New Feature : การบริหารการขนส่งสินค้าไปยังลูกค้า

ECONS ได้เพิ่มเติมคุณสมบัติเกี่ยวกับการบริหารการขนส่งสินค้าไปยังลูกค้า เพื่อกำหนดราคามาตรฐานในการคิดค่าขนส่ง มอบหมายงานแก่รถบรรทุกในสังกัด บันทึกผลการขนส่งและปรับปรุงยอดลูกหนี้ตามที่ขนส่งจริง ตลอดจนบริหารจัดการในส่วนของการคำนวณเงินเพื่อจ่ายให้แก่เจ้าของรถบรรทุกด้วย

 

รายละเอียดการปรับปรุงโปรแกรม

   freightco

  • การกำหนดรหัสพื้นที่ขนส่ง (รูป)
  • การกำหนดอัตราค่าขนส่งตามน้ำหนักและระยะทาง (รูป1) (รูป2): โดยจัดเก็บทั้งอัตราที่ต้องเรียกเก็บจากลูกค้า และอัตราที่ใช้จ่ายเป็นค่าจ้างรถบรรทุก
  • การกำหนดข้อมูลรถบรรทุกที่ใช้ในการขนส่ง (รูป): ชื่อเจ้าของรถ ขนาดบรรทุก เส้นทางที่ส่ง รวมถึงกำหนดว่าต้องตั้งใบสำคัญตั้งหนี้ในระบบบัญชีเจ้าหนี้อัตโนมัติ เพื่อจ่ายค่าขนส่งหรือไม่
  • ปรับปรุงจอภาพข้อมูลหลักลูกค้า และจอภาพข้อมูลหลักสถานที่ส่งสินค้า (รูป) : เพิ่มการกำหนดรายละเอียดการขนส่งได้แก่ รหัสพื้นที่ส่งสินค้า, รหัสเจ้าหนี้ขนส่ง, รหัสคลังจัดส่ง และรหัสรถบรรทุกเพื่อใช้ในการบันทึกรายการขาย และการจ่ายค่าขนส่ง
  • การบันทึกใบสั่งขาย (รูป1) (รูป2) : เพิ่มฟิลด์ให้กำหนด รหัสคลังที่จัดส่ง รหัสพื้นที่จัดส่ง รหัสรถบรรทุก
  • ปรับปรุงจอภาพบันทึก/แก้ไขการส่งสินค้า (รูป) : เพิ่มการบันทึกข้อมูล รหัสรถบรรทุก, รอบที่, ชื่อพนักงานขับรถ และชื่อพนักงานติดรถ เพื่อใช้แสดงในรายงานใบจัดส่งสินค้า (STDCO6060) โดยโปรแกรมจะ Default ให้จากการกำหนดรายละเอียดการขนส่งที่จอภาพบันทึกรายการขาย หรือผู้ใช้สามารถระบุรายละเอียดการขนส่งได้ด้วยตนเอง
  • ปรับปรุงจอภาพผ่านรายการส่งสินค้า : เพิ่มการเก็บประวัติราคาค่าขนส่งขาย และสร้างรายการสำหรับปรุงจำนวนส่งสินค้า และสำหรับใช้ในการ Generate ใบตั้งหนี้ค่าขนส่ง
  • เพิ่มจอภาพปรับปรุงยอดส่งสินค้าตามจำนวนส่งมอบจริง (รูป) : สำหรับใช้ปรับปรุงยอดส่งสินค้าหลังจากที่ประมวลผลส่งสินค้าแล้ว เมื่อทำการปรับปรุงยอดโปรแกรมจะทำการปรับปรุงข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้ เพิ่มยอดสินค้าคงเหลือ, ปรับปรุงประวัติการขายสินค้าให้เป็นไปตามจำนวนส่งจริง, ปรับปรุงรายการเคลื่อนไหวสินค้าให้เป็นไปตามจำนวนส่งจริง ,ปรับปรุงรายการแจ้งหนี้ให้เป็นไปตามจำนวนส่งจริง
  • เพิ่มจอภาพสร้างรายการใบตั้งหนี้ค่าขนส่ง (รูป) : เมื่อทำการส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้สามารถ Generate รายการส่งสินค้าไปเป็นใบตั้งหนี้ค่าขนส่งที่ระบบ AP ได้อัตโนมัติ
  • เพิ่มรายงานสรุปค่าขนส่ง แยกตามรหัสเจ้าหนี้ (รูป1) (รูป2)

ผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานและทางเดินเอกสาร

flowcofreight

คู่มือการปฏิบัติงาน (User Manual)

Posted in คู่มือ, คู่มือ BySide, คู่มือ ECONS, ห้องสมุด Tagged with:

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*