ECONS V2.13E Rvs 660003 Release Note

ECONS V2.13E Rvs 660003 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมทั้งสิ้น 1 หัวข้อหลัก ดังนี้


แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 4 เรื่อง (Bug Fixed)
รายการ ระบบงาน รายละเอียด
1 ระบบบัญชีลูกหนี้ แก้ไขข้อผิดพลาด การ Running เลขที่เอกสารไม่ถูกต้อง (เลขที่เอกสารในหน้าจออื่นๆ จะได้เป็น 12 ตำแหน่ง) หลังจากมีการเข้าใช้งานในระบบบัญชีลูกหนี้ เมนู E.A ยกเลิกเช็ค

2 ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง แก้ไขข้อผิดพลาด ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง(IC) เมนู I. ปรับปรุงบัญชีสินค้าคงคลัง -> A.ประมวลผลปรับปรุงเบื้องต้น ดังนี้

 • แก้ไขการสร้างคู่บัญชีของรายการประเภทรับคืนสินค้า (IR-CO) ให้ขาเครดิตลงด้วยบัญชีวัตถุดิบ แทนบันชีรับคืน (กลับรายการบัญชีประเภทขายสินค้า II-CO )

  ECN-1


  ECN-2

  รายงานแสดงรายการบัญชีต้นทุนจากการขายสินค้า และรับคืนสินค้า


 • แก้ไขการสร้างคู่บัญชีของรายการประเภทเบิกวัตถุดิบ (II-MO) ให้ขาเดบิตในส่วนของบัญชีงานระหว่างทำใช้ “รหัสบัญชีวัตถุดิบระหว่างทำ” จากข้อมูลหลักหมวดสินค้าจากรหัสสินค้าที่สั่งผลิต แทนบัญชีจากหมวดสินค้าของรหัสสินค้าที่เบิกออกไปใช้ผลิต

  ECN-3


  ECN-4

  รายงานแสดงรายการบัญชีต้นทุนจากการเบิกวัตถุดิบ และรับจกการผลิต


 • ปรับความเร็วในการประมวลผลปรับปรุงเบื้องต้น
3 ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง แก้ไขข้อผิดพลาด ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง(IC) เมนู I. ปรับปรุงบัญชีสินค้าคงคลัง -> C.ประมวลใหม่ตามรหัสสินค้า ดังนี้

 • แก้ไขการสร้างคู่บัญชีของรายการประเภทรับคืนสินค้า (IR-CO) และคู่บัญชีของรายการประเภทเบิกวัตถุดิบ (II-MO) (รายละเอียดการแก้ไขเหมือนการแก้ไข I.A. ประมวลผลปรับปรุงเบื้องต้น)
 • แก้ไขข้อผิดพลาด เมื่อกำหนดค่าเริ่มต้นระบบให้ใช้ “โอนสินค้าภายในคลังเดียวกันแล้วไม่ต้องลงบัญชี “ แล้ว ทำให้คำนวณต้นทุนแบบ FIFO ,FIFW ,LOT ไม่ถูกต้อง

  ECN-5


  หน้าจอแสดงการกำหนดให้เมื่อทำการโอนสินค้าในคลังเดียงกันให้ลงบัญชีต้นทุน

 • ปรับความเร็วในการประมวลผล
4 ระบบวางแผนการผลิต แก้ไขการคำนวณการวางแผนความต้องการวัตถุดิบกรณีที่แผนมีข้อผิดพลาด แก้ไขให้เมื่อทำการตรวจสอบข้อมูลจากหน้าจอ “ตรวจสอบความต้องการสินค้า” ต้องแสดงข้อมูลสัมพันธ์กับ “รายงานตรวจสอบคำสั่งซื้อ” ทั้งในระบบงาน ECONS และ รายงานบน BYSIDE

Go Top

Posted in ECONS Release Note, Release Note, ห้องสมุด Tagged with: , , ,

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*