ECONS V2.13E Rvs 600001 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 600001 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 6 รายการ ดังนี้

ECONS_logo

ปรับปรุงจอภาพข้อมูลหลักผู้ขาย – ระบบบัญชีเจ้าหนี้ (AP)

กำหนดการสร้างข้อมูลหลักลูกค้าให้อัตโนมัติ โดยที่หน้าข้อมูลหลักผู้ขาย ผู้ใช้คลิกเลือก ส่งข้อมูลผู้ขายไปยังระบบลูกหนี้ โปรแกรมจะ Generate รหัสผู้ขายพร้อมทั้งชื่อและที่อยู่ให้อัตโนมัติตามข้อมูลของเจ้าหนี้ ทั้งนี้ กรณีที่ทำการแก้ไขข้อมูลหลักผู้ขายโปรแกรมจะก็มีข้อความสอบถามว่าต้องการปรับปรุงข้อมูลในฝั่งของรหัสลูกค้าด้วยหรือไม่

ปรับปรุงจอภาพข้อมูลหลักลูกค้า และจอภาพข้อมูลหลักสถานที่ส่งสินค้า – ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย (CO)
ทั้งจอภาพข้อมูลหลักลูกค้า และจอภาพข้อมูลหลักสถานที่ส่งสินค้า เพิ่มการกำหนดรายละเอียดการขนส่งได้แก่ รหัสพื้นที่ส่งสินค้า, รหัสเจ้าหนี้ขนส่ง, รหัสคลังจัดส่ง และรหัสรถบรรทุก
เพื่อใช้ในการบันทึกรายการขาย และการจ่ายค่าขนส่ง ซึ่งจะอธิบายถึงการนำไปใช้งานในหัวข้อต่อๆ ไป

Back

ปรับปรุงจอภาพบันทึกรายการขายสินค้า – ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย (CO)
ให้สามารถกำหนดรายละเอียดการขนส่ง เพื่อใช้ในการคำนวณราคาค่าขนส่งขาย และราคาค่าขนส่งจ่าย ดังนี้
1. เมนู F.A.A ค่าเริ่มต้นระบบงาน ทำการกำหนดการสร้างรายการขนส่ง กรณีเป็น Y คือให้บวกราคาค่าขนส่งขายเพิ่มในราคาสินค้า และคิดค่าขนส่งจ่าย
กรณีเป็น N คือไม่มีการคิดค่าขนส่งขายรวมในราคาสินค้า และไม่มีการคิดค่าขนส่งจ่าย

2. ที่เมนูบันทึกรายการขายสินค้า โปรแกรมจะเปิดให้กำหนด รหัสพื้นที่ส่งสินค้า, รหัสคลังจัดส่ง และรหัสรถบรรทุก โดย Default มาจากข้อมูลหลักลูกค้า หรือข้อมูลหลักสถานที่ส่งสินค้า
3. รายการขายสินค้าเมื่อทำการกำหนดรหัสสินค้าโปรแกรมจะคำนวณค่าขนส่งขายเพิ่มในราคาขายให้อัตโนมัติ และแสดงมูลค่าค่าขนส่งจ่ายให้อัตโนมัติ
ซึ่งได้จาก รหัสคลังที่จัดส่ง, น้ำหนัก Gross Weight ของสินค้า นำไปค้นหาช่วงน้ำหนักตามหรัสพื้นที่ส่งสินค้าที่ระบุ
(วิธีการกำหนดราคาค่าขนส่งโปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ BySide V.1.24 Release Note ตาม Link http://econs.co.th/index.php/2016/12/29/byside-v-1-24-release-note/ )

Back

ปรับปรุงจอภาพบันทึก/แก้ไขการส่งสินค้า และผ่านรายการส่งสินค้า – ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย (CO)
1. จอภาพบันทึก/แก้ไขการส่งสินค้า เพิ่มการบันทึกข้อมูล รหัสรถบรรทุก, รอบที่, ชื่อพนักงานขับรถ และชื่อพนักงานติดรถ เพื่อใช้แสดงในรายงานใบจัดส่งสินค้า (STDCO6060)
โดยโปรแกรมจะ Default ให้จากการกำหนดรายละเอียดการขนส่งที่จอภาพบันทึกรายการขาย หรือผู้ใช้สามารถระบุรายละเอียดการขนส่งได้ด้วยตนเอง
2. จอภาพผ่านรายการส่งสินค้า ปรับปรุงดังนี้
2.1 เพิ่มการเก็บประวัติราคาค่าขนส่งขาย
2.2 สร้างรายการสำหรับปรุงจำนวนส่งสินค้า และสำหรับใช้ในการ Generate ใบตั้งหนี้ค่าขนส่ง

Back

ปรับปรุงจอภาพผ่านรายการตั้งลูกหนี้ และรายงานใบสำคัญลดหนี้/เพิ่มหนี้ : AR Offset – ระบบบัญชีลูกหนี้ (AR)
เพิ่มให้กำหนดการรวมหรือไม่รวมรายการบัญชีได้ ซึ่งแต่เดิมกรณีเป็นรหัสบัญชีเดียวกันโปรแกรมจะแยกบันทึกตามรายการที่เกิด แต่สำหรับ Version นี้สามารถกำหนดได้ว่าต้องการให้รวมมูลค่าบัญชีหรือไม่ ดังนี้
1. เมนู B.A.A ค่าเริ่มต้นระบบงาน ทำการกำหนดการรวมบัญชี กรณีเป็น Y = รวม และ N = แยก
2. แก้ไขจอภาพผ่านรายการตั้งลูกหนี้ และรายงานใบสำคัญลดหนี้/เพิ่มหนี้ (STDGB6005, STDGB6008) ให้แสดงรายการบัญชีรวมหรือแยกตามการระบุที่ค่าเริ่มต้น

Back

แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 3 เรื่อง (Bug Fixed)
รายการ ระบบงาน รายละเอียด
1 บัญชีลูกหนี้ แก้ไขจอภาพยกเลิกรายการประจำวัน กรณียกเลิกรายการรับ พบว่ายอดส่วนลดของใบแจ้งหนี้ที่อ้างถึงในรายการรับ ถูกบันทึกกลับเป็นยอดติดลบ
2 บัญชีลูกหนี้ แก้ไขจอภาพบันทึกใบแจ้งหนี้ กรณีบันทึกรับเงินทันที ให้ผูกรหัสโครงการไปที่รายการรับเงินด้วย
3 ควบคุมการจัดจำหน่าย แก้ไขจอภาพบันทึกใบแจ้งหนี้ (Van Sales) กรณีบันทึกรับเงินทันที ให้ผูกรหัสโครงการไปที่รายการรับเงินด้วย

Back

Posted in ECONS Release Note, Release Note, ห้องสมุด Tagged with: , , , , , , , , ,

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*