BySideV109.1

BySide V.1.31 Release Note

BySide Version 1.31 มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 5 รายการ ดังนี้ ปรับปรุงรายงานสรุปรายการทางบัญชี แสดงตามรหัสบัญชี(AP) - ระบบบัญชีเจ้าหนี้ (AP) : เพิ่มแสดงเลขที่ใบแจ้งหนี้ ปรับปรุงรายงานตรวจสอบรายการตั้งหนี้,เพิ่มหนี้,ลดหนี้ - ระบบบัญชีเจ้าหนี้ (AP) เพิ่มจอภาพตรวจสอบลูกค้า - ระบบบัญชีลูกหนี้ (AR), ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONS_logo

ECONS V2.13E Rvs 600007 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 600007 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 12 รายการ ดังนี้ ปรับปรุงจอภาพบันทึกใบขอซื้อและบันทึกรายการสั่งซื้อ – ระบบควบคุมการจัดซื้อ (PO) : ปรับ Lookup รหัสการสั่งซื้อให้สามารถค้นหาคำอธิบายได้ ปรับปรุงจอภาพบันทึกรายการสั่งซื้อ – ระบบควบคุมการจัดซื้อ (PO) : ให้สามารถแก้ไขชื่อผู้ขายได้ ...
อ่านเพิ่มเติม
econsstdimp

รหัสมาตรฐาน : ประเทศ, สกุลเงิน, ที่ตั้ง (ประเทศไทย: ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์) ของธนาคารแห่งประเทศไทย

รหัสมาตรฐาน : ประเทศ, สกุลเงิน และที่ตั้ง (จัดทำโดย ธนาคารแห่งประเทศไทย) สำหรับที่ปรึกษา ผู้ช่วยที่ปรึกษา และลูกค้าที่กำลังเตรียมฐานข้อมูลสำหรับการขึ้นระบบใหม่ มักได้รับการร้องขอให้กำหนดรหัสที่เป็นมาตรฐานสากล หรือมาตรฐานของไทยไปเลย ด้วยเหตุนี้ ผมจะทยอยนำข้อมูลที่เป็นรหัสมาตรฐานมาลงให้เป็นระยะครับ เร ...
อ่านเพิ่มเติม
import0

วิธีกำหนดชื่อแบบฟอร์มที่ใช้ตอนพิมพ์รายงาน ณ จอภาพบันทึกแก้ไขข้อมูล

วิธีกำหนดชื่อแบบฟอร์มที่ใช้ตอนพิมพ์รายงาน ณ จอภาพบันทึกแก้ไขข้อมูลReport on menu การบันทึกใบสำคัญต่าง ๆ ที่จอภาพบันทึกข้อมูลของ ECONS ส่วนใหญ่จะมีปุ่มให้สั่งพิมพ์ใบสำคัญนั้น ได้ทันที ดังตัวอย่าง ซึ่งผู้ใช้ระบบงาน สามารถปรับแต่งรูปแบบแบบฟอร์มได้เอง โดยใช้ feature report manager และ feature user defin ...
อ่านเพิ่มเติม
howtoaveragevatingoodfeel

เฉลี่ยภาษีซื้ออย่างไรให้ถูกวิธีและดีต่อใจ (เอกสารประกอบการสัมมนาภาษี กรมสรรพากร)

เอกสารสัมมนาหัวข้อ "เฉลี่ยภาษีซื้ออย่างไรให้ถูกวิธีและดีต่อใจ" (20-23 มิถุนายน 2560) ลูกค้า ECONS หลายรายใช้การเฉลี่ยภาษีซื้อครับ แล้วสรรพากรจัดสัมมนา ผมเห็นว่าเป็นเอกสารประกอบการสัมมนาที่ดีทีเดียวครับ ไม่ยาวมากด้วย (32 หน้า) ถือว่าสรุปได้ชัดเจนมากครับ และเพื่อให้สามารถทบทวนได้ครบถ้วนสมบูรณ์ ผมจึงลง ...
อ่านเพิ่มเติม
BySideV109.1

BySide V.1.30 Release Note

BySide Version 1.30 มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 2 รายการ ดังนี้ เพิ่มรายงานบัญชีแยกประเภท - ระบบบัญชีทั่วไป (GL) แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 2 เรื่อง (Bug Fixed) เพิ่มรายงานบัญชีแยกประเภท - ระบบบัญชีทั่วไป (GL) 1. สามารถกำหนดเงื่อนไขรายงานได้ทั้งแบบงวดเริ่มต้น-สิ้นสุด และแบบวันที่เริ่มต้น-สิ้น ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONS_logo

