ECONS_logo

คู่มือการบันทึกข้อมูลบน ECONS เพื่อ Support การใช้งาน SalesForce (Mobile Application)

คู่มือการบันทึกข้อมูลบน ECONS เพื่อ Support การใช้งาน SalesForce เผยแพร่เมื่อ 26 พ.ย. 61 ...
อ่านเพิ่มเติม
econs6110002

แนะนำ LICEcap : จับหน้าจอให้เป็น GIF (คู่มือ Online, แสดงผลการทดสอบ) ไม่ง้อตัวเล่น VDO

LICEcap simple animated screen captures ระยะหลังมานี้ พวกเราทำคู่มือเป็นแบบ online video กันเป็นส่วนใหญ่ เพราะชัดเจนกว่าทำเป็นเอกสาร มีทั้งภาพ และเสียง เข้าใจง่าย สามารถดูไป กดหยุด เพื่อทำตามได้ ไม่มีปัญหาต้องตีความข้อความที่เขียน แต่นอกจากจะทำเป็น Video แล้ว พวกเรายังนิยม ทำเป็น GIF ด้วย ซึ่งเป็น แ ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONS_logo

ECONS V2.13E Rvs 610010 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 610010 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 4 รายการ ดังนี้ ปรับปรุงจอภาพบันทึกรายการสั่งซื้อ - ระบบควบคุมการจัดซื้อ (PO) : สามารถเลือกข้อมูลผู้ติดต่อที่บันทึกไว้ในข้อมูลหลักผู้ขายได้ ปรับปรุงจอภาพ Report Permission Group - บริหารระบบงาน : เพิ่มให้สามารถ Copy สิทธิการใช้งานจากกลุ่มอื่น ...
อ่านเพิ่มเติม
BySideV109.1

BySide V.1.46 Release Note

BySide Version 1.46 มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 2 รายการ ดังนี้ ปรับปรุงรายงานการปรับปรุงยอดสินค้าคงคลัง ตามรหัสรายการ - ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง (IC) : เพิ่มเงื่อนไขรหัสแผนก และเพิ่มประเภทรายงานให้แสดงตามรหัสแผนก แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 2 เรื่อง (Bug Fixed) ปรับปรุงรายงานการปรับปรุงยอดสินค้ ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONSPRS

PAYROLL Rvs 610010 : Release Note

PAYROLL Rvs 610010 มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 1 รายการ ดังนี้ เพิ่ม Digit การบันทึกที่อยู่ตามบัตรประชาชนและที่อยู่ปัจจุบันของพนักงาน เพิ่ม Digit การบันทึกที่อยู่ตามบัตรประชาชนและที่อยู่ปัจจุบันของพนักงาน เพื่อให้สามารถบันทึกข้อมูลที่อยู่ได้ครบถ้วน Back ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONS_logo

ECONS V2.13E Rvs 610009 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 610009 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 4 รายการ ดังนี้ เพิ่มการกำหนดกลุ่มเอกสารให้สามารถ Running เลขที่เอกสารได้สูงสุดถึง 12 Digit - ระบบ PC, AV, GL, BK, BR ปรับปรุงจอภาพบันทึกคำสั่งผลิต - ระบบควบคุมการผลิต (SF) ปรับปรุงจอภาพบันทึกรายการโอนย้ายสินค้า - ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง (IC) ...
อ่านเพิ่มเติม
BySideV109.1

BySide V.1.45 Release Note

BySide Version 1.45 มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 2 รายการ ดังนี้ ปรับปรุงรายงานสินค้าค้างส่ง - ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย (CO) : เพิ่มเงื่อนไขเลขที่ใบสั่งขาย แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 1 เรื่อง (Bug Fixed) ปรับปรุงรายงานสินค้าค้างส่ง - ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย (CO) เพิ่มเงื่อนไขเลขที่ใบสั่งขาย เพื ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONSPRS

