ECONS V2.13E Rvs 610002 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 610002 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 7 รายการ ดังนี้

ECONS_logo

เพิ่ม Library Program ที่ใช้ในการ Transfer ข้อมูล QR Code ระหว่าง VDI กับ PC – ระบบงาน ANS
เนื่องจากมีลูกค้าที่ใช้งาน ECONS บน VDI พบปัญหาการใช้งาน MInt คือไม่สามารถ Connect Database ไปที่ VDI ได้ จึงได้ทำการพัฒนา Library Program (PRG) ที่ Run บน ANS เพื่อใช้แก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยมีแนวทางดังนี้
1. ติดตั้ง SQL Server Express Version ที่เครื่อง PC ของลูกค้าที่ใช้ VDI เครื่องใดเครื่องหนึ่ง (ทำเครื่องเดียว) พร้อมสร้าง Database ECONS และ Database ANS ไว้
2. Setup MInT ให้ทำงานคู่กับ MS SQL Server Express Version บน PC
3. Setup Dropbox ที่ VDI และ เครื่อง PC ให้สามารถ Sync File ระหว่างกันได้ตลอดเวลา โดย Dropbox ให้ใช้งานคนละ Account แต่ให้ Share ให้เห็นร่วมกัน
4. บน VDI และที่เครื่อง PC ให้ติดตั้งโปรแกรม ANS พร้อมติดตั้ง Library Program (PRG) 2 รายการคือ
4.1 INVBT2FILE.PRG ทำหน้าที่อ่านข้อมูล QR Code นำมาสร้างเป็น DBF File เก็บไว้ที่ Dropbox
4.2 FILE2INVBT.PRG ทำหน้าที่อ่าน DBF File ที่ Dropbox เพื่อนำไป ADD/Update ข้อมูล QR Codeวิธีการ Setup ANS ให้สามารถรับส่งข้อมูลระหว่าง VDI และ PC มีดังนี้

1. กำหนด Library Program และ Parameter ที่โปรแกรม ANS บน VDI และ PC

2. กำหนดข้อมูลรหัสงาน (Task) ที่โปรแกรม ANS บน VDI

2.1 จากรูป รหัสงาน 10 ทำหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล QR Code มาสร้างเป็น DBF File เก็บไว้ใน Dropbox ของ VDI

2.2 จากรูป รหัสงาน 8 ทำหน้าที่ตรวจสอบ DBF File ใน Dropbox ของ VDI ถ้ามีให้ทำการ Update ข้อมูล QR Code เมื่อทำเสร็จแล้วให้จะลบไฟล์ทิ้ง

3. กำหนดข้อมูลรหัสงาน (Task) ที่โปรแกรม ANS บน PC

3.1 จากรูป รหัสงาน 9 ทำหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล QR Code มาสร้างเป็น DBF File เก็บไว้ใน Dropbox ของ PC

3.2 จากรูป รหัสงาน 11 ทำหน้าที่ตรวจสอบ DBF File ใน Dropbox ของ PC ถ้ามีให้ทำการ Update ข้อมูล QR Code เมื่อทำเสร็จแล้วให้จะลบไฟล์ทิ้ง

หมายเหตุ การคัดกรองข้อมูลเพื่อนำมาสร้างเป็น DBF File โปรแกรมจะคัดกรองรายการจากวัน-เวลาที่สร้างก่อนหน้า จนถึงวัน-เวลาปัจจุบัน โดยวัน-เวลาที่สร้างก่อนหน้าจะเก็บไว้ที่ Sysmast ID = PCtoVDI ใน Database ECONS บน VDI และ PC

เพิ่มการทำงานให้สามารถอนุมัติใบขอซื้อผ่าน MERQry
ECONS ได้พัฒนาการทำงานให้ผู้ใช้สามารถอนุมัติใบขอซื้อผ่าน MERQry จากที่ใดก็ได้ผ่าน WEB Service มีขั้นตอนดังนี้
1. ติดตั้ง MERQry บน Android
2. ติดตั้งโปรแกรม ANS พร้อมติดตั้ง Library Program (PRG) และกำหนด Parameter ดังรูป

3. ที่ ECONS ผู้ขอซื้อบันทึกใบขอซื้อ จากนั้นจัดพิมพ์ใบขอซื้อ(BBSPO6001) เพื่อส่งคำขออนุม้ติใบขอซื้อไปที่ผู้อนุมัติ ดังรูป

4. ผู้อนุม้ติจะเห็นรายการขออนุม้ติพร้อม PDF File แสดงรายละเอียดการขอซื้อที่ MERQry ที่ขอซื้อ

5. จากนั้นให้ทำการอนุมัติ หรือไม่ผ่านอนุม้ติผ่าน MERQry ได้ทันที (เป็นการอนุมัติทั้งใบขอซื้อ)