ECONS V2.13E Rvs 600006 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 600006 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 5 รายการ ดังนี้ ปรับปรุงจอภาพบันทึก/แก้ไขเวลาประจำวัน 2 – ระบบควบคุมการผลิต (SF) : ปรับวิธีการกรอกข้อมูลและเพิ่มความสะดวกในการค้นหาเลขที่คำสั่งผลิตที่ต้องการ Post ปรับปรุงจอภาพยกเลิกรายการบันทึกเวลา – ระบบควบคุมการผลิต (SF) ปรับปรุงจอภาพผ่านร ...
อ่านเพิ่มเติม
fundamentals operations Management

การวางแผนดำเนินการผลิต และแผนความต้องการวัสดุ (Fundamentals of Operations Management)

โดย สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (สิงหาคม 2557) หนังสือดี ๆ แจกฟรีอีกเล่มของ สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมครับ เล่มนี้ นำมาเสนอ เพราะเนื้อหาเกี่ยวกับ MPS, MRP , EOQ ที่สำหรับบางท่านแล้ว อาจเป็นเรื่องที่ใช้งาน ECONS อยู่ทุกวัน แต่ยังไม่เข้าใจหลักการจริง ๆ ของมัน ตลอดจนคนใหม่ ๆ ...
อ่านเพิ่มเติม
/ / EOQ, MPS, MRP, ผลิต, ห้องสมุด
pre-erp

Best Practices และ Lessons Learned การประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ERP

โดย สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (ตุลาคม 2559) ด้วยความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปีของ สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ที่จะช่วยสถานประกอบการให้มีความพร้อมในการประยุกต์ใช้งานระบบ ERP ให้ประสบผลสำเร็จ คือใช้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มขีดความสามารถการแข่ ...
อ่านเพิ่มเติม
108-vat-problem

108 ปัญหาภาษีมูลค่าเพิ่ม (เอกสารเผยแพร่กรมสรรพากร)

เอกสารสัมมนาหัวข้อ "108 ปัญหาภาษีมูลค่าเพิ่ม" (เผยแพร่ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560) สัมมนาดี ๆ โดยกรมสรรพากรอีกแล้ว เอกสารนี้เหมาะสำหรับมือใหม่อ่านเข้าใจง่าย ส่วนสำหรับมือเก๋าก็เก็บไว้ทบทวนครับ ผมเองบางข้อก็ลืม ๆ ไปเหมือนกันครับ Link ไปยังต้นฉบับ (กรมสรรพากร) ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONS_logo

ECONS V2.13E Rvs 600005 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 600005 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 4 รายการ ดังนี้ ปรับปรุงจอภาพการเบิกเงินสดย่อย – ระบบเงินสดย่อย (PC) : เลือกชื่อผู้ขายจากข้อมูลหลักผู้ขายมาบันทึกรายการได้ ปรับปรุงจอภาพการเคลียร์เงินทดรอง – ระบบเงินทดรองจ่าย (AV) : เลือกชื่อผู้ขายจากข้อมูลหลักผู้ขายมาบันทึกรายการได้ ปรับปรุ ...
อ่านเพิ่มเติม
/ / ECONS Release Note, ห้องสมุด
BySideV109.1

BySide V.1.29 Release Note

BySide Version 1.29 มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 1 รายการ ดังนี้ แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 2 เรื่อง (Bug Fixed) แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 2 เรื่อง (Bug Fixed) รายการ ระบบงาน รายละเอียด 1 บัญชีเจ้าหนี้ รายงานตรวจสอบรายการตั้งเจ้าหนี้ตามเลขที่บัญชี แก้ไขบรรทัดรวม คอลัมน์รวมภาษี ไม่ถูกต้อง ...
อ่านเพิ่มเติม
windows update error 11