PAYROLL Rvs 610009 : Release Note

PAYROLL Rvs 610009 มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 1 รายการ ดังนี้ เพิ่มรายงานทะเบียนลูกจ้าง ตาม พรบ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ 2541 เพิ่มรายงานทะเบียนลูกจ้าง ตาม พรบ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ 2541 แสดงรายละเอียดข้อมูลของพนักงานทั้งหมดตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยรายการจะบันทึกเป็นรูปแบบ Excel Back ...
อ่านเพิ่มเติม
180910_CalNetProfit

หลักเกณฑ์การคำนวณกำไรสุทธิ (เอกสารเผยแพร่กรมสรรพากร)

"หลักเกณฑ์การคำนวณกำไรสุทธิ" (กันยายน 2561) สัมมนาล่าสุดกับกรมสรรพากรครับ 10-11 กันยายน 2561 เอกสารสรุปประเด็นสำคัญ ๆ คือ ทบทวนหลักเกณฑ์การคำนวณกำไรสุทธิ สินทรัพย์ดิจิดัล (พวกคลิปโตเคอเรนซี่) Update จ่ายบริจาค สรุป รายจ่าย พิเศษ 2 เท่า* (ซึ่งต้องนำมาดูว่าเราเข้าอันไหนบ้างแล้วปฏิบัติ หรือวางแผนใช้สิท ...
อ่านเพิ่มเติม
/ / ห้องสมุด
econs back ground Quiz

แบบทดสอบเพื่อตรวจสอบสุขภาพการเงินของบริษัท ด้วย F-Score

ทราบไหมครับว่า บริษัทฯของเราตอนนี้มีการเงินที่แข็งแกร่งอยู่หรือเปล่า? Loading... แน่นอนครับว่า เริ่มต้นเลยต้องให้ความสนใจกับงบการเงินของบริษัทอย่างจริงจัง ทุกปี ทุกไตรมาส หรือทุกเดือนได้เลยยิ่งดีครับ ต้องติดตามตรวจสอบสัดส่วนทางการเงินต่าง ๆ ที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ และก็ใช้สัดส่วนทางการเงินที่ทำขึ้นนั้ ...
อ่านเพิ่มเติม
/ / ห้องสมุด
ECONS_logo

ECONS V2.13E Rvs 610008 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 610008 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 3 รายการ ดังนี้ เพิ่มการกำหนดกลุ่มเอกสารให้สามารถ Running เลขที่เอกสารได้สูงสุดถึง 12 Digit - ระบบ CO, AR, AP ปรับปรุงจอภาพบันทึก/แก้ไขการประมาณการ - ระบบการวางแผนการผลิต (PL) แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 3 เรื่อง (Bug Fixed) เพิ่มการกำหนดก ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONSPRS

PAYROLL Rvs 610008 : Release Note

PAYROLL Rvs 610008 มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 3 รายการ ดังนี้ เพิ่มรายงานการปฏิบัติงานของพนักงาน ปรับปรุงจอภาพเพิ่มเติม/แก้ไขชั่วโมงทำงาน ปรับปรุงการลบข้อมูลเวลาที่รับเข้าจากเครื่องรูดบัตร เพิ่มรายงานการปฏิบัติงานของพนักงาน เป็นรายงานที่แสดงข้อมูลการลาแต่ละประเภท และข้อมูลการขาดงาน,ไม่ได้รูดบัตร ...
อ่านเพิ่มเติม
/ / ห้องสมุด
BySideV109.1

BySide V.1.44 Release Note

BySide Version 1.44 มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 2 รายการ ดังนี้ ปรับปรุงรายงานประวัติการจัดซื้อ - ระบบควบคุมการจัดซื้อ (PO) : เพิ่มประเภทรายงานเรียงตามวันที่ใบรับของ แสดงมูลค่าและใบกำกับภาษีตามใบรับสินค้า แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 1 เรื่อง (Bug Fixed) ปรับปรุงรายงานประวัติการจัดซื้อ - ระบบคว ...
อ่านเพิ่มเติม
seminar_2018_08_20_23

ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์/ใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (เอกสารประกอบการสัมมนา)

"ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์/ใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e_Receipt)" (20-23 สิงหาคม 2561) สัมมนาล่าสุดกับกรมสรรพากรครับ 20-23 สิงหาคม 2561 ข้อกฎหมายไม่มีอะไรใหม่นะครับ แต่ขั้นตอนจะเปลี่ยนไปจากเดิมนะครับ ที่ขอเน้นอยู่ที่ หน้าที่ 25 : เดิม (เอกสารปี 2560) จะมีให้ใช้ Program Ultimate Sign and Vi ...
อ่านเพิ่มเติม
NewTaxLaw

รู้ไว้ได้กำไร กฏหมายใหม่ภาษีอากร (เอกสารเผยแพร่กรมสรรพากร)

"รู้ไว้ได้กำไร กฏหมายใหม่ภาษีอากร" (สิงหาคม 2561) สัมมนาล่าสุดกับกรมสรรพากรครับ 8,9 สิงหาคม 2561 รวบรวมกฎหมายใหม่ ที่ต้องรู้ เป็นประโยชน์ทั้งตัวผู้ประกอบการ นักลงทุน และบุคคลธรรมดาครับ (136 หน้าเองครับ) Link ไปยังต้นฉบับ (กรมสรรพากร) ...
อ่านเพิ่มเติม
/ / ห้องสมุด
ECONSPRS

PAYROLL Rvs 610007 : Release Note

PAYROLL Rvs 610007 มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 3 รายการ ดังนี้ เพิ่มค่าลดหย่อนค่าฝากครรภ์และค่าคลอดบุตร และเบี้ยประกันสุขภาพ เพิ่มรายงานแสดงข้อมูลการลาออกของพนักงาน แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 1 เรื่อง (Bug Fixed) เพิ่มค่าลดหย่อนค่าฝากครรภ์และค่าคลอดบุตร และเบี้ยประกันสุขภาพ ปรับเพิ่มค่าลดหย่อ ...
อ่านเพิ่มเติม
/ / ห้องสมุด
ECONS_logo

ECONS V2.13E Rvs 610007 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 610007 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 3 รายการ ดังนี้ ปรับปรุงรายงานงบทดลอง - ระบบบัญชีทั่วไป(GL) : เพิ่มเงื่อนไขส่วนงาน ปรับปรุงจอภาพการจ่ายเงิน - ระบบบัญชีเจ้าหนี้(AP) : ส่วนของการสร้างรายการจ่ายอัตโนมัติ แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 9 เรื่อง (Bug Fixed) ปรับปรุงรายงานงบทดลอง ...
อ่านเพิ่มเติม
BySideV109.1

BySide V.1.43 Release Note

BySide Version 1.43 มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 2 รายการ ดังนี้ ปรับปรุงการพิมพ์รายงานในระบบ BySide กรณีกำหนดการพิมพ์ออก PRINTER แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 2 เรื่อง (Bug Fixed) ปรับปรุงการพิมพ์รายงานในระบบ BySide กรณีกำหนดการพิมพ์ออก PRINTER เดิมการพิมพ์รายงานออก PRINTER โปรแกรมจะ Default Pri ...
อ่านเพิ่มเติม

