BySide V.1.38 Release Note

BySide Version 1.38 มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 5 รายการ ดังนี้

BySideV109.1

เพิ่มจอภาพการกำหนดข้อกำหนดหลักระบบงาน – ระบบพื้นฐาน
เดิมจอภาพการกำหนดข้อกำหนดหลักระบบงานจะอยู่ที่ระบบ ECONS ใน Version นี้ได้นำมาเพิ่มเป็นจอภาพใหม่ในระบบ BySide ซึ่งเป็นจอภาพที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถทำงานได้ง่ายขึ้น คือ
1. สามารถเพิ่มเติม แก้ไข หรือลบข้อมูล พร้อม ๆ กันได้หลายรายการ โดยการกดปุ่มบันทึกเพียงครั้งเดียว

2. สามารถบันทึกข้อมูลในฟิลด์ Userdefine ได้

3. สามารถคัดกรองข้อมูลที่มีการเพิ่มเติมหรือแก้ไขหรือลบ มาตรวจสอบก่อนทำการบันทึกได้

4. สามารถจัดกเรียงข้อมูลตามข้อกำหนด หรือรายละเอียดได้

Back

เพิ่มจอภาพบันทึก/แก้ไขศูนย์การผลิตและเครื่องจักร – ระบบโครงสร้างและขั้นตอนการผลิต (BM)
เดิมจอภาพบันทึก/แก้ไขศูนย์การผลิตและเครื่องจักรจะอยู่ที่ระบบ ECONS ใน Version นี้ได้นำมาเพิ่มเป็นจอภาพใหม่ในระบบ BySide ผู้ใช้สามารถบันทึกเพิ่มเติม หรือแก้ไข หรือลบ รายการผ่านจอภาพใหม่ในระบบ BySide ได้

Back

เพิ่มจอภาพบันทึก/แก้ไขใบสำคัญ – ระบบบัญชีทั่วไป (GL)
เดิมจอภาพบันทึก/แก้ไขใบสำคัญจะอยู่ที่ระบบ ECONS ใน Version นี้ได้นำมาเพิ่มเป็นจอภาพใหม่ในระบบ BySide ผู้ใช้สามารถบันทึกเพิ่มเติม หรือแก้ไข หรือลบ รายการผ่านจอภาพใหม่ในระบบ BySide ได้
ข้อแตกต่างที่สำคัญระหว่างจอภาพบันทึกใบสำคัญที่ระบบ ECONS และ BySide คือ ที่ BySide นั้น จะ Run เลขที่ใบสำคัญเมื่อทำการบันทึกรายการ

Back

เพิ่มการแสดงข้อมูลคำอธิบายสินค้า 2 ใน Lookup รหัสสินค้า
เพิ่มการแสดงข้อมูลคำอธิบายสินค้า 2 ใน Lookup รหัสสินค้า ที่จอภาพต่างๆ ดังนี้
1. จอภาพสอบถามข้อมูลสินค้าคงคลัง
2. รายงานบัญชีพิเศษ และบัญชีคุมสินค้า
3. รายงายนบัญชีสรุปยอดสินค้าคงเหลือ
4. รายงานการปรับปรุงยอดสินค้า
5. รายงานแสดงขั้นตอนการผลิต
6. ตรวจสอบโครงสรส้างสินค้า (Org. Chart)

Back

แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 3 เรื่อง (Bug Fixed)
รายการ ระบบงาน รายละเอียด
1 บัญชีเจ้าหนี้ รายการวิเคราะห์อายุเจ้าหนี้ ตามวันที่ตั้งหนี้ (AGEDATE) พบว่าคัดกรองวันที่ของใบสำคัญจ่ายไม่ถูกต้อง
2 โครงสร้างและขั้นตอนการผลิต แก้ไขจอภาพบันทึก/ปรับปรุงโครงสร้างการผลิต 1. หลังจากลบโครงสร้างแล้วหน้า Organization chart ไม่ Refresh 2. แก้ไขการ Copy โครงสร้างการผลิตโดยสร้างเป็น BOM ID ใหม่
3 บัญชีลูกหนี้ รายงานจัดทำใบกำกับภาษีขายในรูปแบบ PDF/A แก้ไขให้รองรับทุกจังหวัด และแก้ไขชื่อผู้ขายในไฟล์ XML ให้ใช้ชื่อจากข้อมูลบริษัท

Back

Posted in BySide Release Note, Release Note, ห้องสมุด Tagged with: , , , , , , , , , ,

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*