เอกสารประกอบการสัมมนา “นวัตกรรมเทคโนโลยีสะอาด (Clean Technology, CT) การใช้ของเสียเป็นพลังงาน (Waste to Energy) และพลังงานทดแทน (Renewable Energy) เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

สัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีสะอาด ภายใต้โครงการ GEF UNIDO Cleantech Programme for SMEs in Thailand
เรื่อง “นวัตกรรมเทคโนโลยีสะอาด (Clean Technology, CT) การใช้ของเสียเป็นพลังงาน (Waste to Energy) และพลังงานทดแทน (Renewable Energy) เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
โดย กองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 2 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

เมื่อวันพุธ ที่ 9 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา BBS ได้มีโอกาสเข้าฟังสัมมนาของโครงการ GEF UNIDO Cleantech Programme for SMEs in Thailand ซึ่งเป็นโครงการภายใต้การสนับสนุนของกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (GEF) โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) ร่วมกับองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาติ (UNIDO) เป็นหน่วยงานร่วมรับผิดชอบดำเนินโครงการ


 

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อขยายขีดความสามารถผู้ให้บริการธุรกิจ/ผู้คิดค้นนวัตกรรมและเทคโลโนยี/ผู้ประกอบการ SMEs ฯ เน้นเรื่องการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Energy Efficiency) การใช้น้าอย่างมีประสิทธิภาพ (Water Efficiency) การใช้ของเสียเป็นพลังงาน (Waste to Energy) พลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) อาคารสีเขียว (Green Building) และการขนส่ง (Transportation) เพื่อให้เข้าถึงแหล่งทุนทั้งในและระหว่างประเทศเพื่อก่อประโยชน์ในเกิดกับผู้ประกอบการ SMEs และ Startups ที่สนใจดำเนินธุรกิจที่ลดคาร์บอนและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสะอาดแก่ภาคอุตสาหกรรมของประเทศ (ข้อมูลโครงการเพิ่มเติม)

 

สัมมนานี้ ผมอ่านเอกสารประกอบการสัมมนาแล้วเห็นว่า มีคุณค่ามาก สำหรับลูกค้าของ BBS อย่างมากครับ เพราะนอกจากจะอธิบายแนวคิด ทฤษฎี เทคนิค วิธีการประเมิน การจัดสมดุล แนวทางการลดความสูญเสีย มีตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม ตัวอย่างกลยุทธแยกรายประเภทอุตสาหกรรม และตบท้ายด้วยความรู้เกี่ยวกับพลังงานทดแทน

 

ใช้เวลาอ่านเพียงไม่เกิน 30 นาทีครับ ผมเชื่อว่าท่านจะได้รับประโยชน์ไปไม่น้อยทีเดียวครับ โดยเฉพาะประเด็นที่ว่า การลงทุนใน Green Technology ไม่ใช้เป็นการเพิ่มต้นทุนนะครับ แต่เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ และแน่นอนเป็นการเพิ่มกำไรไปในตัวด้วยครับ

 

อนึ่ง เอกสารนี้เผยแพร่ที่ web site ของ The Global Cleantech Innovation Programme for SMEs in Thailand ครับ มีข้อมูลโครงการ update เรื่อย ๆ นะครับ ผมแนะนำให้เข้าไปดูรายละเอียดโครงการ รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่แน่ว่าท่านอาจจะได้พบความรู้ แนวทาง ตลอดจนพันธมิตร ที่จะช่วยให้โรงงานของท่านเปลี่ยนผ่านไปสู่โรงงานสีเขียวในอนาคตอันใกล้ครับ (สนใจเอกสารอื่นเพิ่มเติม กรุณาคลิ๊กที่นี่)

Link Download (สำรอง)

Posted in ห้องสมุด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*