ECONS V2.13E Rvs 600003 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 600003 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 8 รายการ ดังนี้
ECONS_logo

ปรับปรุงจอภาพผ่านรายการตั้งหนี้ของเจ้าหนี้ – ระบบบัญชีเจ้าหนี้ (AP)
ปรับปรุงจอภาพผ่านรายการตั้งหนี้ของเจ้าหนี้ ให้แสดงเลขที่ใบแจ้งหนี้ เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ง่ายขึ้น

ปรับการบันทึกข้อมูล และการแสดงผลรายงานให้แสดงเลขที่ใบแจ้งหนี้ และใบกำกับภาษีได้ 30 Digit

ทำการปรับปรุงให้สามารถบันทึกเลขที่ใบแจ้งหนี้ และใบกำกับภาษี จากเดิม 20 Digit เป็น 30 Digit ซึ่งมีผลต่อจอภาพบันทึกรายการ และรายงานต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

  ระบบ PC

   1. จอภาพบันทึกรายการเบิกเงินสดย่อย

   2. รายงานตรวจสอบการเบิกเงินสดย่อย

   3. รายงานประวัติการเบิกเงินสดย่อย

  ระบบ AV

   1. จอภาพบันทึกการเคลียร์เงินทดรอง

   2. รายงานใบเคลียร์เงินทดรอง

Back

ปรับปรุงจอภาพบันทึกรายการแจ้งหนี้ – ระบบบัญชีลูกหนี้ (AR)
เพิ่มคอลัมน์วันที่ตั้งหนี้ที่ Lookup ค้นหาข้อมูล เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ง่ายขึ้น

ปรับปรุงจอภาพบันทึกรายการรับเงิน – ระบบบัญชีลูกหนี้ (AR)
จอภาพบันทึกรายการรับเงิน เมื่อกดปุ่ม Generate การรับเงิน เพื่อเปิดจอภาพ Generate รายการรับเงินอัตโนมัติ ส่วนนี้ได้เพิ่มให้แสดงจำนวนรายการและยอดรวมของมูลค่าใบแจ้งหนี้ที่เลือก

ปรับปรุงจอภาพบันทึกใบเสนอราคา และจอภาพสร้างคำสั่งขายและคำสั่งผลิต – ระบบกำหนดและจัดใบเสนอราคา (ES)
จอภาพบันทึกใบเสนอราคา เพิ่มฟิลด์เพื่อใช้ในการกำหนดกลุ่มเอกสารสำหรับใช้ Running เลขที่คำสั่งขาย, คำสั่งผลิต ซึ่งเมื่อผู้ใช้ทำการสร้างคำสั่งขายและคำสั่งผลิต โปรแกรมจะ Running เลขที่คำสั่งขาย และคำสั่งผลิตตามกลุ่มเอกสารที่กำหนดแยก

ปรับปรุงจอภาพรับสินค้าและบันทึกรายการ Invoice – ระบบควบคุมการจัดซื้อ (PO)
กรณีทำการสั่งซื้อสินค้าด้วยสกุลเงินต่างประเทศ เมื่อทำการรับสินค้าและบันทึกรายการ Invoice โปรแกรมเปิดให้แก้ไขอัตราแลกเปลี่ยนได้ ซึ่งโปรแกรมจะคำนวณยอดเงินใหม่ และเก็บประวัติการสั่งซื้อด้วยอัตราแลกเปลี่ยนนี้
1. จอภาพรับสินค้า สามารถเปลี่ยนอัตราแลกเปลี่ยนได้ที่รายการสินค้า โปรแกรมจะคำนวณมูลค่าสินค้าตามอัตราแลกเปลี่ยนให้อัตโนมัติ
2. จอภาพบันทึกรายการ Invoice สามารถเปลี่ยนอัตราแลกเปลี่ยนได้ โดยการเปลี่ยนที่รายการสินค้านั้น ๆ หรือ กดปุ่ม ปรับอัตราแลกเปลี่ยนอัตโนมัติ ซึ่งจะเปลี่ยนอัตราแลกเปลี่ยนตามเลขที่ใบแจ้งหนี้ที่ระบุ (ปุ่มนี้จะเปิดใช้งานเมื่อกำหนดเลขที่ใบแจ้งหนี้แล้วเท่านั้น)

ปรับปรุงจอภาพยกเลิกรายการส่งสินค้า – ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย (CO)
ตามที่มีการปรับปรุงการบันทึกรายการขายให้สามารถกำหนดค่าขนส่งขาย และค่าขนส่งจ่ายได้ ใน Version นี้จึงได้ทำการปรับปรุงจอภาพยกเลิกรายการส่งสินค้าให้ Support กรณีสร้างรายการขายกลับมาใหม่ให้มีการบันทึกค่าขนส่งขาย และค่าขนส่งด้วย

แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 3 เรื่อง (Bug Fixed)
รายการ ระบบงาน รายละเอียด
1 ควบคุมสินทรัพย์ถาวร จอภาพการโอนทรัพย์สิน แก้ไขให้ทำการบันทึกข้อมูลลง DPR_HIST.D_TYPE = M
2 ควบคุมสินทรัพย์ถาวร จอภาพยกเลิกประมวลผลค่าเสื่อมราคา กรณียกเลิกประมวลผลค่าเสื่อมงวดสุดท้ายของปี ให้บันทึกปีประมวลผลล่าสุดที่ค่าเริ่มต้นให้ถูกต้อง
3 กำหนดและจัดทำใบเสนอราคา จอภาพสร้างคำสั่งขาย และคำสั่งผลิต แก้ไขการเก็บเลขที่ใบเสนอราคาในคำสั่งขายให้เก็บข้อมูลลงฟิลด์ QNUM (เดิมจะเก็บข้อมูลซ้ำใน Field ที่เก็บรหัสของแถม)

Back

Posted in ECONS Release Note, Release Note, ห้องสมุด Tagged with: , , , , , , , , , , , ,

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*