BySide V1.86 Release Note

BySide V1.86 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมทั้งสิ้น 2 หัวข้อหลัก ดังนี้

ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง : รายงานบัญชีพิเศษและบัญชีคุมสินค้า เพิ่มเงื่อนไขกำหนดหมวดสินค้าในการกรองข้อมูล ทั้งเมนูแสดงต้นทุนและไม่แสดงต้นทุน

เมนูรายงานบัญชีพิเศษและบัญชีสินค้าคงคลัง เพิ่มเงือนไขให้กรองข้อมูลตามหมวดสินค้าเริ่มต้น – สิ้นสุด โดยปรับเพิ่มทั้งในเมนูแสดงต้นทุนสินค้า และไม่แสดงต้นทุนสินค้า


By side


By side


แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 2 เรื่อง (Bug Fixed)
รายการ ระบบงาน รายละเอียด
1 ระบบบัญชีลูกหนี้ แก้ไขหน้าจอตรวจสอบลูกค้า กรณีที่เลือกบางลูกค้าแล้วไม่แสดงข้อมูล โดยแจ้งเตือนว่า “No Response” เนื่องจากลูกค้ารายนั้น มีการบันทึกข้อมูลวันที่ที่เกี่ยวข้องกับความเคลื่อนไหวสินค้าคงคลังเกินปี “2099”

 

By side


By side

2 ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง แก้ไขปัญหาหน้าจอสอบถามข้อมูลสินค้าคงคลังเลือกบางสินค้าที่มีการบันทึกวันที่ที่เกี่ยวข้องกับความเคลื่อนไหวสินค้าคงคลังเกินปี “2099” แล้วไม่แสดงข้อมูล และขึ้น “No Response” ให้สามารถแสดงผลได้ตามปกติ

 

By side

Go Top

Posted in BySide Release Note, Release Note, ห้องสมุด Tagged with: , ,

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*