วิธีแก้ปัญหา Update Windows 10 Version 1703 แล้ว แสดงภาษาไทยผิดพลาด

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา windows 10 ได้มีการ update version 1703 ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเป็นการ Update อัตโนมัติ ภายหลังมีการ update แล้วเกิดปัญหากับตัวหนังสือภาษาไทยบน ECONS ในส่วนของสระที่แสดงไม่ถูกต้อง ดังตัวอย่าง ปัญหานี้ ไม่ได้เกิดเฉพาะ ECONS แต่จะเกิดกับทุก Application ที่ใช้ Font MS Sans Serif และ MS ...
อ่านเพิ่มเติม
คำบรรยาย

นโยบายส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมดิจิทัล เพื่อก้าวสู่ Thailand 4.0 (เอกสารประกอบการสัมมนา กิจกรรม OSSC Forum ครั้งที่ 5, 17 พ.ค. 60)

ที่มา : สำนักยุทธศาสตร์และนโยบายการลงทุน, สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน BBS มีโอกาสได้เข้าร่วมสัมมนา กิจกรรม OSSC Forum ครั้งที่ 5 กับทาง BOI เมื่อ 17 พ.ค. 60 ที่ผ่านมา โดยเนื้อหาการสัมมนาเป็นการ update ทิศทางการส่งเสริมการลงทุนของทาง BOI, การส่งเสริมสนับสนุนและมาตรการภาษีของภาครัฐ ที่จะช่วยกระ ...
อ่านเพิ่มเติม
/ / BOI, tax, ห้องสมุด
saletaxseminar

สารพันปัญหาภาษีอากร (เอกสารเผยแพร่กรมสรรพากร )

เอกสารสัมมนาหัวข้อ "ภาษีซื้อ ภาษีขาย ง่ายนิดเดียว" (วันที่ 23-26 พฤษภาคม 2560) Link ไปยังต้นฉบับ (กรมสรรพากร) ...
อ่านเพิ่มเติม
icon256 PDF to Word

เครื่องมือ แปลง File PDF ให้เป็น Word (Online Service)

จริง ๆ แล้วโปรแกรมแปลง File PDF เป็น word มีเยอะนะครับ แต่ส่วนใหญ่จะมีปัญหาตอนแปลงภาษาไทยครับ มันเพี้ยนเยอะมาก แต่พอทดสอบโปรแกรม PDF Hero เรื่องภาษาเพี้ยนไม่มีครับ มีข้อดีอีกคือ ฟรี, เป็น Online Service ไม่ต้องมาลงโปรแกรม, ไม่มีโฆษณา, ใช้ได้ทั้ง Desktop และ Mobile, Windows, Mac ครับ ส่วนข้อเสียก็คือ ...
อ่านเพิ่มเติม
solid logo

SOLID Design Principles : กฎพื้นฐานในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ : Training VDO and Material

ฝึกอบรมเพื่อทบทวนกฎพื้นฐานในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ โดย กุลธัช เทียนจวง สไลด์เปลี่ยนทุก 8 วินาที, วาง Pointer ไว้บนสไลด์เพื่อหยุดดู Download เอกสารการฝึกอบรม เอกสารอ้างอิง/ศึกษาเพิ่มเติม 1. SOLID Design Principles by Bruno Bossala.(PDF), (ต้นฉบับ) 2. Design Principles and Design Patterns by Robert ...
อ่านเพิ่มเติม
factoring2.png

กรณีศึกษา : การนำลูกหนี้ไปค้ำประกันเงินกู้ (Pledging)/ การโอน (Assign) /ขาย (Factoring) บัญชีลูกหนี้ กับระบบงาน ECONS

ตามสภาพการค้าในปัจจุบัน ธุรกิจจำเป็นต้องมีสภาพคล่องเพื่อใช้ในการดำเนินกิจการ แต่เพื่อการแข่งขัน ธุรกิจจึงจำเป็นต้องให้สินเชื่อแก่ลูกค้า ทำให้เกิดลูกหนี้ขึ้นพร้อม ๆ กับการขาดสภาพคล่องในธุรกิจ ดังนั้น จึงเกิดการหาสภาพคล่องโดยใช้บัญชีลูกหนี้ขึ้น ด้วยวิธีต่าง ๆ กัน ได้แก่ 1. การนำบัญชีลูกหนี้ไปค้ำประกัน ...
อ่านเพิ่มเติม

