จดหมายข่าว ECONS : มิถุนายน 2559

 

เรียน BBS Valued Customer,

 

บริษัท บิสซิเนส บูลเลทีน เซอร์วิส จำกัด ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ข้อมูล เพื่อประโยชน์ของท่าน ดังนี้

Newsletter_June3

ECONS_logo

Update Feature in ECONS Version 2.13E

ECONS V2.13E Rvs 590006 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 6 รายการ ดังนี้

 

 

  • แก้ไขจอภาพรหัสหน่วยนับ – ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง(IC) : เพิ่ม Digit รหัสหน่วยนับเป็น 8 Digit
  • แก้ไขจอภาพหมวดสินค้า และกลุ่มสินค้า – ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง(IC) : เพิ่มการบันทึกชื่อหมวดและชื่อกลุ่มเป็นภาษาอังกฤษ
  • แก้ไขจอภาพข้อมูลหลักลูกค้า – ระบบบัญชีลูกหนี้(AR) : เพิ่มการสร้างหัวข้อมาตรฐานสำหรับใช้บันทึกข้อมูลอื่น ๆ
  • แก้ไขจอภาพข้อมูลหลักผู้ขาย – ระบบบัญชีเจ้าหนี้(AP) : เพิ่มการสร้างหัวข้อมาตรฐานสำหรับใช้บันทึกข้อมูลอื่น ๆ
  • แก้ไขรายงานพิมพ์เช็คจ่าย – ระบบบัญชีเจ้าหนี้(AP) : เพิ่มให้ระบุชื่อผู้รับเช็ค
  • แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 10 เรื่อง (Bug Fixed)
  •  รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก

BySideV109.1

 

Update Feature in BySide V.1.18

BySide Version นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 1 รายการ ดังนี้

บทความ

 บทความ