ECONS V2.13E Rvs 590004 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 590004 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 4 รายการ ดังนี้

ECONS_logo

ปรับปรุงการใช้งานโปรแกรม ECONS ระบบ 2 ภาษา
โปรแกรม ECONS ได้ปรับปรุงวิธีการใช้งานระบบ 2 ภาษาได้แก่ Thai และ English โดยผู้ใช้สามารถระบุภาษาที่ใช้งานตั้งแต่จอภาพ Login โดยที่โปรแกรมจะจำค่าภาษาที่เลือกล่าสุดเพื่อใช้ Default สำหรับการ Login ครั้งต่อไป
นอกจากนี้ยังปรับให้การแสดงผลรายงานทั้งแบบ Listing และ รายงานผู้ใช้กำหนด ให้แสดงผลรายงานตามภาษาไทย หรือ อังกฤษ ที่ Login เข้าใช้งาน มีรายละเอียดดังนี้

Back

เพิ่มการทำงานส่วนของการส่งสินค้าด้วย QR Code – ระบบควบคุมการจำหน่าย(CO)

เป็นการปรับปรุงต่อเนื่องจาก ECONS Version 590002 เรื่องการบันทึกส่งสินค้าด้วย Barcode
สำหรับใน Version นี้ ได้เพิ่มให้สามารถบันทึกจาก QR Code ที่สร้างจากรายการเปิดคำสั่งผลิตได้ โดยมีวิธีการทำงานเหมือนกับการบันทึกส่งด้วย Barcode แต่เปลี่ยนมาอ่านจาก QR Code
คลิกดูขั้นตอนการใช้งานจาก ECONS V2.13E Rvs 590002 : Release Note

รายงานพิกัดการวัด – ระบบควบคุมคุณภาพ(QM)

เพิ่มเงื่อนไข รหัสสินค้าจาก-ถึง เพื่อใช้ในการคัดกรองข้อมูลในรายงาน

แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 9 เรื่อง (Bug Fixed)
รายการ ระบบงาน รายละเอียด
1 ควบคุมการผลิต จอภาพบันทึกรายการเบิกวัตถุดิบ และบันทึกรายการรับคืนวัตถุดิบ เพิ่มการตรวจสอบการบันทึเลขที่ใบเบิกวัตถุดิบ และเลขที่ใบรับคืนวัตถุดิบ ไม่ให้มีช่องว่าง
2 ควบคุมการผลิต แก้ไขจอภาพบันทึก/แก้ไขการเบิกวัตถุดิบ กรณีเปลี่ยนวันที่ที่ Header แล้วกด Save ให้ไปแก้ไขวันที่ที่ Detail ด้วย
3 ควบคุมการผลิต แก้ไขจอภาพบันทึกปิดคำสั่งผลิตหลายสถานที่เก็บ เพิ่มการตรวจสอบการ Running เลขที่รายการปิดคำสั่งผลิตซ้ำ
4 ควบคุมการผลิต แก้ไขจอภาพบันทึกรายการเปิดคำสั่งผลิต กรณีเลือกใบสั่งขายให้ดึงรหัสโครงการดำเนินงานจากใบสั่งขาย และ Disable ปุ่มโครงการไม่ให้แก้ไข
5 ระบบพื้นฐาน แก้ไขจอภาพบันทึกรหัสสถานที่ให้ระบุสาขาลง userdefc1
6 ควบคุมสินค้าคงคลัง แก้ไขจอภาพ Lot Tracability กรณีบันทึกส่งสินค้าคราวเดียวกันแต่ส่งจากหลายคลัง กรณีนี้ให้แสดงรวมจำนวนส่งเป็นรายการเดียว
7 บัญชีเจ้าหนี้ แก้ไขจอภาพบันทึกจ่ายเงิน กรณีบันทึกจ่ายแบบ EXPENSE ให้กรองเฉพาะรัหสภาษีที่ไม่มี Prorate
8 ควบคุมการจัดจำหน่าย แก้ไขระบบ CO ส่วนของการสร้าง Log file & File ที่ใช้แจ้ง Error ต่างๆ โดยเปลี่ยน Location จาก C:\ เป็น Location ของ ECONS
9 ส่วนกลาง แก้ไข function ที่ใช้แสดงข้อมูลวันที่ใน Report

Back

Posted in ห้องสมุด Tagged with: , , , , , ,

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*