Instagram BBS

 • hellip
  5 เดือน ago by bbs_since1992 วันนี้​ผู้บริหาร​และคณะทำงานBBSได้เข้าร่วมประชุม​ Kick off และเซ็นสัญญา​การใช้ระบบงานECONS​ กับลูกค้…
 • hellip
  4 เดือน ago by bbs_since1992 ขอแสดงความยินดี​กับบริษัทนำยงอุตสาหกรรม​เคมีที่ได้รับโล่รางวัล​ชนะเลิศในโครงการ​เตรียม​ความพร้อม​ใน​…
 • hellip
  3 เดือน ago by bbs_since1992 เช้านี้ยกทีมมาเป็นหนุ่มสาวโพธาราม​กันค่าา  #bbsecons   #TeamBBS 
 • 9 hellip
  4 เดือน ago by bbs_since1992 วันนี้​ 9 สิงหาคม​2560​ ทาง​ BBS​ ได้มีโอกาสเข้าร่วมออกบูท​ ECONS ในงานสัมมนา​แลกเปลี่ยน​ความรู้​ด้า…
 • hellip
  3 เดือน ago by bbs_since1992 บรรยากาศ​การ Kick off เซ็นสัญญา​การใช้ระบบงานECONS ระหว่าง BBS และ SCH ทางเราขอขอบคุณ​ลูกค้าที่ให้กา…
 • BBhellip
  4 เดือน ago by bbs_since1992 วันนี้​ BBS ได้มาออกบูธโครงการกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเรียนรู้ที่ได้…
 • hellip
  1 สัปดาห์ ago by bbs_since1992 วันนี้ทาง BBS ได้ติดตั้ง​เครื่องสแกนลายนิ้วมือ​ให้กับบริษั​ท​ ไทยฟอร์โม​ซา​พลาสติก​อินดัสตรี​ จำกัด​…
 • Demo ECONShellip
  2 เดือน ago by bbs_since1992 Demo ECONS  #bbsecons 
 • hellip
  5 เดือน ago by bbs_since1992 เมื่อวันที่​ 25​ กรกฎาคม​ที่ผ่านมา ผู้บริหารและหัวหน้าแผนกของBBS ได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ​เพ…
 • 25hellip
  8 เดือน ago by bbs_since1992 วันนี้ 25.04.69 ที่ปรึกษาของเราได้เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตแร่เพอร์ไลต์ของลูกค้า และเข้าให้คำแนะนำการใช…
 • hellip
  1 สัปดาห์ ago by bbs_since1992 เหลือเวลาอีกไม่กี่วันแล้วนะคะ ห้างหุ้นส่วน​นิติบุคคล​ ลงทุน​ทรัพย์สิน​ใหม่ภายในสิ้นปี​นี้​ สามารถ​จอ…
 • 31hellip
  5 เดือน ago by bbs_since1992 วันนี้​(31/07/17) ฝ่าย​ Marketing ได้ไปพบลูกค้าที่จังหวัดระยอง​ เพื่อสาธิตการใช้งานระบบงาน​ECONS.ให้…

