BySide V.1.16 Release Note

BySideV109.1

เดิมรายงานแสดงราคาขายเป็นสกุลเงินบาท

สำหรับ Version นี้ได้เพิ่มประเภทรายงานเป็นสกุลเงินต่างประเทศ

เพื่อให้รายงานแสดงราคาขายตามสกุลเงินที่บันทึกขายไว้

Back

เดิมรายงานนี้จะแสดงผลเป็น File Excel เท่านั้น เนื่องจากมีข้อมูลหลายคอลัมน์

สำหรับ Version ปรับปรุงให้สมารถ Preview ได้ แต่ในการพิมพ์รายงานเป็นรูปแบบ Preview

ต้องทำการกำหนดขนาดกระดาษที่ใหญ่เพื่อให้สามารถรองรับคอลัมน์ทั้งหมดได้

มีวิธีการสั่งพิมพ์ดังรูป

Back

รายการ ระบบงาน รายละเอียด
1 ควบคุมสินค้าคงคลัง แก้ไขจอภาพสอบถามข้อมูลคลังสินค้า กรณีกดปุ่มแสดงผลแล้วเกิด Error
2 ควบคุมการผลิต แก้ไขรายงานตรวจสอบการปิดคำสั่งผลิต
3 ต้นทุนการผลิต รายงานวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต แก้ไขกรณีคำนวณต้นทุนของเสีย ,แก้ไขการแสดงผลต้นทุนในแต่ละ OPN และแก้ไขการแสดงผลทศนิยม %ของเสียวัตถุดิบ
4 โครงการดำเนินงาน แก้ไขรายงานสถานะของโครงการ(การใช้วัตถุดิบ) โดยเพิ่มการแสดงชื่อวัตถุดิบ
5 โครงการดำเนินงาน แก้ไขรายงานสถานะคำสั่งขายตามโครงการ เรื่องแสดงเลขที่คำสั่งผลิตไม่ครบ ในกรณีใบสั่งขายเลขที่เดียวกัน Item เดียวกัน เปิดใบสั่งผลิตมากกว่า 1 ใบ รายงานแสดงเฉพาะใบแรก
6 บัญชีทั่วไป แก้ไขการพิมพ์งบทดลองย้อนหลัง เนื่องจากโปรแกรมจะแจ้งเตือนเสมอว่าเลือกงวดเกินกว่างวดล่าสุดที่ปิดบัญชี
7 บัญชีลูกหนี้ แก้ไขรายงานเงินมัดจำ เนื่องจากแสดงยอดยกไปปี 2015 ไม่เท่ากับยอดยกมาปี 2016
8 ควบคุมการจัดจำหน่าย แก้ไขจอภาพบันทึกใบสั่งขาย ส่วนของ Lookup รหัสสินค้าช้ามีการแก้ไขให้เร็วขึ้น

Back

Posted in ห้องสมุด Tagged with: , , , , ,

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*