ECONS V2.13E Rvs 650007 Release Note

ECONS V2.13E Rvs 650007 มีการปรับการทำงานของโปรแกรมจำนวน 1 เรื่อง ดังนี้


แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 3 เรื่อง (Bug Fixed)
รายการ ระบบงาน รายละเอียด
1 ระบบบัญชีทั่วไป เพิ่มการแจ้งเตือนกรณีทำการปิดงวดบัญชี ที่เป็นงวดสุดท้ายซ้ำ เนื่องจากการปิดงวดบัญชีงวดสุดท้ายของปีบัญชี โปรแกรมจะทำการคำนวณยอดยกไปของบัญชี เพื่อใช้เป็นยอดยกมาของปีถัดไป ทำให้การปิดงวดบัญชีในงวดสุดท้ายซ้ำและคำนวณยอดยกไปผิดได้

ECN-1

2 ระบบต้นทุนการผลิต ปรับการแสดงผลรายงานผลต่างจากการผลิตรวม (STDCS6046) เพิ่มการแสดงจำนวนวัตถุดิบมาตรฐานที่ควรจะใช้ในการผลิต (ตามสูตรโครงสร้างการผลิต-BOM) และจำนวนผลต่างเมื่อเปรียบเทียบจำนวนมาตรฐานกับจำนวนที่มีการบันทึกเบิกจริง

ECN-02


3 ระบบต้นทุนการผลิต แก้ไขการกำหนดเงื่อนไขการพิมพ์ ของหน้าจอรายงานผลต่างจากการผลิตแยกรับ-แสดงแบบละเอียด (STDCS6044) ให้สอบถามตามเลขที่คำสั่งผลิต แทนการสอบถามตามเลขที่อ้างอิงคำสั่งผลิต

BUG-03


หน้าจอการกำหนดเงื่อนไขเดิม (STDCS6044)


BUG-05


หน้าจอการกำหนดเงื่อนไขใหม่ (STDCS6044)

Go Top

Posted in ECONS Release Note, Release Note, ห้องสมุด Tagged with: , ,

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*