ECONS V2.13E Rvs 610010 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 610010 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 4 รายการ ดังนี้

ECONS_logo

ปรับปรุงจอภาพบันทึกรายการสั่งซื้อ – ระบบควบคุมการจัดซื้อ (PO)

ที่จอภาพข้อมูลบันทึกรายการสั่งซื้อ ส่วนของการกำหนดข้อมูลผู้ติดต่อ เดิมผู้ใช้ทำการระบุรายชื่อผู้ติดต่อโดยตรง ใน Version นี้ปรับปรุงให้สามารถเลือกข้อมูลผู้ติดต่อที่บันทึกไว้ในข้อมูลหลักผู้ขายได้

ปรับปรุงจอภาพ Report Permission Group – บริหารระบบงาน

เพิ่มให้สามารถ Copy สิทธิการใช้งานจากกลุ่มอื่นได้

ปรับปรุงการอนุมัติใบขอซื้อผ่าน MERQry ให้ทำการ Generate เป็นใบสั่งซื้อให้อัตโนมัติ
เดิมการอนุมัติใบขอซื้อผ่าน MERQry จะทำการบันทึกสถานะของใบขอซื้อเป็น “อนุมัติแล้ว” ผู้ใช้ต้องไปทำการประมวลผลสร้างใบสั่งซื้อด้วยตนเองที่ระบบ ECONS แต่ใน Version นี้ได้ปรับปรุงโดย เมื่อผู้ใช้ทำการ APPROVE ผ่านระบบ MERQry โปรแกรมจะทำการอนุมัติใบขอซื้อและ Generate เป็นใบสั่งซื้อให้อัตโนมัติ (คลิก ดูวิธีการอนุมัติใบขอซื้อผ่าน MERQry)

แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 5 เรื่อง (Bug Fixed)
รายการ ระบบงาน รายละเอียด
1 ควบคุมการจัดซื้อ จอภาพบันทึกรายการ Invoice กรณีรายการนั้น ๆ มีการบันทึกเงินมัดจำไว้ แก้ไขให้แสดงข้อความ “มีรายการเงินมัดจำ”
2 ควบคุมการจัดซื้อ แก้ไขจอภาพผ่านรายการ Invoice ให้สามารถ Running เอกสารใบตั้งเจ้าหนี้ได้ 12 Digit
3 ควบคุมการจัดจำหน่าย แก้ไขจอภาพผ่านรายการรับคืนสินค้า ให้สามารถ Running เอกสารใบลดหนี้ได้ 12 Digit
4 ควบคุมการจัดจำหน่าย แก้ไขจอภาพการส่งสินค้า ปุ่ม ส่งด้วย Barcode หรือ QR CODE แก้ไขไม่ให้ทำการบันทึกจำนวนส่งเกินคำสั่งขายได้
5 ALL แก้ไขให้จอภาพและรายงานในระบบ AV,PC, GL เพิ่มเติมเพื่อให้รองรับการ Running เลขที่เอกสาร 12 Digit
1. รายงานพิมพ์เช็คจ่าย (เบิกเงินทดรอง)
2. รายงานพิมพ์เช็คจ่าย (เคลียร์เงินทดรอง)
3. หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ระบบ AV
4. ยกเลิกรายการประจำวัน ระบบ GL
5. จอภาพตั้งเจ้าหนี้ ระบบ AP กรณีเป็นรายการลดหนี้/เพิ่มหนี้ต้องแสดงเลขที่อ้างอิงให้ครบ 12 Digit
6. จอภาพบันทึกรายการเบิกเงินสดย่อย ระบบ PC กรณีเลือกรายการที่มาจากระบบ AV ก่อนแล้วทำการ NEW รายการ มีแจ้ง message ให้ save แล้วทำงานไม่ถูกต้อง
7. จอภาพผ่านรายการเบิกเงินทดรอง, เคลียร์เงินทดรอง กรณีระบุประเภทการจ่ายเป็นการเบิกเงินสดย่อย แก้ไขให้บันทึกกลุ่มเอกสารการเบิกเงินสดย่อยด้วย

Back

Posted in ECONS Release Note, Release Note, ห้องสมุด Tagged with: , , , , , , , , , , , , ,

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*