BySide V.1.10 Release Note

BySide Version 1.10 มีการปรับปรุงการทำงานของ BySide พร้อมทั้งเพิ่มรายการใหม่ 4 รายงาน แก้ไขรายงานเดิม 2 รายงาน
  BySideV109.1

  เพิ่มการทำงานของ BySide

  ปรับปรุง BySide Version 1.10 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้มีความหลากหลายและง่ายต่อการควบคุม และใช้งานมากขึ้น ดังนี้

  1. เพิ่ม Tree Menu   [แสดง]

  2. เพิ่ม List รายงานผู้ใช้กำหนดตามระบบงาน ECONS ที่ Tree Menu และสามารถเปิดรายงาน ECONS ผ่าน BySide ได้ [แสดง]

  3. Allow Edition เพิ่มการตรวจสอบรายงานเฉพาะของลูกค้า ที่ Tree Menu

    สามารถกำหนด ID ของรหัสรายงานที่เป็นรายงานเฉพาะของลูกค้า ซึ่งเมื่อนำไปทำการติดตั้งรายงานเฉพาะนี้จะแสดงที่ Tree Menu เฉพาะลูกค้าที่มี ID ตรงกับรายงานเท่านั้น (การกำหนด ID ผู้ติดตั้งเป็นผู้กำหนด)

  4. เพิ่มการจัดการเมนู เพื่อเพิ่ม แก้ไข ลบ และย้ายตำแหน่งเมนูของ Tree Menu ได้ [แสดง]

  5. เพิ่มการพิมพ์รายงานเพื่อส่งเข้าโปรแกรม ANS [แสดง]

  6. แสดงจำนวนเอกสารของ ANS User ที่ยังไม่ได้เปิดอ่าน และสามารถเปิดจอภาพ ANS User ผ่าน BySide ได้ [แสดง]

  เพิ่มรายงานสินค้าค้างส่งตามโครงการ – ระบบบริหารโครงการ

  เป็นรายงานที่แสดงรายการสินค้าค้างส่งตามโครงการ โดยแสดงรายการสินค้าตามคำสั่งขาย และสรุปมูลค่าค้างส่งแยกตามโครงการ

   

  เพิ่มรายงานค่าแรงตามโครงการ – ระบบบริหารโครงการ

  เป็นรายงานแสดงอัตราค่าแรง, ชั่วโมงติดตั้ง, ชั่วโมงการทำงาน และมูลค่าค่าแรง ตามเลขที่คำสั่งผลิต, ศูนย์การผลิตและขั้นตอนการผลิต  โดยแยกรายการตามกลุ่มค่าแรงและโครงการดำเนินงาน

  เพิ่มรายงานตรวจสอบรายการตั้งหนี้ – ระบบบัญชีเจ้าหนี้

  เป็นรายงานที่แสดงรายละเอียดทั้งหมดของรายการตั้งหนี้, รายการเพิ่มหนี้ และรายการลดหนี้ ทั้งที่ผ่านรายการแล้ว (กรณี Set DELTRAN=T) และยังไม่ผ่านรายการ กรณีผ่านรายการแล้วจะแสดงข้อความ POSTED มีประเภทรายงานทั้งแบบละเอียด และแบบสรุป


  เพิ่มรายงานสมุดบัญชีรายวัน – ระบบบัญชีทั่วไป

  เป็นรายงานที่แสดงรายการบันทึกบัญชีทั้งที่ปิดบัญชีแและยังไม่ปิดบัญชี รายการที่ปิดบัญชีแล้วจะแสดง * เพื่อให้ผู้ใช้ได้ทราบ ผู้ใช้สามารถกำหนดการตรวจสอบตามวันที่รายการ, สมุดรายวัน, เลขที่รายการ และเลขที่บัญชีที่สนใจได้  มีรูปแบบการแสดงผล 3 ประเภทคือ
  1. เรียงตามวันที่อ้างอิง-ใบสำคัญ แสดงรายการตามเลขที่รายการ โดยจัดกลุ่มรายงานแยกตามสมุดรายวัน
  2. เรียงตามเลขที่บัญชี แบบละเอียด แสดงรายการแบบละเอียด โดยจัดกลุ่มรายงานแยกตามเลขที่บัญชี และสมุดรายวันตามลำดับ
  3. เรียงตามเลขที่บัญชี แบบสรุป แสดงรายการสรุปตามเลขที่บัญชี โดยจัดกลุ่มรายงานแยกตามสมุดรายวัน

  แก้ไขรายงานบัญชีคุมพิเศษ และบัญชีคุมสินค้า – ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง

  เพิ่มการกำหนดเงื่อนไขให้แสดงชื่อหรือไม่แสดงชื่อผู้ขาย และชื่อลูกค้า ที่รายการซื้อและรายการขาย

  รายงานการรับเงินมัดจำ – ระบบบัญชีลูกหนี้

  เพิ่มการแสดงหมายเหตุของรายการรับเงินมัดจำ

  แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 1 เรื่อง (Bug Fixed)
  รายการ ระบบงาน รายละเอียด
  1 ควบคุมสินค้าคงคลัง แก้ไขรายงานบัญชีพิเศษและบัญชีคุมสินค้า (Stock card) แสดงข้อมูลไม่ถูกต้องกรณีรับจ่ายวันเดียวกัน

  Back

Posted in BySide Release Note, Release Note, ห้องสมุด Tagged with: , , , , , , , , , ,

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*