NewTaxLaw

รู้ไว้ได้กำไร กฏหมายใหม่ภาษีอากร (เอกสารเผยแพร่กรมสรรพากร)

"รู้ไว้ได้กำไร กฏหมายใหม่ภาษีอากร" (สิงหาคม 2561) สัมมนาล่าสุดกับกรมสรรพากรครับ 8,9 สิงหาคม 2561 รวบรวมกฎหมายใหม่ ที่ต้องรู้ เป็นประโยชน์ทั้งตัวผู้ประกอบการ นักลงทุน และบุคคลธรรมดาครับ (136 หน้าเองครับ) Link ไปยังต้นฉบับ (กรมสรรพากร) ...
อ่านเพิ่มเติม
/ / ห้องสมุด
ECONSPRS

PAYROLL Rvs 610007 : Release Note

PAYROLL Rvs 610007 มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 3 รายการ ดังนี้ เพิ่มค่าลดหย่อนค่าฝากครรภ์และค่าคลอดบุตร และเบี้ยประกันสุขภาพ เพิ่มรายงานแสดงข้อมูลการลาออกของพนักงาน แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 1 เรื่อง (Bug Fixed) เพิ่มค่าลดหย่อนค่าฝากครรภ์และค่าคลอดบุตร และเบี้ยประกันสุขภาพ ปรับเพิ่มค่าลดหย่อ ...
อ่านเพิ่มเติม
/ / ห้องสมุด
ECONS_logo

ECONS V2.13E Rvs 610007 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 610007 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 3 รายการ ดังนี้ ปรับปรุงรายงานงบทดลอง - ระบบบัญชีทั่วไป(GL) : เพิ่มเงื่อนไขส่วนงาน ปรับปรุงจอภาพการจ่ายเงิน - ระบบบัญชีเจ้าหนี้(AP) : ส่วนของการสร้างรายการจ่ายอัตโนมัติ แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 9 เรื่อง (Bug Fixed) ปรับปรุงรายงานงบทดลอง ...
อ่านเพิ่มเติม
BySideV109.1

BySide V.1.43 Release Note

BySide Version 1.43 มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 2 รายการ ดังนี้ ปรับปรุงการพิมพ์รายงานในระบบ BySide กรณีกำหนดการพิมพ์ออก PRINTER แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 2 เรื่อง (Bug Fixed) ปรับปรุงการพิมพ์รายงานในระบบ BySide กรณีกำหนดการพิมพ์ออก PRINTER เดิมการพิมพ์รายงานออก PRINTER โปรแกรมจะ Default Pri ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONS Implementation Case Study

การรับคืนสินค้า และคืนเงินให้แก่ลูกค้า

การรับคืนสินค้าและคืนเงินให้แก่ลูกค้า เนื่องจากลูกค้ายกเลิกกิจการ เผยแพร่เมื่อ ก.ค 61 ...
อ่านเพิ่มเติม
/ / ห้องสมุด
ECONSQuickTIPS

ตัวอย่าง ผังบัญชี : ซื้อมาขายไป ผลิต และบริการ (MYGL และ RDSME)

ผังบัญชี ระบบ My GL (จัดทำโดย สภาวิชาชีพบัญชี) ผังบัญชี ระบบ RDSME (จัดทำโดย กรมสรรพากร) สำหรับลูกค้าบางบริษัทที่กำลังเตรียมฐานข้อมูลสำหรับการขึ้นระบบใหม่ แต่เพิ่งดำเนินการกิจการ หรือ ไม่เคยจัดทำบัญชีเองเลย มักจะร้องขอให้ผังบัญชีมาตรฐานเอามาเป็นต้นแบบ เพื่อความมั่นใจว่า ได้ออกแบบผังบัญชีได้ตรงตามมาต ...
อ่านเพิ่มเติม
BySideV109.1

BySide V.1.42 Release Note

BySide Version 1.42 มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 4 รายการ ดังนี้ เพิ่มรายงานแสดงสถานะเครดิต - ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย (CO) ปรับปรุงรายงานประวัติการจัดซื้อเรียงตามวันที่ใบรับของ แสดงเลขที่ใบกำกับภาษี-ใบสำคัญตั้งหนี้ - ระบบควบคุมการจัดซื้อ (PO) ปรับปรุงรายงานให้แสดงคำอธิบายสินค้า(2) - ระบบควบคุมการจ ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONS_logo

ECONS V2.13E Rvs 610006 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 610006 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 9 รายการ ดังนี้ ปรับปรุงจอภาพการวางแผนตารางการผลิต - ระบบการวางแผนการผลิต(PL) และจอภาพบันทึกแก้ไขใบตรวจนับ - ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง (IC) : แสดงคำอธิบายสินค้า(2) ปรับปรุงจอภาพสร้างคำสั่งผลิต - ระบบวางแผนการผลิต(PL) : เพื่มเงื่อนไขหมวดสินค้า, ก ...
อ่านเพิ่มเติม
dbd_valuehandbook

เอกสารเผยแพร่ : คู่มือการพัฒนามูลค่าเพิ่ม (Value Creation Hand Book)

ที่มา คลังความรู้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เผยแพร่เมื่อ มิ.ย. 61 (Download ตรงจาก www.dbd.go.th) ...
อ่านเพิ่มเติม
BySideV109.1

BySide V.1.41 Release Note

BySide Version 1.41 มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 5 รายการ ดังนี้ เพิ่มรายงานใบเบิกวัตถุดิบ/ชิ้นส่วน และรายงานใบนำส่งสินค้าจากการผลิต - ระบบควบคุมผลิต (SF) เพิ่มจอภาพบันทึกข้อมูลเป้าการขายของพนักงานขาย - ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย (CO) ปรับปรุงรายงานวิเคราะห์อายุเจ้าหนี้ - ระบบบัญเจ้าหนี้ (AP) : เพิ่ม ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONS_logo

