จดหมายข่าว ECONS : สิงหาคม 2563

เรียน BBS Valued Customer,

บริษัท บิสซิเนส บูลเลทีน เซอร์วิส จำกัด ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ข้อมูล เพื่อประโยชน์ของท่าน ดังนี้

ครบรอบ 28 ปี ที่บริษัท บิสซิเนส บูลเลทีน เซอร์วิส จำกัด อยู่เคียงคู่ลูกค้าของเรามาโดยตลอด ทางบริษัทขอขอบพระคุณลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่านที่วางใจและเชื่อมั่นให้เราดูแล และขอขอบคุณพนักงานทุกคนที่ตั้งใจทำงานด้วยความมุ่งมั่นอุตสาหะ เราจะพัฒนาโปรแกรมของเราต่อไปให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า ผู้ใช้งาน เพื่อตอบแทนความไว้ใจที่ท่านมีให้เราเสมอมาและตลอดไป ทางบริษัทขอขอบคุณค่ะ
 
ECONS_logo

 

Instagram BBS

No images found!
Try some other hashtag or username

Instagram #BBSECONS

No images found!
Try some other hashtag or username

ความเห็นล่าสุด

หมวดหมู่

ป้ายกำกับ

BOM e-tax PDF/A-3 QR CODE Utility Van Sales ขั้นตอนการผลิต ควบคุมคุณภาพ คำสั่งผลิต ค่าขนส่ง ต้นทุน บริหารโครงการ บัญชีแยกประเภททั่วไป ปิดบัญชี ผลิต ผู้ขาย ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย (Van Sales) ระบบควบคุมการจัดซื้อ ระบบควบคุมการผลิต ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง ระบบบัญชีทั่วไป ระบบบัญชีลูกหนี้ ระบบบัญชีเจ้าหนี้ ระบบรักษาความปลอดภัย รับคืนสินค้า ลูกหนี้ สต๊อกการ์ด สินค้าคงคลัง สินทรัพย์ถาวร ส่งสินค้า เงินทดรองจ่าย เงินมัดจำ เงินสดย่อย เจ้าหนี้ โอนย้ายสินค้าคงคลัง ใบขอซื้อ ใบสั่งขาย ใบสั่งซื้อ ใบสั่งผลิต ใบเบิกวัตถุดิบ ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้