที่จ่า
 • 9 เดือน ago วันนี้ผู้บริหาร BBS คุณพรเทพ รัตนสถาพร Customer Support Dept. Director พร้อมด้วยทีมงานเจ้าหน้าที่อาว

ความเห็นล่าสุด

หมวดหมู่