ECONS Ultimate Rvs1.13

ECONS Ultimate Rvs1.13 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมทั้งสิ้น 10 หัวข้อหลัก ดังนี้

ECONS_logo


ระบบต้นทุนการผลิต : ปรับปรุงหน้าจอพิมพ์รายงานรายการบัญชีต้นทุน
 • ปรับปรุงหน้าจอพิมพ์รายงานรายการบัญชีต้นทุน แสดงแบบละเอียด เพิ่มตัวเลือกการเรียงข้อมูล

  ENC-1-1


 • ปรับปรุงหน้าจอพิมพ์รายงานรายการบัญชีต้นทุน แสดงแบบสรุป

  ENC-1-2

Go Top


ระบบบัญชีลูกหนี้ : ปรับปรุงรายงานใบนำฝากธนาคาร ให้แสดงเลขที่ใบนำฝากต่อท้ายชื่อผู้นำฝาก
ปรับปรุงรายงานใบนำฝากธนาคาร ให้แสดงเลขที่ใบนำฝากต่อท้ายชื่อผู้นำฝากทั้ง 3 รายงาน (BBL,TTB, BAY)

Go Top


ระบบบัญชีเจ้าหนี้ : ปรับปรุงหน้าจอรายงานตรวจสอบรายการแจ้งหนี้
ปรับปรุงการแสดงผลในหน้าจอรายงานตรวจสอบรายการใบแจ้งหนี้ โดยเพิ่มการจัดกลุ่มข้อมูลใหม่ 3 กลุ่ม ดังนี้
 • จัดกลุ่มตามรหัสลูกค้า
 • จัดกลุ่มตามเลขที่ใบแจ้งหนี้
 • จัดกลุ่มตามวันที่ครบกำหนด

  ENC-4-1


 • เพิ่มการจัดกลุ่มแบบพลวัต

  ENC-4-2


 • เพิ่มการกรองข้อมูลแบบ “มีการกำหนดค่า” และเพิ่มตัวเลือกแสดงค้างชำระ = 0

  ENC-4-3

Go Top


ระบบบัญชีทั่วไป : เพิ่มหน้าจอการกำหนดบัญชีระหว่างกัน

ENC-6-1

Go Top


ระบบควบคุมการผลิต : ปรับปรุงหน้าจอขั้นตอนการผลิต
ปรับให้สามารถสร้างขั้นตอนการปฏิบัติงานได้จากการบันทึกเวลา . .

Go Top


ระบบโครงสร้างและขั้นตอนการผลิต : เพิ่มให้สามารถระบุเครื่องจักรที่หน้าจอบันทึกขั้นตอนการผลิต

ENC-8-1

Go Top


ระบบควบคุมการผลิต : ปรับปรุงหน้าจอบันทึกเวลาประจำวัน
เพิ่มช่องบันทึกจำนวนของเสียและสาเหตุของเสีย

ENC-9-1

Go Top


ระบบบัญชีเจ้าหนี้ : เพิ่มให้สามารถพิมพ์รายงานใบเพิ่มหนี้ได้
ปรับปรุงเงื่อนไขรายงานใบลดหนี้/รับคืนสินค้า ให้สามารถพิมพ์รายงานใบเพิ่มหนี้ได้

ENC-10-1

Go Top


ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย : เพิ่มหน้าจอตรวจสอบรายการขายสินค้า (คูปอง)

ENC-11-1

Go Top


แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 9 เรื่อง (Bug Fixed)
รายการ ระบบงาน รายละเอียด
1 ระบบบริหารเงินสด แก้ไขรายงานทะเบียนคุมเงินโอนธนาคารให้แสดงเลขที่ใบโอนเงินที่ถูกต้อง

BUG-1-1

2 ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย แก้ไขรายงานใบรับคืนสินค้า ให้แสดงคำอธิบายรหัสสินค้าที่ถูกต้อง

BUG-2-1

3 ระบบบัญชีลูกหนี้ แก้ไขรายงานใบนำฝากธนาคาร BAY โดยปรับตำแหน่งวันที่ใบนำฝากใหม่ ให้แสดงในจุดที่เหมาะสม

BUG-3-1

4 ระบบบัญชีลูกหนี้ แก้ไขรายงานใบลดหนี้/รับคืนสินค้าให้แสดงคำอธิบายสินค้าที่ถูกต้อง

BUG-4-1

5 ระบบบัญชีลูกหนี้ แก้ไขหน้าจอปรับปรุงแก้ไข QR Code ให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง

BUG-5-1

6 ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย แก้ไขหน้าจอบันทึกการขายสินค้าให้สามารถบันทึกหน่วยนับลูกค้าได้อย่างถูกต้อง

BUG-6-1

7 ระบบบริหารเงินสด แก้ไขรายงานสถานะเงินฝากธนาคาร ให้แสดงข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน
8 ระบบบัญชีเจ้าหนี้ แก้ไขรายงานใบสำคัญตั้งเจ้าหนี้ ให้รองรับการพิมพ์รายงานแบบลดหนี้/เพิ่มหนี้ได้
9 ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย แก้ไขรายงานใบลดหนี้/รับคืนสินค้า กรณีทำรับคืนและมีส่วนลดท้ายบิล ให้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง

Go Top

Posted in ECONS SC Release Note, Release Note, ห้องสมุด Tagged with: , , , , , , ,

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*