Instagram BBS

 • 1 สัปดาห์ ago by bbs_since1992 สวัสดี​ค่ะ​ วันนี้แอดมินมีภาพบรรยากาศ​งาน​ K2K ERP THINKING บริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ​ มาฝากก
 • 1 เดือน ago by bbs_since1992 ข่าวดี​ ข่าวดี​ ปีนี้​ Depa​ แจกส่วนลดค่าซอฟต์แวร์​รายละ 10,000​บาท​ และลดย่อนภาษีได้ถึง​ 200% หากท่
 • 1 เดือน ago by bbs_since1992 บริษัท​ บิสซิเนส​ บูล​เล​ทีน​ เซอร์วิส​ จำกัด​ ผ่านการรับรองมาตรฐาน​ “โครงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ
 • 81
  5 เดือน ago by bbs_since1992 วันนี้(8/11/61)เจ้าหน้าที่​ของ​ BBS​ ได้เข้าร่วมงาน Blockchain for Management and Transformation “บร
 • 4 เดือน ago by bbs_since1992 สวัสดี​ปีใหม่​ 2562​ BBS​ ขอขอบพระคุณ​ลูกค้าทุกท่านที่ให้ความเชื่อมั่นกับเรามาโดยตลอด​ และขอ​ขอบคุณ​
 • 3 เดือน ago by bbs_since1992 ประกาศวันหยุด​บริษัท​ออกแล้วค่ะ❤️ สำหรับ​เจ้าหน้าที่​ทุกท่านแพ็คกระเป๋าแพลนวันท่องเที่ยวกันได้เลย สำ
 • 4 เดือน ago by bbs_since1992 เมื่อวันที่​ 21​ ธันวาคม​ ที่ผ่านมานี้​ ผู้บริหาร​ของเรา​ คุณพรเทพ​ รัตนสถาพร​ และคุณกิตติศักดิ์​ เป
 • 4 เดือน ago by bbs_since1992 เมื่อวัน​ที่​ 14​ ธันวาคม​ 2561​ บริษัท​ บิสซิเนส​ บูล​เล​ทีน​ เซอร์วิส​ จำกัด​ ได้รับคำปรึกษา​จาก อ
 • 4 เดือน ago by bbs_since1992 คุณกิตติศักดิ์​ เปรมกิจ​ ​ผู้บริหารของ​ BBS​ นำทีมพนักงานฝ่ายต่างๆเข้าอบรม​  #ISO29110  Requirements M
 • 2 สัปดาห์ ago by bbs_since1992 ข่าวดีสำหรับท่านที่สนใจเกี่ยวกับการบริหาร​ทรัพยากร​อย่างมีประสิทธิภาพ​ ทาง มหาวิทยาลัย​เทคโนโลยีพระจ

Instagram #BBSECONS

 • 9 ชั่วโมง ago อบรมแนวคิด Agile กับโครงการเพิ่มผลิตภาพโรงงานผลิตสายไฟ  #bbsecons 
 • 1 สัปดาห์ ago สวัสดี​ค่ะ​ วันนี้แอดมินมีภาพบรรยากาศ​งาน​ K2K ERP THINKING บริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ​ มาฝากก
 • Kx Sharing
  1 สัปดาห์ ago Kx Sharing ตอน ERP Thinking ซื้อเท่าที่ใช้ ใช้เท่าที่พร้อม  #bbsecons 
 • 1 สัปดาห์ ago ให้คำปรึกษาในการเพิ่มผลผลิตโรงงานผลิต ผลิตภัณฑ์ยางนวม โดยการเพิ่มค่า OEE  #bbsecons 
 • 2 สัปดาห์ ago ติดตามความก้าวหน้าในการเพิ่มผลผลิตโรงงานผลิตสายไฟฟ้าสำหรับอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิคส์  #bbsecons 
 • 2 สัปดาห์ ago ข่าวดีสำหรับท่านที่สนใจเกี่ยวกับการบริหาร​ทรัพยากร​อย่างมีประสิทธิภาพ​ ทาง มหาวิทยาลัย​เทคโนโลยีพระจ
 • 2 สัปดาห์ ago ให้คำปรึกษาในการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการเก็บข้อมูล ประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูลการผลิตโรงงานผลิตยางป
 • 3 สัปดาห์ ago ให้คำปรึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตโรงงานผลิตชิ้นส่วนยาง สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ #bbsecons 
 • 3 สัปดาห์ ago ให้คำปรึกษาในการเพิ่มผลผลิตโรงงานผลิตสายไฟฟ้า สำหรับอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิคส์ #bbsecons 
 • 3 สัปดาห์ ago ให้คำปรึกษาในการจัดทำแผนการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตอีก 25% เพิ่มยอดขาย 500K ต่อเดือน โดยการเพิ่มค่า
 • 4 สัปดาห์ ago ติดตามผลการเพิ่มผลผลิตหลังจาก 1 สัปดาห์โรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์พลาสติก เป้าหมายเพิ่มผลผลิต 20% โดยก
 • 4 สัปดาห์ ago ให้คำปรึกษาในการปรับปรุงกระบวนการผลิต โรงงานผู้ผลิตยางรถยนต์  #bbsecons 

ความเห็นล่าสุด

หมวดหมู่