ECONS V2.13E Rvs 590001 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 590001 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 5 รายการ ดังนี้

ECONS_logo

แก้ไขจอภาพการรับวางบิล – ระบบบัญชีเจ้าหนี้(AP)


เพิ่มปุ่ม พิมพ์ใบรับวางบิล ที่จอภาพการรับวางบิล ทำให้สะดวกในการจัดพิมพ์เอกสาร ทั้งนี้ ผู้ใช้ต้องกำหนดรหัสข้อกำหนด AP-PRT004 และลำดับที่ของรายงานใบรับวางบิลที่จอภาพข้อกำหนดหลักระบบงานก่อน จึงก็จะสามารถจัดพิมพ์รายงานดังกล่าวได้ที่หน้าจอ

แก้ไขจอภาพการโอนย้ายสินค้า – ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง(IC)

ทำการแก้ไขในส่วนของจอภาพสร้างรายการโอนจากเอกสารอื่น มีรายละเอียดการแก้ไขดังนี้
1. เพิ่มการแสดงลำดับที่ตามรายการเอกสารที่ต้องการสร้างรายการโอน
2. ทำการประมวลผลสร้างรายการโอนแยกตามลำดับที่ของเอกสารที่ต้องการทำรายการโอน

เพิ่มจอภาพยกเลิกนำเข้าข้อมูลปิดคำสั่งผลิตจาก MinT – ระบบควบคุมการผลิต(SF)


เป็นจอภาพสำหรับใช้ยกเลิกรายการปิดคำสั่งผลิตที่นำเข้าจาก MinT ผู้ใช้สามารถยกเลิกได้ทุกรายการที่ยังไม่ได้ผ่านรายการปิดคำสั่งผลิต มีวิธีการดังนี้
1. กำหนดเงื่อนไขเพื่อค้นหารายการที่ต้องการยกเลิก กดปุ่มแสดงข้อมูล
2. สามารถยกเลิกตามใบส่งสินค้า หรือเฉพาะกล่องได้ โดยคลิกเลือกรายการที่ต้องการยกเลิก
3. กดปุ่ม ประมวลผล


เมื่อประมวลผลยกเลิกรายการแล้วโปรแกรมจะทำงานดังนี้
1. กรณียกเลิกทั้งใบส่งสินค้า โปรแกรมจะลบรายการปิดคำสั่งผลิตให้อัตโนมัติ
2. กรณียกเลิกเฉพาะกล่อง โปรแกรมจะลดจำนวนรับเข้าคลังให้อัตโนมัติ แต่ไม่ลบรายการปิดคำสั่งผลิต
3. โปรแกรมยกเลิกรายการ QR Code ตามรายการกล่องที่ยกเลิกตามข้อ 1 และ 2 ข้างต้น
4. โปรแกรมจะทำการสร้างรายการ QR Code ให้ใหม่อัตโนมัติ


การทำงานของผู้ใช้งานหลังจากยกเลิกรายการแล้ว
1. จัดพิมพ์ QR Code ใหม่อีกครั้ง เนื่องจากเมื่อยกเลิกแล้วโปรแกรมจะยกเลิกรายการกล่องเดิม และสร้างรายการ QR Code ใหม่ผู้ใช้จึงต้องทำการพิมพ์ QR Code ใหม่ทุกครั้ง
2. นำ QR Code ที่พิมพ์ใหม่มาทำการรับเข้าเพื่อปิดคำสั่งผลิตตามขั้นตอนปกติต่อไป

เพิ่มจอภาพยกเลิกนำเข้าข้อมูลจัดส่งจาก MinT – ระบบควบคุมการจำหน่าย(CO)


เป็นจอภาพสำหรับใช้ยกเลิกรายการส่งสินค้าที่นำเข้าจาก MinT ผู้ใช้สามารถยกเลิกได้ทุกรายการที่ยังไม่ได้ผ่านรายการส่งสินค้า มีวิธีการดังนี้
1. กำหนดเงื่อนไขเพื่อค้นหารายการที่ต้องการยกเลิก กดปุ่มแสดงข้อมูล
2. สามารถยกเลิกตามใบส่งสินค้า หรือตามคำสั่งขาย-ลำดับสินค้า โดยคลิกเลือกรายการที่ต้องการยกเลิก
3. กดปุ่ม ประมวลผล
เมื่อประมวลผลยกเลิกรายการแล้วโปรแกรมจะทำการลบสถานที่เก็บออกเพื่อให้ทำการรับเข้าจาก MinT ใหม่ ดังนั้น ผู้ใช้งานจึงทำการยิง QR Code ใหม่ และทำการนำเข้าข้อมูลการจัดส่งสินค้าจาก MinT ใหม่อีกครั้ง

แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 4 เรื่อง (Bug Fixed)
รายการ ระบบงาน รายละเอียด
1 เงินสดย่อย แก้ไขรายงานประวัติการเบิกเงินสดย่อย (STDPC6008) ให้แสดงรายละเอียดค่าใช้จ่าย
2 บัญชีลูกหนี้ แก้ไขหน้าจอรับเงินส่วนของการ Generate รายการรับเงิน ให้รองรับกรณีเลือก Option เลขที่ใบกำกับภาษีเป็นเลขที่เดียวกับใบเสร็จรับเงิน
3 ควบคุมการจัดซื้อ หน้าบันทึกสั่งซื้อ ที่ประเภทการสั่งซื้อแก้ไขไม่ให้ระบุประเภทการสั่งซื้อที่ไม่ใช่ D,F,I,N ได้
4 เงินโอนธนาคาร แก้ไขใบสำคัญเงินโอนธนาคาร (STDBK6002)ให้แสดงเลขที่บัญชี 20 หลัก

Back

Posted in ECONS Release Note, Release Note, ห้องสมุด Tagged with: , , , ,

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*