ECONS V2.13E Rvs 580008 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 580008 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 3 รายการ ดังนี้

  ECONS_logo

  แก้ไขจอภาพปรับปรุงการผลิต – ระบบควบคุมการผลิต (SF)

  ให้สามารถกำหนดคลัง และสถานที่เก็บ ที่ใช้สำหรับเบิกวัตถุดิบที่กำหนดวิธีตัดยอดอัตโนมัติไว้ โดยเมื่อผู้ใช้ทำการแก้ไขจำนวนการผลิตแล้วกดบันทึก โปรแกรมจะแสดงหน้าต่างให้กำหนดคลัง และสถานที่เก็บที่ต้องการตัดเบิกได้ 4 วิธี คือ

  1. คลิกเลือก ใช้ตามค่ามาตรฐานของโปรแกรม (คลัง : “FL”, สถานที่เก็บ : “STOCK”) โปรแกรมเบิกจ่ายวัตถุดิบจาก คลัง – FL, สถานที่เก็บ – STOCK, LOT – STOCK (เฉพาะ Multi Location B,L) และ Expire Date – 01/01/2099 (เฉพาะ Multi Location B,D)

  2. คลิกเลือก ใช้คลัง และสถานที่เก็บตามข้อมูลหลักสินค้าคงคลังของสินค้าที่สั่งผลิต และ LOT – STOCK (เฉพาะ Multi Location B,L) และ Expire Date – 01/01/2099 (เฉพาะ Multi Location B,D)

  3. คลิกเลือก ใช้คลัง และสถานที่เก็บตามข้อมูลหลักสินค้าคงคลังของวัตถุดิบที่ตัดจ่าย และ LOT – STOCK (เฉพาะ Multi Location B,L) และ Expire Date – 01/01/2099 (เฉพาะ Multi Location B,D)

  4. คลิกเลือก กำหนดคลัง และสถานที่เก็บ โปรแกรมเปิดฟิลด์ให้กำหนดคลังสินค้า และสถานที่เก็บที่ต้องการเบิกจ่ายวัตถุดิบ และ LOT – STOCK (เฉพาะ Multi Location B,L) และ Expire Date – 01/01/2099 (เฉพาะ Multi Location B,D)

  แก้ไขจอภาพบันทึกคำสั่งผลิต – ระบบควบคุมการผลิต (SF)