ECONS V2.13E Rvs 610005 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 610005 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 5 รายการ ดังนี้ เพิ่มฟิลด์เก็บข้อมูล กลุ่มพนักงานขาย - ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย(CO),ระบบกำหนดและจัดทำใบเสนอราคา(ES) ปรับปรุงจอภาพบันทึก/แก้ไขรายการตั้งหนี้(Vans Sales) - ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย(CO) ปรับปรุงจอภาพบันทึกรายการตั้งหนี้ - ระบบบัญชี ...
อ่านเพิ่มเติม
ภาพหน้าจอ 2561-05-20 เวลา 14.01.34

คู่มือเกณฑ์การตัดสินรางวัลสุดยอด_SMEs_แห่งชาติ ครั้งที่ 10

คู่มือเกณฑ์การตัดสินรางวัลสุดยอด_SMEs_แห่งชาติ ครั้งที่ 10 จากการสัมนาวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 หลักสูตร เพื่อพัฒนา และยกระดับผู้ประกอบการสู่มาตรฐานการบริหารจัดการธุรกิจ SME ตามแนวทางรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ(SME National Awards) ที่ รร.เดอะบาซาร์ รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ เอกสารประกอบการอบรม  Download ...
อ่านเพิ่มเติม
/ / ห้องสมุด
rd_wht_doc

หักภาษี ณ ที่จ่ายให้ถูกวิธีกับสรรพากร (เอกสารเผยแพร่กรมสรรพากร)

"หักภาษี ณ ที่จ่ายให้ถูกวิธีกับสรรพากร" (พฤษภาคม 2561) สัมมนาล่าสุดกับกรมสรรพากรครับ 15 พฤษภาคม 2561 version นี้ เป็นเอกสารประกอบการอบรมที่เข้าใจง่ายมาก เนื้อหาลึกและครบถ้วน ใครไม่มีแนะนำให้ load เก็บไว้อ้างอิงได้เลยครับ (164 หน้าเองครับ) Link ไปยังต้นฉบับ (กรมสรรพากร) ...
อ่านเพิ่มเติม
CIT-RD-NOV-2017

คู่มือภาษีเงินได้นิติบุคคลกับรายจ่ายต้องห้าม (เอกสารเผยแพร่กรมสรรพากร)

"คู่มือภาษีเงินได้นิติบุคคลกับรายจ่ายต้องห้าม" (พฤศจิกายน 2560) ใกล้ยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปีกันแล้ว ผมจึงไปหาเอกสารเผยแพร่ของกรมสรรพากรเกี่ยวกับเรื่องนี้มา เผื่อมีท่านใดต้องการจะทบทวน เพื่อเอาไปใช้ปรับปรุงรายการก่อนส่งผู้สอบบัญชี ตอบข้อสงสัยของผู้สอบบัญชี ฯลฯ ซึ่งเอกสารนี้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดค ...
อ่านเพิ่มเติม

Instagram BBS

No images found!
Try some other hashtag or username

Instagram #BBSECONS

 • 81
  1 เดือน ago วันนี้(8/11/61)เจ้าหน้าที่​ของ​ BBS​ ได้เข้าร่วมงาน Blockchain for Management and Transformation “บร
 • 2 เดือน ago เมื่อวันที่​5 ตุลาคม​ 2561​ที่่ผ่าน​ BBS​ ได้มีการ Kick​ off เซ็นสัญญา​โครงการร่วมกับ​ UNA​ ซึ่งเป็น
 • 4 เดือน ago เก็บตกภาพบรรยากาศ​งาน​ Industrial Supply Chain Logistics Conference 2018 ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรต
 • 4 เดือน ago ขอเชิญชวน​ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน Industril Supply Chain Logistics Conference 2018 ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพ
 • 4 เดือน ago กลับมาอีกครั้งกับงาน Industrial Supply Chain Logistics Conference 2018 ในปีนี้งานจะจัดวันที่ 23-24 ส
 • 99
  5 เดือน ago “(99) เงินได้เท่าที่ผู้มีเงินได้หรือคู่สมรสได้จ่ายเป็นค่าฝากครรภ์และค่าคลอดบุตรของตน ตามจํานวนที่จ่า
 • 7 เดือน ago วันนี้ผู้บริหาร BBS คุณพรเทพ รัตนสถาพร Customer Support Dept. Director พร้อมด้วยทีมงานเจ้าหน้าที่อาว
 • 7 เดือน ago ประมวล​ภาพ​งานสัมมนาและออก​บูธ​ ในโครงการ​ส่งเสริม​การเพิ่มศักยภาพ​ของSME ด้วยโปรแกรม​ประยุกต์​Softw
 • 7 เดือน ago ทางบริษัท​ เจมคอน จำกัด ผู้จัดการโครงการส่งเสริม​ศักยภาพ​ของSMEฯ ส่งจดหมาย​ขอบคุณ​บริษัท​และวิทยากร
 • BBS
  8 เดือน ago BBS ได้รับเครื่องหมาย DBD Registered เครื่องหมายรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าออก
 • 8 เดือน ago สวัสดีปีใหม่ไทย หรือวันสงกรานต์ ค่ะ ท่านลูกค้าทุกท่าน ขอให้ทุกท่านพักผ่อนหรือท่องเที่ยวอย่างมีความสุ
 • 9 เดือน ago รวมภาพความประทับใจ​กับการพักผ่อนหย่อนใจ​ในบรรยากาศ​ที่แสนอบอุ่น​ กับเพื่อนร่วมงานที่คุ้นเคย กิจกรรม​

ความเห็นล่าสุด

หมวดหมู่