Blog Archives

เครื่องมือ แปลง File PDF ให้เป็น Word (Online Service)

icon256 PDF to Word

จริง ๆ แล้วโปรแกรมแปลง File PDF เป็น wor

Posted in คู่มือ, คู่มือ อื่น ๆ, ห้องสมุด Tagged with: ,

SOLID Design Principles : กฎพื้นฐานในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ : Training VDO and Material

solid logo

ฝึกอบรมเพื่อทบทวนกฎพื้นฐานในการเขียนโปรแ

Posted in คู่มือ, คู่มือ อื่น ๆ, วีดิโอ, วีดีโอ ECONS, ห้องสมุด Tagged with: ,

ตรวจสุขภาพธุรกิจท่านด้วย โปรแกรม PROMPT CHECK จาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

dbdPrompt00

ที่มา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โปรแกรมนี้ กร

Posted in คู่มือ, คู่มือ อื่น ๆ, ห้องสมุด Tagged with: ,

ประมาณการกำไรสุทธิ (เครื่องมือช่วยคำนวณรายการทางบัญชีเป็นรายการทางภาษี)

estimate_netprofit

ที่มา กรมสรรพากร Link ไปยังต้นฉบับ (กรมส

Posted in คู่มือ, คู่มือ อื่น ๆ, ห้องสมุด Tagged with:

การตีราคาสินค้าคงเหลือ (เครื่องมือช่วยคำนวณรายการทางบัญชีเป็นรายการทางภาษี)

inventoryvaluation

ที่มา กรมสรรพากร Link ไปยังต้นฉบับ (กรมส

Posted in คู่มือ, คู่มือ อื่น ๆ, ห้องสมุด Tagged with: ,

เปิดให้บริการแล้ว : ระบบ E-Tax Invoice by E-mail (สมัคร/เข้าใช้/คู่มือ)

RDEtaxInvoiceByEmailWebSite

ที่มา กรมสรรพากร กรมสรรพากรได้เปิด Web S

Posted in คู่มือ, คู่มือ อื่น ๆ, ห้องสมุด Tagged with:

[หนังสืออ้างอิง] แนวทางการคำนวณต้นทุนผลิตของงานบริการสาธารณะ โดย สำนักมาตรฐานด้านการบัญชีภาครัฐ (เมษายน 2557)

ActivityBaseCostSample

เนื่องจากมีลูกค้ารายหนึ่งต้องการทราบข้อม

Posted in คู่มือ, คู่มือ อื่น ๆ, ห้องสมุด Tagged with: ,

[บทความ] แฟคตอริ่ง : ธุรกิจรับซื้อบัญชีลูกหนี้การค้า (Factoring)

factoring

  เนื่องจากมีลูกค้ารายหนึ่งที่ทีมที

Posted in คู่มือ, คู่มือ อื่น ๆ, ห้องสมุด Tagged with: ,

10 คู่มือกฎหมาย สำหรับผู้ประกอบการ SME by กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม

led_manualo

ที่มา กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม คู่มื

Posted in คู่มือ, คู่มือ อื่น ๆ, ห้องสมุด Tagged with:

การทำลายสินค้าอย่างไร จึงจะลงเป็นรายจ่ายทางภาษีได้ ให้ง่ายและถูกต้องตาม กม. ภาษี (เครื่องมือช่วยคำนวณรายการทางบัญชีเป็นรายการทางภาษี)

accounting2

ที่มา กรมสรรพากร Link ไปยังต้นฉบับ (กรมส

Posted in คู่มือ, คู่มือ อื่น ๆ, ห้องสมุด Tagged with: , , ,

Instagram BBS

No images found!
Try some other hashtag or username

Instagram #BBSECONS

 • 3 วัน ago เมื่อวัน​ที่​ 14​ ธันวาคม​ 2561​ บริษัท​ บิสซิเนส​ บูล​เล​ทีน​ เซอร์วิส​ จำกัด​ ได้รับคำปรึกษา​จาก อ
 • 81
  1 เดือน ago วันนี้(8/11/61)เจ้าหน้าที่​ของ​ BBS​ ได้เข้าร่วมงาน Blockchain for Management and Transformation “บร
 • 2 เดือน ago เมื่อวันที่​5 ตุลาคม​ 2561​ที่่ผ่าน​ BBS​ ได้มีการ Kick​ off เซ็นสัญญา​โครงการร่วมกับ​ UNA​ ซึ่งเป็น
 • 4 เดือน ago เก็บตกภาพบรรยากาศ​งาน​ Industrial Supply Chain Logistics Conference 2018 ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรต
 • 4 เดือน ago ขอเชิญชวน​ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน Industril Supply Chain Logistics Conference 2018 ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพ
 • 5 เดือน ago กลับมาอีกครั้งกับงาน Industrial Supply Chain Logistics Conference 2018 ในปีนี้งานจะจัดวันที่ 23-24 ส
 • 99
  6 เดือน ago “(99) เงินได้เท่าที่ผู้มีเงินได้หรือคู่สมรสได้จ่ายเป็นค่าฝากครรภ์และค่าคลอดบุตรของตน ตามจํานวนที่จ่า
 • 7 เดือน ago วันนี้ผู้บริหาร BBS คุณพรเทพ รัตนสถาพร Customer Support Dept. Director พร้อมด้วยทีมงานเจ้าหน้าที่อาว
 • 7 เดือน ago ประมวล​ภาพ​งานสัมมนาและออก​บูธ​ ในโครงการ​ส่งเสริม​การเพิ่มศักยภาพ​ของSME ด้วยโปรแกรม​ประยุกต์​Softw
 • 7 เดือน ago ทางบริษัท​ เจมคอน จำกัด ผู้จัดการโครงการส่งเสริม​ศักยภาพ​ของSMEฯ ส่งจดหมาย​ขอบคุณ​บริษัท​และวิทยากร
 • BBS
  8 เดือน ago BBS ได้รับเครื่องหมาย DBD Registered เครื่องหมายรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าออก
 • 8 เดือน ago สวัสดีปีใหม่ไทย หรือวันสงกรานต์ ค่ะ ท่านลูกค้าทุกท่าน ขอให้ทุกท่านพักผ่อนหรือท่องเที่ยวอย่างมีความสุ

ความเห็นล่าสุด

หมวดหมู่