ECONS V2.13E Rvs 650009 Release Note

 

ECONS V2.13E Rvs 650009 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมทั้งสิ้น 1 หัวข้อหลัก ดังนี้


แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 3 เรื่อง (Bug Fixed)
รายการ ระบบงาน รายละเอียด
1 ระบบบัญชีเจ้าหนี้ แก้ไขหน้าจอยกเลิกรายการประจำวัน กรณีที่ยกเลิกรายการจ่าย ที่อ้างถึงใบสำคัญตั้งเจ้าหนี้ที่มีการบันทึกแบบหลายใบกำกับ แล้วทำให้ข้อมูลใบกำกับภาษีไม่ถูกต้อง

ECN-1


หน้าจอยกเลิกรายการประจำวันระบบบัญชีเจ้าหนี้


รายละเอียดข้อผิดพลาด

1. ทำการบันทึกใบสำคัญตั้งเจ้าหนี้กรณีที่มีอ้างถึงใบกำกับภาษีหลายใบ


ECN-2


2. หลังจากทำการบันทึกจ่ายที่อ้างถึงใบสำคัญตั้งเจ้าหนี้ในข้อ 1. และมีการยกเลิกรายการจ่ายกลับมา จะทำให้รายละเอียดใบกำกับภาษีของใบสำคัญตั้งเจ้าหนี้ในข้อ 1. เกิดข้อผิดพลาด รายงานภาษีออกไม่ครบ,หน้าจอบันทึก/แก้ไขเลขที่ใบกำกับภาษี จะแสดงเลขที่ใบกำกับภาษีบางรายการเป็นช่องว่าง


ECN-3


รายงานภาษีซื้อจะแสดงรายการไม่ครบ


ECN-4


หน้าจอบันทึก/แก้ไขเลขที่ใบกำกับภาษีแสดงเลขที่ใบกำกับภาษีเป็นช่องว่าง


3. หลังจากมีการแก้ไขข้อผิดพลาดแล้ว เมื่อทำการยกเลิกรายการจ่าย รายละเอียดใบกำกับภาษีจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง


ECN-5

2 ระบบควบคุมการจัดซื้อ หน้าจอบันทึกรับสินค้า แก้ไขการแสดงรายการสั่งซื้อให้แสดงเฉพาะรายการที่ยังบันทึกรับไม่ครบตามใบสั่งซื้อ โดยให้รองรับการทยอยรับสินค้าด้วย

แก้ไขข้อผิดพลาดในการแสดงรายการสินค้าเพื่อที่จะทำการบันทึกรับ โดยให้แสดงเฉพาะรายการสั่งซื้อสินค้าที่ยังบันทึกรับไม่ครบตามจำนวนที่สั่งซื้อ โดยจำนวนที่บันทึกรับ ให้รวมรายการรับสินค้าที่ประมวลผลไปแล้ว และยังบันทึกค้างไว้เพื่อรออนุมัติ


ECN-6


ตัวอย่างแสดงรายการสั่งซื้อที่มีการทยอยรับไปก่อนหน้านี้แล้วบางส่วน และมีการบันทึกรับค้างไว้ รวมเท่ากับจำนวนสั่งซื้อ รายการสินค้าดังกล่าวจะไม่แสดงขึ้นมาให้เลือกในหน้ารับสินค้า


3 ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง แก้ไขหน้าจอตรวจสอบการเบิกจ่ายสินค้าตาม LOT ให้รองรับการบันทึกเลขที่คำสั่งผลิตมากกว่า 8 ตัวอักษร

ECN-7

Go Top

Posted in ECONS Release Note, Release Note, ห้องสมุด Tagged with: , , ,

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*