6. ผู้ร้องขอ สามารถเห็นผลการอนุมัติหรือไม่อนุมัติผ่านจอภาพ ANS User ที่ ECONS ได้ทันที

เพิ่ม Feature Factoring – ระบบบัญชีลูกหนี้ (AR)
แฟคตอริ่ง (Factoring) คือ การซื้อขายลูกหนี้ทางการค้า โดยมีบริษัทแฟคเตอร์ (Factor) ทําหน้าที่รับซื้อบัญชีลูกหนี้การค้า ผู้สนใจสามารถศึกษาบทความเกี่ยวกับ Factoring ในห้องสมุดของ ECONS ได้
(สามารถคลิกดูได้ที่นี่) และในระบบ ECONS ก็ได้พัฒนาระบบงานให้รองรับการทำงานดังกล่าวมีรายละเอียดตามเอกสารนี้ Download คู่มือการใช้ระบบงาน ECONS : Factoring
แก้ไขจอภาพศูนย์การผลิต – ระบบเพิ่มเติมจากระบบควบคุมการผลิต (EHSF)

เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการทำงาน ที่จอภาพศูนย์การผลิตในระบบ EHSF ได้เพิ่มปุ่มกำหนดรหัสแรงงาน ให้ผู้ใช้สามารถเลือกรหัสแรงงานได้ง่ายขึ้น

เพิ่มการแสดงข้อมูลคำอธิบายสินค้า 2 ใน Lookup
เพิ่มการแสดงข้อมูลคำอธิบายสินค้า 2 ใน Lookup ที่รายงานและจอภาพดังต่อไปนี้
1. สรุปรายการเคลื่อนไหวสินค้าคงคลัง (STDIC6026)
2. รายการแสดงความเคลื่อนไหวสินค้าคงคลัง (STDIC6033)
3. รายงานรับจ่ายสินค้าตามคลัง (CONIC9001)
4. จอภาพบันทึก/แก้ไขการใช้วัตถุดิบ

แก้ไขจอภาพบันทึกการจำหน่ายทรัพย์สิน และหน้าบันทึก/แก้ไขข้อมูลการตรวจนับ – ระบบควบคุมสินทรัพย์ถาวร (FA)
แก้ไขจอภาพบันทึกการจำหน่ายทรัพย์สิน และหน้าบันทึก/แก้ไขข้อมูลการตรวจนับ เพิ่มการแสดง column ชื่อทรัพย์สิน ใน Lookup

แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 5 เรื่อง (Bug Fixed)
รายการ ระบบงาน รายละเอียด
1 ควบคุมการจัดจำหน่าย แก้ไขรายงานใบตรวจสอบ/อนุมัติการขาย (STDCO6006) กรณีเป็นรายการขายแบบ Include Vat รายงานแสดงมูลค่ารวมทั้งสิ้นผิด โดยรวมยอด Vat เพิ่มไปอีก
2 ควบคุมการจัดจำหน่าย แก้ไขจอภาพบันทึกคำสั่งขาย เมื่อ Save รายการสินค้าให้ Default ส่วนลด By Item จากข้อมูลหลักราคาให้อัตโนมัติ
3 ควบคุมการจัดจำหน่ายและบัญชีลูกหนี้ แก้ไขปัญหาใบแจ้งหนี้ประเภท Include Vat และมีส่วนลดท้ายบิล จะทำให้เกิดผล Diff 0.01 ให้แก้ไขการคำนวณและการบันทึกบัญชีของผล Diff ให้ถูกต้อง โดยบัญชีจะใช้บัญชีรายได้ตามการกำหนดการบันทึกบัญชีรายได้ C,P,T,R ซึ่งแก้ไขที่รายงานใบสำคัญตั้งลูกหนี้, จอภาพผ่านรายการตั้งลูกหนี้ (Van Sale), จอภาพผ่านรายการตั้งลูกหนี้ (ระบบ AR)
4 ควบคุมการผลิต แก้ไขจอภาพผ่านรายการปิดคำสั่งผลิต ให้เก็บประวัติข้อมูลของฟิลด์ USERDEF ทุกฟิลด์ด้วย
5 ควบคุมการจัดจำหน่าย เพิ่มการตรวจสอบรายการยกเลิกรายการส่งสินค้า ให้ตรวจสอบรายการที่ Table TRSP_HST หากมีการ Gen ค่าขนส่ง หรือ Gen รายการปรับปรุงยอดส่งจริงแล้ว ไม่ให้ทำการยกเลิกรายการ

Back

Posted in ECONS Release Note, Release Note, คู่มือ, คู่มือ ECONS, ห้องสมุด Tagged with: , , , , , , , , , , , , , , , ,

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*