ECONS V2.13E Rvs 660001 Release Note

ECONS V2.13E Rvs 660001 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมทั้งสิ้น 3 หัวข้อหลัก ดังนี้


ระบบรักษาความปลอดภัย : เพิ่มการกำหนดฐานข้อมูลที่ใช้ในการเก็บประวัติการเปลี่ยนแปลงข้อมูล (Audit Trail) ให้เก็บรวมในฐานข้อมูลกลาง หรือแยกตามฐานข้อมูลของแต่ละบริษัท
ปรับปรุงการกำหนดนโยบายการเก็บประวัติการเปลี่ยนแปลงข้อมูล (Audit Trail) โดยสามารถกำหนดได้ดังนี้
 • กำหนดให้เก็บข้อมูลของทุกรหัสบริษัทที่ใช้เข้าถึงข้อมูล เก็บรวมอยู่ในฐานข้อมูลเดียวกันทั้งหมด
 • กำหนดให้เก็บข้อมูลแยกตามรหัสบริษัทใช้เข้าถึงข้อมูล
 • กำหนดให้บางบริษัทก็บประวัติการเปลี่ยนแปลงมข้อมูลรวมกันไว้ที่ฐานข้อมูลกลาง และให้บางบริษัทเก็บประวัติแยกตามรหัสบริษัทใช้เข้าถึงข้อมูลก็ได้

 • วิธีการกำหนดการเก็บประวัติการเปลี่ยนแปลงข้อมูล (Audit Trail) ไว้ที่ฐานข้อมูลเดียวกันทั้งหมด
  1. ใน ODBC Data Source(32-bits) ทำการเพิ่ม ODBC ที่ติดต่อกับฐานข้อมูลกลางที่ต้องการ
  2. ECN-1

  3. ทำการเพิ่มข้อมูลบริษัท โดยให้รหัสบริษัทเป็น “*AUDIT*” กำหนดที่มาของฐานข้อมูล1 ด้วย ODBC ที่กำหนดในข้อที่ 1
  4. ECN-2

  วิธีการกำหนดการเก็บประวัติการเปลี่ยนแปลงข้อมูล (Audit Trail) แยกตามรหัสบริษัทใช้เข้าถึงข้อมูล
  1. ใน ODBC Data Source(32-bits) ทำการเพิ่ม ODBC ที่ติดต่อกับฐานข้อมูลที่ต้องการเก็บประวัติ แต่ถ้าจะเก็บในฐานข้อมูลเดียวกันกับฐานข้อมูลของ ECONS ก็ไม่ต้องกำหนดเพิ่มก็ได้
  2. ทำการเพิ่มข้อมูลบริษัท โดยมีเงื่อนไขให้ตัวอักษรตัวแรกเป็นเครื่องหมาย “*” และตามด้วยรหัสบริษัทที่ต้องการเก็บประวัติ และให้กำหนด “*” ปิดท้ายรหัสบริษัทอีกที
  3. ECN-3

  4. กำหนดที่มาของฐานข้อมูล 1 ด้วย ODBC เดียวกันกับที่กำหนดในข้อที่ 1
  5. ECN-4

   สามารถกำหนดให้ใช้ ODBC สำหรับฐานข้อมูลที่เก็บ Audit Trail เป็นตัวเดียวกันกับที่ใช้บันทึกข้อมูลประจำวันได้

  Go Top


  ระบบรักษาความปลอดภัย : เพิ่มเงื่อนไขในรายงานการเปลี่ยนแปลงข้อมูล (SQL) ให้สามารถเลือกข้อมูลเฉพาะบริษัทที่สนใจได้
  เพิ่มเงื่อนไขให้เลือกรหัสบริษัทที่ต้องการตรวจสอบประวัติการเปลี่ยนแปลงข้อมูล (Audit Trail)
 • Check Box “ทุกรหัสบริษัท” ให้ติ๊กเลือกเมื่อต้องการแสดงประวัติการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของทุก ๆ บริษัท
 • ECN-5

 • Lookup รหัสบริษัท จะแสดงรหัสบริษัทที่มีการเก็บประวัติการเปลี่ยนแปลงข้อมูล เมื่อทำการเลือกและกดแสดงผลหน้าจอก็จะแสดงเฉพาะรหัสบริษัทที่ตรงกับที่เลือกเท่า
 • ECN-6

 • เพิ่มแสดงรหัสบริษัท ในตารางการแสดงประวัติการเปลี่ยนแปลงข้อมูล รวมทั้งในหน้าจอแสดงรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงข้อมูลด้วย (ปุ่มกด Detail)
 • ECN-7


  Go Top


  แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 2 เรื่อง (Bug Fixed)
  รายการ ระบบงาน รายละเอียด
  1 ระบบบัญชีเจ้าหนี้ แก้ไขข้อผิดพลาดกรณีบันทึกรายการลดหนี้แบบมีหลายใบกำกับ แล้วพิมพ์รายงานภาษีแสดงประเภทเอกสารไม่ถูกต้อง

  2 ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง แก้ไขข้อผิดพลาดในหน้าจอบันทึกโอนย้าย กรณีที่แก้ไข “เลขที่อ้างอิง” หลังจากที่มีการบันทึกรายละเอียดการโอนย้ายสินค้าไปแล้ว เลขที่อ้างอิงในหน้าจอแสดงรายละเอียดสินค้าไม่ถูกแก้ไขตามทำให้ประวัติการโอนย้ายไม่ถูกต้อง

  ECN-8


  ECN-9

  Go Top

  Posted in ECONS Release Note, Release Note, ห้องสมุด Tagged with: , , ,

  ใส่ความเห็น

  อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

  *