BySide V.1.13 Release Note

BySide Version 1.13 มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 3 รายการ ดังนี้

BySideV109.1

เพิ่มจอภาพบันทึกคำสั่งขาย – ระบบควบคุมการจำหน่าย(CO)
ระบบงาน BySide ได้เพิ่มจอภาพบันทึกคำสั่งขายรูปแบบใหม่ เพื่อให้ง่ายและมีความรวดเร็วในการบันทึกรายการขาย จอภาพแบ่งเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ

1. ส่วนของการแสดงรายการขายที่มีการบันทึกไว้ ผู้ใช้สามารถเลือกรายการแล้วคลิกไปส่วนที่ 2 เพื่อดูรายละเอียดหรือแก้ไขรายการได้

2. ส่วนของการบันทึกข้อมูลการขายสินค้า ได้แก่

2.1 ส่วนของการบันทึกรายการขายสินค้า ซึ่งแตกต่างจากจอภาพเดิมในระบบ ECONS คือบันทึกรายการเป็นรายบรรทัด และทำการ Enter เพื่อขึ้นรายการใหม่ได้เลย

2.2 ส่วนของข้อมูลลูกค้า ได้แก่ข้อมูลลูกค้าที่ Default มาจากข้อมูลหลักลูกค้าผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงได้

ข้อมูลที่อยู่การวางบิล การส่งสินค้าที่ Default มาจากข้อมูลหลักลูกค้าผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงได้

***สำหรับจอภาพบันทึกคำสั่งขายรูปแบบใหม่นี้ ระบบจะ Running เลขที่คำสั่งขายเมื่อผู้ใช้ทำการบันทึกข้อมูล

Back

แก้ไขรายงานวิเคราะห์อายุลูกหนี้ – ระบบบัญชีลูกหนี้(AR)
มีรายการแก้ไขดังนี้
1. เพิ่มประเภทรายงาน 2 รูปแบบ คือ รายงานวิเคราะห์อายุลูกหนี้เรียงข้อมูลตามรหัสกลุ่มลูกค้าแบบละเอียด และรายงานวิเคราะห์อายุลูกหนี้เรียงข้อมูลตามรหัสกลุ่มลูกค้าแบบสรุป

2. แก้ไขประเภทรายงานที่แสดงแบบละเอียดทุกประเภทรายงาน โดยเพิ่มการแสดง Credit Term ของแต่ละรหัสลูกค้า

 

Back

เพิ่มรายงานสถานะคำสั่งขายตามโครงการ – ระบบบริหารโครงการ
เป็นรายงานที่เพิ่มใหม่ในระบบบริหารโครงการ เพื่อแสดงสถานะคำสั่งขายแยกตาม Item มีรายละเอียดดังนี้
1. แสดงข้อมูลใบสั่งผลิตของแต่ละรายการขาย ประกอบด้วย วันที่สั่งผลิต, เลขที่สั่งผลิต, จำนวนที่สั่งผลิต, เลขที่ปิดคำสั่งผลิต, วันที่ผลิตเสร็จ, จำนวนที่ผลิตเสร็จ
2. แสดงข้อมูลการติดตั้ง ซึ่งเป็นรายการโอนสินค้าสำหรับนำไปติดตั้งให้กับลูกค้า
3. แสดงข้อมูลการส่งสินค้า คือวันที่ส่ง, เลขที่ส่ง, จำนวนที่ส่ง และเลขที่ใบแจ้งหนี้
4. แสดงข้อมูลการรับเงิน คือวันที่รับเงิน และเลขที่ใบรับเงิน
***รายงานนี้จะแสดงข้อมูลออกเป็นรูปแบบ Excel เท่านั้น เนื่องจากมีรายการข้อมูลหลายรายการ

Back

Posted in BySide Release Note, Release Note, ห้องสมุด Tagged with: , ,

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*