  ที่จอภาพบันทึกคำสั่งผลิต เพิ่มให้สามารถบันทึกรายการปิดคำสั่งผลิตได้ทันที่

   1. เมื่อทำการบักทึกคำสั่งผลิตเรียบร้อยแล้ว  กดปุ่ม ปิดคำสั่งผลิตทันที  เพื่อเปิด Tab. 3. ปิดคำสั่งผลิตทันที
   2. จากนั้นทำการกำหนดรายละเอียดการปิดคำสั่งผลิต โดยต้องระบุว่าต้องการให้โปรแกรมสร้างรายการปิดคำสั่งผลิตแบบ H – รอประมวลผล หรือ P-ประมวลผลทันที  โดยประเภทรายการ H โปรแกรมจะสร้างรายการให้ผู้ใช้ไว้ที่จอภาพปิดคำสั่งผลิต และประเภทรายการ P  โปรแกรมจำทำการประมวลผลปิดคำสั่งผลิตให้อัตโนมัติ
   3. หากต้องการยกเลิกให้กดปุ่ม ยกเลิกปิดคำสั่งผลิตทันที โปรแกรมจะยกเลิกให้อัตโนมัติ
   4. เมื่อผู้ใช้ทำการผ่านรายการอนุมัติการผลิต โปรแกรมจะทำการปิดคำสั่งผลิตให้ตามรายละเอียดที่บันทึก
  แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 15 เรื่อง (Bug Fixed)
  รายการ ระบบงาน รายละเอียด
  1 เงินทดรองจ่าย เพิ่มการตรวจสอบการบันทึกเลขที่เช็คจ่ายไม่ให้ซ้ำกัน
  2 บัญชีแยกประเภททั่วไป แก้ไข Report Writer ส่วนของคอลัมน์ที่กำหนดสูตรการคำนวณ พบว่าแสดงยอดผิดในบรรทัดที่เป็นยอดรวม
  3 บัญชีแยกประเภททั่วไป หน้าจอบันทึกใบสำคัญ GL เมื่อ Cursor ไปตกที่ Field วันที่ แล้ว กดปุ่มดึงรายการจากรูปแบบ ไม่ได้
  4 บัญชีแยกประเภททั่วไป แก้ไขปัญหากรณีที่ไม่สามารถผ่านรายการจาก FA เนื่องจากขนาด field descript ใน FA ,GL ไม่ตรงกัน
  5 บัญชีลูกหนี้ แก้ไขรายงานภาษีขาย โดยเปลี่ยนการแสดงสาขาจากคำว่า สำนักงานใหญ่ เป็น 00000
  6 บัญชีเจ้าหนี้ แก้ไขรายงานภาษีซื้อ โดยเปลี่ยนการแสดงสาขาจากคำว่า สำนักงานใหญ่ เป็น 00000 และแก้ไขการ Running เลขที่รายการไม่ให้ซ้ำกัน
  7 บัญชีเจ้าหนี้ กรณีเปลี่ยนกลุ่มผู้ขายที่หน้าจอตั้งเจ้าหนี้ จากนั้นนำใบตั้งหนี้ดังกล่าวมาทำการจ่ายพบว่าโปรแกรมยังคงไปดึงเลขที่บัญชีจากกลุ่มเจ้าหนี้ตามข้อมูลหลัก แก้ไขโดยให้โปรแกรมใช้เลขที่บัญชีจากกลุ่มเจ้าหนี้ตามใบตั้งหนี้
  8 Enhanced SF แก้ไขรายงาน OEE  ส่วนของการแสดง % Performance  โดยแก้ไขให้คำนวณ %Performance =  (จำนวนที่ผลิตได้ \ จำนวนมาตรฐานที่ต้องผลิตได้ในเวลานั้นๆ ) * 100
  9 ควบคุมการขาย แก้ไขการตรวจสอบรายการส่งสินค้า กรณีกำหนดส่งสินค้ามามากกว่า 1 Lot รายงานและโปรแกรมตรวจสอบว่าเกินใบสั่งขายทำให้ผ่านรายการส่งสินค้าไม่ได้
  10 ควบคุมการขาย แก้ไขการบันทึกรายการส่งสินค้าให้สามารถบันทึกคลังที่เบิกแบบ LOT เดียวกัน แต่ Expire date ต่างกันได้
  11 วางแผนการผลิต แก้ไขหน้าจอประมวลผล MRP  เรื่องไม่สร้าง Supply กรณีที่สินค้าไม่พอ
  12 ควบคุมคุณภาพ แก้ไขการสร้างรายการโอนย้ายทั้งหมดที่มาจากระบบ QM  ให้ทำการบันทึกข้อมูลของฟิลด์ MTXNHIST.ITEM ด้วย
  13 เงินสดย่อย แก้ไขจอภาพประมวลผลชดเชยเงินสดย่อยแล้วเกิด Err. เนื่องจากแจ้งว่าไม่พบ Table PTCSETUP
  14 เงินสดย่อย แก้ไขจอภาพบันทึกเบิกเงินสดย่อย กรณีทำการบันทึกรายการแบบมีภาษีเพิ่มการตรวจสอบให้ผู้ใช้ต้องกำหนดชื่อผู้ขายเสมอ
  15 ควบคุมสินค้าคงคลัง แก้ไขการสร้างรายการ Log File ของการผ่านรายการโอนย้ายสินค้า ให้จัดเก็บไว้ที่ Folder เดียวกับโปรแกรม ECONS

  Back

  Posted in ECONS Release Note, Release Note, ห้องสมุด Tagged with: , , , , , , , ,

  ใส่ความเห็น

  อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

  *