Instagram #BBSECONS

 • hellip
  1 สัปดาห์ ago วันนี้ทาง BBS ได้ติดตั้ง​เครื่องสแกนลายนิ้วมือ​ให้กับบริษั​ท​ ไทยฟอร์โม​ซา​พลาสติก​อินดัสตรี​ จำกัด​…
 • hellip
  1 สัปดาห์ ago เหลือเวลาอีกไม่กี่วันแล้วนะคะ ห้างหุ้นส่วน​นิติบุคคล​ ลงทุน​ทรัพย์สิน​ใหม่ภายในสิ้นปี​นี้​ สามารถ​จอ…
 • New projechellip
  3 สัปดาห์ ago New project : DRT60C  #bbsecons 
 • IMF Klaenghellip
  3 สัปดาห์ ago IMF Klaeng  #bbsecons 
 • Coursehellip
  3 สัปดาห์ ago ปิด Course ERP 1/2560 Sec1  #bbsecons 
 • Coursehellip
  3 สัปดาห์ ago ปิด Course ERP 1/2560 Sec2  #bbsecons 
 • Demo ECONShellip
  2 เดือน ago Demo ECONS  #bbsecons 
 • hellip
  3 เดือน ago บรรยากาศ​การ Kick off เซ็นสัญญา​การใช้ระบบงานECONS ระหว่าง BBS และ SCH ทางเราขอขอบคุณ​ลูกค้าที่ให้กา…
 • hellip
  3 เดือน ago เช้านี้ยกทีมมาเป็นหนุ่มสาวโพธาราม​กันค่าา  #bbsecons   #TeamBBS 
 • hellip
  4 เดือน ago ขอแสดงความยินดี​กับบริษัทนำยงอุตสาหกรรม​เคมีที่ได้รับโล่รางวัล​ชนะเลิศในโครงการ​เตรียม​ความพร้อม​ใน​…
 • 9 hellip
  4 เดือน ago วันนี้​ 9 สิงหาคม​2560​ ทาง​ BBS​ ได้มีโอกาสเข้าร่วมออกบูท​ ECONS ในงานสัมมนา​แลกเปลี่ยน​ความรู้​ด้า…
 • BBhellip
  4 เดือน ago วันนี้​ BBS ได้มาออกบูธโครงการกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเรียนรู้ที่ได้…
 • hellip
  5 เดือน ago วันนี้​ผู้บริหาร​และคณะทำงานBBSได้เข้าร่วมประชุม​ Kick off และเซ็นสัญญา​การใช้ระบบงานECONS​ กับลูกค้…
 • hellip
  5 เดือน ago เมื่อวันที่​ 25​ กรกฎาคม​ที่ผ่านมา ผู้บริหารและหัวหน้าแผนกของBBS ได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ​เพ…
 • 31hellip
  5 เดือน ago วันนี้​(31/07/17) ฝ่าย​ Marketing ได้ไปพบลูกค้าที่จังหวัดระยอง​ เพื่อสาธิตการใช้งานระบบงาน​ECONS.ให้…
 • Coursehellip
  5 เดือน ago ปิด Course วิชา ERP ภาค Summer ปี 2560 ม.บูรพา ขอให้นักศึกษาทุกคนโชคดีในการสอบครับ  #bbsecons 
 • QCP BI Prehellip
  6 เดือน ago QCP BI Presentation #bbsecons 
 • ERP60 hellip
  7 เดือน ago ERP60 ให้คำแนะนำในการจัดทำ TOR เพื่อใช้ในการประเมินคัดเลือก Software และที่ปรึกษาระบบ ERP โรงงานผลิต…
 • Business Ihellip
  7 เดือน ago Business Intelligence Demonstration #bbsecons 
 • ERP 60 hellip
  8 เดือน ago ERP 60 ให้คำปรึกษาในการปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการติดตั้งระบบ ERP โรงงานผลิตชิ้น…
 • Session hellip
  8 เดือน ago Session สุดท้ายก่อนสอบปลายภาค วิชา ERP คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา #bbsecons 
 • CCT hellip
  8 เดือน ago CCT ติดตามความคืบหน้าหลัง Upgrade โปรแกรม ECONS จาก V2.12 เป็น V2.13E  #bbsecons 
 • BUSINESS Ihellip
  8 เดือน ago BUSINESS INTELLIGENCE CLASS ROOM มหาวิทยาลัยบูรพา วันที่ 23/4/2560  #bbsecons 
 • ERP60 hellip
  8 เดือน ago ERP60 ให้คำแนะนำในการปรับปรุง Business Process เพื่อเตรียมความพร้อมในการติดตั้งระบบ ERP บริษัทผลิตชุ…
 • 25hellip
  8 เดือน ago วันนี้ 25.04.69 ที่ปรึกษาของเราได้เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตแร่เพอร์ไลต์ของลูกค้า และเข้าให้คำแนะนำการใช…
 • Business Ihellip
  8 เดือน ago Business Improvement Class โครงการเตรียมความพร้อมในการติดตั้งระบบ ERP โรงงานผลิตข้าวบรรจุถุง #bbsecon …
 • CCT New Fehellip
  9 เดือน ago CCT New Feature of Manufacturing Module in ECONS V2.13E Training  #bbsecons 
 • TPAC ECONShellip
  9 เดือน ago TPAC ECONS Technical Training จบการอบรม 2 วันเต็ม #bbsecons 
 • hellip
