ECONS V2.13E Rvs 590002 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 590002 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 7 รายการ ดังนี้

ECONS_logo

เพิ่มการอนุมัติคำสั่งขาย และการส่งสินค้าด้วย Barcode – ระบบควบคุมการจำหน่าย(CO)

ระบบควบคุมการจำหน่าย เพิ่มการอนุมัติคำสั่งขาย และการส่งสินค้าด้วย Barcode โดยมีขั้นตอนการทำงานดังนี้
เพิ่มจอภาพบันทึกรายละเอียดการจัดส่งสินค้า – ระบบบัญชีลูกหนี้(AR)

ระบบ AR ที่จอภาพบันทึกรายละเอียดการจัดส่งสินค้า (เมนู C.D) เป็นจอภาพสำหรับบันทึกข้อมูลการจัดส่งสินค้าของแต่ละใบแจ้งหนี้ทั้งใบแจ้งหนี้ที่ยังไม่ผ่านรายการ และใบแจ้งหนี้ที่ผ่านรายการแล้ว(กรณีผ่านรายการแล้วใช้ได้เฉพาะระบบที่กำหนด DELTRAN = T) โดยรายละเอียดที่บันทึกได้แก่ บันทึกบริษัทขนส่ง, วันที่ขนส่ง, เลขที่ขนส่ง และจำนวนหีบห่อ
1. เข้าสู่จอภาพ กำหนดเงื่อนไขเพื่อค้นหาเลขที่ใบแจ้งหนี้ที่ต้องการบันทึกข้อมูลจัดส่ง กดปุ่ม แสดงข้อมูล
2. เมื่อโปรแกรมแสดงรายการใบแจ้งหนี้ คลิกเลือกรายการที่ต้องการบันทึกหรือแก้ไข
3. กดปุ่ม F5-บันทึกรายละเอียดการจัดส่งสินค้า
4. โปรแกรมเปิดจอภาพบันทึกรายละเอียดการขนส่ง ทำการกำหนดรายละเอียดแล้ว กดปุ่ม บันทึก
5. การลบรายละเอียดการขนส่ง ให้คลิกเลือกรายการใบแจ้งหนี้ที่ต้องการลบรายละเอียดการขนส่ง จากนั้นกดปุ่ม F5-บันทึกรายละเอียดการจัดส่งสินค้า แล้วคลิก Check box ส่งสินค้าออก กดปุ่ม บันทึก

แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 5 เรื่อง (Bug Fixed)
รายการ ระบบงาน รายละเอียด
1 บัญชีทั่วไป แก้ไขจอภาพประมวลผลสิ้นงวด เนื่องจากโปรแกรมบันทึกวันที่ของรายการ Recurring ในรอบถัดไปไม่ถูกต้อง
2 บัญชีเจ้าหนี้ แก้ไขจอภาพการรับวางบิล โดยเพิ่มการแสดงชื่อลูกค้าใน Lookup ค้นหาข้อมูล
3 ควบคุมการจัดซื้อ แก้ไขจอภาพผ่านรายการลดหนี้ กรณีรายการลดหนี้กำหนดภาษี Prorate เมื่อผ่านรายการลดหนี้แล้วให้ Default การคำนวณภาษีเป็น P ด้วย
4 ควบคุมการผลิต แก้ไขจอภาพความต้องการวัตถุดิบ กรณีตรวจสอบเลขที่คำสั่งผลิตที่ยังไม่อนุมัติคำสั่งผลิต โดยที่สินค้านั้นมี BOM ที่ใช้วัตถุดิบเดียวกันหลายลำดับที่ แก้ไขให้จอภาพนี้แสดงยอดความต้องการวัตถุดิบด้วยยอดรวมโดยไม่ต้องแยกตามลำดับที่
5 ส่วนกลาง แก้ไขปัญหา กรณีที่ทำการ Run โปรแกรม ECONS แล้วคลิกปุ่ม ออกจากโปรแกรม โปรแกรมจะเกิด Error

Back

Posted in ECONS Release Note, Release Note, ห้องสมุด Tagged with: ,

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*