  9 เดือน ago เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 ที่ปรึกษาของเราได้เข้าให้คำปรึกษาเชิงลึก โครงการเตรียมความพร้อมระบบ ERP ห…
 • hellip
  9 เดือน ago เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 ที่ปรึกษาของเราได้เข้าให้คำปรึกษาเชิงลึก โครงการเตรียมความพร้อมระบบ ERP ห…
 • 532017 hellip
  10 เดือน ago 5/3/2017 สอบ Midterm วิชา 664362 Enterpise Resource Planning มหาวิทยาลัยบูรพา #bbsecons 
 • bbsecons
  10 เดือน ago  #bbsecons 
 • IMFBI Imphellip
  10 เดือน ago IMF_BI Implementation #bbsecons 
 • hellip
  10 เดือน ago อบรมให้ความรู้ในการเตรียมความพร้อมในการติดตั้งระบบ ERP โรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ #bbsecons 
 • bbsecons
  10 เดือน ago  #bbsecons 
 • 1522017 hellip
  10 เดือน ago 15/2/2017 เข้าวินิจฉัยความพร้อมสถานประกอบการที่สมัครเข้าร่วมโครงการ ERP ของสำนักโลจิสติกส์ #bbsecons 
 • Two handsohellip
  10 เดือน ago Two handsome guys with IMF on site ..  #bbsecons 
 • IMF on sithellip
  10 เดือน ago IMF on site Support Rayong  #bbsecons 
 • hellip
  10 เดือน ago เมื่อวันที่ 4 ก.พ.ที่ผ่านมา ผู้บริหารของเราได้รับเชิญเป็นแขกพิเศษในงานเปิดตึกใหม่ของ บริษัท ควิกโค้ท…
 • hellip
  10 เดือน ago เมื่อวันที่ 4 ก.พ.ที่ผ่านมา ผู้บริหารของเราได้รับเชิญเป็นแขกพิเศษในงานเปิดตึกใหม่ของ บริษัท ควิกโค้ท…
 • hellip
  11 เดือน ago เข้าวินิจฉัยสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อม ERP ปี 2560 กลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ #b …
 • BBS hellip
  11 เดือน ago BBS ส่งตัวแทนสัมมนาเพื่อถ่ายทอดความรู้ประโยชน์และความสำคัญ ของการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การวางแผนท…
 • BBS hellip
  11 เดือน ago BBS ส่งตัวแทนสัมมนาเพื่อถ่ายทอดความรู้ประโยชน์และความสำคัญ ของการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การวางแผนท…
 • IMFECONS hellip
  11 เดือน ago IMF_ECONS Improvement Project 2017 Kick off Meeting #bbsecons 
 • hellip
  11 เดือน ago คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา วิชา ERP Session 2 Existing Business Process Analysis …
 • hellip
  11 เดือน ago ผู้โชคดีที่จับได้รางวัลใหญ่จากผู้บริหารของเรา และกระเช้าแทนใจพนักงานที่ร่วมกันมอบให้กัยผู้บริหารของเ…
 • hellip
  11 เดือน ago ช่วงจับสลาก จับแลก & จับแจก 2 ค่ะ  #BBSConsider2016Contour2017LunchTalk   #bbsecons 
 • hellip
  11 เดือน ago ช่วงจับสลาก จับแลกและจับแจก ใครได้ของใครดูเอาน้าา^^  #BBSConsider2016Contour2017LunchTalk   #bbsecons 
 • hellip
  11 เดือน ago สนทนาสบายอารมณ์กันกับ 4 ช่วงพิเศษ ผูกรัก ,เมาเล่า, เปิดซิง และตาชั่ง  #BBSConsider2016Contour2017Lunc …
 • hellip
  11 เดือน ago บรรยากาศการกินเลี้ยงช่วงกลางวันของBBS^^  #BBSConsider2016Contour2017LunchTalk   #bbsecons 
 • hellip
  11 เดือน ago ผ่านไปได้ด้วยดีกับ BBS' New year 2017 Consider 2016 Contour 2017 Lunch + Talk :) 13.01.2017 Business…
 • hellip
  11 เดือน ago คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยลัยบูรพา วิชา ERP Session 1 ERP Concept วันที่ 9/1/2017 #bbsecons 
 • NsT Businehellip
  1 ปี ago NsT Business Intelligence Training #bbsecons 
 • QCP SYSTEMhellip
  1 ปี ago QCP SYSTEM TEST Started  #BBSECONS 
 • QCP ERP Wohellip
  1 ปี ago QCP ERP Work Shop #BBSECONS 
 • QCP Produchellip
  1 ปี ago QCP Production Control Training Class #bbsecons 

ความเห็นล่าสุด

  หมวดหมู่